Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Daniel Haga Direktør for samhandling Helse-Midt RHF –Det store bildet –Den store variasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Daniel Haga Direktør for samhandling Helse-Midt RHF –Det store bildet –Den store variasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Daniel Haga Direktør for samhandling Helse-Midt RHF –Det store bildet –Den store variasjonen –Refleksjoner om hva som virker

2 Ø-hjelp døgntilbud i kommunene

3 Kommunale akuttplasser (KAD) 1.Etableringen følger oppsatt plan (ferdig 2016) 2.Litt ulikt tempo i ulike regioner 3.I følge de første evalueringene, registreres en nedgang i bruk av sykehus i kommuner som har etablert tilbudet (Terje P. Hagen, UiO) 4.Men observasjonstiden er kort, og datamengden begrenset!!!

4 Stor variasjon i tilbudene Variasjon i størrelse: – Fra en seng lokalisert i sykehjemmet – Til samarbeidsløsninger og middels store kommuner med 8 – 16 senger i kombinasjon med etterbehandlingssenger, rehabilitering, sykestuesenger osv. – Samarbeidsløsninger med mange kommuner, evt enkeltkommuner med 5 – 12 rene ø.hjelpssenger – Store enheter (Oslo med 73 senger)

5 Stor variasjon i tilbudene Variasjon i faglig innhold: – legedekning og legeberedskap – tilgang på breddekompetanse (fysio- ergoterapi) – kriterier for innleggelse og lengde på opphold – Ikke alltid de minste som oppleves som mest «marginal» på tilgang på fagkompetanse – Varierende grad av kompetansesamarbeid med spesialisthelsetjenesten

6 Ulik tilnærming til «oppgaveoverføringen» Skal tilbudet erstatte innleggelse for en del av de som i dag havner på sykehus? Skal tilbudet bidra til en lavere terskel for behandling av en del tilstander, og dermed forhindre innleggelse? Begge vil kunne redusere bruk av spesialisthelsetjenesten, men med litt forskjellige virkemidler

7 Akutt sykdom hos tidligere friske Innleggelse sykehus Skal tilbudet erstatte innleggelse for en del av de som i dag havner på sykehus?

8 Akutt forverring av kronisk sykdom Innleggelse sykehus Skal tilbudet bidra til en lavere terskel for behandling av en del tilstander, og dermed forhindre innleggelse?

9 Har etablering av kommunale ø.hjelpstilbud svart til forventningene? Det er for tidlig å konkludere nå Registrerer en stor entusiasme for den kompetansebyggingen dette bidrar til Noen av de områdene som har små enheter viser et lavere forbruk. Det er ikke sikkert at «lokalsykehus light» er det som svarer ut forventningene best…

10 Noen utfordringer til slutt Samhandlingsreformen krever nye arbeids- og samarbeidsformer mellom nivåene Henger regelverk og takstordninger med? – Bruk av videokonsultasjoner – Andre former for kompetansestøtte – Ambulerende spesialisttjenester


Laste ned ppt "Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Daniel Haga Direktør for samhandling Helse-Midt RHF –Det store bildet –Den store variasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google