Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

2 Intensjon Informere om status i Vest-Agder Informere om endringer i videreutdanningsordningen og innføring av ny stipendmodell Lyngdal 19.2.14

3 Kompetanse for kvalitet – hva vet vi? Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne:  380 kommuner, 19 fylkeskommuner og 89 private skoler har rapportert  I Vest-Agder har alle rapportert – BRA! Lyngdal 19.2.14

4 Deltakerundersøkelsen 2013  De aller fleste er fornøyde med videreutdanningstilbudene, 90 % opplever kvaliteten som god eller svært god.  Studiene har høg faglig kvalitet, et praksisnært innhold.  Mer fornøyde med de faglige sidene enn de fagdidaktiske. Den nettbaserte delen av studiet er ikke så godt vurdert som samlingene.  Mange oppgir at de har fått nye faglige innfallsvinkler, og at de har blitt i stand til å undervise bedre.  God tilrettelegging ved skolene. De fleste fri til å studere og økonomisk støtte til studierelaterte utgifter.  Delingskulturen ved skolene blir opplevd forskjellig, kunnskapsdeling står sterkest på barnetrinnet.  Nesten 2/3 av informantene kunne tenke seg å ta mer videreutdanning. Lyngdal 19.2.2014

5 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014  84 studietilbud utlyst  10 tilbud hadde «oversøking»  9 tilbud ble avlyst  Ca 1800 lærere har begynt på videreutdanning  ¾ fra grunnskolen  Ca 1250 på «frikjøpte studietilbud» Lyngdal 19.2.14

6 Frikjøpte studietilbud 2013/2014 Godkjente søknader pr fag/område Fag Antall godkjente Antall tilbud Andel godkjente 15. mai Antall i fjor Andel i fjor Bekreftet29. aug15. mai15. april Leseopplæring 289 2912882761255 %27253 % Matematikk 257 2692782701161 %26159 % Engelsk 187 189192188954 %19557 % Norsk 108 114121117955 %15363 % Ledelse i skolen 93 100106108432 % Rådgivning 88 9010197443 %10044 % Fagområder vgo 101 1131081071743 %9450 % Andrespråkspedagogikk 73 707768250 %5250 % Kunst og håndverk 24 23 22333 %2334 % Musikk 9 913 333 %1336 % Mat og helse 18 2122439 %1223 % Kroppsøving 8 10 9234 %929 % Samisk 1 131425 %0- Lyngdal 19.2.14

7 Fylkesvis fordeling 2010-2013 2011 - tall fra mai2012 - tall per juni2013 - tall per august Antall søknader fra lærere Antall godkjente søknader Andel godkjente % Antall søknader fra lærere Antall godkjente søknader Andel godkjente % Antall søknader fra lærere Andel godkjente % Akershus55920937,451827252,5526 57,0 Aust-Agder1143530,7995656,6100 60,0 Buskerud1515536,41856937,3220 34,1 Finnmark923133,7753648,077 36,4 Hedmark1507046,71437552,4138 49,3 Hordaland46810722,942013532,1479 28,6 Møre og Romsdal1625232,11437552,4177 45,8 Nordland26610138,024211748,3200 46,0 Nord-Trøndelag572645,61465940,4157 38,2 Oppland892022,51496745,0141 46,1 Oslo31614244,921913963,5232 68,1 Rogaland34711031,730615952,0425 49,6 Sogn og Fjordane1186454,21178270,189 61,8 Sør-Trøndelag28212243,329816655,7312 57,1 Telemark1334634,61336951,987 64,4 Troms23411147,41817843,1177 46,3 Vest-Agder1123833,91104944,5119 52,9 Vestfold892932,61216049,6132 53,8 Østfold1736537,61346246,3126 42,1 Utland 4 Totalt3912143336,63739182548,83918 48,4 Lyngdal 19.2.14

8 Grunnskole vs videregående opplæring  73 % av søknadene totalt er fra grunnskolelærere  49 % av søknadene fra grunnskolelærere er godkjent - 43 % i videregående opplæring  24 % av søknadene fra grunnskolelærere er til «andre tilbud» - tilsvarende søknader fra lærere i videregående opplæring er 51 % Lyngdal 19.2.14

9 Grunnskole vs videregående opplæring  Videregående lærere søker i større grad på «andre tilbud»  Fylkeskommunene godkjenner søknader i noe mindre grad enn kommunene Lyngdal 19.2.14

10 Vest-Agder 13/14 Søknader godkjent av arbeidsgiver AntallAndelSøkt omRammeUtnyttelse Kommunale2540 %1 625 0002 723 00060 % Private1219 %812 500237 500342 % VAF2641 %1 729 1671 169 000148 % Total63100 %4 166 6674 129 500101 % Lyngdal 19.2.14

11 Vest-Agder 13/14 KommuneneAntallSøkt omAvsattDifferanse Audnedal kommune162500 0 Kristiansand kommune63750001091000-716000 Vennesla kommune162500230000-167500 Lyngdal kommune2125000134000-9000 Farsund kommune318750014650041000 Flekkefjord kommune2125000145500-20500 Marnardal kommune162500 0 Mandal kommune162500210000-147500 Songdalen kommune16250099000-36500 Sirdal kommune318750062500125000 Søgne kommune218750017450013000 Åseral kommune162500 0 Lindesnes kommune16250074000-11500 Kvinesdal00105500-105500 Hægebostad0062500-62500 Lyngdal 19.2.14

12 Hva er nytt 14/15? Lyngdal 19.2.14

13 Flere deltakere  Måltallet for antall deltakere i Kompetanse for kvalitet økes fra 1850 til 2600.  Det etableres en stipendordning for lærere der om lag 450 lærere kan få 100 000 kr i stipend for å ta en videreutdanning på 30 stp i prioriterte fag, spesielt matematikk.  Antall studieplasser i matematikk øker til 650 (fra 300 inneværende studieår)  41 nye videreutdanningstilbud i matematikk (6 som fjernundervisning), naturfag og regning som grunnleggende ferdighet Lyngdal 19.2.14

14 Bedre betingelser for skoleeier  Grunnsatsen for vikarutgiftene øker fra 500 000 kr til 600 000 kr.  For videreutdanning i matematikk og naturfag dekker staten 75 % av vikarutgiftene.  For videreutdanning i andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene og skoleeier 15 %. Lyngdal 19.2.14

15

16 Stipendordningen  Stipendordningen har som mål å øke antallet lærere som tar videreutdanning med statlig støtte.  Ordningen supplerer Kompetanse for kvalitet, og gir lærerne større muligheter til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene, enten til frikjøp av tid eller som ekstra lønn. Lyngdal 19.2.14

17 Målgruppe for stipendordningen  Lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.  Lærere som jobber på privatskoler som er godkjent etter Privatskoleloven kan søke videreutdanning. Lærere som jobber ved privatskoler som er godkjent etter voksenopplæringsloven faller utenfor ordningen, det samme gjelder skoler som er godkjent etter § 2-12 i opplæringsloven. Lyngdal 19.2.14

18 Stipendordningen - omfang  Om lag 450 lærere  100 000 kr for å ta 30 stp  50 000 kr for å ta 15 stp  Skoleeier dekker kostnader til reise, opphold, læremidler osv. Lyngdal 19.2.14

19 Stipendordningen - prioritering  Matematikk  Naturfag  Andre fag (Loddtrekning ved oversøking) Lyngdal 19.2.14

20 Stipendordningen – læreren  Søke på samme måte som ved vikarordningen  Læreren velger, i forståelse med arbeidsgiver, hvordan stipendet skal benyttes  Livsopphold dersom man tar ut permisjon uten lønn  Merinntekt dersom man velger å studere helt eller delvis på fritiden.  Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig dersom stipendet overstiger kostnadene til utdanningen  Benytte stipendet etter forutsetningen – følge planlagt studieprogresjon Lyngdal 19.2.14

21 Stipendordningen - skoleeier  Godkjenne og avslå søknader fra lærere, som ved vikarordningen  Motta stipendmidler fra Fylkesmannen, utbetale stipend til lærer og følge opp at stipendet brukes etter hensikten  Avtale med lærere hvordan tid til studier skal sikres  Gi fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket  Dekke reise- og oppholdskostnader og studiemateriell Lyngdal 19.2.14

22 Stipendordningen - midler  Fullmaktsbrev til Fylkesmennene – skoleeierne - lærerne  Halvparten høst, resten vår  Skoleeier utbetaler siste halvpart når studiet er fullført – hvordan formulere retningslinjer?  Skoleeier kan søke om å få beholde midlene som ble utbetalt ved oppstart, selv om læreren ikke fullfører et studium  Andre studier: studieavgift dekkes av staten Lyngdal 19.2.14

23 Kompetanse for kvalitet Søkesystemet og søknadsprosedyrer 2014/2015 Lyngdal 19.2.14

24 Viktige datoer  1. februar: Søknadssystemet åpner  15. mars:Søknadsfrist for lærere  15. april:Frist for skoleeier for å godkjenne eller avslå søknader, og melde behov for midler til FM (SKJEMA)  1. juni: Frist for Utdanningsdirektoratet for å fordele studieplasser  15. sept: Frist skoleeier bekrefte studiedeltakelse til FM (SKJEMA!)  15. okt: Frist for Fylkesmannen å utbetale midlene til skoleeierne Lyngdal 19.2.14

25 Skoleeiermodul  Lesetilgang fra 1.februar  Behandlingsrettigheter fra 16.mars  Godkjenne/avslå og prioritere søknader  Melde behov om vikarmidler  I systemet  På papir  sende til Fylkesmannen  Søknadsfrist 15. april  Automatisk e-post til lærerne om at søknaden er godkjent eller avslått av skoleeier Innen 1. juni: e-post fra Udir om at de kan logge seg på søkesystemet for å se fordeling av studieplasser Innen 15. september: bekrefte at læreren har blitt tatt opp på studiet (SKJEMA!) Lyngdal 19.2.14

26 Rapportering våren 2014  Informasjonsbrev sendes ut i februar/mars  REV er avviklet, og rapporteringen skjer på papir  Antall lærere, fag, studiepoeng Lyngdal 19.2.14

27 Til slutt: SSkoleeiers tilrettelegging og skoleeiers langsiktige planer for kompetanseutvikling er viktig. Lyngdal 19.2.14


Laste ned ppt "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google