Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Analysesenteret AS

2

3 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG

4 Analysesenteret AS Kirurgiske DRG

5 Analysesenteret AS

6 Først lukket og låst…. … stadig større åpning DRG gjenstår 2012

7 Analysesenteret AS

8

9

10

11

12

13  80 av de polikliniske DRG er godkjent for alle kategorier helsepersonell  55 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og sykepleier/jordmor  10 av de polikliniske DRG er godkjent kun for lege  6 av de polikliniske DRG er godkjent for lege, psykolog og sykepleier/jordmor  2 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og psykolog  80 av de polikliniske DRG er godkjent for alle kategorier helsepersonell  55 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og sykepleier/jordmor  10 av de polikliniske DRG er godkjent kun for lege  6 av de polikliniske DRG er godkjent for lege, psykolog og sykepleier/jordmor  2 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og psykolog Analysesenteret AS 12 DRG er fortsatt ikke åpne for sykepleiere

14 Analysesenteret AS DRGGodkjent for Alle 2011 ekskl. OUS OUS O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i mannlige kjønnsorganerLege A Poliklinisk konsultasjon vedr ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer Lege BPoliklinisk konsultasjon vedr infertilitetLege O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Lege O Behandling av nyfødte og perinatale tilstander uten signifikant prosedyre Lege O Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer ved bloddannelse eller i immunsystemet Lege O Behandling av infeksjons- og parasittsykdommer uten signifikant prosedyre Lege O Behandling av mental tilstand uten signifikant prosedyre Lege, Psykolog O Poliklinisk konsultasjon vedr skader/forgiftninger/skadelige medikamentvirkninger Lege O Behandling av brannskader uten signifikant prosedyre Lege O Poliklinisk konsultasjon vedr faktorer som har betydning for helsetilstand/kontakt m. helsetj. Lege, Psykolog OPoliklinisk konsultasjon vedr sykdommer i brystLege233- SUM

15  Polikliniske kontakter med lege eller tannlege som utforende helsepersonell slas ikke sammen, men regnes alltid som adskilte polikliniske opphold.  Når minst en kontakt er med annet utforende helsepersonell enn lege eller tannlege, og minst en kontakt er med lege/tannlege, slas hver kontakt med annet utforende helsepersonell enn lege sammen med den siste forutgående legekontakten, subsidiært sammen med den første etterfølgende legekontakten. De aggregerte oppholdene tilordnes samme DRG som legekontakten for oppholdet. Unntak fra denne regelen er dersom det finnes konsultasjoner med annet utforende helsepersonell, og der vekten er høyere enn for legekonsultasjonen. I disse tilfellene vil disse kontaktene velges DRG med høyest vekt.  Når ingen av kontaktene har lege som utforende helsepersonell, slås alle kontaktene sammen til ett opphold. De aggregerte oppholdene tilordnes samme DRG som første kontakt som inngår i oppholdet Analysesenteret AS

16 Analysesenteret AS

17 tertial TotaltSpl Relativ andel spl TotaltSpl Relativ andel spl UNN HF ,4 % ,1 % St. Olav HF ,3 % ,9 % Helse Bergen HF ,2 % ,9 % SUS HF ,6 % ,6 % OUS HF ,4 % ,0 %

18 Analysesenteret AS Tabell 2Sum GODKJENTE OG IKKE-GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data 2008 – 2011 ekskl. OUS HELSEPERSONELL Endring AbsoluttRelativ Annet/mangler ,6 % Annet helsepersonell Ukjent Jordmor ,6 % Lege ,3 % Sykepleier ,3 % SUM ,5 %

19 Analysesenteret AS Tabell 3Sum GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data ekskl. OUS Helsepersonell Annet/mangler Annet helsepersonell Ukjent Jordmor Lege Sykepleier SUM

20 Analysesenteret AS Tabell 3Sum IKKE GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data ekskl. OUS HELSEPERSONELL Annet/mangler Annet helsepers Ukjent Jordmor Lege Sykepleier SUM

21 Analysesenteret AS Tabell 4Andel GODKJENTE og IKKE GODKJENTE konsultasjoner av totalt antall fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data tertial 2012 HELSEPERSONELL tertial AbsoluttRelativAbsoluttRelativ Annet helsepersonell % % Ukjent %75910 % Jordmor % % Lege % % Sykepleier % % Sum % %

22 Analysesenteret AS sykpleierkonsultasjoner ble ikke godkjent i 2011 Dette utgjorde 14,7 % av alle sykepleierkonsultasjoner (godkjente og ikke-godkjente) 1,2 % av totalt antall polikliniske konsultasjoner (godkjente og ikke-godkjente allehelsepersonellgrupper) 1,4 % av alle godkjente polikliniske konsultasjoner (alle helsepersonellgrupper) 13,8 % av alle ikke-godkjente polikliniske konsultasjoner

23 Helsepersonell Annet/mangler14,6 %30,8 % Annet helsepers. 46,8 %48,8 %48,7 % Ukjent 47,0 %85,5 %62,9 % Jordmor41,8 %85,2 %84,6 %86,1 %88,0 % Lege92,7 %95,9 %98,3 %98,2 % Sykepleier2,1 %74,5 %76,7 %85,3 %86,2 % Analysesenteret AS Andel GODKJENTE konsultasjoner av totalt antall godkjente og ikke-godkjente per profesjon, Ekstern poliklinikk NPR-data tertial 2012 ekskl. OUS

24 Helseforetak(sykehus) 1. tertial 2012 Absolutt antall Relativ andel sykepleierkonsult. LegeSykepleierAnt. spl/(ant. lege + ant. spl.) Diakonhjemmet ,8 % Helse Førde HF ,8 % Helse Stavanger HF ,0 % Sykehuset Telemark HF ,8 % Lovisenberg ,3 % St. Olavs Hospital HF ,2 % Helgelandssykehuset HF ,9 % Helse Møre og Romsdal HF ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % Universitetssykehuset i Nord-Norge HF ,3 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Martina Hansens hospital ,6 % Vestre Viken HF ,3 % Helse Bergen HF ,1 % Revmatismesykehuset Lillehammer ,0 % Helse Finnmark HF ,2 % Helse Nord-Trøndelag HF ,5 % Akershus universitetssykehus HF ,4 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Helse Fonna HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % Haraldsplass diakonale sykehus ,8 % Nordlandssykehuset HF ,2 % Betanien hospital (Telemark) ,3 % Haugesund san.for. revmatismesh929110,0 % Hospitalet Betanien (Hordaland)97000,0 % Private sykehus763000,0 % Sunnaas sykehus HF93400,0 % ALLE ,2 %

25 ISF-systemets legitimitet og foretaksledelsens styringsrett mht. forsvarlig disponering av egne ressurser vil styrkes ved å gjøre:  Alle polikliniske DRGer uavhengig av utøvende helsepersonell  Alle polikliniske konsultasjoner inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-poliklinikk når det dreier seg om flere ulike problemstillinger som håndteres samme dag. Årets analyse gir ikke grunnlag for å hevde at flere åpne DRGer har bidratt til uønsket og ikke-faglig begrunnet oppstykking av polikliniske konsultasjoner Analysesenteret AS

26 To enkle grep for å sikre kontroll og styring av poliklinisk aktivitet :  Følge utvikling i antall pasienter behandlet ved landets spesialistpoliklinikker.  Aktiv bruk av muligheten for å styre finansiering og derigjennom aktivitet ved justering av DRG-vektene Analysesenteret AS


Laste ned ppt "2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google