Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalpolitisk mobilisering om barnevernet vinteren 08/09 5 Rogalandskommuner Gunnar Toresen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalpolitisk mobilisering om barnevernet vinteren 08/09 5 Rogalandskommuner Gunnar Toresen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalpolitisk mobilisering om barnevernet vinteren 08/09 5 Rogalandskommuner Gunnar Toresen

2 Bakgrunn Bra samarbeidsklimaet mellom fagteam i Bufetat og kommunene i Rogaland. Stigende misnøye med redusert kvalitet på institusjonstilbudet i kjølvannet av omstillingsprosessen i Bufetat Rekrutteringsproblemer for fosterhjem Bråk etter anbudsrunden Irritasjon over statlig arroganse

3 Krise i kriseberedskapen Strid om turnusordning fører til sykmeldinger og stengning av Stavanger akuttsenter nov 2008. Kommunene slår mediealarm om uforsvarlig beredskap desember 2008 Ordførerinitiativ til brev til statsråden: bekymring for barnevernets tiltakskjede Møte mellom Bufdir/regionkontor og kommunene før jul. Enighet om strakstiltak

4 Krisen fortsetter Ekstraordinære tiltak opphører 2. januar Kritikken gjentas og utdypes i nytt notat Møte mellom statsråd og ordførerne 23. jan –Akuttberedskapen skal på plass –Evaluering av Bufetat –Kommunene inviteres til å formulere utfordringene

5 Neste fase Akuttberedskapen er i funksjon fra 26. januar FO-konferanse 6. februar: Barnevernsreformen – har barna fått det bedre? Øye: ”Forpliktende opptrappingsplan for kommunebarnevernet Kommunene Stavanger, Sandnes, Randa- berg, Sola og Strand utarbeider nytt notat

6 Hva vil Rogalandskommunene ? Revisjon av strategier og mandat for det helhetlige barnevernet, mandat og roller Plan for styrking og utvikling av det kommunale barnevernet Revisjon av det statlige tiltaksapparatet –Hjemmebaserte tiltak –Fosterhjemsfeltet –Langtidsinstitusjonene

7 forts Hva vil Rogalandskommunene? Gjennomgang av målsettinger, ansvar og godtgjøringsordningene for fosterhjem Nasjonal plan for institusjonsdrift med vektlegging av behov for omsorgsinstitusjoner Gjennomgang av anbudsregelene Forsøksordninger med kommunesamarbeid om hjemmebaserte tiltak

8 Hva kan vi lære? Det er mulig å mobilisere lokalpolitikerne Det er motivasjon for kommunesamarbeid i fagfeltet Det er mulig å få gehør hos sentrale myndigheter nå vi snakker med en tydelig stemme


Laste ned ppt "Lokalpolitisk mobilisering om barnevernet vinteren 08/09 5 Rogalandskommuner Gunnar Toresen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google