Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tillitsvalgte Grimstad Vertshus, 19. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tillitsvalgte Grimstad Vertshus, 19. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tillitsvalgte Grimstad Vertshus, 19. oktober 2011

2 Program for dagen 09.00- 10.00 Aktuelt fra klubbene 10.15-10.25 Pause 10.25-11.30 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra Grimstad kommune 11.30-12.15 - Lunsj Utdanningsforbundet Grimstad

3 Program for dagen 12.15- 13.30 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad 13.30-13.45 Pause 13.45-15.30 (med pauser) Budsjett Tariff 2012 Hvordan bruke “Min side” Utdanningsforbundet Grimstad

4 Tariffområder i Grimstad Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) 10 medlemmer Hesnes Montessoriskole, Hokus Pokus barnehage KS 383 medlemmer skole og 41 barnehage Kommunale skoler og barnehager KA 9 medlemmer Østerhus og Fevik barnehage PBL-A 33 medlemmer Flatefjell, Lykkeliten, Fjellknausen, Annemorhuset, Portveien, Ravnen, Temseveien, Solstrålen, Tykkåsen, Villa Matilda Standard tariffavtale 2 medlemmer Lille Gull barnehage Utdanningsforbundet Grimstad

5 Andre medlemsgrupper Drotningborg vgs 4 medlemmer Uten/uregistrert arbeidsplass 26 medlemmer Pensjonister 147 medlemmer Uten arbeid/andre stillinger 10 medlemmer Utdanningsforbundet Grimstad

6 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra klubbene

7 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Profesjonsetikk Ivaretakelse av pensjonistmedlemmer Meldingsboka Førskolelærermangel kan øke Høring om lærertetthet Utdanningsforbundet Grimstad

8 Profesjonsetikk Utdanningsforbundet Grimstad

9 ATV og pensjonistene ATVs ansvar når et medlem pensjoneres: 1. Sørger for at medlem som blir pensjonist melder fra til medlemsregisteret sentralt (nett / e-post / telefon), eller bidrar til at det blir gjort! 2. Ber vedkommende bekrefte navn, adresse og e- postadresse til lokallaget/fylkeslaget! Utdanningsforbundet Grimstad

10 Hva gjør ATV for disse? Opplyser om fordeler ved å beholde medlemskapet –organisasjonsfellesskap, medlemsfordeler og kontingent Sørger for kontakt til lokallaget/fylkeslaget Informerer om pensjonistarbeidet i organisasjonen –Fylkeslagets pensjonistarbeid –Har lokallaget et tilbud til pensjonistene? –Pensjonistarbeidet i Utdanningsforbundet sentralt –Nettsidenes presentasjon – Pensjonist (fylkeslaget, sentralt) Formidler eventuelt informasjonsmateriell fra Utdanningsforbundet/fylkeslaget/lokallaget - brosjyrebrosjyre Utdanningsforbundet Grimstad

11 Lokallaget - mottar samme økonomiske tilskudd for hvert medlem – yrkesaktiv som pensjonist/trygdet Sørger for oppnevning/valg av pensjonistrepresentant eller pensjoniststyre og informerer fylkesstyret Kontakter ev. nærliggende lokallag om samorganisering Sender/videreformidler info til pensjonistmedlemmer –Skaffer brosjyre til kommende pensjonistmedlemmer –Hjelper med informasjon om pensjon, vilkår etc. Som pensjonist, ta kontakt med lokallaget eller fylkeslaget om det er noe du er usikker på! Utdanningsforbundet Grimstad

12 Fortsett medlemskapet i Utdanningsforbundet? Organisasjonens tilbud til pensjonistene –Lokalt/regionalt/sentralt organisasjonsfellesskap – og bl.a. kulturelle og sosiale tilbud –Organisasjon med påvirkningskraft i samfunnet – gjennom Unio bl.a. pensjon, trygdeoppgjør, uføretrygd, statsbudsjett og pensjonistvilkår ellers –Kontakt og samarbeid med andre pensjonist- organisasjoner –Forsikringsavtale med Tryg Forsikring Innbo-, reise-, barne-, ulykkesforsikring, samt livs- og uføreforsikringer (nettsidene) –Tidsskrifter, almanakk og medlemstilbud: bank, bensin, leiebil, Riksteatret, Dagsavisen Utdanningsforbundet Grimstad

13 Utdanningsforbundet for pensjonister 23 000 pensjonistmedlemmer er en ressurs ! Aktive pensjonistlag lokalt og regionalt – eksempler å ta etter!? Se: www.utdanningsforbundet.no, www.unio.nowww.utdanningsforbundet.nowww.unio.no (Pensjonisten er nest største medlemsgruppe, ca. 15 %.) Utdanningsforbundet Grimstad

14 Pensjonistene skal drive egen organisasjonsvirksomhet! Utdanningsforbundet Grimstad

15 Meldingsboka Steffen Handal, Elisabet Dahle, Kolbjørg Ødegaard og Evy Ann Eriksen fra sentralstyret skal komme med sine meninger om hva som må til for å skape en god skole og barnehage. Vi håper Meldingsboka bidrar til en god debatt om utdanningspolitikk. Vi ønsker å være en premissleverandør. Dessuten håper vi at bloggen kan redusere avstanden fra toppen av organisasjonen til medlemmene. Vi skal være en åpen og troverdig organisasjon med stor takhøyde. Utdanningsforbundet Grimstad

16 Førskolelærermangel kan øke Utdanningsforbundet Grimstad

17 Høring om lærertetthet Utdanningsforbundet Grimstad

18 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte Organisasjonsendringer i kommunen Rådmannens stab og ISA vil bli sammenslått til en ny enhet, Administrasjons- og Informasjonsavdelingen (AI-avdelingen). Det vil bli arbeidet med en ekstern utlysning for ansettelse av ny leder for enheten. Politisk sekretariat vil straks inngå i ISA og rapportere til nåværende leder av denne enheten. IKT-rådgiver og juridisk rådgiver vil inntil videre rapportere direkte til Rådmannen, før overføring til ny enhet iverksettes. Utdanningsforbundet Grimstad

19 Ansvaret for styringssystemet blir overført til Økonomiavdelingen. Denne endringen skjer med umiddelbar virkning. Ansvaret for samfunnsplanlegging, med en besatt stilling og en vakant blir umiddelbart overført til teknisk sektor. Detaljert innplassering er enda ikke bestemt, fordi denne overføringen er med på å tydeliggjøre ytterligere endringer i deler av teknisk sektor. Disse endringene vil inngå i en bredere prosess, som sektoren selv tar ansvar for. Stillingene rapporterer inntil videre til kommunalsjef. Utdanningsforbundet Grimstad

20 Ansvaret for innkjøp er ikke bestemt endelig. Beslutningen krever mer informasjon og en grundigere prosess. Det er også vurdert å flytte lønningskontoret fra HR-avdelingen til Økonomiavdelingen under regnskap. Dette er også en potensiell endring som krever mer informasjon gjennom en grundigere prosess før endelig beslutning fattes. Inn til videre fortsetter lønningskontoret i nåværende Det opprettes prosjekter for vurdering av innkjøp og lønningskontor i regi av HR-avdelingen. Det opprettes et ansettelsesutvalg for arbeid med kravspesifikasjon, utlysningstekst og ansettelsesprosess for leder av AI-avdelingen Utdanningsforbundet Grimstad

21 Alle prosjekter skal være ferdigstilt, endringer iverksatt og ansettelse foretatt innen 31.12.2011. Ytterligere justeringer Det vil kunne oppstå behov for ytterligere justeringer på bakgrunn av erfaringer vi får fra de endringer vi gjør i denne omgangen, og som vi lager nye prosesser på. Utdanningsforbundet Grimstad

22 Pågående arbeidsgrupper Arbeidsgruppe barnehage (Storgaten bhg og Grimstad bhg) Arbeidsgruppe seniorpolitikk Arbeidsgruppe ufrivillig deltid Planlagte Arbeidsgrupper: Lønnspolitisk plan Gjennomføring av forhandlingene Utdanningsforbundet Grimstad

23 Annet: Tjenesteutvalget 27.september: http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Tjenesteutvalget1/#moter/2011/185 http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Tjenesteutvalget1/#moter/2011/185 Administrasjonsutvalget 29.september: http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Administrasjonsutvalget/#moter/2011/251 Arbeidsmiljøutvalget 17.august: http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Arbeidsmiljoutvalget/#moter/2011/249 Den nye bedriftshelsetjenesten: http://salis.no/ Utdanningsforbundet Grimstad

24 I protokollen fra AMU 17.august står det om Salis: Stikkord for vårt samarbeid er Gode relasjoner og involvering. I Salis er det tro på helsefremmende arbeidsformer og positiv psykologi. Salis består av 3 deler: Bedriftshelsetjeneste, Treningssenter og Kurs/konferanse. Kartlegging som utgangspunkt for handling. Lederveiledning, kurs og opplæring. Salis benytter ofte prosjektorganisering som form for å sette fokus. Risikokartlegging og – vurdering er også en del av kompetansen AMU henstiller Samrådsmøtet til å diskutere bruk av bedriftshelsetjenesten, for å sikre involvering. AMU forventer at en ny bedriftshelsetjeneste vil føre til bedre resultater på relevante indikatorer Utdanningsforbundet Grimstad

25 Ellers Assisterende kommunalsjefstilling Samrådsmøtene Fellesmøte HT fordeling av verv til nye politiske utvalg Forhandlinger er sluttført i kapittel 5 og kapittel 3 Ellers er det saker knyttet til enkeltmedlemmer og enkelthenvendelser, og tyngre saker som pågår over tid. Utdanningsforbundet Grimstad

26 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Grimstad Vår nettside Handlingsplan for 2011-2012 Medlemsaksjonen 2011-2012 Arbeid frem mot årsmøte i Grimstad og fylkesårsmøte i Aust- Agder Kursdatoer fremover Utdanningsforbundet Grimstad

27 Vår nettside Utdanningsforbundet Grimstad

28 Handlingsplan for 2011-2012 Utdanningsforbundet Grimstad Vedtak fra styremøte 13. oktober Sak62/2011: Status – styrets handlingsplan Vedtak:Styret har vedtatt at vi tar opp handlingsplan og status på hvert møte fremover. Dette gjør vi for å bli mer bevisste på tiltakene, og for å sammen fokusere på arbeidsområder i de ulike periodene. Styremedlemmene oppfordres til å se på punktene i forkant av hvert møte.

29 Medlemsaksjonen 2011-2012 Ivareta medlemmene våre Verve nye medlemmer Skape engasjement på alle nivå Få inn innspill og saker fra medlemmer og klubber Skape ulike arenaer for medlemmer (klubb, storklubb, medlemsaktiviteter/møter) Synliggjøre arbeidet som gjøres via informasjonsbrev til medlemmene Vise mangfoldet blant medlemmene og arbeidsplassene Bevilge mer penger til klubbnivå/medlemsnivå Utdanningsforbundet Grimstad

30

31 Arbeid frem mot årsmøter Frister: 4. november – innspill til valgkomité på fylket November, desember og januar – holde klubbmøter med fokus på saker/resolusjoner I løpet av januar – saker/resolusjoner til lokallagsstyret i Grimstad Februar – spissing av sakene Mars – årsmøte i Grimstad Sende videre saker til fylkesårsmøtet April – delegasjonsmøte i Grimstad – til fylkesårsmøtet Mai – fylkesårsmøte i Aust-Agder Utdanningsforbundet Grimstad

32 Hva kan du som klubbleder/tillitsvalgt gjøre? Holde klubbmøte Bevisstgjøre medlemmene Sørge for å videresende/videreformidle informasjon til medlemmene Utfordre medlemmene i klubben til å komme med innspill til gode saker Sende inn saker innen de satte fristene Utdanningsforbundet Grimstad

33 Kursdatoer fremover 23. og 24. november –Storkurs i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder –Påmelding via «Min side» - Infoside om detteInfoside om dette –Husk å melde fra til lokallagsleder hvis du kan kjøre –Samkjøring 8. desember –Utvidet styremøte/opplæring for tillitsvalgte –Fra kl.11.30 Utdanningsforbundet Grimstad

34 Budsjett Ledermøtet tirsdag 18.oktober Samrådsmøtet 20.oktober til de hovedtillitsvalgte 20. okt kl 12-16 konklusjon på rammer og tiltak 27. okt kl 12-16 tekstutkast foreligger fra sektorene 03. nov. kl 12-16 budsjettet foreligger 10. nov kl 10-12 møte med HTV 11. nov kl 09-11 budsjettet legges fram for formannskapet Administrasjonsutvalget 1.desember Høring Vedtas i kommunestyret 19.desember Utdanningsforbundet Grimstad

35 Tariff 2012 – Høringsuttalelser fra Grimstad KS KA HSH Utdanningsforbundet Grimstad

36 Min side På Min side finner du oversikt over dine forsikringer, du kan bestille nye, du kan melde deg på kurs og konferanser, og som tillitsvalgt har du viktige verktøy for medlemsoppdateringer. Ny pålogging betyr at alle medlemmer og tillitsvalgte kan laste ned et personlig sertifikat som gjør det enklere å logge seg inn på Min side. For tillitsvalgte betyr det raskere tilgang til viktige funksjoner for medlemsoppdateringer. Det tar kun et par minutter å laste ned et personlig sertifikat til din datamaskin. Deretter logger du deg inn enda raskere enn i dag. Utdanningsforbundet Grimstad

37 Min side Du trenger: medlemsnummer (for medlemmer) eller brukernavn (for ansatte og tillitsvalgte) passord personlig sertifikat mobiltelefon (ved første gangs innlogging). –Anbefales å bruke denne metoden da det har vært litt problemer med personlig sertifikat –Din mobiltelefon må være registrert i vårt medlemssystem, slik at du automatisk mottar en pinkode på SMS ved innlogging med medlemsnummer og passord. Utdanningsforbundet Grimstad

38 Min side Medlemsnummer finnes på for eksempel på ditt medlemskort, på fakturaer og på bladet Utdanning. For ansatte og tillitsvalgte sentralt og på fylkeskontorer er brukernavn det samme som tidligere. Passord må du lage på nytt i den nye innloggingsprosedyren, ved at du logger deg inn med fødselsnummer (11 siffer) første gang, og skifter til et selvvalgt passord under innloggingen. Det personlige sertifikatet laster du ned til din datamaskin. Utdanningsforbundet Grimstad

39 Min side Slik gjør du det Gå inn på www.udf.no. Trykk på " Logg inn " øverst på siden. Utdanningsforbundet Grimstad

40 Min side Hjelp? Om du har problemer med ny pålogging, kan du ringe 24 14 21 10. Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "Kurs for tillitsvalgte Grimstad Vertshus, 19. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google