Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRÅGJERDET GÅRD - BYNESET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRÅGJERDET GÅRD - BYNESET"— Utskrift av presentasjonen:

1 BRÅGJERDET GÅRD - BYNESET
Mitt navn er Halvor Braa og sammen med min familie driver jeg Brågjerdet gård på Byneset utenfor Trondheim. Tok over drifta av hjemgården i 2008 og ble da samtidig heltidsbonde. Fra 2003 forpaktet jeg en nabogård med eggproduksjon og jobbet i tillegg som rådgiver i Prior/Nortura. Drifta på Brågjerdet består av melkeproduksjon, som er under utbygging, påbygg av fjøs skal være ferdig til høsten. Har da en kvote (egen) på liter å fylle. I tillegg har vi konsumeggproduksjon på 7500 verpehøner i miljøinnredning, nytt hus oppsatt i Har også noe kornproduksjon, men denne vil bli redusert nå når kutallet øker, da trengs det mer gras. Jordveien består av 175 daa eget areal og 300 daa leid areal. Alt leieareal ligger i nærheten av gården, eller grenser inntil eget areal. Når det gjelder arbeidskraft, så er jeg heltid heime, det samme blir også fruen nå fra 1. mai. Så vi går litt andre veien enn ”normalen” nå i dag. Vi ønsker å satse på gården som levevei for hele familien. I tillegg er min mor ansatt i ¾ stilling og kårkaillen bidrar også med betydelig innsats. Deler også på en avløser i 100% stilling med 4 andre gårdsbruk. Det var kort om oss og drifta vår. Så får jeg prøve å si noen ord om det jeg ble forespurt om! Nemlig hvordan jeg som gårdbruker kan bruke regnskapet i det daglige og som støtte for beslutninger om veivalg framover.

2 Regnskap i praksis Hva er en god regnskapsfører ?
Hva bør en regnskapsfører kunne bidra med ? Bruk av regnskapet som verktøy for å avgjøre viktige beslutninger og valg for veien videre. Resultatmål og nøkkeltall. Egne nøkkeltall – utvikling. Rica Hell

3 En god regnskapsfører Ivaretar offentlige forpliktelser
Sørger for rett føring av regnskapet Har oversikt over ditt regnskap Stiller spørsmål ved for eksempel større forandringer i inntekter/kostnader Holder seg oppdatert innen din næring Rica Hell

4 En god regnskapsfører Bidrar med gode råd i skatteregnskapet og årsoppgjøret. Sørger for at du får utnyttet de muligheter du har. Omsetter skatteregnskap til driftsregnskap, eller oversender skatteregnskap til andre for dette. Ser merknadene du lager på bilaga og posterer rett og bruker samme konto år etter år! Rica Hell

5 Bruk av regnskapet i praksis
Sammenligner løpende med forrige års tall Gjør vurderinger ved årets slutt for hvordan en ønsker inntekten for det enkelte år Får gjort om skatteregnskapet til driftsregnskap og satt opp driftsgreinsanalyser Utarbeidet driftsplan ved større investeringer Sammen med Tinerådgiver vurdert økonomien i økt melkeproduksjon kontra kjøttproduksjon Vurdere finansieringsmåte for driftsmidler Rica Hell

6 Resultatmål og nøkkeltall
Dekningsbidrag Driftsoverskudd før/etter avskrivinger Familiens arbeidsfortjeneste Lønnsevne Selvfinansiering og sparing Nettoinntekt Rica Hell

7 Egne nøkkeltall RESULTATMÅL 2010 2011 DEKNINGSBIDRAG 2.513.000
DR.OVERSK. FØR AVSKR. DR.OVERSK. ETTER AVS. FAM.ARB.FORTJENESTE - LØNNSEVNE SELVFINANSIERING SPARING NETTOINNTEKT Rica Hell

8 Egne nøkkeltall DB. PR. ENHET M/TILSKUDD 2011 DAA KORN 1.116 ÅRSKU
35.923 ÅRSHØNS 146 Rica Hell

9 TAKK FOR MEG! Rica Hell


Laste ned ppt "BRÅGJERDET GÅRD - BYNESET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google