Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring - en praksisfortelling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring - en praksisfortelling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring - en praksisfortelling
Fra kompetansemål til læringsmål, vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Arnhild Althe

2 Arnhild Althe Adjunkt 16 års erfaring fra ungdomsskole
Namsos barneskole fra 2011 Teamleder og medlem av VFL-gruppa Kontaktlærer i 6.klasse 25 elever, 13 jenter og 12 gutter Arnhild Althe

3 Tid Mer tid til: å tenke å utvikle kriterier å vurdere måloppnåelse
Mindre tid til: å sjekke ”gjort” Arnhild Althe

4 Verktøyene mine - pinner
Arnhild Althe

5 Verktøyene mine - whiteboard
Arnhild Althe

6 Verktøyene mine - målark
Arnhild Althe

7 Verktøyene mine - modellering
Den perfekte Den halvdårlige Den elendige Rollespill Tekster og oppgaveløsninger Arnhild Althe

8 Mål LK-06 Kompetansemål Målbare og forståelige Kunne litt om …
Kunne si noe om … Kunne gjengi tre fakta om … Kunne forklare hvordan … Arnhild Althe

9 Mål på ukeplanen høst 2011 Arnhild Althe 12.12.12 Fag Læringsmål.
Dette skal du ha lært når denne uka er over. Norsk Å fremføre en tekst muntlig på en god måte Vite hvordan får frem humor i en tekst Matematikk Å finne omkretsen av mangekanter Kroppsøving Å kunne følge mange instruksjoner. RLE Kunne fortelle om tidsregning i de ulike religionene. Engelsk Kunne snakke om venner og kjæledyr på engelsk Naturfag Å fortelle hva samene bruker reinen til? Å fortelle hva som skjer med plante- og dyrelivet på fjellet når mennesker og husdyr påvirker naturen der. Musikk Noen typiske trekk ved musikk fra 70 og 80-tallet. Kjenne til noen artister fra epoken. Samfunnsfag Kunne forklare hva antikken var. Arnhild Althe

10 Vurdering av mål høsten 2011
Arnhild Althe

11 Mål og vurdering høsten 2011
Vurdering gjort? Ja Læringseffekt? Ja - reflektert over egen læring. Nei - ingen felles refleksjon som kunne bringe eleven videre i læringsprosessen Arnhild Althe

12 Mål våren 2012 i alle leksjoner og alle lekser
i alle fagtimer; start, underveis og/eller slutt. leksa gjort  målet nådd pinner og Whiteboard  aktiviserer forkunnskaper  tid til refleksjon  motivasjon (ytre/indre) og avstressende Arnhild Althe

13 Arnhild Althe 12.12.12 Mandag 7.mai Tirsdag 8.mai Onsdag 9.mai
Torsdag 10.mai Fredag 11.mai Les: Safari s Konsert ved kulturskole-elever i amfiet s , A eller B Norsk: Agora språkbok Les og lær –lesebestilling s Mål: Å kunne skrive etter en bestemt oppskrift / bestilling. s ,A eller B Får ukesluttprøve RLE: Hellige tekster i Buddhismen s Mål: Kunne fortelle om det viktigste i buddhismens hellige tekster. s Lesestund NB! Elevråd Ukesluttprøve Naturfag: Fremføre rovdyrtekstene for klassen. Mål: Å kunne legge frem egne tekster foran et publikum. Amfisamling Friminutt Friminutt Forsinket friminutt Matematikk: Jobbe videre med repetisjonsplanen fra forrige uke. Mål: Å kunne forbedre egne regneferdigheter i multiplikasjon, divisjon og brøk Engelsk: Textbook: The year s.93 Who loves the trees best?s.94 Mål: Kunne navnet på månedene på engelsk. Kunne lese engelsk tekst med flyt og oversette. Abakus: 30 minutter: Test deg selv s.101 20 minutter s felles i lyttekroken Mål: Å kunne finne arealet av figurer ved hjelp av ruter. 10-11 Abakus: Større og større s Mål: Å kunne tegne og regne med forstørrelser. Textbook: Lesing Workbook: s.113 A crossword s.114 Invitations Mål: Å kunne tidsbegreper, dager og måneder på engelsk, og bruke disse til å formulere en tekst på engelsk. Mat Friminutt Kroppsøving: Jogge rundt Kleppen og tilbake. Mål: Å utvikle en egnet løpsteknikk. Skrive ferdig rovdyr-teksten. Stillelesing i torsdagsboka, låne bøker på biblioteket. Rettskriving –anførsel s Mål: Kunne finne replikker og markere dem med anførselstegn. Kunst og håndverk: Forme og male ferdig sparegrisen. Mål: Å lage en bruksgjenstand etter oppskrift. Friminutt RLE: Inn i livet 5: Hellige tekster i Islam s Oppstart buddhismen. Mål:elli Kunne fortelle om det viktigste i islams hellige tekster. Musikk: Avslutning av arbeid med musikkepokene. Sangleker Mål: Å kunne fortelle om barokken, wienerklassisismen og romantikken. Å kunne jobbe som en gruppe. Fullføre Munch, montere. Mål: Å kunne reprodusere et kjent kunstverk. Bibliotekartid Samfunnsfag: Midgard: Mål: Kunne navnene på fylkene i Trøndelag. Arbeid med kart. Gjøre 17, 18 og 19 på s.187. Huske 50 på s.188. Arnhild Althe

14 Mål på planen høsten 2012 Arnhild Althe 12.12.12 Fag Mål
Muntlig vurdering gjort Matematikk 1. Kunne gjøre om mellom vektenhetene 2. Kunne addere med vektenheter Norsk 3. Kunne beskrive personer og steder i egen tekst Engelsk 4. Talk about holidays 5. Ask questions in English Samfunnsfag 6. Kunne plassere viktig informasjon på kart 7. Kunne lage gode quiz-spørsmål ut fra en tekstmengde RLE 8. Kunne snakke om rettferdighet og urettferdighet knyttet til krig og fred 9. Kunne forklare hva det betyr at et land er i krig. Kroppsøving 10. Å utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter 11. Å utføre basisferdigheter i individuelle idrettsaktiviteter, med og uten bruka av apparat og småredskaper. Musikk 12. Synge og spille klokkespill 13. Oppfatte og bruke dynamikk Mat og helse 14. Kunne vaske opp. 15. Kunne lage scones. Naturfag 16. Å kunne bestemme blad ved hjelp av bestemmelsesnøkkel. 17. Å kunne forklare funksjonen til bladene Arnhild Althe

15 Mål høsten 2012 kriterier utarbeidet i fellesskap etter modellering eller refleksjon. på målark og henges synlig i klasserommet. pinner, Whiteboard og betenkningstid. målsjekktime Målarkene med kriterier brukes aktivt i elevenes eget arbeid under prøver i vurderingssituasjoner. Arnhild Althe

16 Mål og kriterier nå… Kriterier differensiert i høy og lav Hva nå?
Differensiere kjennetegn på måloppnåelse i flere emner og fag suksessivt etter hvert som elevenes kompetanse i differensiert kriterieutvikling øker. Arnhild Althe

17 Mål og kriterier Hva sier elevene? Arnhild Althe

18 Elevmedvirkning Nesten alle kriterier utarbeides etter bruk av
pinner og betenkningstid individuelt eller betenkningstid og læringsvenn Vet ikke – vet ikke Vil ikke – vet ikke Arnhild Althe

19 Egenvurdering og hverandrevurdering
Med utgangspunkt i kriterier – nøytralt, ikke personlig 2 stjerner og 1 ønske på muntlige svar ut fra kriteriene Arnhild Althe

20 Lærervurdering Kriteriene – i vurdering av muntlig og skriftlig arbeid
2 stjerner og et ønske Arnhild Althe

21 Elevsamtalen Hvordan snakke med eleven om fag og faglig utvikling?
Kontakttimen Arnhild Althe

22 Arnhild Althe

23 Arnhild Althe


Laste ned ppt "Vurdering for læring - en praksisfortelling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google