Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER

2 Bakgrunn for prosjektet "Uvedkommende kan benytte det sentrale nettverket med de tjenester som kjører der uten å bli oppdaget og stanset." "Dagens sonemodell fremstår som svært kompleks, og har flere utfordringer når det gjelder funksjonalitet, skalerbarhet og mulighet for effektiv teknisk administrasjon." Rapport mars 2009 Utfordringer for brukere Nedetid Utilfreds- stillende responstid Generell ustabilitet

3 IKT Infrastrukturs hovedmål 1.Forbedre responstid, stabilitet og tilgjengelighet 2.Etablere løsninger med akseptabelt risikonivå 3.Tilrettelegge for nye elektroniske tjenester 4.Støtte virksomhetene til nødvendige lokale forbedringer IKT Infrastruktur ”Prosjektet skal opprette en ny ”grunnmur” i den sentrale IKT infrastrukturen.”

4 Etablering av en virksomhet D-100 Kartlegging 1 – initiell kartlegging starter D-50 Kartlegging 2 – detaljert kartlegging starter D-35 Test og verifikasjon / tilganger til app D-1 Infrastruktur klargjort for implementering D+10 Overføring fra prosjekt til drift D-dags- periode Uke 1Uke 2Uke 3Uke 4

5 Puljevis gjennomføring Pre-906 Pcer Applikasjonspakking og flytting UKE pilot70 Lokasjoner Kartlegging og lokal tilpasning BNS Pilot-2168 Pcer BFR, pulje133 Lokasjoner BSR, SYE Pulje 12190 Pcer BAL, BGR, 208 Lokasjoner BGA, BUN Pulje 22228 Pcer fortsetter BGO, 158 Lokasjoner BNA, BSA Pulje 32496 Pcer BSH, BSN, 240 Lokasjoner BOS, BVA, BBJ Pulje 42163 Pcer HEL, VEL, Applik… 100 Lokasjoner KUL, BYM, BYS Kartl… Pulje 51403 Pcer BFE, KAO, EGE, OKF, BYR, GFE, 57 Lokasjoner EBY, BYA, RFT, NAE, ENE, ATF M Ferie Applikasjonspakking og flytting fortsetter DG Kartlegging og lokal tilpasning fortsetter M Applikasjonspakking og flytting DG Kartlegging og lokal tilpasning DG Kartlegging og lokal M Applikasjonspakking og flytting Ferie DG Kartlegging og lokal tilpasningfortsetter og kartlegging fortsetter tilpasning fortsetter M Applikasjonspakking Ferie M Applikasjonspakking og flytting D Ferie DG Kartlegging og lokal tilpasning NovDesJan D Feb M Evaluering og beslutning DG MaiJuniJuliAugSepOkt Applikasjonspakking og flytting Kartlegging og lokal tilpasning 201220132014 NovDesJanFebMarApril

6 Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet? Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER

7 Oslofelles 2.0: ny klientplattform Tynn klient er standarden Tynne klienter går mot ny Citrix-plattform Nye tynnklienter erstatter stasjonære PC-er Stasjonære PCer kan videreføres dersom spesielle behov tilsier det Bærbar PC Bærbare PC-er installeres med Windows 7 eller byttes med ny bærbar med Windows 7

8 Oslofelles 2.0: ny sikkerhetsmodell Ett klientnett – «intern sone» og «sikker sone» finnes ikke lenger ute hos brukerne Brukerne kjører «interne» og «sikre» applikasjoner fra samme arbeidsflate Kun kryptert samband fra klient til datasenter

9 Oslofelles 2.0: ny utskriftsløsning Bruker autentiserer seg ved skriveren med kort eller kode – da kommer utskriften Ingen utskrifter «havner feil» og blir liggende tilgjengelig for andre Sikker utskrift betyr færre skrivere Det er ikke lenger behov for nettverksskrivere i to soner Antall lokale skrivere kan reduseres betraktelig

10 Oslofelles 2.0: applikasjoner Dagens klientapplikasjoner erstattes i stor grad av standardapplikasjoner i Oslofelles 2.0 Virksomhetsspesifikke applikasjoner / fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig på Oslofelles 2.0 Prosjektet oppgraderer ikke virksomhetens applikasjoner Dersom oppgradering er nødvendig må virksomheten bekoste lisenser og støtte fra applikasjonsleverandør Ny kontorstøttepakke - MS Office 2010 Dersom fagapplikasjoner krever eldre versjoner av MS Office eller Internett Explorer støtter løsningen dette. Sektorsystemene – gammel løsning avvikles gradvis Sektorsystemene er tilgjengelig på Oslofelles 2.0 når utrullingen starter Brukerne flyttes over i takt med utrullingspuljene

11 Prosjektgjennomføring i virksomhet - roller og metode i utrulling Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER

12 Roller i virksomhetens prosjekt RolleNavn Prosjektleder Svein Rune Johnsen Informasjonskontakt Rune Bråthen Opplæringskontakt Rune Bråthen Applikasjonskontakt Abraham Lincoln Wijeyaraj Testleder Abraham Lincoln Wijeyaraj Lokasjonsansvarlig Abraham Lincoln Wijeyaraj

13 Roller i virksomhetens prosjekt RolleOppgaver/ansvarsområder. Prosjektleder Hovedkontakt for sentralt prosjekt og virksomhetens ansvarlige for fremdrift, bestillinger og leveranser Informasjonskontakt Planlegging, kvalitetssikring og distribusjon av informasjon i virksomheten OpplæringskontaktTilpasning og gjennomføring av opplæringsaktiviteter i virksomheten Applikasjonskontakt Bestilling av klientapplikasjoner, allokering av installasjonsmedia og lisenser Testleder Planlegging og gjennomføring av kundetest av klientapplikasjoner i virksomheten Lokasjonsansvarlig Bestilling av maskinvare, tilgang til lokasjon for leverandører, godkjenning av installasjon på lokasjon Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten

14 Gjennomgang av mandat mellom Virksomhet og prosjektet Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER

15 Mandat for utrulling ny plattform Heltrukne linjer = rapporteringslinjer Stiplede linjer = koordineringslinjer Prosjekt IKT Infrastruktur Virksomhetens prosjektleder Lokasjon 1 Lokasjon 2 Lokasjon 3 Lokasjon n Koordinator FIN Styringsgruppe

16 Mandat for utrulling ny plattform Virksomhetens ansvar Intern informasjon basert på underlag fra prosjektet Etablere koordinatorroller Virksomhetskoordinator Lokasjonskoordinater Verifisere kartleggingsunderlag Bestille applikasjoner og utstyr Sørge for at leverandøren får tilgang til lokasjonene på avtalte tidspunkt Påvise ovenfor installatører hvor IKT arbeidsplasser er Stille med ressurser til test av applikasjoner og brukertest ved utrulling Godkjenning av utrulling


Laste ned ppt "Informasjon om prosjekt IKT Infrastruktur Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google