Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering 2013 Kompetanse ABC Betty Sandvik Døble Marta Reggestad Lise Øverland Jørn Stordalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering 2013 Kompetanse ABC Betty Sandvik Døble Marta Reggestad Lise Øverland Jørn Stordalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering 2013 Kompetanse ABC Betty Sandvik Døble Marta Reggestad Lise Øverland Jørn Stordalen

2

3 To permer med til sammen 24 hefter endres til en perm med 13 hefter Ny layout med bilder

4 1.Læring - omsorg 2.Etikk 3.Kommunikasjon 4.Noen aktuelle lover 5.Biologisk aldring 1 6.Biologisk aldring 2 7.Aldringens psykologi. Sosial aldring

5 8.Mikrobiologi og infeksjons- forebygging 9.Ernæring 10.Pårørende og nettverk 11.Dokumentasjon 12.Aktivitet 13.Legemiddelbruk

6 ABC Funksjonshemning og aldring ABC Fordypningsperm geriatri ABC Fordypningsperm geriatri ABC Fordypningsperm demens ABC Fordypningsperm demens ABC Psykiske lidelser i eldre år ABC Psykiske lidelser i eldre år Demensomsorgens ABC 2 ABC Aldring og omsorg Demensomsorgens ABC 1 ABC Miljøbehandling ABC Miljøbehandling Den reviderte modellen

7 Per 11.12.2013 Kommuner med ABC aktivitet 2007-13

8 ABC-kommuner registrert per fylke Per 11.12.2013

9 ABC-deltakere registrert 2007-2013 hele landet Per 11.12.2013

10 ABC-deltakere registrerte per fylke Per 11.12.2013

11 2010201120122013 Antall% % % % Sykepleiere158620,7246221,9307822,0360822,3 Vernepleiere1221,61711,52131,52491,5 Ergoterapeuter420,5640,6840,61000,6 Fysioterapeuter250,3350,3420,3470,3 Annen høyskoleutdanning761,01071,01361,01761,1 Hj.pl/oms.arb/helsefagarb.427355,7640557,0801157,2920056,8 Aktivitører1592,12352,13002,13402,1 Annen fagutdanning1321,72252,02862,03402,1 Uten helsefaglig utdanning6989,110799,613639,716019,9 Mangler opplysninger5597,34584,04963,65363,3 Totalt registrert7672112411400916207 Økning per år356927682198* Per 05.12.2013 Antall deltakere og yrkesfaglig fordeling i ABC-gruppene

12 ABC seminar per ansvarlig fagmiljø Per 09.12.2013

13 ABC-deltakere per ABC-seminar

14 Deltakere som er registrert Sykepleiere11522,0 % Vernepleiere122,3 % Ergoterapeuter10,2 % Fysioterapeuter- Annen høyskoleutdanning20,4 % Hj.pl/oms.arb/ helsefagarbeidere32161,3% Aktivitører234,4 % Annen fagutdanning91,7 Uten helsefaglig utdanning356,7 % Mangler opplysninger51,0 % Totalt registrert523 Demensomsorgens ABC Miljøbehandling 2013 Per 09.12.2013

15 Registrerte deltakere Sykehjem354 Skjermet enhet106 Bemannet omsorgsbolig for eldre19 Bemannet omsorgsbolig for personer med demens23 Bemannet omsorgsbolig for personer med utv.hemning18 Dagsenter for eldre6 Dagsenter for personer med demens17 Dagsenter for personer med utv. hemning- Hjemmebaserte tjenester76 Annet67 Totalt registrert523 Per 09.12.2013 Demensomsorgens ABC Miljøbehandling 2013

16 Basiskunnskap «Dette må jeg kunne» Helsefagarbeider utdanning Samling 1-4 E-læring Veiledet praksis Fagbrev VG3-eksamen Fagskole Demens og alderspsykiatri Utviklingshemning og aldring ABC-modellen Videreutvikling av kompetansen i praksisfeltet

17 Marta Reggestad Prosjektet finansieres via Kompetanseløftet

18 1. Fellessamling 2. Fellessamling 3.Fellessamling 4.Fellessamling Vg3 Eksamen Prøvefagprøve Fagprøve Helsefagarbeider E-læring, veiledning på egen arbeidsplass, oppgaver, mm

19 Hallingdal 10 deltakere Kirkenes 34 deltakere Horten 11 deltakere Haugesund 10 deltakere Gol 20 deltakere Drammen 12 deltakere Lillestrøm 12 deltakere Hallingdal og Drammen en gruppe fra 2012 Lillestrøm og Gol en gruppe fra 2012 Gammel modell med 3 fellessamlinger

20 Måløy 30 deltakere Kristiansund 33deltakere Drammen 1 27 deltakere Drammen 2 18 deltakere Drammen 3 29 deltakere Drammen 4 28 deltakere Tønsberg 25 deltakere Ny modell med 4 fellessamlinger

21 Deltakerne fordeler seg fra 19 fylker og kommuner: 66 kommuner Antall deltakere 266 hvor 75 deltakere er fremmedspråklige 28,1% 4 lærere fra 01.08.13 Kari Fossli har gått over til fagskolen og Marit Mogensen begynte 01.08.13. Samarbeid med Bli helsefagarbeider. Resultat egen gruppe i Måløy og planlegging av gruppe i Lakselv

22 Grupper / deltakere 201120122013 Hallingdal / Drammen 10/148/128/ 8 Kirkenes342625 Gol/ Lillestrøm20/1218/10 Horten116 Haugesund109 Drammen 127 Kristiansund3326 Drammen 217 Måløy30 Tønsberg25 Drammen 329 Drammen 428 SUM90155266

23 Antall fagprøver 22 – gjennomsnittlig opplæringstid: 22,5 mnd. inkl. 3,8 mnd. ventetid fra oppmelding til avlagt fagprøve Lengst ventetid i Finnmark komplisert oppmeldingsprosess Vg3 eksamen – 51 deltakere gjennomsnittskarakter: 3,5 Måltallet for 2013 er oppnådd Kompetansebevis til alle med informasjon om hvilke fellessamlinger de har deltatt på og hva de har levert av oppgaver, logger og veiledet praksis 20122013 Kompetansebevis2075

24 Klasserommet utvikles videre i samarbeid med NST Gamification – prosjektet har utviklet et kunnskaps og ferdighetsspill med utgangspunkt i kunnskapsmål i Læreplanen for helsearbeiderfaget http://media.helsekompetanse.no/2013/abc09 /story.html http://media.helsekompetanse.no/2013/abc09 /story.html Spillet ble vist i Dublin ved E- Health – kongressen i mai 2013 og på stand under demensdagene

25 Deltakeren skal ha veiledning og opplæring på egen arbeidsplass 2 veiledersamlinger i 2013 (Måløy og Gardermoen) Bruk av anerkjennende kommunikasjon Utfordringer Hvordan få til veiledning på egen arbeidsplass Arbeidsplassens ansvar Deltakerens ansvar

26 Informasjon Helsedirektoratet 11.desember 2013 Prosjektleder Lise Øverland lise.overland@aldringoghelse.no 26 Kompetanseløftet 2015

27 Et opplæringstilbud for å sikre at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har et minimum av relevanthelsefaglig basiskunnskap Utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid 27

28 Gammel utgave: 1160 eksemplarer Ny utgave: 1635 Til sammen : 2795 eksemplarer Studieheftet koster kr 75,- i ny utgave

29 Undervisningssykepleier Nina Løkkevik i Prosjekt Klinisk Blikk, Moss – Rygge – Råde – Våler 5.desember 2013: «Studiehefte får generelt mye skryt, det er lettlest og oversiktlig. Refleksjonsspørsmålene er meget nyttig. Flott at dere har revidert heftet og tilført to nye kapitler. Vi valgte å trekke inn psykisk sykdom som en del av undervisningen, og mener at det kan være aktuelt å ta med som et kapittel i heftet ved neste revisjon».

30 Flere bruker materialet i forbindelse med opplæring av fremmedspråklige medarbeidere Fadderordning benyttes lite pga: - Generelt stort press på veiledere til elever og studenter - Lite kapasitet til å organisere fadderordning i ferier

31 Informasjon sendes kommunene før sommerferien 2014 - når opplæring planlegges for sommervikarer Informasjon om prosjektet på demensdagene, på konferanser og kurs, på hjemmesiden til NKAH og informasjons-mail til kommuner og andre samarbeidspartnere Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid 31


Laste ned ppt "Rapportering 2013 Kompetanse ABC Betty Sandvik Døble Marta Reggestad Lise Øverland Jørn Stordalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google