Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERSONLIG OMBUD - et brukerstyrt tiltak www.piosenteret.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERSONLIG OMBUD - et brukerstyrt tiltak www.piosenteret.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 PERSONLIG OMBUD - et brukerstyrt tiltak www.piosenteret.no

2 Personlig ombud i Oslo -Prosjekt i PIOsenteret fra august 2010 -Støttet av Oslo kommune -Samarbeid med bydel Sagene og bydel Gamle Oslo

3 www.piosenteret.no Personlig ombud er en støtte for personer med psykisk funksjonsnedsettelse. (klienten) Ordningen retter seg mot at klientene skal få en bedre livssituasjon og et mer selvstendig liv. Ved å jobbe for å få på plass den hjelpen klienten ønsker og har rett på og at klienten får en økt innflytelse over hjelpen og tjenester.

4 www.piosenteret.no Bakgrunn prosjekt personlig ombud Bekymringsmeldinger fra pårørende Mangelfull brukerinnflytelse – brukermedvirkning tross føringer Erfaringer fra den svenske ordningen

5 Politiske føringer St. melding 25: «Åpenhet og helhet»..slår fast at brukermedvirkning er et overordnet mål innen helse og sosialtjenester. Brukermedvirkning er vektlagt i de statlige føringene for opptrappingsplanen for psykisk helse. I samhandlingsreformen er det spesifisert at økt brukerinnflytelse skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse av mestring hos den enkelte.

6 Erfaringer med PO fra Sverige Bedre samordning av tjenestene Nedgang i innleggelser og bruk av tvang Mer rehabilitering, sysselsetting Bidrar til et mer normalisert liv Samfunnets totalkostnader synker dramatisk, en satset krone på PO pr. kl gir 17 kroner tilbake til samfunnet («Det lönar sig-ekonomiska effekter av verksamheter med PO 2005» Socialstyrelsen)

7 www.piosenteret.no Personlig ombud? Et personlig ombud, har et tredelt oppdrag: 1. Bistå og støtte personer som ikke får sine behov ivaretatt 2. Samarbeide med alle berørte offentlige instanser i arbeidet med klienten 3. Melde inn systemfeil/systemforbedringer

8 www.piosenteret.no Personlig ombuds målgruppe Målgruppe: Mennesker over 18 år med nedsatt funksjonsevne grunnet psykiske helseproblemer som gjør at han eller hun har vesentlige vanskeligheter for å utføre aktiviteter på viktige livsområder og som ønsker hjelp fra et Personlig ombud

9 www.piosenteret.no Personlig ombuds prinsipper PO arbeider på oppdrag fra klienten; det er klienten selv som definerer hva han ønsker hjelp til PO har en fri/uavhengig og fleksibel rolle i samarbeidet med klienten og skal møte klienten på hans arena og hans premisser PO fører ikke journal og har taushetsplikt PO skal være tilgjengelig og kunne følge klienten over tid

10 www.piosenteret.no Hvem kan be om PO? Klienten Pårørende Personer i systemet: Nav, Psykiatrien etc. men klienten må være informert og ønske det selv

11 www.piosenteret.no Personlig ombud i Oslo Prioriteringer: Klienter med omsorg for barn under 18 år Klienter som mangler et sted å bo Klienter som mangler inntekt Klienter som bor sammen med pårørende eller der pårørende har omfattende omsorgsoppgaver

12 www.piosenteret.no

13 Klientene 130 klienter fra 01.08.10-01.11.2013 De fleste tatt kontakt selv, ellers pårørende, DPS, Nav, juss-buss, legevakten, advokat Gjennomsnittsalder ca 35 år. (Økende antall unge 20-30 år) ca 50/50 kvinner og menn

14 www.piosenteret.no Klientene Klienter fra de fleste bydelene i Oslo; flest fra Oslo øst, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, St Hanshaugen…, så Nordre Aker, Frogner Bosituasjon ulikt; eier, leier privat, leier kommunalt, bor hos pårørende, bostedsløs…

15 Hvem er det vi møter? Personer som lever isolert og som ikke ønsker hjelp fra tjenesteapparatet Voksne personer som bor med pårørende eller der pårørende har store omsorgsoppgaver Personer med omfattende psykososiale funksjonsnedsettelser og en kaotisk livssituasjon

16 www.piosenteret.no Grunnholdning PO «Klienten er ekspert på eget liv» - inneha et «ikke-vite perspektiv» Intensjon -Undersøke/utforske hva er klientens ønsker? Atferd–være der klienten er, vise hva jeg står for, skape trygghet, ha tid

17 www.piosenteret.no Oppdrag eksempler: Være med på møter med NAV’s ulike tjenester Følge til/samarbeide med fastlege Bistå i forhold til økonomi, skaffe inntekt Etablere kontakt med lavterskeltilbud, nettverk Bistå klienten i forhold til arbeidsgiver Bistå i forhold til bosituasjon, skaffe sted å bo

18 Forts. oppdrag… Bistå klient på ansvarsgruppemøter-få på plass koordinator Være med klienten til namsmann Hjelp til å skrive søknader/klage Samordne tjenester/bidra til samhandling Brobygger/koordinering med og mellom ulike tjenester

19 www.piosenteret.no Temaer hos klienter Ensomhet- manglende nettverk (priv/offent) Mening i hverdagen Dårlig økonomi/gjeld Psykisk uhelse Bolig Jobb/arbeid Tilhørighet

20 www.piosenteret.no Kommentarer fra klienter…; «føler meg mistenkeliggjort, opplever ikke å bli trodd…» «som å møte en vegg, blir ikke hørt eller fulgt opp…» «tilfeldig hvem jeg møter, stort gjennomtrekk…» «papirer blir borte, får ikke svar…» «…de har ikke gjort noen ting på ett år!!» «..Føler meg som en kasteball, ingen vil hjelpe meg!!..» «..jeg får ikke begynt på livet mitt!..» Resultat: frustrert, sinna, bråkete, trekker seg unna Ansett som vanskelige og ting/situasjon låser seg

21 www.piosenteret.no Hva erfarer vi som PO…  Manglende brukermedvirkning i praksis  Lite praktisk hjelp å få  Lite tilgjengelige - tilpassete tjenester  Kommunikasjon- fastlåse situasjoner  Informasjons- og veiledningsplikten overholdes ikke

22 www.piosenteret.no Hva vi erfarer…  Manglende koordinering  Brannslukking  Men ò g mye bra samarbeid og vilje  og med en 3’ person (PO) i bildet løser mye seg…

23 Resultater med prosjektet Lykkes med å etablere tillit til klientene Lykkes i stor grad med å hjelpe klientene med det de har behov Hjelpe klienten å styrke sosialt nettverk/aktivisering Støtte klientene i møte med andre tjenester Hjelpe kl. med å løse opp i situasjon vedr. bolig, økonomi og psykisk helse Følgeevalueringen Rambøll 2011-2012

24 Resultater med prosjektet Flere samarbeidsaktører og støttespillere: -Helse og sosialombudet -Brukerorganisasjoner -Fontenehuset -Juss buss -Flere bydeler -…

25 www.piosenteret.no For mer informasjon kontakt PIO- senteret ved prosjektleder for PO Ellen Richter Eriksen tlf. 22 49 19 22 ellen@lpposlo.no ellen@lpposlo.no


Laste ned ppt "PERSONLIG OMBUD - et brukerstyrt tiltak www.piosenteret.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google