Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn & Fjordane» (KLARAS) Turid Skarre Aasebø, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh, førsteamanuenser,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn & Fjordane» (KLARAS) Turid Skarre Aasebø, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh, førsteamanuenser,"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn & Fjordane» (KLARAS) Turid Skarre Aasebø, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh, førsteamanuenser, Institutt for pedagogikk

2 Formål, problemstilling og variabler Forklare klasseromskommunikasjon i lys av regional kontekst Hva karakteriserer kommunikasjonen mellom lærere og elever i klasserommet i ungdomsskolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane? Operasjonalisering: Hvordan elever og lærere snakker om fagstoffet i klasserommet Variabler: Variasjon i tolkning av fagstoffets betydning (ordbruk, eksempelbruk, referanser til ulike kontekster) Elevdeltakelse (elevdeltakelse i samtale om fagstoff) Allmenndidaktisk teoretisk utgangspunkt KLARAS2

3 Metode Datainnsamling i 2012-2013 2 ungdomsskoler i Aust-Agder, 2 ungdomsskoler i Sogn og fjordane observasjon av undervisning (2 lærere i 1 uke, på 4 skoler) individuelt intervju med lærere som er observert individuelt intervju med rektor fokusgruppesamtaler med lærerne på skolen skolene velges av LR lærerne velges av rektor eller lærerkollegium kunnskapen videreutvikles i samarbeid med skolene i etterkant KLARAS3

4 Sammenlikning på regionalt nivå 1. 2. 3. 4. Forklare klasseromskommunikasjon i lys av regional kontekst KLARAS4 Observasjon: tolkning av fagstoff/ elevdeltakelse Klasseroms- kommunikasjon Skolekontekst Klasseroms- kommunikasjon IntervjuerSkolekontekst Regionale likheter og forskjeller Høyt- og lavt- presterende skoler Sammen- likning

5 Variabler – på hvilke får vi utslag? Registering 1: sekvenser, tid, kvantitativt klassekart Registrering 2: A) Nyansering av innholdet, lærerinitiert/elevinitiert (ord, eksempler, referanser) B) Talehandlinger, lærerinitiert/elevinitiert (spørsmål, oppfordringer) C) Oppfølging av talehandlinger, lærerinitiert/elevinitiert D) Avslutning/avrunding av undervisningssekvens E) Oppgavetyper KLARAS5

6 Spørsmål til diskusjon KLARAS6


Laste ned ppt "«Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn & Fjordane» (KLARAS) Turid Skarre Aasebø, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh, førsteamanuenser,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google