Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad Birger Overskott

2 Resultat og Reserver i % av driftsinntektene

3 Lånegjeld i % av sum driftsinntekter konsern 3

4 ROBEK Register om betinget godkjenning og kontroll = ROBEK. Kommuner i økonomisk ubalanse blir ut fra nærmere fastsatte kriterier registrert her. Kommuner i registret må sende alle vedtak om låneopptak til Fylkesmannen for godkjenning. FM gjennomfører lovlighetskontroll av vedtaket om årsbusjett. 50 kommuner i registret pr. dato hvorav 2, Råde og Hobøl, i Østfold. Fredrikstad må dekke inn underskudd senest i 2012 for å unngå innmelding. 4

5 Ordinære skjønnsmidler 2012 Skjønnsrammen i Østfold redusert fra 61 til 60 mill. kroner fra 2011 til 2012 Vi har mottatt innspill fra 15 av 18 kommuner som er tatt med i vurderingen ved fordelingen Både inntektsnivå/ -utvikling og utgiftsutfordringer er tatt hensyn til ved fordelingen av midler. Vi viderefører et eget søknadsopplegg for skjønnsmidler til fornyingsprosjekter 5

6 Skjønnsfordelingen Skjønnsfordelingherav til 2012inntektssvake kommuner i Sum i kronerSør-Norge 0101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler (Østf.) Hobøl UFORDELT SUM

7 Grunnlaget for skjønnsfordelingen (1) Totalt 29,7 mill. kroner fordelt med utgangspunkt i inntektsnivå der frie inntekter korrigert for utgiftsbehov er tillagt hovedvekten Fordelt totalt 8 mill. kroner til de 5 kommunene som hadde høyest egenandel pr. innbygger til ressurskrevende brukere i 2010 Totalt 8,1 mill. kroner fordelt på bakgrunn av ulike utgiftsutfordringer. Eksempler er barnevern, sosialtjeneste, omstillingsbehov og fritidsbebyggelse 7

8 Grunnlaget for skjønnsfordelingen (2) Det er tatt hensyn til utviklingen i folketall fra til ved fordelingen fordi befolkningsutviklingen har stor betydning for inntektsutviklingen. Ved skjønnstildelingen har vi tatt hensyn til historisk fordeling ved at flere kommuner er tildelt ekstra midler for å unngå for stor reduksjon fra 2010 til 2011 Vi holder tilbake 10 mill. kroner som i 2011 til senere fordeling til fornyingsprosjekter. Her blir det eget søknadsopplegg tilsvarende som tidligere år 8

9 TIL SLUTT Mer om statsbudsjettet og skjønnsfordelingen på Fylkesmannens hjemmeside: –Følg ellers med på fagsidene våre, spesielt Kommuneøkonomi og Omstilling 9


Laste ned ppt "1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google