Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø 25. januar 2010 Kjell Arne Røvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø 25. januar 2010 Kjell Arne Røvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø 25. januar 2010 Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no)

2 POPULÆRE ORGANISASJONSIDEER Oppskrifter på god ledelse: –Serviceledelse –Teambasert ledelse –Endringsledelse –Transformativ ledelse –Total kvalitetsledelse –Verdibasert ledelse –Process value management –Knowledge management –Dialogbasert ledelse –Fjernledelse –Selvledelse –Storytelling –Karaokeledelse

3 OPPSKRIFTER PÅ “RIKTIG” ORGANISASJONSSTRUKTUR Divisjonalisert struktur Prosjektorganisering Matrisestruktur ”Flat struktur” (avbyråkratisering) Resultatenhetsmodell

4 OPPSKRIFTER PÅ ”GOD ORGANISASJONSKULTUR” Kundeorientert servicekultur Forandringskultur Læringskultur ”Kulturmiksing”

5 Oppskrifter for personalhåndtering - Medarbeidersamtaler - Kompetanseutviklings-oppskrifter - Motivasjonsoppskrifter - Empowerment (myndiggjøring)

6 OPPSKRIFTER FOR PROSEDYRER, RUTINER OG PROSESSER Målstyring og virksomhetsplanlegging Lean production Just-in-time Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Evaluering Business process reengineering Activity based costing (abc) Benchmarking Balansert målstyring Best practice Shareholder value

7 ”Skolepakker” av reformideer: -MOLIS -LIS -LEVIS - Kunnskapsløftet

8 IDESTRØMMER SOM FORMER SAMTIDENS ORGANISASJONER Datagrunnlaget: Tre undersøkelser 1.VIRKSOMHETSSTUDIEN 2.KONSULENTSTUDIEN (Deloitte & Touch, Accenture, KPMG, CapGemini) 3.PUBLIKASJONSSTUDIEN Bestselgerstudien Harvard Business Review-studien

9 1. AVBYRÅKRATISERING BEGREP OG GREP FOR OMBYGGING OG NYBYGGING AV SAMTIDENS ORGANISASJONER A.FLEKSIBILISERING - Raskere ombygging av formelle strukturer - Økt bruk av temporære organisasjonsformer - Økt bruk av ”temps” B.KONTRAKSJON - Horisontal kontraksjon - Vertikal kontraksjon

10 ”FLAT STRUKTUR”: -Uklart BEGREP! -Uklart GREP! - Uklare BEGRUNNELSER

11 UTFORDRINGER VED ”UTFLATING” AV ORGANISASJONER –Hvor blir det av mellomlederne etter utflatingen ? –Hvor blir det av oppgavene som tidligere ble løst på mellomnivåer etter utflatingen ? –Faren for administrasjonsvekst på på førstelinjenivået

12 2. PERSONALFELTET: FRA LEDELSE TIL STYRING LEDELSE: Desentralisert, direkte og dialogbasert påvirkning utøvd gjennom relasjonen mellom den enkelte leder og den/de ansatte. STYRING: Sentralisert og direktivlignende påvirkning utøvd indirekte gjennom formelle strukturer og formaliserte styringssystemer. TREND: FRA RELASJONSBASERT LEDELSE TIL REHIERARKISERING -Færre og endrede ledelsessatsninger -Rehierarkisering -“Cockpitvisjonen” og nye styringssystemer

13 FRA PRAT TIL PRAKSIS: NÅR IDEER SKAL TAS INN OG TAS I BRUK I KLASSEROMMET VIKTIG VANSKJØTTET VANSKELIG

14

15 HVA SKJER NÅR REFORMER SKAL IMPLEMENTERES I KLASSEROMMET? TRE ETABLERTE SCENARIER : - DET OPTIMISTISKE: Rask og uproblematisk implementering Muliggjort ved: -Fremveksten av det nye skoleadministrative tilsynsbyråkrati -Politiseringen og ideologiseringen av skolen

16 -Det pessimistiske scenario: Når reformer i skolen frastøtes -Det artistiske scenario Når reformideer holder frikoplet fra praksisfeltet i klasserommet.

17 TO ALTERNATIVE SCENARIER: 1. VIRUS-SCENARIET: - Når reformideer oppfører seg som virus som bl.a. trenger “inkubasjonstid”. 2.OVERSETTELSES- SCENANRIET: - Når reformideer blir oversatt lokalt

18 Hvorfor blir reformideer oversatt når de skal tas i bruk? - Rasjonell oversettelse - Konfliktdemping - Ubevisst oversettelse

19 TRANSLATØRKOMPETANSE -En kritisk suksessfaktor for å lykkes med implementering av reformer i skolen (Mislykket implementering skyldes ofte dårlig lokalt oversettelsesarbeid) - I betydelig grad oversett og ikke verdsatt. (jfr. den oversette og uglesette oversetter) - En stadig viktigere kompetanse

20 HVORDAN LYKKES MED Å LAGE GODE LOKALE OVERSETTELSER AV REFORMIDEER ? FIRE DYDER FOR DEN GODE OVERSETTER: 1.KUNNSKAP - Kunnskap om kontekster det oversettes fra - Kunnskap om kontekster det oversettes til 2.MOT - Om å ha mot til å redigere på reformideer - Når den lokale oversetteren må språksette - “Etterdikteren”

21 OVERSETTELSESDYDER (FORTS.) 3.TÅLMODIGHET - Oversetteren som “viruspasser” 4.STYRKE - Den mektige versus den avmektige oversetter.

22 Skoleeier som translatør – illustrert ved implementering av kvalitetssystemer -Betydningen av kunnskap -Betydningen av mot -Betydningen av tålmodighet - Betydningen av styrke


Laste ned ppt "Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø 25. januar 2010 Kjell Arne Røvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google