Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetsplan Haugenstua et mulighetsstudie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetsplan Haugenstua et mulighetsstudie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetsplan Haugenstua et mulighetsstudie
Dagens situasjon

2 Helhetsplanens disposisjon
Innledning Planer og føringer Stedsanalyse Visjon og mål Helhetlig grep Utviklingsforslag: Blågrønn struktur Samferdsel Bebyggelse og arealbruk Sentrumsutvikling Møteplasser Tiltaksliste Bydel Stovner har innb, herav 40,6% med innvandrerbakgrunn (2008). Haugenstua er det minste innsatsområdet. Delbydelen Haugenstua (Stig og Smedstua roder) har 3812 innbyggere (2008), herav 54% med ikke vestlig bakgrunn (2006). Innvandrerandelen er økende. Haugenstua har stor andel barn og unge (30%) og liten andel eldre (8,3% over 67 år) Området scorer svakest av de 4 innsatsområdene i Områdeløft på levekårsstatistiske variable., slik som: Utdanning, helse, inntekt. Bare delbydelen Fossum scorer dårligere i Groruddalen. Hvis vi går bak tallene, vil vi allikevel se at det spesielle forhold ved befolkningen:Vi har en relativt sterk innvandringsbefolkning på Haugenstua Sysselsetting blant ikke-vestlige innvandrere er høyere på Haugenstua enn i Groruddalen, mens gjennomsnittet i befolkningen og for kvinner ligger lavere på Haugenstua. Dette betyr at menn med ikke vestlig bakgrunn, har relativt høy sysselsetting. Andelen fattige barn med ikke-vestlig bakgrunn er omtrent som gjennomsnittet for Groruddalen, mens andelen fattige barn med norsk barn er høyere enn gjennomsnittet. Vi vet at Haugenstua er et område med høy trivsel hos beboerne, særlig blant barnefamiliene. Området peker seg ikke ut som et område med boligsosiale problemer. Vi vet at vi har høy bostabilitet i området, men det en god del trangbodde leiligheter (mange beboere i leilighetene).

3 Stedsanalyse

4 Kommunikasjon - sosial utvikling og infrastruktur

5 Haugenstua er et grønt bosted og viktig lokalt senter med gode kommunikasjoner
Begyggelse og arealbruk, potensiale for fortetting Mange temaer berøres i planen: Blågrønn struktur Bebyggelse og arealbruk Samferdsel Sentrumsutvikling Møteplasser

6 Møteplasser Haugenstua kvartalslekeplass Bygger’n
Møteplass på Smedstua som del av sentrumsringen Styrke visuelle og fysiske forbindelser til Sneglehuset Videreutvikle skolene som fysiske møteplasser

7 Blågrønn struktur Grønn sentrumsring Bekkeåpning Styrke Oldtidsveien
og turvei D10

8 Alna miljøpark Tokerudbekken og Julsbergbekken møtes i Fossumbekken

9 Bygger’n aktivitets- og rasteplass

10 Skulpturpark på Rommen-sletta

11 Samferdsel Effektivisering av rampesystemer ØAvei Integrere Haugenstua
stasjon i sentrum Styrke forbindelser på tvers av Østre Aker vei Sentrumsring og miljøgater

12 Miljøgater og sentrumsring

13 Ny belysning gangveier/underganger
og langs sentral akse i Garver Ytteborgsvei

14 Bebyggelse og arealbruk
Høy utnyttelse i sentrum og langs Østre Aker vei, fortrinnsvis næring og bydelsfunksjoner Boligfortetting langs Ole Brumms vei sør for Haugenstua borettslag Utvikling av sone 5 må sees i sammenheng med rampesystem mot Østre Aker vei.

15 Sentrumsutvikling Kompakt sentrum med torget som midtpunkt
fortetting og nybygging Åpne torget og styrke forbindelseslinjer Ny tverrforbindelse mellom Kristoffer Robins vei og GY vei Stasjonen integreres I sentrum.

16 Senterutvikling på begge sider av ØA vei
Her er eksempelbilde og visjon å strekke seg etter. BP Bridge, Chicago av Frank Gehry.

17 Helhetsplan Haugenstua


Laste ned ppt "Helhetsplan Haugenstua et mulighetsstudie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google