Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Premieavviket ! – en bombe i balansen?. Noen politikere har skjønt at….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Premieavviket ! – en bombe i balansen?. Noen politikere har skjønt at…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Premieavviket ! – en bombe i balansen?

2

3 Noen politikere har skjønt at….

4 To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning av premie og oppbygging av reserve Regulerer forholdet mellom kommune / fylkeskommune og selskap Likviditetsmessig premie Regnskapsreglene i forskriften § 13 Beregning pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse og føring av dette i regnskapet Regulerer kommunens regnskapsføring Regnskapsmessig pensjonskostnad PREMIE KOSTNAD ≠

5 Hva skjedde i 2002? Etpar års jevn nedgang i verdensøkonomien 911 (2001) Dårlig avkastning og ekstraregning til kommunene for å dekke inn nødvendig vekst i pensjonsfond Kommunene fikk ikke bevilget mer penger, men kunne bokføre en lavere kostnad Man hadde skapt en ”kreativ bokføring”; og begrepet premieavvik oppsto…

6 Hvor stort overskudd har egentlig en kommune……?

7 Man ønsket seg En jevnere og mer forutsigbar pensjonskostnad! Man laget derfor et regelverk som skulle ”forutsi” denne jevne og forutsigbare kostnaden; først basert på historiske tall (som viste seg å ikke fungere); og så på tenkte fremtidige tall (som……..)

8 Akkumulert premieavvik – eks.

9 Ikke som 2002, men stabil og forutsigbar ordinær premie 20112010200920082007 Premie 8,17 %8,23 %8,44 %8,75 %8,50 % = forsikringspremie (dvs.sparing), inkl. adm.tillegg, adm.reservepremie og termintillegg Det er ikke der problemet ligger;

10 Men reguleringspremien! Satser i % av premiereserve Kundebrev sept. 2008 Endelige premiesatser Kundebrev sept. 2009 Endelige premiesatser Fellesordningen for kommuner og bedrifter 4,60 % 3,80 % 3,55 % 4,50 % Fellesordningen for kommuner og bedrifter 2,35 % ? Budsjettert og endelig premie 2009 : 2010: Budsjettert premie 2011 :

11 Økonomiske forutsetninger; Forholdstallet fra KRD KLP, SPK, Storebrand og Vital blir enige om diskonteringsrenten, Historikk om forholdstallet: 2005, 2006 og 2007: 1,75%2008: 1,70%2009: 1,65%2010: 1,60% 2011: 1,50%

12 Hva betyr denne endringen av F i 2011? Netto pensjonskostnad økte med 5-6% for en gjennomsnittskommune De fleste kommunene får et negativt premieavvik i 2011 i fellesordningen, og må derfor kostnadsføre MER enn de faktisk betaler i premie

13 Den kommunale deflatoren (fra TBU-rapport) Hva med 2010 og 2011?; Pensjonskostnader er med i deflatoren for "historiske" år, men ikke i prognosene for inneværende eller kommende år. (da settes komponenten "bidrag fra pensjonskostnader" lik 0).

14

15 Tilbakeførte overskudd og premieavviket? Premieinnbetaling39,5 Kostnader36,5 Premieavvik- 3 Premieavviket skal krediteres drift og inn i balansen Men; økonomisjefene må bare roe ned og si at dette IKKE påvirker kostnadsføringen i regnskapet  Dessuten; om man har budsjettert med et premieavvik, så må jo denne korrigeres på posten 190/170…  Premieinnbetaling38 Kostnader36,5 Premieavvik- 1,5 Så; hyggelig brev fra KLP etter et kjempebra årsoppgjør, og vi tilbakefører flere millioner til kommunen

16 Og snart får vi nye utfordringer…..

17 Hva vil det si? : KLP oppga følgende tall i juni til FNO: ”Effekten på premie av redusert grunnlagsrente fra 3.0 % til 2,5 % for ny opptjening og forhøyelser: Dette avhenger først og fremst av aldersfordelingen i bestandene. I den største av KLPs ordninger (Fellesordningen for kommuner og bedrifter) medfører en slik rentenedsettelse en økning i årspremien på ca 12 %. Reguleringspremien om fatter også pensjonister, dvs. at aldersfordelingen blant de om omfattes er en annen enn i yrkesaktiv bestand, slik at effekten der er lavere, i praksis ca 10 %. Engangspremier for bruttogaranti og tidligpensjon økes med ca 7%.”

18 - Skal man bare avfinne seg med situasjonen…… eller finnes det en vei ut av h……???

19

20 Eksemplet Skjervøy ÅrAvvik1 år15 år 20022700-2700 20036002100-400 20041000-400-800 2005-150025001800 20061200-2700-1000 20071600-400-1300 20083800-2200-3400 20091900 -1200 sum-1900-9200

21 Hva skal vi gjøre?????? Positivt driftsresultat Negativt finansielt resultat (pengestrøm) Hvordan dekke det finansielle underskuddet? Oppsparte midler? Langsiktig lån? Kassekreditt? (Ref DEP sak 03/3693) Henstand?

22 Noen tegninger blir det også….

23 Vanskelige greier…….

24 Ulike løsninger…….

25 Avsette til fond

26 Vanskelig å sammenligne

27 Noen fylkesmenn påpeker situasjonen…

28 Noen går fra 15 år til 1 år også….


Laste ned ppt "Premieavviket ! – en bombe i balansen?. Noen politikere har skjønt at…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google