Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet Kristinn Hegna, Forsker/prosjektleder NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet Kristinn Hegna, Forsker/prosjektleder NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet Kristinn Hegna, Forsker/prosjektleder NOVA

2 Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet Basert på panelstudie som følger ungdom i Oslo fra ungdomsskolen til videregående Ca 2500 ungdommer som nå er 20 år Spørreskjema på 9 trinn, 10 trinn og 2 klasse på videregående Resultater fra en egen rapport utført for IMDI 2012

3 Ungdom med innvandringsbakgrunn i studien LUNO Følger SSBs definisjon og omtaler unge med to utenlandskfødte foreldre som «unge med innvandringsbakgrunn» 30% totalt; fra Tyrkia/Nord-Afrika/Midtøsten (6%), Sentral/øst Asia (6%), Pakistan (5%), Europa/USA (3%), Andre deler av Afrika (3%) og annet (2) Av disse ungdommene er om lag 28% selv innvandret mens 73% er født i Norge.

4 Oslo – en segregert by

5 Figur 2.2: Subjektiv vurdering av ferdigheter i norsk ved oppstart i norsk skole etter landbakgrunn. 9. klasse. Prosent. N=606.

6 To norsk- fødte foreldre Én norskf. / én vestlig eller europeisk forelder Én norskf. / én ikke-vestlig forelder Vestlige land og Europa Tyrkia, Nord- Afrika og Midt-østenPakistan Sentrale og østlige AsiaØvrig Afrika Ja Nei N Tabell 2.1: Andel av ungdommene som har gått i norsk barnehage etter landbakgrunn. 9. klasse. Prosent. Note: Ungdom som kom til Norge etter fylte syv år er ekskludert fra analysene.

7 Figur 2.3: Andel av ungdom med innvandrerbakgrunn som mente de snakket svært godt norsk ved skolestart etter om de har gått i norsk barnehage og kjønn. 9. klasse. Prosent. N=511. Note: Ungdom som kom til Norge etter fylte syv år er ekskludert fra analysene.

8 Figur 2.4: Språk som snakkes med far, mor, søsken og venner etter landbakgrunn. 9. klasse. Prosent. N=

9 Språk som snakkes med mor, etter landbakgrunn. 9. trinn. Prosent. N=

10 Språk som snakkes med søsken, etter landbakgrunn. 9. trinn. Prosent. N=

11 Språk som snakkes med venner, etter landbakgrunn. 9. trinn. Prosent. N=

12 Gutter***Jenter*** Uten innv. bakgr.Med innv.bakgr.Uten innv.bakgr.Med innv.bakgr. Alle eller nesten alle foreldrene er født i Norge Flesteparten av foreldrene er født i Norge Like mange er født i Norge og i utlandet Flesteparten av foreldrene er født i utlandet Alle eller nesten alle foreldrene er født i utlandet N Tabell 2.2: Opprinnelsesland til venners foreldre blant ungdom med og uten innvandrer­bakgrunn etter kjønn. 9. klasse. Prosent.

13 Hvor kommer foreldrene til vennene dine fra? Gutter og jenter med og uten innvandringsbakgrunn. 9. trinn. Prosent.

14 Hvor kommer foreldrene til vennene dine fra? Gutter og jenter uten innvandringsbakgrunn i ulike bydeler. 9. trinn. Prosent.

15 Hvor kommer foreldrene til vennene dine fra? Gutter og jenter med innvandringsbakgrunn i ulike bydeler. 9. trinn. Prosent.

16 Andel som alltid snakker norsk med vennene sine. Gutter og jenter med innvandringsbakgrunn. 9. trinn. Prosent.

17 Figur 2.5: Opprinnelsesland til venners foreldre blant ungdom med og uten innvandrer­bakgrunn etter andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i byområdene. 9. klasse. Prosent. N=2222.

18 Figur 2.6: Opprinnelsesland til venners foreldre etter landbakgrunn. 9. klasse. Prosent. N=2233.

19 Føler seg norsk, føler seg utenlandsk? Ungdom med innvandringsbakgrunn. 9. trinn. Prosent.

20 Føler seg norsk, føler seg utenlandsk? Ungdom med innvandringsbakgrunn født i Norge. 9. trinn. Prosent.

21 Føler seg norsk, føler seg utenlandsk? Ungdom med innvandringsbakgrunn kom til Norge etter skolestart. 9. trinn. Prosent.

22 Figur 2.7: Norsk og utenlandsk identitet blant ungdom med innvandrerbakgrunn etter inn­ vandringstidspunkt. 9. klasse. Prosent. N=

23 Tyrkia, Nord- Afrika og Midtøsten Vestlige land og Europa Sentrale og østlige Asia Én norskfødt/én ikke- vestlig forelder Én norskfødt/én vestlig eller europeisk forelder To norskfødte foreldre Stemmer alltid Øvrig Afrika Pakistan Stemmer aldri Figur 2.8: Gjennomsnittlig norsk og utenlandsk identitet (1-5) etter landbakgrunn. 9. klasse. N=

24 To norsk- fødte foreldre Én norskf. / én vestlig eller europeisk forelder Én norskf. / én ikke- vestlig forelder Vestlige land og Europa Tyrkia, Nord- Afrika og Midt-østenPakistan Sentrale og østlige AsiaØvrig Afrika Nei Ja N Tabell 2.3: Andel som har opplevd at folk i Norge oppfatter dem som utenlandsk etter landbakgrunn. 10. klasse. Prosent.

25 Andel som har opplevd å bli oppfattet som utenlandsk avogtil/ofte/hele tiden, etter opprinnelsesland. 9. trinn. Prosent.

26 Andel som har blitt utsatt for rasisme (selvdefinert) 2 ganger eller mer, etter landbakgrunn. 10. trinn. Prosent.

27 GutterJenter Aldri/ sjeldenAv og til Ofte/ Svært ofte Aldri/ sjeldenAv og til Ofte/ Svært ofte Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av venner Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av medelever Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av voksne på skolen*** Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av voksne i fritidsaktivitet Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av fremmede ungdommer Jeg har blitt dårlig/urettferdig behandlet av fremmede voksne** Noen har fått meg til å føle meg utenfor Noen har oversett meg med vilje Noen har trodd at jeg hadde bestemte meninger eller egenskaper Noen har vært hyggelige mot meg, men snakket stygt om meg bak min rygg Noen har truet med å gå til fysisk angrep på meg*** Noen har gått til fysisk angrep på meg*** N Tabell 2.4: Andel som har opplevd ulike former for diskriminering blant ungdom som har blitt oppfattet som utenlandske etter kjønn. 10. klasse. Prosent. Note: Ungdom som ikke har blitt oppfattet som utenlandske er ekskludert fra analysene.

28 To norsk-fødte foreldre Én norskf./ én vest-lig eller euro-peisk forelder Én norskf./ én ikke-vestlig forelder Vestlige land og Europa Tyrkia, Nord- Afrika og Midt- østenPaki-stan Sentrale og østlige AsiaØvrig Afrika Nedsettende behandling i aviser og blader Dårlig omtale i TV, radio eller film N1171/ / /10697/95117/11859 Tabell 2.5: Andel som har opplevd nedsettende behandling i media basert på gruppe­tilhørighet etter landbakgrunn. 10. klasse. Prosent.

29 Én norskf. / én vestlig eller europeisk forelder Én norskf. / én ikke-vestlig forelder Vestlige land og Europa Tyrkia, Nord- Afrika og MidtøstenPakistan Sentrale og østlige AsiaØvrig Afrika Aldri En gang –3 ganger Mer enn tre ganger N Tabell 2.6: Andel som har blitt utsatt for rasisme etter landbakgrunn. 10. klasse. Prosent.

30


Laste ned ppt "Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet Kristinn Hegna, Forsker/prosjektleder NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google