Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014
Nye veinormaler Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014 Jørn Lileng SLF Seksjon Skog og kulturlandskap

2 Arbeidsgruppa Truls Erik Johnsrud Jan Bjerketvedt (UMB) Dag Skjølaas
Nils Olav Kyllo Jørn Lileng OPPDRAG FRA LMD – TIL SKI

3 Bakgrunn Normalene fastsatt i 1997 ”Nye” kjøretøy Våtere/mildere klima
GEOSYNTETER Normalene fastsatt i 1997 Normalene fastsatt i 1997 ”Nye” kjøretøy Våtere/mildere klima Ny kunnskap ”Nye” kjøretøy Våtere/mildere klima Ny kunnskap

4 Fremdriften Første møte til arbeidsgruppa: 22. august 2011
Siste møte: 15. mai 2012 Nye normaler klart for ”høring” Gjeldende fra 1 juni 2013 Første møte til arbeidsgruppa: 22. august 2011 Siste møte: 15. mai 2012 Normalene har vært på ”høring” Gjeldende fra 1 juni 2013 STARTET OPP I 2008 – REF. FRA ET ARBEIDSGRUPPEMØTE HOS LMD I 2008. ARBEIDET NÅ ER KUN OPPGRADERING AV TEKNISKE KRAV I NORMALENE IKKE: SKJEMAER, LØNNSOMHETSBEREGNINGER, ANNEN NYTTE AV VEIEN, KONTRAKTER INNSPILL: STIGNING SNUPLASSER VELTEPLASSER STANDPLASSER FOR TAUBANER STIKKRENNER/KULVERTER/BRUER GEOSYNTETER GROVE SLITELAG ENKLE VEIER HØRING: FAGSAMLING VEI, SKI, HONNE, OKTIBER

5 Hvor? Hjemmesiden til Skogkurs

6

7

8

9

10 Tverrprofil – veiklasse 3

11 Trafikkbelastning i svake perioder Slitelagskvalitet, 10 cm tykkelse
Høy Middels Lav Trafikkbelastning i svake perioder Bæreevnegruppe i underbygningen Slitelagskvalitet, 10 cm tykkelse Bærelags-kvalitet s-A s-B s-C 1. Fjellskjæring og 10 15 b-A steinfylling 20 25 b-B 30 b-C 35 40 b-D 2. Velgradert grus og sand, grusig, sandig materiale 45 50 55 3. Ensgradert sand 60 65 4. Grus, sand og morene med lite finstoff 70 75 80 5a. med mye finstoff 5b. Feit fast leire og tørrskorpeleire 85 90 100 6. Silt og leire 95 105 110 7a. Bløt silt og leire 7b. Torvmark 115 120 125 135 140 145 Bærelagstykkelser Ut med lav trafikkbelastning

12 Rundkjøring uten lass (24 m)
R=11 m

13 Vendehammer (Venstrerygging m/henger)
GJØR FORSKJELL PÅ HØYRE- OG VENSTERYGGING. DVS ,DEN SIDEN SJÅFØREN SITTER PÅ TIDLIGERE: TEGNET I FEIL MÅLESTOKK TIDLIGERE: INGEN KRAV TIL LENGDEN PÅ INNKJØRINGEN TIDLIGERE: FOR KNAPP I INNRYGGINGEN, HHV 6,5 M (NÅ 8 M) OPP OG 5 M BORT (NÅ 8 M) NÅ 29 M OPP (TIDLIGERE 28 M) NÅ LETTERE MÅLBAR UTE I TERRENG (TIDLIGERE R=15 M)

14 Vendehammer (Venstrerygging m/henger)
PROBLEMER MED BLINDSONER UNDER RYGGING

15 Bratt terreng (tømmerbil uten henger)

16 Det store bildet er at… … veinormalene fra 1997 var et godt arbeid…
… men… …vi står (kanskje) overfor et permanent varmere og våtere klima… ..og hva kan det bety i praksis..? PRESENTERER NOEN HOVEDENDRINGER PRESENTERER IKKE ENDRINGER I: SPRÅK LAY-OUT Viktig endring er bruk av vedlegg som utdyper visse tema: Snuplasser Bruk av geosynteter Krav til legging av stikkrenner/kulverter Sprengtfjell-teknikk-veier Bruk av tabeller og diagrammer

17 økte krav til massene (knust masse)
…jo, at kompetanse hos planleggerne blir viktig for å bestemme når minimumskravene ikke holder mål… økte krav til massene (knust masse) vurdering av ”bedre” bærelag og bruk av geosynteter dimensjonering av grøfter / stikkrenner / kulverter behov for grove slitelag og sprengtfjell-veier

18 S P Ø R S M Å L ?

19 Takk for oppmerksomheten!

20

21

22 Helårs landbruksbilvei
Endringer Veiklasse 2 Eksisterende Forslag Hovedvei/grendevei Helårs landbruksbilvei Trafikkeres med lass hele året og brukes på grendeveier med blandet trafikkgrunnlag og på skogsbilveier, gardsveier og seterveier med stor trafikkbelastning INGEN ENRINGER I BESKRIVELSEN, KUN NAVNET

23 Veiklasse 7 Traktorvei Endringer Tung traktorvei Eksisterende Forslag
Transport med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse veiene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag. INGEN ENDRINGER I FORKLARINGEN

24 Veiklasse 8 Enkel traktorvei
Endringer Veiklasse 8 Eksisterende Forslag Lett traktorvei Enkel traktorvei Transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges for. TIDLIGERE STO DET SLEPEKJØRING AV TØMMER, NÅ TRANSPORT

25 Veiklasse 3 Landbruksbilvei Endringer Helårs landbruksvei Eksisterende
Forslag Helårs landbruksvei Landbruksbilvei Skogsbilveier, gards- og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag og lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. HER STO DET TIDLIGERE - UNNTATT I TELELØSNINGEN OG ………

26 Gode erfaringer i praksis…… men……………
Hva med Grove slitelag? Gode erfaringer i praksis…… men…………… …mangler kornfordelingskurver og dokumentasjon Anbefaling: Gjennomføre oppfølging/studier av nye og gamle anlegg med grove slitelag. Åpne opp for å godkjenne disse ”studieveiene” selv om de ikke følger normalene? AKTUELT I BRATTE BAKKER OMRÅDER MED SPESIELT MYE NEDBØR/MILDE VINTERE

27 Skisse nyanlegg skogsbilvei sprengfjell-teknikk?
Slitelag knust fjell 10 cm pukk/grovknust masse/finsprengt fjell Avrettingslag 10-25 cm grovknust masse/mindre blokk Bærelag 40-60 cm blokker av sprengt fjell på opp til 100 cm Bunnlag Underbygning

28 Hva med kunnskapen rundt sprengfjell-teknikken?
”Evigvarende” veier som er over minimumskravene i veinormalene Men er de så spesielle at de krever egen veiklasse…..? Nei, ikke egen klasse, men egen beskrivelse i vedlegg


Laste ned ppt "Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google