Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensplan 2015 kompetanseløftet 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensplan 2015 kompetanseløftet 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensplan 2015 kompetanseløftet 2015
Rapportering 2013 Kompetanse ABC Betty Sandvik Døble Marta Reggestad Lise Øverland Jørn Stordalen

2 kompetanse ABC utvikling av studiematerialet
utvikling av studiematerialet Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Miljøbehandling ABC Psykiske lidelser i eldre år Revidering Eldreomsorgens ABC -> ABC Aldring og omsorg ABC Geriatri

3 ABC Aldring og omsorg To permer med til sammen 24 hefter endres til en perm med 13 hefter Ny layout med bilder

4 ABC Aldring og omsorg Læring - omsorg Etikk Kommunikasjon
Noen aktuelle lover Biologisk aldring 1 Biologisk aldring 2 Aldringens psykologi. Sosial aldring

5 ABC Aldring og omsorg Mikrobiologi og infeksjons- forebygging Ernæring
Pårørende og nettverk Dokumentasjon Aktivitet Legemiddelbruk

6 ABC ABC Aldring og omsorg ABC Miljøbehandling
Den reviderte modellen ABC Miljøbehandling ABC Funksjonshemning og aldring ABC Fordypningsperm geriatri ABC Fordypningsperm demens ABC Psykiske lidelser i eldre år Demensomsorgens ABC 2 ABC Aldring og omsorg Demensomsorgens ABC 1

7 Kommuner med ABC aktivitet 2007-13
91 prosent 40 kommuner er ikke med Per

8 ABC-kommuner registrert per fylke

9 ABC-deltakere registrert 2007-2013 hele landet
Per

10 ABC-deltakere registrerte per fylke

11 Antall deltakere og yrkesfaglig fordeling i ABC-gruppene
2010 2011 2012 2013 Antall % Sykepleiere 1586 20,7 2462 21,9 3078 22,0 3608 22,3 Vernepleiere 122 1,6 171 1,5 213 249 Ergoterapeuter 42 0,5 64 0,6 84 100 Fysioterapeuter 25 0,3 35 47 Annen høyskoleutdanning 76 1,0 107 136 176 1,1 Hj.pl/oms.arb/helsefagarb. 4273 55,7 6405 57,0 8011 57,2 9200 56,8 Aktivitører 159 2,1 235 300 340 Annen fagutdanning 132 1,7 225 2,0 286 Uten helsefaglig utdanning 698 9,1 1079 9,6 1363 9,7 1601 9,9 Mangler opplysninger 559 7,3 458 4,0 496 3,6 536 3,3 Totalt registrert 7672 11241 14009 16207 Økning per år 3569 2768 2198 * Per

12 ABC seminar per ansvarlig fagmiljø

13 ABC-deltakere per ABC-seminar

14 Demensomsorgens ABC Miljøbehandling 2013
Deltakere som er registrert Sykepleiere 115 22,0 % Vernepleiere 12 2,3 % Ergoterapeuter 1 0,2 % Fysioterapeuter - Annen høyskoleutdanning 2 0,4 % Hj.pl/oms.arb/ helsefagarbeidere 321 61,3% Aktivitører 23 4,4 % Annen fagutdanning 9 1,7 Uten helsefaglig utdanning 35 6,7 % Mangler opplysninger 5 1,0 % Totalt registrert 523 Per

15 Registrerte deltakere
Demensomsorgens ABC Miljøbehandling 2013 Registrerte deltakere Sykehjem 354 Skjermet enhet 106 Bemannet omsorgsbolig for eldre 19 Bemannet omsorgsbolig for personer med demens 23 Bemannet omsorgsbolig for personer med utv.hemning 18 Dagsenter for eldre 6 Dagsenter for personer med demens 17 Dagsenter for personer med utv. hemning - Hjemmebaserte tjenester 76 Annet 67 Totalt registrert 523 Per

16 Kompetansetrapp 2013 Aldring og helse
Basiskunnskap «Dette må jeg kunne» Helsefagarbeider utdanning Samling 1-4 E-læring Veiledet praksis Fagbrev VG3-eksamen Fagskole Demens og alderspsykiatri Utviklingshemning og aldring ABC-modellen Videreutvikling av kompetansen i praksisfeltet Fagskolen ved Aldring og helse: Per 2013 15 Aldring og utviklingshemning 23 Demensomsorg og alderspsykiatri kull 2012 28 Demensomsorg og alderspsykiatri kull 2012

17 Marta Reggestad Prosjektet finansieres via Kompetanseløftet

18 Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev
Fagprøve E-læring, veiledning på egen arbeidsplass, oppgaver, mm Prøvefagprøve Vg3 Eksamen 4.Fellessamling 3.Fellessamling 2. Fellessamling 1. Fellessamling

19 Grupper fra 2011 Gammel modell med 3 fellessamlinger Kirkenes
34 deltakere Hallingdal og Drammen en gruppe fra 2012 Hallingdal 10 deltakere Drammen 12 deltakere Haugesund 10 deltakere Lillestrøm og Gol en gruppe fra 2012 Gol 20 deltakere Lillestrøm 12 deltakere Horten 11 deltakere

20 Grupper fra høsten 2012 Ny modell med 4 fellessamlinger Kristiansund
33deltakere Drammen 1 27 deltakere Drammen 2 18 deltakere Måløy 30 deltakere Drammen 3 29 deltakere Drammen 4 28 deltakere Tønsberg 25 deltakere

21 gjennomføring Deltakerne fordeler seg fra 19 fylker og kommuner: 66 kommuner Antall deltakere 266 hvor 75 deltakere er fremmedspråklige 28,1% 4 lærere fra Kari Fossli har gått over til fagskolen og Marit Mogensen begynte Samarbeid med Bli helsefagarbeider. Resultat egen gruppe i Måløy og planlegging av gruppe i Lakselv

22 Grupper / deltakere 2011 2012 2013 Hallingdal / Drammen 10/14 8/12 8/ 8 Kirkenes 34 26 25 Gol/ Lillestrøm 20/12 18/10 18/ 10 Horten 11 6 Haugesund 10 9 Drammen 1 27 Kristiansund 33 Drammen 2 17 Måløy 30 Tønsberg Drammen 3 29 Drammen 4 28 SUM 90 155 266

23 Resultater Antall fagprøver 22 – gjennomsnittlig opplæringstid: 22,5 mnd. inkl. 3,8 mnd. ventetid fra oppmelding til avlagt fagprøve Lengst ventetid i Finnmark komplisert oppmeldingsprosess Vg3 eksamen – 51 deltakere gjennomsnittskarakter: 3,5 Måltallet for er oppnådd Kompetansebevis til alle med informasjon om hvilke fellessamlinger de har deltatt på og hva de har levert av oppgaver, logger og veiledet praksis 2012 2013 Kompetansebevis 20 75

24 E- læring / gamification
Klasserommet utvikles videre i samarbeid med NST Gamification – prosjektet har utviklet et kunnskaps og ferdighetsspill med utgangspunkt i kunnskapsmål i Læreplanen for helsearbeiderfaget /story.html Spillet ble vist i Dublin ved E- Health – kongressen i mai 2013 og på stand under demensdagene

25 Veiledning Deltakeren skal ha veiledning og opplæring på egen arbeidsplass 2 veiledersamlinger i 2013 (Måløy og Gardermoen) Bruk av anerkjennende kommunikasjon Utfordringer Hvordan få til veiledning på egen arbeidsplass Arbeidsplassens ansvar Deltakerens ansvar

26 Prosjektleder Lise Øverland
Kompetanseløftet 2015 Informasjon Helsedirektoratet 11.desember 2013 Prosjektleder Lise Øverland

27 Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid
Et opplæringstilbud for å sikre at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har et minimum av relevanthelsefaglig basiskunnskap Utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid

28 Til sammen : 2795 eksemplarer
Salg av heftet 2013 Gammel utgave: 1160 eksemplarer Ny utgave: 1635 Til sammen : 2795 eksemplarer Studieheftet koster kr 75,- i ny utgave

29 mange gode tilbakemeldinger fra kommunene …
Undervisningssykepleier Nina Løkkevik i Prosjekt Klinisk Blikk, Moss – Rygge – Råde – Våler 5.desember 2013: «Studiehefte får generelt mye skryt, det er lettlest og oversiktlig.  Refleksjonsspørsmålene er meget nyttig.  Flott at dere har revidert heftet og tilført to nye kapitler.  Vi valgte å trekke inn psykisk sykdom som en del av undervisningen, og mener at det kan være aktuelt å ta med som et kapittel i heftet ved neste revisjon».

30 mange tilbakemeldinger fra kommunene …
Flere bruker materialet i forbindelse med opplæring av fremmedspråklige medarbeidere Fadderordning benyttes lite pga: - Generelt stort press på veiledere til elever og studenter - Lite kapasitet til å organisere fadderordning i ferier

31 Videre implementering
Informasjon sendes kommunene før sommerferien når opplæring planlegges for sommervikarer Informasjon om prosjektet på demensdagene, på konferanser og kurs, på hjemmesiden til NKAH og informasjons-mail til kommuner og andre samarbeidspartnere Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid


Laste ned ppt "Demensplan 2015 kompetanseløftet 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google