Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITET I FASTLEGEPRAKSIS Ole E. Strand Spes. allmennmedisin Sentrum legesenter, Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITET I FASTLEGEPRAKSIS Ole E. Strand Spes. allmennmedisin Sentrum legesenter, Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITET I FASTLEGEPRAKSIS Ole E. Strand Spes. allmennmedisin Sentrum legesenter, Kristiansand

2 PRESENTASJON

3 HVA ER UTTRYKK FOR KVALITET I EN FASTLEGEPRAKSIS? Fagutøvelse Forutsigbart/standardisert tilbud Kvalitet på laboratoriet Tverrfaglig samarbeid Ventetid på time Ventetid på telefon Pasienten blir møtt vennlig og profesjonelt Internkontroll

4 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR KVALITET I FASTLEGEPRAKSIS Faglig oppdaterte leger Fungerende telefonanlegg Fungerende datasystem God kvalitetssikring av laboratorieprosedyrer Fungerende medisinsk utstyr Fungerende kontorrutiner Gode interne samarbeidsforhold

5 FASTLEGEFORSKRIFTEN OM KVALITET §16 Nasjonale faglige retningslinjer § 17 Oversikt §§ 19-29: Koordinering, forebygging, tilgjengelighet, ø.hjelp, hjemmebesøk, henvisningspraksis, legemiddelbehandling, sykefraværsoppfølging, elektronisk pasientjournal, tolk, rapportering

6 §16 – NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER ANETTE FOSSE, VÅRUKA 2013, BODØ: IONA HEATH ANALYSIS BMJ 2009; Quality in primary health care: a multidimensional approach to complexity Risiko ved for detaljerte kvalitetskrav: it seems likely that the management of some patients with conditions such as diabetes and heart failure will be improved. However, considerable and as yet unquantified perverse effects are also probable. These include the overtreatment of monitored conditions and reduced attention to unmonitored issues important to the patient. With so much of the agenda of each consultation now dictated from outside, there is a risk that the real concerns of patients will be marginalised or ignored. Quality measures are used increasingly as part of the bureaucratic control of professional activity. Although this may eliminate the worst practice, it leaves little room and no incentives for the exploration of excellence. Attention confined to the parts may damage the whole.

7 §16- NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER Anette Fosse våruka 2013. Ann Fam Med July 1, 2009 The Paradox of Primary Care Kurt C. Stange, MD, PhD, Editor and Robert L. Ferrer, MD, MPH, Associate Editor The primary care paradox is the observation that primary care physicians provide poorer quality care of specific diseases than do specialists yet primary care is associated with higher value health care at the level of the whole person, and better health, greater equity, lower costs, and better quality of care at the level of populations. This paradox shows that current disease-specific scientific evidence is inadequate for conceptualizing, measuring, and paying for health care performance. Research is needed to understand and support the complex and high-value but poorly comprehended generalist function.

8 §17 OVERSIKT Hva innebærer et slikt krav? Hva med den som om 10-13 år skal overta min praksis?

9 HELSEDIREKTORATETS VEILEDER «ORDEN I EGET HUS» 2004 – REV. 2009

10 DET ALLMENNMEDISINSKE FAGMILJØ Jan Emil Kristoffersen, våruka 2013 Høy systemkvalitet: Pasienter og samarbeidspartnere må kunne stole på at ALLE fastleger: Kan påregnes å ha den rette kunnskapen Kan påregnes å ha det rette utstyret Prioriterer på en påregnelig måte Er tilgjengelige på en påregnelig måte Kvamme, Sandvik og Hjortdahl: Praksisform, legekarakteristika og pasientvurdert kvalitet i norsk allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2499-502

11 DET ALLMENNMEDISINSKE FAGMILJØ-NFAs referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid 2012 - Audit på eigen sjukmeldingspraksis Artikler: TrinnVis Kvalitet Sluttrapport - Kvalitetsverktøyprosjektet (referansegruppa v/ Janecke Thesen) Lysbildeserie: Eliminer ventetiden med timesammedag Lysbildeserie: Hvor velorganisert er legekontoret ditt - Maturity Matrix Lysbildeserie: Brukerundersøkelse (3) - Vi har lyst, men orker vi? Lysbildeserie: Ventetid på venterommet Lysbildeserie: Brukerundersøkelse (2) - med NorPEP som hjelpemiddel Artikkel: Thesen J Trygg hos fastlegen og legevakta. Artikkel: Lyngstad I. Hvordan fungerer legekontoret for dine pasienter? Artikkel: Malterud K. Internkontroll på et allmennlegekontor. Artikkel: Malterud K. Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret. Lysbildeserie: Brukerundersøkelse ved fastlegekontor (1) Lysbildeserie: Den effektive pasientjournalen Lysbildeserie: Hvordan er ventetiden på legekontoret vårt? Lysbildeserie: Bedre flyt i hverdagen - hva kan vi gjøre med drop-ins? Lysbildeserie: NOKLUS-data - hvordan skaffer vi oss en enkel oversikt? Lysbildeserie: Hvordan redusere ventetiden på fastlegekontoret? Lysbildeserie: Telefontilgjengelighet

12 DET ALLMENNMEDISINSKE FAGMILJØ Trinnvis NOKLUS diabetesjournal

13 DET ALLMENNMEDISINSKE FAGMILJØ SAK/SKIL Senter for kvalitet i legekontor er stiftet - Dette er en stor dag - en historisk dag, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter for kvalitet i legekontor (SKIL AS) ble stiftet som aksjeselskap 7. januar.

14 HVORDAN STÅR DET TIL PÅ FASTLEGEKONTORENE? Mye kvalitet Variasjon Liten forutsigbarhet Mye som ikke er formalisert.

15 FACILITERING AV KVALITET PÅ FASTLEGEKONTORET PASIENTEN?? FASTLEGEN!! KOMMUNEN/KOMMUNEOVERLEGEN SYKEHUSET

16


Laste ned ppt "KVALITET I FASTLEGEPRAKSIS Ole E. Strand Spes. allmennmedisin Sentrum legesenter, Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google