Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Første konsultasjonsmøte 2012

2 Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner

3 Regnskapsundersøkelsen 2011- fylkeskommuner

4 Budsjettundersøkelsen 2012

5 Budsjettundersøkelsen 2012 - Endring på tjenesteområder i 2012 i forhold til 2011 – vektet for folketall

6 Plan om endring i sykehjemsplasser og bolig med heldøgns omsorg i planperioden 2012-2015

7 Budsjettundersøkelsen 2012 – fylkeskommunene: Endring på tjenesteområder (drift) i 2012 i forhold til 2011 – befolkningsvektet

8 TBU vårrapport 2013 Utgift per innb. (2012-kr) Anslått endring i folketall 2012-2013 Mer-/mindreutgift (mill. 2012-kr) 0-2 år126 2241 851234 3-5 år177 2133 792672 6-15 år159 9211 628260 16-18 år212 4092 354500 19-22 år19 6042 76754 23-34 år15 13121 941332 35-66 år14 35514 776212 67-74 år44 78517 944804 75-79 år44 55349022 80-89 år148 984-1 049-156 90 år og over435 7071 398609 Sum61 63667 8923 543

9 Pensjonskostnader 2013?

10 Andre utfordringer Underliggende vekst ressurskrevende tjenester, barnevern, spesialundervisning, BPA Nye statlige bindinger for kommunalt tjenestetilbud – BPA rettighetsfesting – Ressursnormering skolen Behov synliggjort i Nasjonal Transportplan av Statens Vegvesen – «Kritiske elementer på fylkesveger»: Oppgraderingsbehov 15-25 mrd kr – Undervurdert anslag på etterslep vedlikehold – Økende utgiftsbehov kollektivtrafikk


Laste ned ppt "Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google