Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466."— Utskrift av presentasjonen:

1 SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN DM 91466

2 Medlemsmøtenes betydning En stor og engasjert medlemsmasse er avgjørende for at NSF skal lykkes med sin lønnspolitikk og nå de målene vi setter oss! NSF ER SUMMEN AV ALLE MEDLEMMENE! Den demokratiske prosessen er viktig når NSF skal utforme tariffkravene, og lokale medlemsmøter er helt avgjørende for at forbundsstyret kan være sikre på at kravene er forankret i medlemmenes prioriteringer.

3 Tariffkonferanser Før hvert hovedtariffoppgjør arrangerer NSF regionsvise tariffkonferanser for de ulike tariffområdene Formålet med tariffkonferansene er at medlemmene gjennom sine hovedtillitsvalgte/delegater skal gi forbundsstyret råd om tariffpolitiske prioriteringer.

4 Hva er et hovedtariffoppgjør? I et hovedtariffoppgjør forhandles det om innholdet i hele hovedtariffavtalen/overenskomsten: Sentrale justeringer – generelle tillegg – lokale forhandlinger Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser Forhandlingsbestemmelser Sosiale reformer m.m. (for eksempel arbeidstid, pensjonsordninger)

5 NSFs overordnede føringer/mål: Lønns- og arbeidssosiale vilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleiekompetansen og ivaretar likelønn. Et arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv som likebehandler alle arbeidstakere og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser

6 Innsatsområdene har fire hovedoverskrifter Likestilling Arbeidstid, heltid/deltid, lønn, yrkesskade Verdsetting Lønn, kompetanse, organisering av arbeidet Bemanning Kvalitet

7 Utfordringer i arbeidslivspolitikken i tariffperioden

8 Likelønn for sykepleiere forutsetter anerkjennelse og økt verdsetting av sykepleierkompetansen Verdsettingsdiskriminering – rammer hardest kvinnedominerte utdanningsgrupper med til og 4-årig høgskole/universitet Likelønnskomisjonen – forslo derfor en likelønnpott på 3 mrd kroner – ble ikke fulgt opp 2010 oppgjøret et ”likelønnsoppgjør” – men kvinnedominerte grupper med høyere utdanning er ikke nærmere likelønn

9 Likelønn for sykepleiere forutsetter anerkjennelse og økt verdsetting av sykepleierkompetansen NSF sterk pådriver i kampen om likelønn – LO prioriterer lavtlønnsgrupper NSF vil forsette kampen for likelønn og økt verdsetting av sykepleierkompetanse

10 Økende behov for sykepleierkompetanse Stort behov for helsepersonell – Betydelig mangel på sykepleiere – ca i 2030 – Bemanning ikke i tråd med faktiske behov – Mange ufaglærte, særlig i kommunehelsetjenesten – Samhandlingsreformen – sykepleiekompetanse er nøkkelkompetanse – Kompetanse koster mindre

11 Gode fagmiljøer og verdsetting av kompetanse hører sammen – Verdsettingsdiskrimineringen viser at bl.a. sykepleierne får mindre igjen for å investere i utdanning – Manglende uttrykk for verdsetting kommer også til uttrykk ved at: Utdanning, autorisasjon og funksjon ikke fremgår av stillingstittel Kompetanse usynliggjøres og bagatelliseres Det avsettes for lite tid til kompetanseutvikling

12

13 NSF mener at: Likelønn skal etableres innen 2012! Utdanning må lønne seg – også for sykepleiere. Arbeidsgivere må tilby arbeidsplasser med konkurransedyktig lønn, tilstrekkelig og kvalifisert bemanning, gode fagmiljøer, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger samt hele og faste stillinger..

14 NSF mener at: Det må avsettes tid og menneskelige ressurser til planmessig kompetanseutvikling. Sykepleierkompetansen må synliggjøres i tariffavtalene

15 Hele og faste stillinger! Helsesektoren særpreges av: – Lav grunnbemanning og stort arbeidspress – Utstrakt bruk av deltid og midlertidig tilsetting

16 NSF mener at: Helse- og omsorgstjenesten må basere virksomheten på hele og faste stillinger Heltidsarbeid skal være en rettighet, og må oppnås uten økt helgebelastning

17 Konkurranseutsetting og privatisering Opparbeidede rettigheter er utsatt for press – Når pleie- og omsorgstjenester konkurranseutsettes, kan lønns- og arbeidsvilkår endres – NSF har per i dag ingen tariffavtaler med utleiebyråene ”Sosial dumping”: – etablerte norske arbeidsvilkår ”dumpes” som et resultat av at billigere utenlandsk arbeidskraft er tilgjengelig

18 NSF mener at: Firmaer som ved anbud eller utleie utfører oppdrag innenfor sentrale velferdstjenester for en offentlig virksomhet, skal forpliktes av de materielle vilkår som følger av den tariffavtale/overenskomst som gjelder for offentlig sektors egne ansatte.

19 Spekter-helse – minstelønn per Sykepleier Minstelønn Andel årsverk13 %15 %8 %63 % Spes.sykepleier, jordmor Minstelønn Andel årsverk2 % 3 %94 % 0 år4 år8 år10 år

20 Spekter-helse – gjennomsnittslønn per Antall årsverk Gjennomsnittlig grunnlønn Sykepleier Spesialsykepleier Jordmor Avdelingssykepleier Leder sykepleierpersonal

21 KS – minstelønn per Alle kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo 0 år4 år8 år10 år Fagarbeiderstillinger (bl.a. hjelpepleier) Minstelønn Andel årsverk4 %5 % 86 % Sykepleier Minstelønn Andel årsverk8 %13 %8 %71 % Spesialsykepleier, helsesøster Minstelønn Andel årsverk1 %2 %3 %94 % Stillinger med krav om master Minstelønn Andel årsverk14 %17 %15 %54 %

22 KS – minstelønn per år4 år8 år10 år16 år Lærer Minstelønn Andel årsverk7 %6 %3 %12 %72 % Adjunkt Minstelønn Andel årsverk.9 %11 %6 %21 %53 % Adjunkt m/ till. Minstelønn Andel årsverk5 %8 %6 %22 %59 % Lektor Minstelønn Andel årsverk22 %15 %6 %17 %40 % Lektor m/ till. Minstelønn Andel årsverk6 %11 %5 %19 %59 %

23 KS – gjennomsnittslønn per Antall årsverk Gjennomsnittlig grunnlønn Sykepleier Spesialsykepleier Helsesøster Jordmor Master Lærer Adjunkt Adjunkt m/ till Lektor Lektor m/ till Fagarbeiderstillinger (bl.a. hjelpepleier)

24 Oslo kommune – minste regulativlønn per Sykepleier: Spesialsykepleier, helsesøster og jordmor: 0 år1 år2 år3 år6 år7 år Minste reg.lønn Andel årsverk5 %4 %5 %13 %3 % 8 år9 år10 år12 år13 år14 år15 år16 år % 7 %3 % 38 % 0 år2 år4 år9 år10 år12 år15 år16 år Minste reg.lønn Andel årsverk 1 %0 %3 % 4 %9 %3 %77 %

25 Oslo kommune – minste regulativlønn per , forts. Assisterende avdelingssykepleier: 0 år2 år4 år8 år12 år15 år16 år Minste reg.lønn

26 Oslo kommune – regulativlønn direkte plasserte stillinger Stillinger i lønnsspenn Minste mulige regulativlønn Høyeste mulige regulativlønn Årsverk Lønnstrinn Kroner Lønnstrinn Kroner Antall Assisterende oversykepleier Avdelingsjordmor Avdelingssykepleier Avdelingshelsesøster Ledende spesialsykepleier Opplæringssykepleier Overhelsesøster Oversykepleier Sykepleierkonsulent Sjefssykepleier

27 Oslo kommune – gjennomsnittlig regulativlønn per Antall årsverk Gjennomsnittlig regulativlønn Sykepleier Spesialsykepleier Helsesøster Jordmor Ass. avdelingssykepleier Avdelingssykepleier Sykepleierkonsulent Oversykepleier Avdelingshelsesøster Opplæringssykepleier

28 Stat – minste regulativlønn per Sykepleier: Spesialsykepleier : 0 år1 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn Andel årsverk4 %19 %4 %8 %7 % 9 år10 år11 år14 år16 år % 7 %0 %45 % 0 år1 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn Andel årsverk8 % 16 %0 %3 % 8 år9 år14 år16 år24 år %0 % 30 %32 %

29 Stat – minste regulativlønn per , forts. Høyskolelektor: Førsteamanuensis og førstelektor : 0 år1 år2 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn Andel årsverk4 %12 %8 %10 %11 % 9 år11 år %31 % 0 år1 år3 år5 år7 år9 år Minste reg.lønn Andel årsverk0 %2 % 3 %2 % 10 år12 år14 år16 år %4 %5 %77 %

30 Stat – minste regulativlønn per , forts. Avdelingssykepleier: Avdelingssykepleier Høyskolelærer 0 år1 år3 år5 år7 år8 år Minste reg.lønn Andel årsverk1 %3 %2 %1 %4 %1 % 9 år10 år16 år20 år24 år28 år %15 %10 %11 % 40 % Minste reg.lønnHøyeste reg.lønn

31 Stat – gjennomsnittlig regulativlønn per Antall årsverk Gjennomsnittlig regulativlønn Sykepleier Spesialsykepleier Avdelingssykepleier Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor Høgskolelærer

32 Spørsmål til debatt Hva bør det legges størst vekt på – sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg og justeringer av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer) eller ubekvemstillegg? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvilke krav til fellesbestemmelsene/de sosiale bestemmelsene bør prioriteres?


Laste ned ppt "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google