Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Solstrålen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Solstrålen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Solstrålen

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av 01.01.06 Lov om barnehager av 01.01.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Email: Erik Harviken erik.harviken alfakrøll infratek.no Gyda Askestad gydagyda alfakrøll hotmail.com Maria Moen /vara mariasmoen alfakrøll hotmail.com Tarjei /vara tajeets alfakrøll gmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng brittinger.budeng@ l bgo.oslo.kommune.no Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd stensby odd.stensby@ l bgo.oslo.kommune.no Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen hanne.holsen@ l bgo.oslo.kommune.no Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eier,dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo. Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Fokusområder 2009-2010 Miljø og Økologi Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 Presentasjon av barna m/kontaktperson BARNAKJØNNFØDTKONTAKTPERSON MOHAMEDGutt2004May Elin ELIASGutt2004May Elin DOMINIC EMMANUELGutt2004Katherine CATHRINEJente2004May Elin KAROLINEJente2004Dennis HANNEJente2005Dennis JANNISGutt2005Katherine EIRIKGutt2005Dennis ZINEBJente2005May Elin SARAHJente2005Katherine ULLAJente2005Katherine MARIAMAWITJente2005Dennis DENNIS EMMANUELGutt2006Katherine LIVIA MARIEJente2006Dennis HENNIEJente2006Katherine ISAKGutt2006Dennis SELMA MARIAMAJente2006May Elin MAJAJente2006May Elin

7 Tema: Nytt barnehageår – bli kjent (se temaplan) Undertema: Ramadan og Id (se temaplan) AUGUST MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 3 Solstrålen åpner 4 5 TUR hver onsdag - 2 matpakker! 67Ha-med-dag hver fredag 89 10111213141516 17 Første skoledag 18192021 5-årsklubb- sangsamling 22 Ramadan starter 23 Maja 3 år 242526Foreldremøte2728Planleggings- dag – STENGT!2930 31 Uke 31 32 33 34 35 36

8 Presentasjon av de voksne PEDAGOGISK LEDER: May Elin May Elin er 50 år og kommer fra Soknedal i Sør-Trøndelag. Hun ble utdannet førskolelærer i Trondheim i 1982. May Elin har arbeidet 19 år i barnehage og 9 år i skole. Hun bor på Tøyen sammen med Mark, som jobber i Kampen Barnehage. Hun er interessert i musikk, litteratur, turer/reiser og ulike kulturer. May Elin begynte på Solstrålen i august 2004. Språk: Norsk, engelsk og norsk m/tegnstøtte. ASSISTENT: Katherine Katherine er 28 år og ble født i Chile. Hun flyttet til Norge sammen med familien sin da hun var 5 år og vokste opp på Geilo. Katherine bor nå på Ryen sammen med sønnen Sondre 9 år, samboeren Bjørn Syver og broren Jorge, som begge jobber som vikarer i Åkeberg. Hun har utdanning innen tegning, form og farge og er svært kunstinteressert. Hun liker maling, poesi, musikk og reiser. Katherine begynte på Solstrålen i august 2007. Katherine er stedfortreder når pedagogisk leder er borte. Språk: Spansk, norsk og engelsk. ASSISTENT: Dennis Dennis er 21 år og kommer opprinnelig fra Tidaholm i Sverige. Han flyttet til Norge høsten 2008, og begynte å arbeide som vikar på Åkeberg i november. Dennis er utdannet sveiser og har jobbet både med sveising og i restaurantbransjen før. Nå bor Dennis på Grünerløkka, der han deler leilighet med bestekompisen Daniel. Hans interesser er skateboard, snowboard, dataspill, film og musikk. Dennis har jobbet på de fleste avdelinger her på Åkeberg, også et par dager på Solstrålen, så barna er godt kjent med ham. Språk: Svensk og engelsk. STØTTEPEDAGOG: Anine Anine er utdannet adjunkt og er ansatt ved Pedagogisk Fagsenter for å hjelpe barn med nedsatt funksjonsevne. TOSPRÅKLIGE ASSISTENTER: Ibrahim: Ansatt ved Pedagogisk Fagsenter i arabisk/norsk. Halimo: Ansatt ved Pedagogisk Fagsenter i somali/norsk. STUDENTER OG PRAKSISELEVER: May Elin er øvingslærer ved Høgskolen i Oslo og mottar førskolelærerstudenter. Det er også muligheter for at vi får praksiselever fra andre skoler eller fra NAV.

9 Tema: Nytt barnehageår – bli kjent (se temaplan) Undertema: Ramadan og Id (se temaplan) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 5-årsklubb- sangsamling 56 78FørsteSU-møte91011Etiopia12 Sarah 4 år 13 1415161718Chile 5-årsklubb- sangsamling 19Id20 21222324Id-fest m/ foreldre 25 5-årstur til Hovedøya 2627 28 Høstferie på skolen – besøk av ”gamle” barn 2930 SEPTEMBER Uke 36 37 38 39 40

10 Flerkulturelt mangfold Åkeberg Barnehage er Fokusbarnehage for NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Solstrålen er stolt av å kunne framstå som en flerkulturell og fargerik avdeling. Vi tar utgangspunkt i barnas egen bagrunn i vårt pedagogiske arbeid. Dette året er vi så heldige å ha barn med bakgrunn fra 9 ulike land / kulturer på Solstrålen: Somalia, Etiopia, Gambia, Marokko, Russland, Tyskland, Sverige, Samisk og Norge. Dette vil vi skal synes på avdelingen, slik at alle barn og foreldre skal kjenne seg igjen og føle seg hjemme. Her bruker vi blant annet verdenskart/norgeskart, flagg, plakater, bilder og ulike språk/skrifttyper på veggene. Pyntegjenstander og musikkinstrumenter fra forskjellige land er også med på å gi avdelingen et flerkulturelt preg. I bokhylla vår finner barna bøker på ulike språk. Barnehagens bibliotek har etter hvert fått et bra utvalg av flerkulturelle bøker og CDer, og vi tar også regelmessige turer til Tøyen Bibliotek. Eventyr, sanger og musikk fra forskjellige land er en naturlig del av hverdagen. På dokkerommet har vi dokker med forskjellig hudfarge og utkledningsklær fra ulike kulturer. Barna er vant til å høre ulike språk bli snakket både inne på avdelingen og ute i hagen. Vi oppfordrer barna til å bruke morsmålet sitt der hvor det er naturlig. Målet vårt er at de tospråklige barna skal bli funksjonelt tospråklige. Det vil si at de kan kunsten å oversette, pluss at de kan svitsje fra det ene språket til det andre ut i fra hvem de snakker med. Barnehagens ansatte har også bakgrunn fra mange forskjellige land. Vi har tradisjon med ulike ”lunsjer”, hvor vi samler barn og voksne med samme morsmål til å spise matpakke sammen en gang i uka. Her kommer også de tospråklige assistentene fra Pedagogisk Fagsenter inn med sin språkkompetanse. Vi markerer barnas forskjellige nasjonaldager og høytider, og vi oppfordrer foreldrene til å delta på ”sin dag”. Vi håper med dette at hvert enkelt barn skal bli stolt av sin bakgrunn og kultur. Vi vil at barna på Solstrålen skal utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers likheter og ulikheter. Og vi tror at dette vil være med på å forebygge mobbing, diskriminering og rasisme. Dessuten blir barna fantastisk flinke i geografi!

11 Tema: Edvard Munch (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 5-årsklubb- sangsamling 3Tyskland4 5Verdensbarne-dagen67891011 Ulla 4 år 1213141516 5-årsklubb- sangsamling 1718 1920212223 5-årstur til Sognsvann 2425 Vintertid – still klokka 262728 Fotografen kommer 2930 Planleggings- dag – STENGT!31 OKTOBER Uke 40 41 42 43 44

12 Barns og foreldres medvirkning BARNS MEDVIRKNING: Dette er lovfestet i FNs barnekonvensjon og i Lov om barnehager § 3. Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. De voksne må lytte til barna og ta dem på alvor. Barna skal få mulighet til å uttale seg om saker som angår dem i deres hverdag. Barna er også til en viss grad med på planleggingen av temaer vi har gjennom året, og de får komme med tilbakemeldinger og evalueringer på sin egen måte. Vi bruker blant annet barnesamtaler som metode i dette arbeidet. Barna på Solstrålen gis valgfrihet i mange ulike situasjoner hver dag. Eksempler kan være: Barna får velge om de vil leke inne eller ute på formiddag / ettermiddag Barna får velge om de vil leke inne eller ute på formiddag / ettermiddag Barna får velge hvor de vil sitte ved matbordet og hva de vil ha på brødskiva Barna får velge hvor de vil sitte ved matbordet og hva de vil ha på brødskiva Barna får velge hva de vil leke med, hvilken aktivitetsgruppe de vil gå til, hvilke sanger som skal synges, osv. Barna får velge hva de vil leke med, hvilken aktivitetsgruppe de vil gå til, hvilke sanger som skal synges, osv. Ukesbarn og bursdagsbarn har spesielt store valgmuligheter Ukesbarn og bursdagsbarn har spesielt store valgmuligheter FORELDRES MEDVIRKNING: Dette er lovfestet i Lov om barnehager § 1: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Bydel Gamle Oslo har også foreldremedvirkning som et satsningsområde i sin Barnehageplan. Eksempler: Foreldrene velger temaer for neste barnehageår på foreldremøtet i juni Foreldrene velger temaer for neste barnehageår på foreldremøtet i juni Foreldrene velger hvilke merkedager og høytider som skal markeres på avdelingen Foreldrene velger hvilke merkedager og høytider som skal markeres på avdelingen Foreldrene oppfordres til å delta på flerkulturelle merkedager, bursdager, turer, juleverksted og andre spesielle aktiviteter Foreldrene oppfordres til å delta på flerkulturelle merkedager, bursdager, turer, juleverksted og andre spesielle aktiviteter Foreldrene oppfordres til å komme med ideer og materiell til det pedagogiske arbeidet Foreldrene oppfordres til å komme med ideer og materiell til det pedagogiske arbeidet Foreldrene oppfordres til å delta på foreldrekaffe, Åkebergfestival, dugnad, osv. Foreldrene oppfordres til å delta på foreldrekaffe, Åkebergfestival, dugnad, osv. Foreldrene får anledning til å evaluere arbeidet i barnehagen i forbindelse med Brukerundersøkelsen hver vår Foreldrene får anledning til å evaluere arbeidet i barnehagen i forbindelse med Brukerundersøkelsen hver vår

13 Tema: Edvard Munch (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 2345Mariamawit 4 år 678 910111213 5-årsklubb- sangsamling 1415 161718Marokko1920 5-årstur til Tonsenhagen- skogen 2122 2324252627 5-årsklubb- sangsamling 28Store-Id29 1. søndag i advent 30 NOVEMBER Uke 44 45 46 47 48 49

14 Språk – mangfold og flerspråklighet MÅL: Vi skal gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. TRAS: TRAS står for ”Tidlig registrering av språkutvikling”. Alle barnehager i bydelen er pålagt å registrere barnas språkutvikling ved hjelp av et TRAS-skjema. Det er ment som en hjelp for personalet i samarbeid med foreldrene, slik at vi best mulig kan stimulere barnas språk. ABC og 1,2,3: Dette er et veiledningshefte utarbeidet av Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det skal gi personalet støtte i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive- og matematikkopplæringen i barnehagene. Det skal legge til rette for en enklere overgang fra barnehage til skole. Heftet inneholder mange fine ideer om hvordan vi kan strukturere og systematisere språk- og begrepsinnlæringen hos barna. Språkstimulering skjer hele dagen i barnehagen, dersom man har dette i fokus. Vi bruker blant annet: Samtaler Samtaler Bøker, eventyr og historier Bøker, eventyr og historier Rim og regler Rim og regler Sang og musikk Sang og musikk Drama Drama CD og DVD CD og DVD Bokstaver og tall Bokstaver og tall Former og farger Former og farger Spill og puslespill Spill og puslespill Bilder og gjenstander Bilder og gjenstander Snakkepakken Snakkepakken Morsmålsgrupper og lunsjer m/ tospråklige assistenter Morsmålsgrupper og lunsjer m/ tospråklige assistenter

15 Tema: Advent og Jul (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 5-årsklubb- sangsamling 56 2. søndag i advent 78910 11 St. Lucia Foreldrekaffe 5-årklubb til St. Halvards. 1213 Santa Lucia 3. søndag i advent 1415 16 Tur til Universitets- plassen 17Nissefest181920 4. søndag i advent 21222324 Julaften – STENGT!25 1. Juledag - STENGT!26 2. juledag 27 28 Juleåpning – påmelding29 påmelding30 påmelding31 Nyttårsaften – STENGT! DESEMBER Uke 49 50 51 52 53

16 Sunt kosthold MÅL: Vi skal være den sunne barnehagen der barn og voksne skal lære om og trives med sunt kosthold. RETNINGSLINLER PÅ SOLSTRÅLEN: Barna får bare drikke vann og økologisk lettmelk i barnehagen Barna får bare drikke vann og økologisk lettmelk i barnehagen Vi unngår sjokoladepålegg og kaker i matpakka Vi unngår sjokoladepålegg og kaker i matpakka Barna får bare ha med seg naturell yoghurt i barnehagen Barna får bare ha med seg naturell yoghurt i barnehagen Barna får servert frukt og grønnsaker til alle måltider Barna får servert frukt og grønnsaker til alle måltider NYTT: Til bursdagen må barnet ha med seg litt ekstra frukt/grønt NYTT: Til bursdagen må barnet ha med seg litt ekstra frukt/grønt Disse retningslinjene ble utformet av foreldrene i samarbeid med personalet på foreldremøtet i juni 2007. Dette har fungert veldig bra og alle er flinke til å følge opp. Det er en sammenheng mellom sunt kosthold og god helse. Sukker og annen usunn mat kan gjøre at barna blir overvektige, de kan få dårlige tenner, de kan bli hyperaktive og miste konsentrasjonen. De siste 2 årene har vi hatt ulike temaer der vi har fokusert på dette arbeidet. Eksempler: ”Sport” og ”Kroppen vår og mat”. Barna er blitt bevisste på hva de spiser, hva som er barnehagemat/hjemmemat og hverdagsmat/festmat. De er blitt veldig glade i å spise frukt og grønnsaker. Til bursdager får bursdagsbarnet sammen med sin kontaktperson pynte flotte fruktfat, og det er faktisk blitt mer populært enn kake.

17 Tema: Eventyr fra hele verden (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Nyttårsdag - STENGT!23 45678 5-årsklubb- sangsamling 910 11121314151617 1819202122 Planleggings dag STENGT!2324 25262728 Mohamed 6 år 29 5-årstur til Skullerud- bakken 3031 JANUAR Uke 53 1 2 3 4

18 Miljø og økologi MÅL: Vi skal gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. PÅ SOLSTRÅLEN SKAL VI: Kildesortere all søppel i separate bøtter for papir, glass/metall og restavfall Kildesortere all søppel i separate bøtter for papir, glass/metall og restavfall Lære barna å skylle, brette og stappe melkekartonger Lære barna å skylle, brette og stappe melkekartonger Bruke miljøstasjonen på den andre siden av Åkebergveien Bruke miljøstasjonen på den andre siden av Åkebergveien Slå av lyset når vi forlater et rom Slå av lyset når vi forlater et rom Samle sammen og ta med oss all søppel når vi er på tur Samle sammen og ta med oss all søppel når vi er på tur Bruke papiret på begge sider til notater, enkelte kopier, øveklipping og ”pausetegning” Bruke papiret på begge sider til notater, enkelte kopier, øveklipping og ”pausetegning” Bruke e-mail til de foreldre som ønsker det Bruke e-mail til de foreldre som ønsker det Plukke søppel i hagene hver morgen Plukke søppel i hagene hver morgen DE 4 ÅRSTIDER: Årstidene vil hele året være et gjennomgangstema. Vi jobber med årets rundgang, dager og måneder. Barna skal lære om årstidenes kjennetegn og forandringer, natur, dyr, vær og klær. Og de skal lære hvilken betydning naturens syklus har for mennesker, planter og dyr. Eksempler: Om sommeren vanner vi blomsterbedet og plukker jordbær Om sommeren vanner vi blomsterbedet og plukker jordbær Om høsten plukker vi epler og raker løv Om høsten plukker vi epler og raker løv Om vinteren må vi kle oss godt Om vinteren må vi kle oss godt Om våren sår vi frø og har dugnad Om våren sår vi frø og har dugnad Vi besøker Kampen Økologiske Barnebondegård og ”Stedet vårt” i Tonsenhagenskogen i alle årstider.

19 Tema: Eventyr fra hele verden (temaplan kommer) Undertema: Fastelavn og Karneval (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12345 5-årsklubb- sangsamling 6Samefolket Dennis 22 år 7 89101112Karneval1314 Fastelavns- søndag 15161718Gambia19 5-årstur til FRIGO skøytebane 2021 22 Vinterferie på skolen 23242526 5-årsklubb- sangsamling 2728 FEBRUAR Uke 5 6 7 8

20 Service og brukerundersøkelse Bydel Gamle Oslo har vedtatt at alle kommunalt ansatte skal ha serviceholdning og brukerorientering som satsningsområde. Foreldrene fikk 2 brukerundersøkelser siste år: SERVICEUNDERSØKELSEN FRA BYDELEN: Høy svarprosent og bra resultat. Foreldrene var godt fornøyde med servicen vi gir. Og det var godt samsvar mellom foreldrenes og personalets svar. BRUKERUNDERSØKELSEN FRA ÅKEBERG: Lav svarprosent (9 av 18) og ikke fullt så bra resultat. Her har vi vært nødt til å analysere svarene og kommentarene. Personalet på Solstrålen har brukt siste avdelingsmøte til å utarbeide noen tiltak for kommende år. TILTAK: Kontaktpersonen skal følge opp de nye barna bedre, slik at overgangen småbarn – storbarn går lettere Kontaktpersonen skal følge opp de nye barna bedre, slik at overgangen småbarn – storbarn går lettere Skrive ned og gjennomgå rutiner for kontaktpersonen på avdelingsmøte Skrive ned og gjennomgå rutiner for kontaktpersonen på avdelingsmøte Bedre muntlig tilbakemelding ved bringing/henting av barna, evt. skrive gule lapper hvis man slutter tidlig Bedre muntlig tilbakemelding ved bringing/henting av barna, evt. skrive gule lapper hvis man slutter tidlig Bedre info på oppstartingssamtalen Bedre info på oppstartingssamtalen Ny årsplan (kalender) til å henge på veggen Ny årsplan (kalender) til å henge på veggen Bruk av e-mail til de foreldre som ønsker det Bruk av e-mail til de foreldre som ønsker det Kaste den gamle rosa sofaen og flytte den svarte sofaen fra lillerommet til storerommet Kaste den gamle rosa sofaen og flytte den svarte sofaen fra lillerommet til storerommet Bedre rutiner for renhold Bedre rutiner for renhold

21 Tema: Ulike typer musikk (temaplan kommer) Undertema: Påske (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12345 5-årsklubb- sangsamling 67 8910111213 Elias 6 år 14 1516171819 Dominic 6 år 5-årsklubb- sangsamling 2021 22 Cathrine 6 år 232425Påskefrokost m/ foreldre 262728Palmesøndag Sommertid – still klokka 29 Påskeåpning - påmelding 30 31 Hanne 5 år Påskeåpning - påmelding MARS Uke 9 10 11 12 13

22 De 7 fagområdene og temaarbeid Rammeplan for barnehager pålegger oss å arbeide med følgende 7 fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Antall, rom og formTEMA: I barnehagen jobber vi ikke med fagene separat slik som i skolen. På Solstrålen har vi valgt å arbeide med tema. Foreldrene velger temaer og barna er med på å planlegge innholdet i temaene. Temaplanene er tverrfaglige, det vil si at vi prøver å flette inn de 7 fagområdene i alle temaer. På samme måte prøver vi å flette inn flerkulturelt innhold i temaene. Vi lager temaplaner som vi deler ut til foreldrene foran hvert nytt tema. Årets temaer er: August / september: Nytt barnehageår – bli kjent + Ramadan og Id August / september: Nytt barnehageår – bli kjent + Ramadan og Id Oktober / november: Edvard Munch Oktober / november: Edvard Munch Desember: Advent og Jul Desember: Advent og Jul Januar / februar: Eventyr fra hele verden + Fastelavn og Karneval Januar / februar: Eventyr fra hele verden + Fastelavn og Karneval Mars / april: Ulike typer musikk + Påske Mars / april: Ulike typer musikk + Påske Mai: Åkebergfestivalen – barn hjelper barn Mai: Åkebergfestivalen – barn hjelper barn Juni: Småkryp i Oslo Juni: Småkryp i Oslo

23 Tema: Ulike typer musikk (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Skjærtorsdag – STENGT!2 Langfredag – STENGT! 34 1. påskedag 5 2. påskedag – STENGT!6789 5-årsklubb- sangsamling 1011 1213 Jannis 5 år 1415161718 192021 Eirik 5 år 2223 5-årsklubb- sangsamling 2425 2627DUGNAD282930 Planleggings- dag – STENGT! APRIL Uke 13 14 15 16 17

24 Gjennomgående innhold TURDAG: Onsdag er vår faste turdag og den har høy prioritet på vår avdeling. Vi vet at foreldrene verdsetter dette og er opptatt av fysisk aktivitet og helse. Men det er et stort ansvar å dra på tur med 18 barn i trafikken. Derfor er det viktig å lære barna å gå 2 og 2 på lang rekke og høre på de voksne. Vi starter høsten med korte turer for å bli kjent i nærmiljøet og se hvor de nye barna bor. Senere blir turene lengre og kan vare opptil 5 timer. Det er svært viktig at barna har gode og riktige klær på, for vi drar på tur i all slags vær. Husk: ”Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær!” Vi har ”Stedet vårt” i Tonsenhagenskogen som vi besøker i alle årstider. Vi vil også dra på musèer, teater, bondegård eller til byen. Vi kjører både buss, T-bane, trikk og båt. En del av turene vil være knyttet til det bestemte temaet vi har den aktuelle perioden, og en del av turene vil være etter barnas ønsker. Vi ser at turdagene bidrar til å øke samhørigheten i barnegruppa og vennskapet på avdelingen. Husk 2 matpakker på onsdagene! HA-MED-DAG: Hver fredag har vi ha-med-dag på Solstrålen. Da får barna lov til å ha med seg en leke hjemmefra. De andre ukedagene må foreldrene passe på at barna legger igjen lekene hjemme. På fredager fokuserer vi mye på frilek, barna skal lære seg å leke fint sammen og gjerne låne hverandres leker. Og de får øvelse i å passe på sakene sine. UKESBARN: Ett barn er ukesbarn og er spesielt i fokus en hel uke. Vi henger opp bilde av ukesbarnet på tavla i garderoben. Ukesbarnet har en del praktiske oppgaver på avdelingen, for eksempel å hente maten på kjøkkenet, dele ut kopper og velge morgensang, bordvers og CD til hvilestunda. Ukesbarnet kan sammenlignes med skolens ordenselev, og det er veldig populært å være ukesbarn og få bestemme mye. HVILESTUND: Hver dag etter 14- maten har vi hvilestund. Dette er foreldrenes ønske, og det var enstemmighet for hvilestund også på denne vårens foreldremøte. Hvilestunden varer 10-20 minutter og barna ligger med puter og tepper på golvet på storerommet. Ukesbarnet velger CD, som kan være et eventyr, lydbok eller musikk. Foreldrene synes det er viktig at barna kan roe ned og slappe av en liten stund hver dag.

25 Tema: Åkebergfestivalen – barn hjelper barn (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 34567 Karoline 6 år 5-årsklubb- sangsamling 89 10111213 Kristi Himmel fartsdag – STENGT! 14 17. mai-tog 5-årsklubb tog m/ skole 1516 17NorgeSTENGT!18192021 5-årsklubb- sangsamling 2223 1. pinsedag 24 2. pinsedag – STENGT!25 Dennis 4 år 5-årsklubb øver 26 27 Åkeberg- festivalen 282930 31 MAI Uke 17 18 19 20 21 22

26 Gjennomgående innhold BURSDAGSFEIRING: Vi feirer alle barnas bursdager kl. 14.00-14.45. Kontaktpersonen forteller først en historie om hvorfor barnet har bursdag akkurat på denne dagen. Bursdagsbarnet får krone og bursdagsbok og får velge en bursdagslek. Vi synger 5 bursdagssanger (norsk, engelsk, spansk, arabisk og svensk!) og slenger bursdagsbarnet antall ganger. Vi pynter langbord, og bursdagsbarnet får sitte på en spesiell stol og får velge 2 venner til å sitte ved siden av seg ved bordet. Bursdagsbarn og kontaktperson har pyntet flotte fruktfat og valgt noe fra bursdagkista. Foreldrene er hjertelig velkomne til å være til stede på feiringen. Vi deler ut info-brevet ”Bursdagsfeiring på Solstrålen” til foreldrene på forhånd. Personalets bursdager blir markert med sang, og vi har en egen ”voksenkrone”. LEK: Vi vil sette av mye tid til frilek på Solstrålen, både inne og ute. Hver dag har barna utelek fra 11.30-14.00. I tillegg har vi valgfri utelek på formiddag/ettermiddag hvis det er tørt vær. Gi beskjed til personalet hvis barnet ditt ikke får velge dette selv! Med frilek mener vi lek som spontant springer ut av barnet. Det er gjennom leken at barna lærer. Her får de bearbeidet opplevelser, følelser og inntrykk, og de får brukt fantasien. De får utfolde seg i sosialt samvær med andre og vennskap dannes. Leken er frivillig og innebærer frihet til utfoldelse. Barn kan ikke tvinges eller presses til å leke. Lek kan vi bare invitere, inspirere og stimulere til. De voksnes oppgave er å skape trygghet, legge forholdene til rette, observere og evt. delta på barnas premisser. VOKSENSTYRTE AKTIVITETER: I løpet av dagen vil vi ha en eller annen form for voksenstyrt aktivitet, noen ganger med hele gruppa og noen ganger med smågrupper. Eksempler på slike aktiviteter er samlinger, språkgrupper, formingsaktiviteter og lekegrupper. Vi vil sette sammen grupper på ulike måter alt etter hva vi ønsker å formidle til barna. Det kan være inndeling etter alder, etter morsmål eller etter barnas ønsker og valg. Her vil vi også bruke spesialrommene i kjelleren og diverse grupperom. HVERDAGSSITUASJONER: Mye tid går med til måltid, på/avkledning, toalett/håndvask og rydding. Her er det viktig at de voksne ser an hvert enkelt barn, slik at de lærer å bli selvstendige ut ifra sine egne forutsetninger og i eget tempo. 3-åringene får for eksempel kle på seg på kjøkkenet, der de har større plass og bedre mulighet til å konsentrere seg. I hverdagssituasjoner har personalet en gylden anledning til å drive språkstimulering.

27 Tema: Småkryp i Oslo (temaplan kommer) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Zineb 5 år 23456Sverige 789 Båttur til Langøyene m/ foreldre 10 Livia 4 år 11 5-årstur til Skullerud- skogen 12Russland May Elin 51 år 13 1415161718 Siste skoledag 1920 212223 Hennie 4 år 24252627 282930 JUNI Uke 22 23 24 25 26

28 5-årsklubb 5-årsklubben er et tilbud til barna som er født i 2004, og dette året har vi 5 barn i vår 5-årsklubb: MOHAMED, ELIAS, DOMINIC, CATHRINE og KAROLINE. MÅL: Vi vil at barna skal få en lett og grei overgang fra barnehage til skole. 3 tilbud gjennom hele året: 5-årsklubb på Solstrålen hver mandag og fredag. 5-årsklubb på Solstrålen hver mandag og fredag. Felles sangsamling annenhver fredag sammen med de andre 5-årsklubbene på Åkeberg, Munkenga og Internasjonal Kulturbarnehage. Felles sangsamling annenhver fredag sammen med de andre 5-årsklubbene på Åkeberg, Munkenga og Internasjonal Kulturbarnehage. Felles tur 1 gang i måneden sammen med de andre 5-årsklubbene. Felles tur 1 gang i måneden sammen med de andre 5-årsklubbene. Barna får: Språkstimulering: Utvikle ordforråd og begrepsforståelse, lære skolerelaterte ord (elev, lærer, time, friminutt, lekser), øve på å rime, øve på å telle, lære sammenheng mellom tall og mengde, lære bokstaver og alfabetet, lære lyden i bokstaven, øve på å lytte ut lyder, høre fortsettelsesbok og fortelle referat fra forrige kapittel, svare på navneopprop, øve på overbegreper (blomster, pålegg, kjøretøy, klær, møbler, farger, osv.), lære dag/dato/måned/år, lære nye sanger, lære ulike former (trekant, firkant, sirkel), lære terningen. Språkstimulering: Utvikle ordforråd og begrepsforståelse, lære skolerelaterte ord (elev, lærer, time, friminutt, lekser), øve på å rime, øve på å telle, lære sammenheng mellom tall og mengde, lære bokstaver og alfabetet, lære lyden i bokstaven, øve på å lytte ut lyder, høre fortsettelsesbok og fortelle referat fra forrige kapittel, svare på navneopprop, øve på overbegreper (blomster, pålegg, kjøretøy, klær, møbler, farger, osv.), lære dag/dato/måned/år, lære nye sanger, lære ulike former (trekant, firkant, sirkel), lære terningen. Motorisk øvelse: Holde riktig blyantgrep, fargelegge innenfor streken, tegne naturalistisk ut fra oppgave, klippe etter strek, skrive navnet sitt, skrive bokstaver og tall, rask og selvstendig på-/avkledning, selvstendighet på toalettet. Motorisk øvelse: Holde riktig blyantgrep, fargelegge innenfor streken, tegne naturalistisk ut fra oppgave, klippe etter strek, skrive navnet sitt, skrive bokstaver og tall, rask og selvstendig på-/avkledning, selvstendighet på toalettet. Sosial øvelse: Motta kollektive beskjeder, vente på tur, rekke opp hånda, passe på et yngre barn når vi går på avdelingens turer, passe på sin egen sekk på turer, løse konflikter selv, be om hjelp, få venner på tvers av avdelinger, sitte stille når det forventes av dem, høre på læreren, øve på konsentrasjon. Sosial øvelse: Motta kollektive beskjeder, vente på tur, rekke opp hånda, passe på et yngre barn når vi går på avdelingens turer, passe på sin egen sekk på turer, løse konflikter selv, be om hjelp, få venner på tvers av avdelinger, sitte stille når det forventes av dem, høre på læreren, øve på konsentrasjon. Barnas individuelle utvikling: Vi ser at det kan være stor forskjell på de ulike barnas nivå i 5-årsklubben. Noen er svært interesserte i å lære bokstaver og tall, andre vil heller leke. Noen har kanskje knekt lesekoden allerede, noen vil lære å lese i løpet av året, mens de fleste lærer dette på skolen. Noen ønsker å få lekser med seg hjem. Det er viktig å gi barna oppgaver som de kan mestre ut i fra hvor de er i utviklingen. Men det er også viktig å gi dem utfordringer, slik at det siste året i barnehagen blir spennende og givende. På denne måten øker vi deres lærelyst og de vil glede seg til å begynne på skolen.

29 Tema: Sommeråpning - påmelding MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1Somalia234 56789 Isak 4 år 1011 1213 Selma 4 år 141516Katherine 29 år 1718 19202122232425 262728293031 Siste dag for skolebarna – SFO nå JULI Uke 26 27 28 29 30


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Solstrålen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google