Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Målet for kompetansearbeidet er økt kvalitet for brukeren Oslo 14.3.13 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Målet for kompetansearbeidet er økt kvalitet for brukeren Oslo 14.3.13 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Målet for kompetansearbeidet er økt kvalitet for brukeren Oslo 14.3.13 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe, mfd@kunnskapssenteret.no

2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

3 Kvalitet for brukerne gjennom medvirkning 3

4 Brukermedvirkning er et avgjørende element for kvaliteten på tjenestene!

5 5 Verdigrunnlag : – Ressursfokusert (AI) Spørsmål Kunnskap Handling Fremtid Problemer Feil Redusere feil Regler, kontroll, styring Suksess, ideer Det beste/potensialet Utløse potensialet Kreativitet, endringsvilje

6 Losade M & Heaphy E. Am. Beh. Scientist,2004.. Betydning av et positivt fokus i teamene 60 team rangert etter øk.res.,kundetilfredshet, og vurderinger til 360 ledere og medarbeidere Analyse av team-samtaler Positivitet vs Negativitet Undersøk- ende vs overtalende Ekternt vs internt fokus (selvsentrert) Meget velf.5,8 : 11 : 1 Fungerende1,8 : 12 : 3 Dårlig f.1 : 201 : 31 : 30

7 Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Gis på begynnelsen av timen eller jevnlig (f.eks en gang i uken) Legg sammen de 4 linjene for totalskåre

8 18 77 106 Økt aktivitet – antall behandlet 1990-94 2000-04 2005- 09 5 år5 år 3år 4mnd

9 Opplæring av pasienter med astma – Gallefoss 2002  2x2timer i gruppe + 1-2gg individuelt  12mndrs oppfølging viste: –Betydelig bedret livskvalitet –Dobling av antall symptomfrie dager –70% nedgang i fastlegebesøk –70% nedgang i sykemeldinger –34% økonomisk besparelse Gallefoss F et al, Tidsk Nor Legeforen 2002

10 Hvem tar egentlig avgjørelsene? Kontroll Alvorlighetsgrad Systemet Pasient /Familie 0 LavHøy 100 Southcentral Foundation

11 Antonowski: Helbredets mysterium Helsefremmende faktorer ForståelighetJeg forstår Jeg vil - mening, tro, tillit Jeg kan Sammenheng

12 Det kreves motivasjon og trening for å oppnå nye resultater Studier from MIT viser at motivasjon skapes av: Autonomi Mestring Mening Jfr. Antonowskis helsefremmende faktorer

13 Viktige sammenhenger Professor Linda Lai og førsteamanuensis Anders Dysvik, BI Tro på egen kompetanse Autonomi (tillit og selvstendighet) Autonomi (tillit og selvstendighet) Tilhørighet og støtte Kompetanse- mobilisering Indre motivasjon Indre motivasjon Ytelse Lojalitet Turnover- intensjon Turnover- intensjon Verdiskapning (måloppnåelse) Nærvær

14 14 Personlig kompetanse og kvalitet

15 Nærvær, selvomsorg og empati Starter med øvelse i selvomsorg –Behandle seg selv vennlig og uten dømming –Erkjenne at feil og vansker er felles menneskelige erfaringer –Møte dette uten unngåelse, benekting eller overidentifikasjon Baer R 2012 Mindfulness and Self Compassion as predictors of psychological well- being in long-term meditators and non-meditators.

16 Effekt av nærværstrening hos personale i boliger for psykisk utviklingshemmede Mindre aggressiv utagering, høyere måloppnåelse og økt fornøydhet hos pårørende Mekanismer: –ER til stede med den andre som et menneske og ikke en atferd –Ikke-dømmende holdning fremmer likeverd –Stille væren kan redusere aggresjon –Spontantitet fremmer positiv samhandling –Uten forforståelser eller faste meninger om den andre kan uventede ting skje Singh et al. 2006

17 Meterko et al, 2010

18

19 Legens empati bedrer helsen til diabetikere (242 leger og 20961 pas)  Leger med høy evne til forstå pasientens bekymringer og smerter og høy vilje til å hjelpe hadde færre pasienter som ble innlagt med kompikasjoner (29 av 7224 pas) enn de med lav empati (42 av 6434 pasienter)  Funn uavhengig av legens alder, kjønn, type praksis, og lengde på lege-pasient forholdet  Understreker behovet for styrking av empati i pasientomsorg (Canale 2012, Academic medicine).


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Målet for kompetansearbeidet er økt kvalitet for brukeren Oslo 14.3.13 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google