Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466."— Utskrift av presentasjonen:

1 SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466

2 Medlemsmøtenes betydning En stor og engasjert medlemsmasse er avgjørende for at NSF skal lykkes med sin lønnspolitikk og nå de målene vi setter oss! NSF ER SUMMEN AV ALLE MEDLEMMENE! Den demokratiske prosessen er viktig når NSF skal utforme tariffkravene, og lokale medlemsmøter er helt avgjørende for at forbundsstyret kan være sikre på at kravene er forankret i medlemmenes prioriteringer.

3 Tariffkonferanser Før hvert hovedtariffoppgjør arrangerer NSF regionsvise tariffkonferanser for de ulike tariffområdene Formålet med tariffkonferansene er at medlemmene gjennom sine hovedtillitsvalgte/delegater skal gi forbundsstyret råd om tariffpolitiske prioriteringer.

4 Hva er et hovedtariffoppgjør? I et hovedtariffoppgjør forhandles det om innholdet i hele hovedtariffavtalen/overenskomsten: Sentrale justeringer – generelle tillegg – lokale forhandlinger Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser Forhandlingsbestemmelser Sosiale reformer m.m. (for eksempel arbeidstid, pensjonsordninger)

5 NSFs overordnede føringer/mål: Lønns- og arbeidssosiale vilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleiekompetansen og ivaretar likelønn. Et arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv som likebehandler alle arbeidstakere og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser

6 Innsatsområdene har fire hovedoverskrifter Likestilling Arbeidstid, heltid/deltid, lønn, yrkesskade Verdsetting Lønn, kompetanse, organisering av arbeidet Bemanning Kvalitet

7 Utfordringer i arbeidslivspolitikken i tariffperioden 2012 - 2014

8 Likelønn for sykepleiere forutsetter anerkjennelse og økt verdsetting av sykepleierkompetansen Verdsettingsdiskriminering – rammer hardest kvinnedominerte utdanningsgrupper med til og 4-årig høgskole/universitet Likelønnskomisjonen – forslo derfor en likelønnpott på 3 mrd kroner – ble ikke fulgt opp 2010 oppgjøret et ”likelønnsoppgjør” – men kvinnedominerte grupper med høyere utdanning er ikke nærmere likelønn

9 Likelønn for sykepleiere forutsetter anerkjennelse og økt verdsetting av sykepleierkompetansen NSF sterk pådriver i kampen om likelønn – LO prioriterer lavtlønnsgrupper NSF vil forsette kampen for likelønn og økt verdsetting av sykepleierkompetanse

10 Økende behov for sykepleierkompetanse Stort behov for helsepersonell – Betydelig mangel på sykepleiere – ca 13 000 i 2030 – Bemanning ikke i tråd med faktiske behov – Mange ufaglærte, særlig i kommunehelsetjenesten – Samhandlingsreformen – sykepleiekompetanse er nøkkelkompetanse – Kompetanse koster mindre

11 Gode fagmiljøer og verdsetting av kompetanse hører sammen – Verdsettingsdiskrimineringen viser at bl.a. sykepleierne får mindre igjen for å investere i utdanning – Manglende uttrykk for verdsetting kommer også til uttrykk ved at: Utdanning, autorisasjon og funksjon ikke fremgår av stillingstittel Kompetanse usynliggjøres og bagatelliseres Det avsettes for lite tid til kompetanseutvikling

12

13 NSF mener at: Likelønn skal etableres innen 2012! Utdanning må lønne seg – også for sykepleiere. Arbeidsgivere må tilby arbeidsplasser med konkurransedyktig lønn, tilstrekkelig og kvalifisert bemanning, gode fagmiljøer, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger samt hele og faste stillinger..

14 NSF mener at: Det må avsettes tid og menneskelige ressurser til planmessig kompetanseutvikling. Sykepleierkompetansen må synliggjøres i tariffavtalene

15 Hele og faste stillinger! Helsesektoren særpreges av: – Lav grunnbemanning og stort arbeidspress – Utstrakt bruk av deltid og midlertidig tilsetting

16 NSF mener at: Helse- og omsorgstjenesten må basere virksomheten på hele og faste stillinger Heltidsarbeid skal være en rettighet, og må oppnås uten økt helgebelastning

17 Konkurranseutsetting og privatisering Opparbeidede rettigheter er utsatt for press – Når pleie- og omsorgstjenester konkurranseutsettes, kan lønns- og arbeidsvilkår endres – NSF har per i dag ingen tariffavtaler med utleiebyråene ”Sosial dumping”: – etablerte norske arbeidsvilkår ”dumpes” som et resultat av at billigere utenlandsk arbeidskraft er tilgjengelig

18 NSF mener at: Firmaer som ved anbud eller utleie utfører oppdrag innenfor sentrale velferdstjenester for en offentlig virksomhet, skal forpliktes av de materielle vilkår som følger av den tariffavtale/overenskomst som gjelder for offentlig sektors egne ansatte.

19 Spekter-helse – minstelønn per 1.5.2011 Sykepleier Minstelønn 329 000 336 000 348 000 376 000 Andel årsverk13 %15 %8 %63 % Spes.sykepleier, jordmor Minstelønn 352 000 362 000 378 000 411 000 Andel årsverk2 % 3 %94 % 0 år4 år8 år10 år

20 Spekter-helse – gjennomsnittslønn per 1.10.2010 Antall årsverk Gjennomsnittlig grunnlønn Sykepleier 15 513362 300 Spesialsykepleier 11 673415 700 Jordmor 1 289421 200 Avdelingssykepleier 1 603 490 000 Leder sykepleierpersonal 143 521 200

21 KS – minstelønn per 1.5.2011 Alle kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo 0 år4 år8 år10 år Fagarbeiderstillinger (bl.a. hjelpepleier) Minstelønn286 200288 200 293 500 342 300 Andel årsverk4 %5 % 86 % Sykepleier Minstelønn328 800332 000 342 900 381 500 Andel årsverk8 %13 %8 %71 % Spesialsykepleier, helsesøster Minstelønn347 400 351 300 354 700 405 000 Andel årsverk1 %2 %3 %94 % Stillinger med krav om master Minstelønn372 000 382 000 407 000447 600 Andel årsverk14 %17 %15 %54 %

22 KS – minstelønn per 1.5.2011 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer Minstelønn 335 300 351 100 359 700 377 000 421 200 Andel årsverk7 %6 %3 %12 %72 % Adjunkt Minstelønn 368 400 379 400 391 500 405 000 446 600 Andel årsverk.9 %11 %6 %21 %53 % Adjunkt m/ till. Minstelønn 384 900 396 500 409 800 426 300 470 000 Andel årsverk5 %8 %6 %22 %59 % Lektor Minstelønn 402 700 410 100 424 600 451 700 503 600 Andel årsverk22 %15 %6 %17 %40 % Lektor m/ till. Minstelønn 416 800 423 200 439 700 466 900 527 000 Andel årsverk6 %11 %5 %19 %59 %

23 KS – gjennomsnittslønn per 1.12.2010 Antall årsverk Gjennomsnittlig grunnlønn Sykepleier13 848371 496 Spesialsykepleier2 638406 692 Helsesøster1 702407 088 Jordmor255427 476 Master80426 522 Lærer6 900401 760 Adjunkt28 037416 436 Adjunkt m/ till.27 513443 664 Lektor1 320449 424 Lektor m/ till.7 582498 840 Fagarbeiderstillinger (bl.a. hjelpepleier) 86 292341 520

24 Oslo kommune – minste regulativlønn per 1.5.2011 Sykepleier: Spesialsykepleier, helsesøster og jordmor: 0 år1 år2 år3 år6 år7 år Minste reg.lønn328 200332 400336 600341 500346 200350 800 Andel årsverk5 %4 %5 %13 %3 % 8 år9 år10 år12 år13 år14 år15 år16 år 357 900362 300367 200372 200377 500383 000388 700394 400 5 % 7 %3 % 38 % 0 år2 år4 år9 år10 år12 år15 år16 år Minste reg.lønn 341 500362 300367 200372 200377 500388 700400 600413 800 Andel årsverk 1 %0 %3 % 4 %9 %3 %77 %

25 Oslo kommune – minste regulativlønn per 1.5.2011, forts. Assisterende avdelingssykepleier: 0 år2 år4 år8 år12 år15 år16 år Minste reg.lønn 332 400350 800357 900367 200377 500383 000394 400

26 Oslo kommune – regulativlønn direkte plasserte stillinger 1.5.2011 Stillinger i lønnsspenn Minste mulige regulativlønn Høyeste mulige regulativlønn Årsverk Lønnstrinn Kroner Lønnstrinn Kroner Antall Assisterende oversykepleier29383 00048532 4000 Avdelingsjordmor29383 00046512 4004 Avdelingssykepleier 31394 40050552 500298 Avdelingshelsesøster 32400 60048532 40016 Ledende spesialsykepleier29383 00048532 4003 Opplæringssykepleier 27372 20046512 40027 Overhelsesøster 29383 00048532 4004 Oversykepleier 35420 80054595 00029 Sykepleierkonsulent 27372 20046512 400105 Sjefssykepleier 37436 10056622 6001

27 Oslo kommune – gjennomsnittlig regulativlønn per 1.1.2011 Antall årsverk Gjennomsnittlig regulativlønn Sykepleier989 386 033 Spesialsykepleier86 430 212 Helsesøster213 426 736 Jordmor25 447 604 Ass. avdelingssykepleier39 400 919 Avdelingssykepleier298 448 707 Sykepleierkonsulent105 410 786 Oversykepleier29 496 519 Avdelingshelsesøster16 466 412 Opplæringssykepleier27 442 941

28 Stat – minste regulativlønn per 1.5.2011 Sykepleier: Spesialsykepleier : 0 år1 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn327 600332 000336 500341 000345 800 Andel årsverk4 %19 %4 %8 %7 % 9 år10 år11 år14 år16 år 350 500356 000361 300367 100372 700 4 % 7 %0 %45 % 0 år1 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn350 500356 000361 300367 100372 700 Andel årsverk8 % 16 %0 %3 % 8 år9 år14 år16 år24 år 378 600384 900391 300398 000404 600 3 %0 % 30 %32 %

29 Stat – minste regulativlønn per 1.5.2011, forts. Høyskolelektor: Førsteamanuensis og førstelektor : 0 år1 år2 år3 år5 år7 år Minste reg.lønn456 100464 300372 600480 900490 100499 500 Andel årsverk4 %12 %8 %10 %11 % 9 år11 år 509 300519 000 12 %31 % 0 år1 år3 år5 år7 år9 år Minste reg.lønn384 900391 300398 000404 600411 400418 500 Andel årsverk0 %2 % 3 %2 % 10 år12 år14 år16 år 426 000433 100440 900464 300 3 %4 %5 %77 %

30 Stat – minste regulativlønn per 1.5.2011, forts. Avdelingssykepleier: Avdelingssykepleier Høyskolelærer 0 år1 år3 år5 år7 år8 år Minste reg.lønn350 500356 000361 300367 100372 700378 600 Andel årsverk1 %3 %2 %1 %4 %1 % 9 år10 år16 år20 år24 år28 år 384 900391 300398 000404 600411 400418 500 2 %15 %10 %11 % 40 % Minste reg.lønnHøyeste reg.lønn 384 900519 000

31 Stat – gjennomsnittlig regulativlønn per 1.10.2010 Antall årsverk Gjennomsnittlig regulativlønn Sykepleier21394 665 Spesialsykepleier10442 523 Avdelingssykepleier28448 873 Førsteamanuensis3 146516 782 Førstelektor785517 456 Høgskolelektor2 411485 684 Høgskolelærer368433 839

32 Spørsmål til debatt Hva bør det legges størst vekt på – sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg og justeringer av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer) eller ubekvemstillegg? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvilke krav til fellesbestemmelsene/de sosiale bestemmelsene bør prioriteres?


Laste ned ppt "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2012 - 2014 DM 91466."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google