Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll

2 08:30Fremmøte og kaffe 09:00 Innledning Kommunen som aktør i landbruksforvaltningen -om kommunens rolle(r), ansvar og omdømme FMLA 09:45 Hva mener SLF om kontroll og hva vektlegges sentralt? -hvorfor kontroll, hva er kontroll, hvordan kontrollere Lars P. Mauseth, SLF 10:15Pause 10:30 Risikobasert kontroll -om risiko og risikovurderinger -gruppediskusjon Lars P. Mauseth, SLF 11:15Lunsj

3 12:00 Gjennomføring av stedlige kontroller -planlegging, gjennomføring og oppfølging -gruppediskusjon Lars P. Mauseth, SLF 13:00 Vilkårsetting og kontroll av tiltaksrettede tilskudd (f. eks. SMIL) Cecilie Askhaven, SLF 13:30Pause 13:45 Kontroll av miljøplan -tolking av regelverk, forventninger til kommunene, gjødslingsplan og håndtering av brudd -gruppediskusjon Cecilie Askhaven, SLF 14:30 Avkorting -grunnlag, dokumentasjon, vurderinger, saksbehandling Lars P. Mauseth, SLF 15:00Avslutning

4 Innledning Landbruket i Vestfold – Landbrukseiendommer – Produksjon – Førstehåndsverdi – Tilskudd

5 Foretak og arealer Antall foretak produksjonstilskudd1 519 Antall foretak dyrket jord i drift1 476 Dyrket jord i drift (daa) Skogareal (daa)

6 Førstehåndsverdi landbruksproduksjon StorfeSmåfeGrisFjørfeGrovfôrKorn Potet, grønnsaker, frukt og bær Sum jordbruk Bruttoverdi hogst Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Vestfold Beløp i millioner kr

7 Produksjonstilskudd Utbetalt produksjons- tilskudd Antall søkere PT Utbetalt PT Antall søkere PT Sum utbetalt produksjons- tilskudd 2013 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Vestfold Beløp i kr

8 RMP, SMIL, NMSK RMP- tilskudd SMIL- tilskudd NMSK- tilskudd (tildeling 2013) Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Vestfold Beløp i kr

9 Produksjonstilskudd i forhold til førstehåndsverdien Horten Holme- strand Tøns- berg Sande- fjordLarvikSvelvikSandeHofReAndebuStokkeNøtterøyTjømeLardalVestfold 21 %16 %14 %24 %14 %17 %23 %35 %18 %17 %14 %7 %26 %21 %17 %

10 Kommunen som aktør i landbruksforvaltningen Kommunens roller Kommunens ansvar for riktig vedtak Kommunens omdømme – når svakheter kommer ut (eks. Drangedal) Landbrukets omdømme – i samfunnet generelt

11 Kommunes roller Rådgiver Saksbehandler Kontrollorgan Hvorfor er det viktig å være bevisst sin rolle? -Plassere ansvar -God nok dokumentasjon i henhold til forvaltningsloven -Unngå forklaringsproblemer -Hindre forskjellsbehandling

12 Kommunens ansvar for riktig vedtak Forvaltningsloven – § 11: Veiledningsplikt – § 16: Forhåndsvarsel – § 17: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Vedtaket – PT-5030 godkjennes av kommunen – Meldingsbrev fra SLF

13 Kommunens omdømme Gårdbrukernes respekt for landbruksforvaltningen – Får det følger for meg om jeg ”tøyer” regelverket? Gårdbrukernes tillit til landbruksforvaltningen – Gjør forvaltningen en god jobb?

14

15 Landbrukets omdømme Store offentlige verdier i form av tilskudd Viktig at samfunnet har tillit til at midlene forvaltes på en god måte Kontroll er viktig dokumentasjon for kvalitet Reaksjoner mot juks styrker landbrukets omdømme


Laste ned ppt "Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google