Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om prosjekt
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur

2 Bakgrunn for prosjektet
Utfordringer for brukere Nedetid Utilfreds-stillende responstid Generell ustabilitet "Uvedkommende kan benytte det sentrale nettverket med de tjenester som kjører der uten å bli oppdaget og stanset." "Dagens sonemodell fremstår som svært kompleks, og har flere utfordringer når det gjelder funksjonalitet, skalerbarhet og mulighet for effektiv teknisk administrasjon." Rapport mars 2009

3 IKT Infrastrukturs hovedmål
Forbedre responstid, stabilitet og tilgjengelighet Etablere løsninger med akseptabelt risikonivå Tilrettelegge for nye elektroniske tjenester Støtte virksomhetene til nødvendige lokale forbedringer ”Prosjektet skal opprette en ny ”grunnmur” i den sentrale IKT infrastrukturen.”

4 Etablering av en virksomhet
Kartlegging 1 –initiell kartlegging starter Kartlegging 2 –detaljert kartlegging starter Test og verifikasjon / tilganger til app Infrastruktur klargjort for implementering Overføring fra prosjekt til drift D-dags-periode D-100 D-50 D-35 D-1 D+10 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

5 Puljevis gjennomføring
Pre- 906 Pcer Applikasjonspakking og flytting UKE pilot 70 Lokasjoner Kartlegging og lokal tilpasning BNS Pilot- 2168 Pcer BFR, pulje 133 Lokasjoner BSR, SYE Pulje 1 2190 Pcer BAL, BGR, 208 Lokasjoner BGA, BUN Pulje 2 2228 Pcer fortsetter BGO, 158 Lokasjoner BNA, BSA Pulje 3 2496 Pcer BSH, BSN, 240 Lokasjoner BOS, BVA, BBJ Pulje 4 2163 Pcer HEL, VEL, Applik… 100 Lokasjoner KUL, BYM, BYS Kartl… Pulje 5 1403 Pcer BFE, KAO, EGE, OKF, BYR, GFE, 57 Lokasjoner EBY, BYA, RFT, NAE, ENE, ATF M Ferie Applikasjonspakking og flytting fortsetter D G Kartlegging og lokal tilpasning fortsetter Kartlegging og lokal og kartlegging fortsetter tilpasning fortsetter Applikasjonspakking Nov Des Jan Feb Evaluering og beslutning Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2012 2013 2014 Mar April

6 Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?

7 Oslofelles 2.0: ny klientplattform
Tynn klient er standarden Tynne klienter går mot ny Citrix-plattform Nye tynnklienter erstatter stasjonære PC-er Stasjonære PCer kan videreføres dersom spesielle behov tilsier det Bærbar PC Bærbare PC-er installeres med Windows 7 eller byttes med ny bærbar med Windows 7

8 Oslofelles 2.0: ny sikkerhetsmodell
Ett klientnett – «intern sone» og «sikker sone» finnes ikke lenger ute hos brukerne Brukerne kjører «interne» og «sikre» applikasjoner fra samme arbeidsflate Kun kryptert samband fra klient til datasenter

9 Oslofelles 2.0: ny utskriftsløsning
Bruker autentiserer seg ved skriveren med kort eller kode – da kommer utskriften Ingen utskrifter «havner feil» og blir liggende tilgjengelig for andre Sikker utskrift betyr færre skrivere Det er ikke lenger behov for nettverksskrivere i to soner Antall lokale skrivere kan reduseres betraktelig

10 Oslofelles 2.0: applikasjoner
Dagens klientapplikasjoner erstattes i stor grad av standardapplikasjoner i Oslofelles 2.0 Virksomhetsspesifikke applikasjoner / fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig på Oslofelles 2.0 Prosjektet oppgraderer ikke virksomhetens applikasjoner Dersom oppgradering er nødvendig må virksomheten bekoste lisenser og støtte fra applikasjonsleverandør Ny kontorstøttepakke - MS Office 2010 Dersom fagapplikasjoner krever eldre versjoner av MS Office eller Internett Explorer støtter løsningen dette. Sektorsystemene – gammel løsning avvikles gradvis Sektorsystemene er tilgjengelig på Oslofelles 2.0 når utrullingen starter Brukerne flyttes over i takt med utrullingspuljene

11 Prosjektgjennomføring
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Prosjektgjennomføring i virksomhet - roller og metode i utrulling

12 Roller i virksomhetens prosjekt
Navn Prosjektleder Svein Rune Johnsen Informasjonskontakt Rune Bråthen Opplæringskontakt Applikasjonskontakt Abraham Lincoln Wijeyaraj Testleder Lokasjonsansvarlig 12

13 Roller i virksomhetens prosjekt
Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Oppgaver/ansvarsområder. Prosjektleder Hovedkontakt for sentralt prosjekt og virksomhetens ansvarlige for fremdrift, bestillinger og leveranser Informasjonskontakt Planlegging, kvalitetssikring og distribusjon av informasjon i virksomheten Opplæringskontakt Tilpasning og gjennomføring av opplæringsaktiviteter i virksomheten Applikasjonskontakt Bestilling av klientapplikasjoner, allokering av installasjonsmedia og lisenser Testleder Planlegging og gjennomføring av kundetest av klientapplikasjoner i virksomheten Lokasjonsansvarlig Bestilling av maskinvare, tilgang til lokasjon for leverandører, godkjenning av installasjon på lokasjon

14 Gjennomgang av mandat mellom Virksomhet og prosjektet
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Gjennomgang av mandat mellom Virksomhet og prosjektet

15 Mandat for utrulling ny plattform
Prosjekt IKT Infrastruktur Virksomhetens prosjektleder Lokasjon 1 Lokasjon 2 Lokasjon 3 Lokasjon n Koordinator FIN Styringsgruppe Heltrukne linjer = rapporteringslinjer Stiplede linjer = koordineringslinjer

16 Mandat for utrulling ny plattform
Virksomhetens ansvar Intern informasjon basert på underlag fra prosjektet Etablere koordinatorroller Virksomhetskoordinator Lokasjonskoordinater Verifisere kartleggingsunderlag Bestille applikasjoner og utstyr Sørge for at leverandøren får tilgang til lokasjonene på avtalte tidspunkt Påvise ovenfor installatører hvor IKT arbeidsplasser er Stille med ressurser til test av applikasjoner og brukertest ved utrulling Godkjenning av utrulling


Laste ned ppt "Informasjon om prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google