Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye veinormaler Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014 Jørn Lileng SLF Seksjon Skog og kulturlandskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye veinormaler Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014 Jørn Lileng SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye veinormaler Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014 Jørn Lileng SLF Seksjon Skog og kulturlandskap

2 Truls Erik Johnsrud Jan Bjerketvedt (UMB) Dag Skjølaas Nils Olav Kyllo Jørn Lileng Arbeidsgruppa

3 Normalene fastsatt i 1997 ”Nye” kjøretøy Våtere/mildere klima Ny kunnskap Bakgrunn Normalene fastsatt i 1997 ”Nye” kjøretøy Våtere/mildere klima Ny kunnskap GEOSYNTETER

4 Første møte til arbeidsgruppa: 22. august 2011 Siste møte: 15. mai 2012 Nye normaler klart for ”høring” Gjeldende fra 1 juni 2013 Fremdriften Første møte til arbeidsgruppa: 22. august 2011 Siste møte: 15. mai 2012 Normalene har vært på ”høring” Gjeldende fra 1 juni 2013

5 Hjemmesiden til Skogkurs Hvor?

6

7

8

9

10 Tverrprofil – veiklasse 3

11 Høy Middels Lav Trafikkbelastning i svake perioder Bæreevnegruppe i underbygningen Slitelagskvalitet, 10 cm tykkelse Bærelags- kvalitet s-As-Bs-Cs-As-Bs-Cs-As-Bs-C 1.Fjellskjæring og10 15 b-A steinfylling10 15101520152025b-B 1015 2025 30b-C 15 20 3035303540b-D 2.Velgradert grus og10 15 20 b-A sand, grusig, sandig1015 2025 30b-B materiale1520 2530 3540b-C 202530 4045 5055b-D 3.Ensgradert sand1015 20 25 b-A 1520 25 30 35 b-B 20253035 40 4550b-C 303540455055 6065b-D 4.Grus, sand og morene1520 25 30 35b-A med lite finstoff202530 35 40 45b-B 3035404550 556560b-C 404550606570 7580b-D 5a.Grus, sand og morene2025 30 35 40 b-A med mye finstoff30 3540 45 5055b-B 5b.Feit fast leire og404550556065 7075b-C tørrskorpeleire556065708085 90100b-D 6.Silt og leire2530 35 40 45 b-A 3540 4550 5560 b-B 50 556570 758085b-C 657075859095100105110b-D 7a.Bløt silt og leire3540 4550 5560 b-A 50 55606570 7580b-B 7b.Torvmark6570 859095100105110b-C 9095100115120125135140145b-D Ut med lav trafikkbelastning Bærelagstykkelser

12 R=11 m Rundkjøring uten lass (24 m)

13 Vendehammer (Venstrerygging m/henger)

14

15 Bratt terreng (tømmerbil uten henger)

16 Det store bildet er at… …vi står (kanskje) overfor et permanent varmere og våtere klima… … veinormalene fra 1997 var et godt arbeid … … men …..og hva kan det bety i praksis..?

17 …jo, at kompetanse hos planleggerne blir viktig for å bestemme når minimumskravene ikke holder mål … økte krav til massene (knust masse) vurdering av ”bedre” bærelag og bruk av geosynteter dimensjonering av grøfter / stikkrenner / kulverter behov for grove slitelag og sprengtfjell-veier

18 S P Ø R S M Å L ?

19 Takk for oppmerksomheten!

20

21

22 Endringer EksisterendeForslag Hovedvei/grendevei Helårs landbruksbilvei Veiklasse 2 Trafikkeres med lass hele året og brukes på grendeveier med blandet trafikkgrunnlag og på skogsbilveier, gardsveier og seterveier med stor trafikkbelastning

23 EksisterendeForslag Tung traktorvei Traktorvei Veiklasse 7 Transport med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse veiene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag. Endringer

24 EksisterendeForslag Lett traktorvei Enkel traktorvei Veiklasse 8 Transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges for. Endringer

25 EksisterendeForslag Helårs landbruksvei Landbruksbilvei Veiklasse 3 Skogsbilveier, gards- og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag og lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. Endringer

26 Hva med Grove slitelag ? Gode erfaringer i praksis…… men …………… …mangler kornfordelingskurver og dokumentasjon Anbefaling : Gjennomføre oppfølging/studier av nye og gamle anlegg med grove slitelag. Åpne opp for å godkjenne disse ”studieveiene” selv om de ikke følger normalene ?

27 grovknust masse/mindre blokk pukk/grovknust masse/finsprengt fjell Underbygning 40-60 cm 10-25 cm 10 cm knust fjell Skisse nyanlegg skogsbilvei sprengfjell-teknikk ? Bærelag Avrettingslag Slitelag Bunnlag blokker av sprengt fjell på opp til 100 cm

28 Hva med kunnskapen rundt sprengfjell-teknikken ? ”Evigvarende” veier som er over minimumskravene i veinormalene Men er de så spesielle at de krever egen veiklasse …..? Nei, ikke egen klasse, men egen beskrivelse i vedlegg


Laste ned ppt "Nye veinormaler Kompetansesamling - Vestfold 4. juni 2014 Jørn Lileng SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google