Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Det store bildet Den store variasjonen Refleksjoner om hva som virker Daniel Haga Direktør for samhandling Helse-Midt RHF

2 Ø-hjelp døgntilbud i kommunene
For å sette inn bunntekst på presentasjonen går du til «Sett inn» i menyen og velger «Topptekst og bunntekst». Her skriver du inn ønske bunntekst i «Bunntekst»-feltet og trykker «Bruk på alle» for å sette den på alle sidene.

3 Kommunale akuttplasser (KAD)
Etableringen følger oppsatt plan (ferdig 2016) Litt ulikt tempo i ulike regioner I følge de første evalueringene, registreres en nedgang i bruk av sykehus i kommuner som har etablert tilbudet (Terje P. Hagen, UiO) Men observasjonstiden er kort, og datamengden begrenset!!!

4 Stor variasjon i tilbudene
Variasjon i størrelse: Fra en seng lokalisert i sykehjemmet Til samarbeidsløsninger og middels store kommuner med 8 – 16 senger i kombinasjon med etterbehandlingssenger, rehabilitering, sykestuesenger osv. Samarbeidsløsninger med mange kommuner, evt enkeltkommuner med 5 – 12 rene ø.hjelpssenger Store enheter (Oslo med 73 senger)

5 Stor variasjon i tilbudene
Variasjon i faglig innhold: legedekning og legeberedskap tilgang på breddekompetanse (fysio- ergoterapi) kriterier for innleggelse og lengde på opphold Ikke alltid de minste som oppleves som mest «marginal» på tilgang på fagkompetanse Varierende grad av kompetansesamarbeid med spesialisthelsetjenesten

6 Ulik tilnærming til «oppgaveoverføringen»
Skal tilbudet erstatte innleggelse for en del av de som i dag havner på sykehus? Skal tilbudet bidra til en lavere terskel for behandling av en del tilstander, og dermed forhindre innleggelse? Begge vil kunne redusere bruk av spesialisthelsetjenesten, men med litt forskjellige virkemidler

7 Akutt sykdom hos tidligere friske
Skal tilbudet erstatte innleggelse for en del av de som i dag havner på sykehus? Innleggelse sykehus

8 Akutt forverring av kronisk sykdom
Skal tilbudet bidra til en lavere terskel for behandling av en del tilstander, og dermed forhindre innleggelse? Innleggelse sykehus

9 Har etablering av kommunale ø.hjelpstilbud svart til forventningene?
Det er for tidlig å konkludere nå Registrerer en stor entusiasme for den kompetansebyggingen dette bidrar til Noen av de områdene som har små enheter viser et lavere forbruk. Det er ikke sikkert at «lokalsykehus light» er det som svarer ut forventningene best…

10 Noen utfordringer til slutt
Samhandlingsreformen krever nye arbeids- og samarbeidsformer mellom nivåene Henger regelverk og takstordninger med? Bruk av videokonsultasjoner Andre former for kompetansestøtte Ambulerende spesialisttjenester


Laste ned ppt "Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google