Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling gir nyskaping

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling gir nyskaping"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling gir nyskaping
OFFENTLIG FORVALTNING Egge Museum Steinkjer kommune (landbruk, naturforvaltn,. grunnskolen) Næringsselskapet Andre..? FRIVILLIGHETEN Hytteeierforeninger Historielaget Ogndal.net Attraktive Ogndal 2030 N-T Turistforening Steinsoppen nyttesoppforening Andre..? NÆRINGSDRIVENDE Grunneiere (Mokk gård, Litj Gaulstad, Sagplassen, Høa og Ogndalsbruket) Bodomheimens Venner Norges Midtpunkt Innherred reiseliv Andre..? FAGMILJØER HINT Egge Museum Andre..?

2 Aktuelle tiltak Natur- og kultursti Klatrearrangement ved fossen
Skilting, informasjon og opprusting av turstier Samordning av overnattingskapasitet i reiselivssammenheng Skolene bruker nærmiljøet mer aktivt ”Gaulstadhelg” - vise fram alt Gaulstad har å by på Mokkafestival i påska - kan den bli bedre? Drift Nordheim Faglig formidling Ta tak i situasjonen med brua som holder på å rase ut Sikre grunnlaget for husdyrproduksjon for kulturlandskapspleie Ta i bruk SMIL-ordningen Rydding på gjengroingstrua steder Annet..?

3 Brukerne – hva kjennetegner dem?
Kursdeltagere Leirskolegrupper Idrettslag Skoleklasser Pensjonistlag Småbarnsfamilier Andre..? Fasboende Hytteeiere Besøkende Ferierende Andre..? Kvinner Menn Barn Ungdom Pensjonister Andre..? Ønsker ro Søker spenning Er opptatt av været Kjeder seg lett Kunstinteressert Vil bruke kroppen Fuglekikkere Er utviklingshemmet Andre..?

4 Møte 25. januar 12:00   Velkommen, presentasjonsrunde, Innledning (mål, tidsaspekt og rammer for NAKU-prosjektet ved Anne) 12:25   Oppgave: Hvem må være med på å organisere og gjennomføre alle tiltakene (store, gule lapper struktureres på Whiteboard) 12:40   Oppgave: Er dette en hensiktsmessig organisering for å få gjennomført tiltakene? (gruppen reviderer) 12:55   PAUSE 13:15   Oppgave: Velg et tiltaksområde og gi innhold til tiltakene 13:45   Oppgave: Velg nytt tiltaksområde og gjenta prosessen 14:15   BEINSTREKK 14:30    Oppsummering (innledning mål, tidsaspekt, rammer gjentas) veien videre, ansvar (kort diskusjon i gruppene) 14:55   Avslutning

5 STYRINGSGRUPPE ( 6-7 stykker )
Hytteeierforeningen, Grunneiere (Mokk til), Gaulstad grunneierlag, Kommuneskogen, Spesielle ildsjeler, Innherred Reiseliv, Steinkjer kommune, Frivillighetsentral Gruppe 2 SAMORDNE OVERNATTING Drift på Tangen: Anne Berit Lein Rune Green Ogndalsbruket Drift Nordheim: Steinkjer Kommune Ev ny eier kommuneskogen? Sameie, spleise flere fra Gaulstad / Ogndal Aktører: Norges Midtpunkt Innherred reiseliv NTT Hytteeierforeningen Gruppe 3 AKTIVITET Natur/Kultursti Mokk Gård ,HINT Litj-Gaulstad, Ogndalsbruket Sagplassen, Offentlig forvaltning Klatrearrangement Norges Midtpunkt NTT Ung, Litj – Gaulstad Multimedia HINT Klatreklubben? Gaulstadhelg Grunneiere, Historielaget HINT, NoF Bygdekvinnelaget Ogndal.nett Turistforeningen Historielaget Hytteeierforeningen Mokkafestivalen Hytteeierforeningen – kan den åpnes for flere? Grunneiere på Gaulstad Flere foreninger sammen? Kartlegge alle aktører Åsvasssetra - påskemorro Gruppe 1 TILRETTELEGGING I OMRÅDET Rydding på gjengroingstrua steder Grunneiere m/beitedyr Historielaget Kommuneskogen Beitelag Rydding Steinkjer kommune Grunneiere ”Brua” Steinkjer kommune Rune Green Turstier NTT Steinkjer Kommune Vegvesenet Hytteeierforeningene SNO Snåsa Kommune Reindriftsnæringa SAMARBEID SKOLE/BARNEHAGE Skolene Steinkjer kommune Historielaget NJFF Aktørene på Gaulstad FAGLIG FORMIDLING Innherred Reiseliv, Steinkjer Næringsselskap, Steinkjer kommune, Kommunseskogen, Ogndal.net, Mokk Gård, Hint, Grunneiere, Harald Dukleth, Egge Museum.

6 Prioriteringer Gruppe 3
1 Natur/Kultursti Rydde stier Merking og skilting Kortere turer nært vei Familievennlig Fokuser på avstander og angi tidsforbruk Informajsonsmateriell – temahefte Målgruppe: Innbyggere og Turister Finansiering? Prosjektmidler – Folkehelse 2. Gaulstadhelg Sensommer / Høst Hva er Gaulstad? Fortelle hva området er og hvor det ligger. Hva finnes av tilbud? Markedsføring via Media Målgruppe: Innbyggere Steinkjer kommune ++ 3. Klatrearrangement Fossen og Grottene – hører naturlig sammen. Zipline Målgruppe: Ungdommer (ekstremsport) Backpackere Teambuilding / Lederutvikling utenom kommunen 4. Mokkafestival Påsken (ikke prioritert i denne omgang) Oppgave 3: 1. Prioritere tiltakene 2. Finansiering? 3. Målgruppene? 4. Hvordan ser vi/ merker vi at tiltakene er startet opp/gjennomført? Prioriteringer Gruppe 1 1. NTT Remerking + skilting på eksisterende skilt langs rv762 Guldbergaunet (forvirrende skilting det er gjort henvendelse til Statens Vegvesen om) 2. Lage et kart med oversikt over grunneiere, løyper, overnatting osv 3. Lage ”kjøreregler” for bruk av området – bruk Hytteeierforeningene som info-kanal. 4. Hytteeierne oppfordres til å ta i bruk ved fra grunneierne. (Lag en vinn – vinn situasjon) Prioriteringer Gruppe 2 1. Kartlegge opplevelser og tilbud i Ogndal 2. Utarbeide ei underside på som presenterer total tilbudet med bilder og linker

7 Reiseliv - markedsarbeid
Hvordan skape gode salgbare produkter Hvordan skal vi selge våre produkter? Turoperatører Tradisjonelle media Booking-løsninger på Internett – ergo ferdige pakker…

8 Kurspiloten: NATUR – OG KULTURBASERT NYSKAPNING
Utviklingsverkstedet/kurset er utviklet i et samarbeid mellom KS, Sekretariatet for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Mære landbruksskole, Telemark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark. Det faglige og metodiske perspektivet er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning, Aurland Naturverkstad og Asle Farner strategi og samspill. Deltakere i Nord-Trøndelag: Leka, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer, Snåsa Sentrale begrep: Landskapsressursanalyse og Stadkjensle Vi har hatt til oppgaver: Undersøke og avdekke forhold ved et geografisk avgrenset område. Beskrive og framstille naturgitte, kulturelle, historiske, sosiale og opplevelsesmessige  egenskaper og verdier knyttet til landskapsområdet. Formidle viktige egenskaper og verdier ved landskapet, på en måte som er egnet til videre planlegging, utforming og bruk.

9 Målsettinger, tidsaspekt og rammer for kurspiloten: NATUR – OG KULTURBASERT NYSKAPNING
Vi skal finne eksempler på mulig verdiskapning basert på de 10 utvalgte kulturminnene i Steinkjer (utgis i et eget hefte) Bedre koordinering mellom info-heftet og andre prosjekt og initiativ i Steinkjer Økt bevissthet omkring grunnlaget for vediskapning i kulturminnefeltet blant politikere, kommuneadministrasjon, tiltaksapparatet for næringslivet og representanter fra næringslivet. Etablere et nettverk av ressurspersoner som skal videreføre erfaringer fra kurspiloten til å stimulere til fremtidig verdiskapning innen kulturminnefeltet. Deltakere i kurset: Astrid Skogset Fuglesang – Steinkjer Næringsselskap Grete Waaseth – Steinkjer Kommune – BU-konsulent Anne Haga – Innherred Reiseliv Siste samling denne uka på Snåsa. Hva skal skje videre etter den?

10 Rammer for kurspiloten
Folk søker: identitet, ekthet og nærhet til landskapet både i dagliglivet og ved rekreasjon. Våre forberedelser har vært basert på: Hva er det spesielle med oss og vårt sted? Hva er det vi har som ingen andre har? Hva er det vi kan som ingen andre kan? Heftet om 10 kulturminner i Steinkjer er omfattende og vi valgte derfor å gå i dybden på ett: - vi så flere mulige aktører - det er næringsvirksomhet - det går parallelt prosesser vi mente det kan være interessant å trekke tydeligere med i kurspiloten.

11 Mokk Over- og underjordisk rikdom i området Mokk
- Det opphøyde; Fjelltoppene, varden på Midtpunktet - Det svevende; flott fossefall - Det verneverdige; landskapsvernområdet, nasjonalparken - Det herskapelige; Hovedlåna på Mokk gård - Det jordnære; gårdsdrift før og nå - Det malmfulle; gruvene - Det innerste dypet; grottene Kom å bli med på en tur fra høyt til lavt, og fra ytterst til innerst!

12 Landskapsressursanalyse august 2009
Hvordan opplevde vi landskapet og hva så vi på rundturen vår? Hvilke innspill og betraktninger fikk vi fra grunneierne da vi møttes på Sagplassen. - Mulighetene i landskapet - Hva bør tas vare på og hva bør eller kan videreutvikles? Hva sier gjesteboka på Mokk oss?

13 NR 6 NR 5 Dammtjønna NR 4 NR7 NR8 NR 3 Ryptjønna NR 11 NR 10 NR 2 Svartåstjønna NR9 NR12 NR1 Mokk Gård Sagplassen

14

15

16

17

18

19 Vandring i landskapet – august 2009
Historisk rundtur til Mokk kobbergruver, Litj Gaulstad og Sagplassen Landskap med ulike verdier Oppstigning fra gården gjennom plantefelt fra 3 ulike tidsperioder. Fra nytt til gammelt. Går langs bekken og beiteområdet. Ulla Britt Bøe har kartlagt soppforekomster i området. Kalkholdig bergart som gir næringsrik jord og grunnlaget for den rike floraen. Klimaendring gjør at skogen vokser godt. Fin utsikt i starten til Mokk Gård og området rundt. Vi passerer tre ulike plantefelt og etter den eldste skogen med de største trærne kommer vi til myrområder og følger etter hvert en liten klokkende bekk. Etter en liten trang dal med en klokkende bekk og svak stigning kommer vi til de første restene av gruvedrifta. Vi tar turen videre opp til den bratteste gruveinngangen, litt klatring og vi får flott utsikt. Inne i gruvegangen er det bekksort mørke før øynene venner seg til lysforandringen. Vi går ned til smeltehytta og tar den lille kløfta med NTT merking – også her en liten bekk. Når vi kommer ut på ”andre siden” åpner synsfeltet seg igjen og vi får terrassevise myrplatåer på veien nedover til bygda. Mot slutten kommer vi igjen inn i en litt gammel skog med store trær og ser ei diger maurtue. Her er det grinder også for husdyra. Like før parkeringsplassen ved Litj Gaulstad kan vi høre duren av rennende vann og like ved stien finner vi en liten foss. Litj Gaulstad og parkering. Et fint tun med flere bygdninger. Sagplassen

20 Innspill til turen fra grunneierne
Informasjonstavla ved gruvene er bra, men kan vurdere et oppsett etter samme mal som ved smeltehytta Sterk opplevelse å se ura med stein som er frakta med handmakt ut av gruva og i tillegg gruvesjakta som folk har slitt for å grave ut Vaier eller klatrearrangement ved fossen og omegn Skummel skiløype med sving ved fossejuvet Det var planer om kraftverk ved fossen på 1940-tallet Var tidl. Skytebane (fram til ca 1950) ved stua på Litj Gaulstad utover berget, over elva, mot halla/sandbakken. Vårskytinga ble avholdt her. Litj Gaulstad er livsfarlig i tordenvær fordi det er stor lynnedslagsfare. Fra Litj Gaulstad til Sagplassen bør trasséen ikke følge veien, men turen bør gå over elva og gjennom kulturlandskapet. Det er også en sti om Øverbakken og Svartåskammen, forbi Ryptjønna som er aktuell trassé opp til/ ned fra gruvene. Svartåskammen med Svartåstjønna er et særskilt storslått og vakkert område.

21 Fra fokusmøte på Sagplassen Mulighetene i Landskapet
Gårdsbruket, dyra og arbeidet Kanopadling, bading og fiske for de halvstore barna Mindre barn kan ha skattejakt i grottelignende struktur, tørrlagt elveleie ved Mokk Gruveopplevelser Folk som har barndomsopplevelser i området søker ofte tilbake i voksen alder Større barn kan hjelpe til med å ruste opp Området bør oppleves som tilgjengelig - aktiv bruk trener opp evnen til å orientere seg Barn har godt av å lære å høste av naturen – bærplukking, sopp osv. Tur til Skjellivassdammen - artig å gå på svillene, passe tung tur, mulighet for bading og fiske, passe dagstur eller overnatting i telt Dusjing i fossen ved Mokk Bruke fjøset og volden på Sagplassen og vise husdyrhold og råvarebehandling Har mange lett tilgjengelige turmuligheter og fiske (Farmen :o) Sommerferietilbud, feriecamp. – trenger hjelp til å organisere det og daglig opplegg.

22 Hva bør tas vare på og hva kan eller bør videreutvikles?
Brua som holder på å rase ut like ved Litj Gaulstad Nordheim – med matserveringa mandagen i påska og ellers full drift hele året Avgjørende at det fortsatt er grunnlag for å drive husdyrhold på Gaulstad for kulturlandskapspleie (det gror igjen f.eks. ved Lustadvatnet og Bodomheimen) Gårdbrukerne føler at det er vanskelig å få innvilget SMIL-tilskudd i Steinkjer Faglig formidling f.eks. botanikk (inkl sopp og bær), geologi Natur- og kultursti med poster om historie, natur, geologi osv. Skolene bør være mer aktive i å bruke nærmiljøet Etablere ”Gaulstaduka” el.l. for å samle og vise fram tilbudene Gaulstad har å by på Mokkafestival i påska finnes allerede, kan det gjøres mer ut av den?

23 Hva forteller gjesteboka?
Hvorfor – klassetur, seminar og møter, kurs, årsmøte, vennetur, geburtsdag, minnestund, ferie, jakt Opplevelsen Maten nydelig god mat, lokale råvarer matserveringen om kvelden ble dagens høydepunkt Vertskapet trivelig gjestfri og velvilje Trivelig atmosfære og hyggelig vertskap Fleksibelt ”På Mokk er det alltid koselig og godt for Kristin og Kjell er snill og flott.” Området / terrenget Flott landskap Fine opplevelser Flott terreng Uforglemmelige opplevelser Kaffe under furukronene Aktivitet utover hovedhensikten med turen: Sosialt på kveldene – mat og drikke: historier Spill Samtaler med hverandre foran peisen Spøkelseshistorier Nærhet – ro – stillhet – latter - gjestfrihet


Laste ned ppt "Samhandling gir nyskaping"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google