Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkes- og kommunale veger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkes- og kommunale veger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkes- og kommunale veger
Veglister Fylkes- og kommunale veger Åshild Eftedal Plan og forvaltning Vestfold

2 Det utgis tre ulike veglister:
Vegliste for riksveger – gjelder vanlig buss- og godstransport og bruk av tømmervogntog og modulvogntog. Vegliste spesialtransport - gjelder dispensasjoner fra regler om lengde, bredde, høyde og vekt. Vegliste for fylkes- og kommunale veger – gjelder både normaltransport og spesialtransport, utgis én liste pr. fylke.

3 Veglistene er en del av en Forskrift om bruk av kjøretøy som oppdateres årlig.
Vegliste for fylkes- og kommunale veger inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransport, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatte totalvekt og vogntoglengde

4 Veggrupper for spesialtransport
Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For transporter på veger i veggruppe IKKE må det alltid søkes om dispensasjon for hver enkelt transport. For transport på veggruppe A og B kan Statens vegvesen gi dispensasjoner for transport i en gitt tidsperiode.

5 Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillate bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden.

6 Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværs -perioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner.

7 Aksellast i teleløsningsperioden
På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysninger om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen. Vi henstiller transportørene og transportbrukere å planlegge sine transport slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen.

8 Tømmertransport med 22 m lange vogntog
Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan ha en vogntoglengde på 22 meter. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn. Tillatte lengder etter dette punktet skal måles uten toleranse

9 Returgods på vogntog med lengde mellom 19,50 og 22 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene. Ved slik transport av returgods, skal det på forlangende dokumenteres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres ved fraktbrev eller lignende.

10 Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport
Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4 meter. Vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer med vogntog lengde mellom 19,50 og 22,00 meter, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 meter og 2,00 meter. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke.


Laste ned ppt "Fylkes- og kommunale veger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google