Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: Arbeid med kriseplan i Narvik kommune nØkt fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: Arbeid med kriseplan i Narvik kommune nØkt fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Arbeid med kriseplan i Narvik kommune nØkt fokus på krisehåndtering i NK i 2010 nInvitasjon til å delta i øvelsen TYR nAnsvarsfordeling mellom de ulike enheter nUtvalgte nøkkelpersoner i NK i tett planleggingsarbeid for TYR nEPS – ansvaret ble lagt til enhetsleder for Barn, unge og familie nHva er EPS???

2 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no EPS – evakuerte og pårørendesenter uHåndtering av evakuerte og pårørende som har vært involvert i en uønsket hendelse eller krise. uDet innebærer blant annet at kommunen har ansvaret for å opprette og drifte et senter for evakuerte og pårørende, når det er nødvendig eller politiet ber om det. uSenteret skal kunne ta i mot fysisk uskadde personer som er evakuert fra et skadested, men skal også kunne ta hånd om pårørende til involverte i en uønsket hendelse.

3 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no EPS nKommunen må bemanne EPS med ledelse og faglig kompetente personer. Funksjon ved etablering av EPS Leder for EPS Nestleder for EPS Informasjonshåndtering Registrering Adgangskontroll/vakt Evakuertefunksjonen Pårørendefunksjonen Ansvarlige for forpleining/innkvartering EPS-medarbeidere fra kommunen, rep.fra trossamfunn, frivillig organisasjoner Lokaler Kommunens kriseteam

4 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Politiets rolle ! nPolitiet vil stille personell til disposisjon for å ivareta oppgaver som registrering, avhør, varsling av pårørende, informasjon, mediehåndtering, trans port mv. nNår politiet får melding om en hendelse som berører et betydelig antall per­soner, eller man av andre årsaker kan regne med mange henvendelser fra pårørende, skal evakuerte­ og pårørendeoppgavene organiseres under P2 i politimesterens stab. nDet er svært viktig med god kommunikasjon mellom de ulike funksjonene som håndterer evakuerte og pårørende. Oppgavene bør ledes og koordineres av en polititjenesteperson med erfaring fra håndtering av pårørende og ellers bemannes av tjenestepersoner med nødvendig kompetanse i slikt arbeid. nPolitiet har en viktig rolle i arbeidet med evakuerte og pårørende, men er som kommunen og de andre samvirkeaktørene helt avhengig av et tett sam­arbeid om planverk, øvelser og selve håndteringen av reelle hendelser.

5 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Oppgavefordeling Kommunen, inkl. helse­ og omsorgstjenesten: nregistrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen (triage = prioritering av pasientenes behandlinger basert på alvorlighetsgraden av deres tilstand) nEtablere «vente­ og hjelpeplasser» n„gi psykososial omsorg og samtaletjenester – psykososial kriseplan i EPS n„ sørge for forpleining, omsorg, trygghet, utsyr m.m Politiet: n„ registrere personopplysninger n„ koordinere og ha kontroll med transport av uskadde, skadde og døde n„ avhøre sentrale vitner ( med vekt på opplysninger som kan begrense skadeomfanget ) n„ kvalitetssikre informasjonen og situasjonsrapporter til operasjonslederen eller politimesterens stab n„ gi informasjon til de involverte i EPS – dette ble gjort i samarbeid med leder for EPS n„ tilrettelegge for varsling av pårørende n„ koordinere mediehåndteringen i mottakssenteret n„ etablere vakthold og skjerme mot media og befolkningen

6 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Organisering EPS i Narvik EPS- ledelsen Leder: Enhetsleder BUF Nestleder: Enhetsleder ROP Medlemmer: Enhetsleder NAV og enhetsleder bygg forvalting. Innsatskort 1. Registrering / kontroll / sentralbord Ansvar: BUF Innstaskort 2. IKT – info.tjeneste Ansvar: IT Innsatskort 3. Lokaler, forpleining og innkvartering Ansvar: Tildelingskont or, NAV og byggforvalting Innsatskort 4. Pårørendetjen ester, mottak Ansvar: BUF, ROP og hjemmetjenes ten Innsatskort 5. Psykosial kriseplan Ansvar: ROP og BUF m.fl. Fagpersoner ved behov

7 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no EPS-ledelsen oppgaver: nLedelsen fra EPS skal umiddelbart møte i Kongensgt. 49 – møterom 2. etg. Etter kl. 15:30 må nøkkelkort brukes for tilgang til bygget. nLedelsen av EPS iverksetter etableringen sammen med Kriseledelsen og vurdere: uHva slags type hjelp skal gis, og omfanget av hjelpen? uHvem skal ha hjelp og støtte nBeslutte egnet lokaler nStarte innkalling av personell via ledere for de 5 innsatsgruppene jmf. innsatskortene nSørge for at organisasjon er tydelig, at roller og funksjoner til personellet er avklart, og at alle inn- og utgående meldinger registreres. nEtabler kommunikasjonslinjer med Kriseledelsen (samband, telefon, e- post m.m)

8 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Personell i EPS – hvem skal og kan delta: nAll personell må være uniformert. Gule vester for ”hjelpere” og ledelsen skal ha egen uniformering med blåe vester. nInnsatsgrupper SKAL ha en definert gruppeleder. nPersonellets kompetanse og antall resurser vil være avhenger av krisesituasjon, og kan bestå av: - Personell fra enhet Rus og Psykiatri - Personell fra spes.ped.team og barnevern – disse brukes spesielt med tanke på barn / unge, sammen med helsesøster. - Personell fra hjemmetjenesten - Personell fra NAV-sosial - Personell fra IT - Personell fra enhet HR - Personal fra enhet Samfunnskontakt og service Støttepersonell: - Fra trossamfunn (eks. prest) og frivillige organisasjoner.

9 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Valg av EPS - Lokaler nLokaler velges av EPS- ledelsen ut fra den situasjon og antall personer det skal ytes støtte til. nViktig å ha liste over aktuelle lokaler, størrelsen, fasiliteter, nøkkelpersoner, tlf.nr. m.m nKommunale bygg, hoteller m.fl.

10 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no EPS - Kommunale bygninger: ByggKontaktpersonTelefonMerknad Parken ungdomsskole Åshild Amundsen915 60 930Wc/dusj/kjøkken Framnes ungdomsskole Gunnar Gamst2502Wc/dusj/kjøkken Skistua skoleJon Framnes951 28 717Wc/dusj/kjøkken Frydenlund skoleStein Roar Jakobsen 995 19 058Wc/dusj/kjøkken Skjomen skoleKari W-Knudsen993 56 080Wc/dusj/kjøkken Beisfjord skole Wc/dusj/kjøkken Straumsnes skolePrivat Wc/dusj/kjøkken Bjerkvik skoleTurid Leirvik Bjørn Hugo Myrvang 2402 Wc/dusj/kjøkken Idrettens husSteinar Hansen906 14 900Wc/dusj/kjøkken

11 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Innkvartering på hotell VirksomhetAdresseTelefonKapasitet Quality Hotel Grand Royal Kongens gt 6476 97 70 00 Narvik hotellKongens gt 3676 97 79 50 Best Western NarvikSkistua 876 96 48 00 Nordstjernen hotellKongens gr 2676 94 41 20 Spor 1 GjestegårdBrugata 2a76 94 60 20 Breidablikk GjestehusTore Hunds gt 4176 94 14 18 Viking Hotell BjerkvikTrollvikveien 1876 96 30 90 Narvik CampingRombaksveien E-6 7576 94 58 10

12 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Eks. på Innsatskort 3.

13 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Psykososialt arbeid i EPS Mål: nGi pårørende og evakuerte et tilbud om støtte og hjelp ved ulykker og kriser nVære en ressurs i tillegg til det ordinære tjenesteapparatet i kommunen. n Leder for psykososialt kriseteam rapportere direkte til leder for EPS nSammensettingen av teamet avhenger av hvilke type krise og ulykke vi skal ivareta nErfaringer fra TYR, samt av bruk av CIM

14 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Kort oppsummering fra øvelsen TYR i 2010 - erfaringer

15 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Hva fungerte ikke så bra.

16 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Måloppnåelse for EPS etter øvelsen.

17 Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: postmottak@narvik.kommune.no Ord med på veien……… nI det tradisjonelle kinesiske språket hadde man ikke et ord for krise, så da man i nyere tid skulle lage et ord eller tegn for dette, valgte man å slå sammen tegnene for ”fare” og ”muligheter”. nDet er nemlig ikke en tilstand, men et fenomen som krever handling.


Laste ned ppt "Narvik kommune, 8512 Narvik, tlf 76 91 20 00, faks 76 91 20 01, e-post: Arbeid med kriseplan i Narvik kommune nØkt fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google