Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om overgrepene – Erfaringer fra forskning og praksis og fra behandlingen av vederlagssakene Berit Grøholt Medlem av vederlagsutvalget Professor i barnepsykiatri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om overgrepene – Erfaringer fra forskning og praksis og fra behandlingen av vederlagssakene Berit Grøholt Medlem av vederlagsutvalget Professor i barnepsykiatri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om overgrepene – Erfaringer fra forskning og praksis og fra behandlingen av vederlagssakene Berit Grøholt Medlem av vederlagsutvalget Professor i barnepsykiatri UiO Oslo kommune Vederlagsutvalget

2 Min disposisjon Hvilke problemer utvikler barn utsatt for overgrep? F Hva vet vi om årsaken til problemene? F Endringer over tid F+E Kart og terreng, passer det sammen? E Tanker om framtiden E

3 Vi har tatt stilling til Overgrep –Fysiske –Seksuelle Omsorgssvikt Fellesord i dette innlegget: Mishandling

4 Mishandling foregår oftest i det skjulte Derfor gir forskning bare grove anslag Oppfølgingsstudier –Risikogrupper (Romania), –Befolkningsgrupper –f.eks i New Zealand –Registerstudier (f. eks. Norge) Tilbakeblikksstudier (de fleste)

5 Hva karakteriserer barn utsatt for mishandling? Lav utdanning, ofte uten arbeid NB nyanser –New Zealand: 6-10% hadde universitetsutdanning 28% i normalbefolkningen Depresjon og selvmordsatferd, PTSD doblet Atferdsforstyrrelser og arrestasjoner doblet Fysisk helse redusert Psykose neppe økt

6 Hvordan går det med barnevernsbarn (1990- 2005) i Norge sammenliknet med andre barn ? Arbeidsledig (97-05): 70% mot 40% Universitetsutd, 8% mot 40% Sosialhjelp 65% mot 15% Uførepensjon ( foreldre m.sosialhjelp ) 11% mot 2% Krisoffersen og Clausen 2008

7 FØRER ULIKE FORMER FOR MISHANDLING TIL ULIKE SENFØLGER?

8 Vanskjøtsel Skoleproblemer Forsinket utvikling Generelt dårlig psykisk og fysisk helse Følelsesmessig mishandling Lav selvfølelse Dårlige sosiale ferdigheter Problemer i forhold til andre menneske r Vitne til vold i familien Vold mot nære personer (ektefellemishandling) Mishandling av barn Offer for ektefellemishandling Fysisk mishandling Aggresjon og vold Regelbrudd og kriminalitet Mishandling av barn Seksuelt overgrep Upassende seksuell atferd Utsatt for seksuelle overgrep Psykologiske vansker Selvmordstanker ++ Seksuell kriminalitet Stoffmisbruk

9 Vet vi noe om en årsakssammenheng ? Tidlig mishandling (ingen omsorg) gir biologiske endringer i sentralnervesystemet Tidlig stress-overbelastning gir senere uhensiktsmessig reaksjon på stress Verden er urettferdig!

10 Hva skyldes tidlige problemer i familien og hva skyldes senere mishandling?

11 Vi har tvillingstudier til hjelp Familieforhold spilte stor rolle, men når en tok bort effekten av familieproblemer Seksuelt overgrep med samleie (uten samleie) –Selvmordsforsøk (x8) (x2,5) –Atferdsforstyrrelse (7x) (x2,5) –Opplevet voldtekt etter 17 år (x10) (x2,5) –Skilte seg som voksen (x6) (Likt) Nelson et al 2002

12 Foreløpig konklusjon Alle former for mishandling reduserer menneskers muligheter Barn som har hatt det vanskelig fra starten er spesielt sårbare Mange greier seg likevel –men neppe uten å ha –det vondt

13 Utvalget Vi vurderte i liten grad hvordan det gikk med den enkelt Vi så på hva de ble utsatt for Omsorgssvikten var åpenbar mange steder Overgrep foregikk i større grad enn jeg hadde trodd –Også når jeg tenker at noen ”la på litt”

14 Synd vi ikke ba om å få registrere data for forskning Barnehjemsbarna har som gruppe virkelig slitt i ettertid De hadde langt høyere forekomst av problemer enn vi finner i de fleste studier Kriminalitet, rus, psykiske lidelser, brudd i nære relasjoner

15 Hva sitter igjen? Manglende lydhørhet når barna fortalte om sine opplevelser At noen forhold vedvarte over en årrekke uten at det ble grepet inn –(uten at det ble kjent?)

16 HVA HAR FORANDRET SEG FRA 1945?

17 Overgrep før og nå : Hva husker jeg fra de siste 60 år? 1946: Pass dere for stygge menn. 1950: Overgrep tatt opp på legekonferanser –Viktigheten av et problem bestemmes av status til de som beskriver det 70-årene: Flower–power –Advarsler forsvant 1984: Første norske bok viet seksuelle overgrep Ingnes og Haarberg Aas: Seksulle overgrep mot barn

18 Hva har forandret seg Lovgivning Holdninger Barnevernets kompetanse og ressurser –De nyeste sakene langt bedre belyst enn de eldre

19 Er det riktig å staffe barnet ditt fysisk (inkludert ørefik) hvis du er sint på barnet ? Gilbert et al 2009

20 Hvor står vi i dag? Seksuelle overgrep har i noen perioder skygget over fysiske overgrep og omsorgssvikt Hvor står vi nå? –Det spørsmålet må stilles med jevne mellomrom: –Må hindre oss i å lukke øynene

21

22 Omsorgssvikt Er kanskje hovedproblemet i dag Har trolig mer gjennomgripende effekt enn overgrep Gå ”minst” uttelling i Vederlagsutvalget Vi vurderte handlingene mer enn effektene

23 Konklusjon Det har vært en interessant og krevende jobb, ofte vanskelige vurderinger –Men mest for de som har møtt personer og satt seg inn i deres sak Fra mitt arbeid har jeg tidligere blitt kjent med barn som har vært skadet: Jeg savner direkte kontakt som gir langt flere nyanser –Kunnskap om vendepunkt?

24 Til slutt Arbeidet har bekreftet og forstørret alt jeg noensinne har lest eller hørt om mishandling Jeg har aldri opplevet bedre administrasjon av et sekretariat Takk for oppnevning og for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Om overgrepene – Erfaringer fra forskning og praksis og fra behandlingen av vederlagssakene Berit Grøholt Medlem av vederlagsutvalget Professor i barnepsykiatri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google