Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no) Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no) Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no)
Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø 25. januar 2010 Kjell Arne Røvik

2 POPULÆRE ORGANISASJONSIDEER
Oppskrifter på god ledelse: Serviceledelse Teambasert ledelse Endringsledelse Transformativ ledelse Total kvalitetsledelse Verdibasert ledelse Process value management Knowledge management Dialogbasert ledelse Fjernledelse Selvledelse Storytelling Karaokeledelse

3 OPPSKRIFTER PÅ “RIKTIG” ORGANISASJONSSTRUKTUR
Divisjonalisert struktur Prosjektorganisering Matrisestruktur ”Flat struktur” (avbyråkratisering) Resultatenhetsmodell

4 OPPSKRIFTER PÅ ”GOD ORGANISASJONSKULTUR”
Kundeorientert servicekultur Forandringskultur Læringskultur ”Kulturmiksing”

5 Oppskrifter for personalhåndtering
- Medarbeidersamtaler - Kompetanseutviklings-oppskrifter - Motivasjonsoppskrifter - Empowerment (myndiggjøring)

6 OPPSKRIFTER FOR PROSEDYRER, RUTINER OG PROSESSER
Målstyring og virksomhetsplanlegging Lean production Just-in-time Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Evaluering Business process reengineering Activity based costing (abc) Benchmarking Balansert målstyring Best practice Shareholder value

7 ”Skolepakker” av reformideer:
MOLIS LIS LEVIS - Kunnskapsløftet

8 IDESTRØMMER SOM FORMER SAMTIDENS ORGANISASJONER
Datagrunnlaget: Tre undersøkelser VIRKSOMHETSSTUDIEN KONSULENTSTUDIEN (Deloitte & Touch, Accenture, KPMG, CapGemini) PUBLIKASJONSSTUDIEN Bestselgerstudien Harvard Business Review-studien

9 1. AVBYRÅKRATISERING BEGREP OG GREP FOR OMBYGGING OG NYBYGGING AV SAMTIDENS ORGANISASJONER FLEKSIBILISERING - Raskere ombygging av formelle strukturer - Økt bruk av temporære organisasjonsformer - Økt bruk av ”temps” KONTRAKSJON - Horisontal kontraksjon - Vertikal kontraksjon

10 ”FLAT STRUKTUR”: Uklart BEGREP! Uklart GREP! - Uklare BEGRUNNELSER

11 UTFORDRINGER VED ”UTFLATING” AV ORGANISASJONER
Hvor blir det av mellomlederne etter utflatingen ? Hvor blir det av oppgavene som tidligere ble løst på mellomnivåer etter utflatingen ? Faren for administrasjonsvekst på på førstelinjenivået

12 2. PERSONALFELTET: FRA LEDELSE TIL STYRING
LEDELSE: Desentralisert, direkte og dialogbasert påvirkning utøvd gjennom relasjonen mellom den enkelte leder og den/de ansatte. STYRING: Sentralisert og direktivlignende påvirkning utøvd indirekte gjennom formelle strukturer og formaliserte styringssystemer. TREND: FRA RELASJONSBASERT LEDELSE TIL REHIERARKISERING Færre og endrede ledelsessatsninger Rehierarkisering “Cockpitvisjonen” og nye styringssystemer

13 FRA PRAT TIL PRAKSIS: NÅR IDEER SKAL TAS INN OG TAS I BRUK I KLASSEROMMET
VIKTIG VANSKJØTTET VANSKELIG

14

15 HVA SKJER NÅR REFORMER SKAL IMPLEMENTERES I KLASSEROMMET?
TRE ETABLERTE SCENARIER: - DET OPTIMISTISKE: Rask og uproblematisk implementering Muliggjort ved: Fremveksten av det nye skoleadministrative tilsynsbyråkrati Politiseringen og ideologiseringen av skolen

16 Det pessimistiske scenario: Når reformer i skolen frastøtes
Det artistiske scenario Når reformideer holder frikoplet fra praksisfeltet i klasserommet.

17 TO ALTERNATIVE SCENARIER:
VIRUS-SCENARIET: - Når reformideer oppfører seg som virus som bl.a. trenger “inkubasjonstid”. OVERSETTELSES- SCENANRIET: - Når reformideer blir oversatt lokalt

18 Hvorfor blir reformideer oversatt når de skal tas i bruk?
- Rasjonell oversettelse Konfliktdemping - Ubevisst oversettelse

19 TRANSLATØRKOMPETANSE
En kritisk suksessfaktor for å lykkes med implementering av reformer i skolen (Mislykket implementering skyldes ofte dårlig lokalt oversettelsesarbeid) - I betydelig grad oversett og ikke verdsatt. (jfr. den oversette og uglesette oversetter) - En stadig viktigere kompetanse

20 HVORDAN LYKKES MED Å LAGE GODE LOKALE OVERSETTELSER AV REFORMIDEER ?
FIRE DYDER FOR DEN GODE OVERSETTER: KUNNSKAP - Kunnskap om kontekster det oversettes fra - Kunnskap om kontekster det oversettes til MOT - Om å ha mot til å redigere på reformideer - Når den lokale oversetteren må språksette - “Etterdikteren”

21 OVERSETTELSESDYDER (FORTS.)
TÅLMODIGHET - Oversetteren som “viruspasser” STYRKE - Den mektige versus den avmektige oversetter.

22 Skoleeier som translatør – illustrert ved implementering av kvalitetssystemer
Betydningen av kunnskap Betydningen av mot Betydningen av tålmodighet - Betydningen av styrke


Laste ned ppt "Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no) Skoleeierskap – og ansvaret for at kvalitetsreformer finner veien inn i klasserommet) Foredrag – KS-konferanse, Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google