Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll

2 08:30Fremmøte og kaffe 09:00 Innledning Kommunen som aktør i landbruksforvaltningen -om kommunens rolle(r), ansvar og omdømme FMLA 09:45 Hva mener SLF om kontroll og hva vektlegges sentralt? -hvorfor kontroll, hva er kontroll, hvordan kontrollere Lars P. Mauseth, SLF 10:15Pause 10:30 Risikobasert kontroll -om risiko og risikovurderinger -gruppediskusjon Lars P. Mauseth, SLF 11:15Lunsj

3 12:00 Gjennomføring av stedlige kontroller -planlegging, gjennomføring og oppfølging -gruppediskusjon Lars P. Mauseth, SLF 13:00 Vilkårsetting og kontroll av tiltaksrettede tilskudd (f. eks. SMIL) Cecilie Askhaven, SLF 13:30Pause 13:45 Kontroll av miljøplan -tolking av regelverk, forventninger til kommunene, gjødslingsplan og håndtering av brudd -gruppediskusjon Cecilie Askhaven, SLF 14:30 Avkorting -grunnlag, dokumentasjon, vurderinger, saksbehandling Lars P. Mauseth, SLF 15:00Avslutning

4 Innledning Landbruket i Vestfold – Landbrukseiendommer – Produksjon – Førstehåndsverdi – Tilskudd

5 Foretak og arealer Antall foretak produksjonstilskudd1 519 Antall foretak dyrket jord i drift1 476 Dyrket jord i drift (daa)409 181 Skogareal (daa)1 230 000

6 Førstehåndsverdi landbruksproduksjon StorfeSmåfeGrisFjørfeGrovfôrKorn Potet, grønnsaker, frukt og bær Sum jordbruk Bruttoverdi hogst Horten40663119402 Holmestrand902443113551 Tønsberg503019426291122 Sandefjord110 86227655 Larvik1011215114012821819 Svelvik00001016180 Sande1602691934875 Hof2010291167 Re33110914 56252515 Andebu5022145 16215 Stokke151771272891497 Nøtterøy10022872842 Tjøme200110260 Lardal7018441345113 Vestfold1205313106712583411 21384 Beløp i millioner kr

7 Produksjonstilskudd Utbetalt produksjons- tilskudd 31.07.2012 Antall søkere PT 31.07.2012 Utbetalt PT 01.01.2013 Antall søkere PT 01.01.2013 Sum utbetalt produksjons- tilskudd 2013 Horten6 319 120601 906 239268 225 359 Holmestrand6 515 764622 554 507309 070 271 Tønsberg12 757 1801132 911 5553515 668 735 Sandefjord12 645 5531283 213 0543415 858 607 Larvik25 011 5703176 206 4918531 218 061 Svelvik1 431 386251 637 902183 069 288 Sande14 994 0751094 735 6574119 729 732 Hof4 389 750521 016 673195 406 423 Re33 142 19624812 265 84811645 408 044 Andebu7 370 7401132 985 9413910 356 681 Stokke14 491 7491445 680 8286120 172 577 Nøtterøy5 087 63637944 277146 031 913 Tjøme912 91411599 62281 512 536 Lardal7 853 991642 641 5222210 495 513 Vestfold152 923 6241 48349 300 116548202 223 740 Beløp i kr

8 RMP, SMIL, NMSK RMP- tilskudd SMIL- tilskudd NMSK- tilskudd (tildeling 2013) Horten 649 987 202 500 70 000 Holmestrand 686 559 128 163 120 000 Tønsberg 925 759 541 706 130 000 Sandefjord 1 022 703 230 700 150 000 Larvik 1 668 724 1 015 218 600 000 Svelvik 16 640 36 630 50 000 Sande 1 760 385 344 490 220 000 Hof 489 466 284 870 320 000 Re 4 569 915 801 241 450 000 Andebu 1 126 881 888 770 500 000 Stokke 2 337 056 595 975 200 000 Nøtterøy 562 846 209 000 30 000 Tjøme 27 750 40 500 10 000 Lardal 1 696 984 35 475 450 000 Vestfold 17 541 655 5 355 238 3 800 000 Beløp i kr

9 Produksjonstilskudd i forhold til førstehåndsverdien Horten Holme- strand Tøns- berg Sande- fjordLarvikSvelvikSandeHofReAndebuStokkeNøtterøyTjømeLardalVestfold 21 %16 %14 %24 %14 %17 %23 %35 %18 %17 %14 %7 %26 %21 %17 %

10 Kommunen som aktør i landbruksforvaltningen Kommunens roller Kommunens ansvar for riktig vedtak Kommunens omdømme – når svakheter kommer ut (eks. Drangedal) Landbrukets omdømme – i samfunnet generelt

11 Kommunes roller Rådgiver Saksbehandler Kontrollorgan Hvorfor er det viktig å være bevisst sin rolle? -Plassere ansvar -God nok dokumentasjon i henhold til forvaltningsloven -Unngå forklaringsproblemer -Hindre forskjellsbehandling

12 Kommunens ansvar for riktig vedtak Forvaltningsloven – § 11: Veiledningsplikt – § 16: Forhåndsvarsel – § 17: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Vedtaket – PT-5030 godkjennes av kommunen – Meldingsbrev fra SLF

13 Kommunens omdømme Gårdbrukernes respekt for landbruksforvaltningen – Får det følger for meg om jeg ”tøyer” regelverket? Gårdbrukernes tillit til landbruksforvaltningen – Gjør forvaltningen en god jobb?

14

15 Landbrukets omdømme Store offentlige verdier i form av tilskudd Viktig at samfunnet har tillit til at midlene forvaltes på en god måte Kontroll er viktig dokumentasjon for kvalitet Reaksjoner mot juks styrker landbrukets omdømme


Laste ned ppt "Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Vestfold 28. november 2013 Tema: Kontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google