Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Første konsultasjonsmøte 2012

2 Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner

3 Regnskapsundersøkelsen fylkeskommuner

4 Budsjettundersøkelsen 2012

5 Budsjettundersøkelsen Endring på tjenesteområder i 2012 i forhold til 2011 – vektet for folketall

6 Plan om endring i sykehjemsplasser og bolig med heldøgns omsorg i planperioden

7 Budsjettundersøkelsen 2012 – fylkeskommunene: Endring på tjenesteområder (drift) i 2012 i forhold til 2011 – befolkningsvektet

8 TBU vårrapport 2013 Utgift per innb. (2012-kr) Anslått endring i folketall Mer-/mindreutgift (mill kr) 0-2 år år år år år år år år år år år og over Sum

9 Pensjonskostnader 2013?

10 Andre utfordringer Underliggende vekst ressurskrevende tjenester, barnevern, spesialundervisning, BPA Nye statlige bindinger for kommunalt tjenestetilbud – BPA rettighetsfesting – Ressursnormering skolen Behov synliggjort i Nasjonal Transportplan av Statens Vegvesen – «Kritiske elementer på fylkesveger»: Oppgraderingsbehov mrd kr – Undervurdert anslag på etterslep vedlikehold – Økende utgiftsbehov kollektivtrafikk


Laste ned ppt "Første konsultasjonsmøte 2012. Regnskapsundersøkelsen 2011 – kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google