Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG."— Utskrift av presentasjonen:

1 2012-10-29 Analysesenteret AS

2

3 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG

4 2012-03-19 Analysesenteret AS Kirurgiske DRG

5 2012-10-29 Analysesenteret AS

6 Først lukket og låst…. … stadig større åpning 2008 12 DRG gjenstår 2012

7 2012-10-29 Analysesenteret AS

8

9

10

11

12

13  80 av de polikliniske DRG er godkjent for alle kategorier helsepersonell  55 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og sykepleier/jordmor  10 av de polikliniske DRG er godkjent kun for lege  6 av de polikliniske DRG er godkjent for lege, psykolog og sykepleier/jordmor  2 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og psykolog  80 av de polikliniske DRG er godkjent for alle kategorier helsepersonell  55 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og sykepleier/jordmor  10 av de polikliniske DRG er godkjent kun for lege  6 av de polikliniske DRG er godkjent for lege, psykolog og sykepleier/jordmor  2 av de polikliniske DRG er godkjent for lege og psykolog 2012-10-29 Analysesenteret AS 12 DRG er fortsatt ikke åpne for sykepleiere

14 2012-10-29 Analysesenteret AS DRGGodkjent for Alle 2011 ekskl. OUS OUS 2011 912O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i mannlige kjønnsorganerLege 784175 913A Poliklinisk konsultasjon vedr ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer Lege 288- 913BPoliklinisk konsultasjon vedr infertilitetLege14- 913O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Lege 9902 915O Behandling av nyfødte og perinatale tilstander uten signifikant prosedyre Lege 2211- 916O Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer ved bloddannelse eller i immunsystemet Lege 1323- 918O Behandling av infeksjons- og parasittsykdommer uten signifikant prosedyre Lege 174829 919O Behandling av mental tilstand uten signifikant prosedyre Lege, Psykolog199045 921O Poliklinisk konsultasjon vedr skader/forgiftninger/skadelige medikamentvirkninger Lege 121180 922O Behandling av brannskader uten signifikant prosedyre Lege436- 923O Poliklinisk konsultasjon vedr faktorer som har betydning for helsetilstand/kontakt m. helsetj. Lege, Psykolog221311269 930OPoliklinisk konsultasjon vedr sykdommer i brystLege233- SUM 333591600

15  Polikliniske kontakter med lege eller tannlege som utforende helsepersonell slas ikke sammen, men regnes alltid som adskilte polikliniske opphold.  Når minst en kontakt er med annet utforende helsepersonell enn lege eller tannlege, og minst en kontakt er med lege/tannlege, slas hver kontakt med annet utforende helsepersonell enn lege sammen med den siste forutgående legekontakten, subsidiært sammen med den første etterfølgende legekontakten. De aggregerte oppholdene tilordnes samme DRG som legekontakten for oppholdet. Unntak fra denne regelen er dersom det finnes konsultasjoner med annet utforende helsepersonell, og der vekten er høyere enn for legekonsultasjonen. I disse tilfellene vil disse kontaktene velges DRG med høyest vekt.  Når ingen av kontaktene har lege som utforende helsepersonell, slås alle kontaktene sammen til ett opphold. De aggregerte oppholdene tilordnes samme DRG som første kontakt som inngår i oppholdet. 2012-10-29 Analysesenteret AS

16 2009 2010 2012-10-29 Analysesenteret AS

17 20092012 1. tertial TotaltSpl Relativ andel spl TotaltSpl Relativ andel spl UNN HF1954052225811,4 %89967909210,1 % St. Olav HF3219243328810,3 %1450981574810,9 % Helse Bergen HF 358429222586,2 %163083128357,9 % SUS HF230219106134,6 %1157981462212,6 % OUS HF738878175732,4 %29092029891,0 %

18 2012-10-29 Analysesenteret AS Tabell 2Sum GODKJENTE OG IKKE-GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data 2008 – 2011 ekskl. OUS HELSEPERSONELL2008200920102011 Endring 2008-2011 AbsoluttRelativ Annet/mangler330444339531-- 21028163,6 % Annet helsepersonell --465923527216 Ukjent--4487113509 Jordmor24481807559823410052076039310,6 % Lege3428405316595433594923472091436861,3 % Sykepleier74106183164318863381140307034414,3 % SUM385743637694044287383449447663704016,5 %

19 2012-10-29 Analysesenteret AS Tabell 3Sum GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data 2008-2011 ekskl. OUS Helsepersonell2008200920102011 Annet/mangler48114104499-- Annet helsepersonell --218012257018 Ukjent--2109611550 Jordmor10227688088314186531 Lege3177082303733033013623410152 Sykepleier1520136470244652325282 SUM3236943334710738682634090533

20 2012-10-29 Analysesenteret AS Tabell 3Sum IKKE GODKJENTE konsultasjoner fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data 2008-2011 ekskl. OUS HELSEPERSONELL2008200920102011 Annet/mangler282330235032-- Annet helsepers.--247911270198 Ukjent--237751959 Jordmor14254119471509313989 Lege2513231286245813061939 Sykepleier72586466947421155858 SUM622501424306421130405954

21 2012-10-29 Analysesenteret AS Tabell 4Andel GODKJENTE og IKKE GODKJENTE konsultasjoner av totalt antall fordelt på år og helsepersonell, Ekstern poliklinikk NPR-data 2011- 1. tertial 2012 HELSEPERSONELL 20112012 1. tertial AbsoluttRelativAbsoluttRelativ Annet helsepersonell52721612 %19192712 % Ukjent135090 %75910 % Jordmor1005202 %363622 % Lege347209177 %124236376 % Sykepleier3811408 %1513909 % Sum4494476100 %1629633100 %

22 2012-10-29 Analysesenteret AS 55 858 sykpleierkonsultasjoner ble ikke godkjent i 2011 Dette utgjorde 14,7 % av alle sykepleierkonsultasjoner (godkjente og ikke-godkjente) 1,2 % av totalt antall polikliniske konsultasjoner (godkjente og ikke-godkjente allehelsepersonellgrupper) 1,4 % av alle godkjente polikliniske konsultasjoner (alle helsepersonellgrupper) 13,8 % av alle ikke-godkjente polikliniske konsultasjoner

23 Helsepersonell20082009201020112012 Annet/mangler14,6 %30,8 % Annet helsepers. 46,8 %48,8 %48,7 % Ukjent 47,0 %85,5 %62,9 % Jordmor41,8 %85,2 %84,6 %86,1 %88,0 % Lege92,7 %95,9 %98,3 %98,2 % Sykepleier2,1 %74,5 %76,7 %85,3 %86,2 % 2012-10-29 Analysesenteret AS Andel GODKJENTE konsultasjoner av totalt antall godkjente og ikke-godkjente per profesjon, Ekstern poliklinikk NPR-data 2008 - 1. tertial 2012 ekskl. OUS

24 Helseforetak(sykehus) 1. tertial 2012 Absolutt antall Relativ andel sykepleierkonsult. LegeSykepleierAnt. spl/(ant. lege + ant. spl.) Diakonhjemmet16682550624,8 % Helse Førde HF30725959823,8 % Helse Stavanger HF768571462216,0 % Sykehuset Telemark HF45892858915,8 % Lovisenberg15460278515,3 % St. Olavs Hospital HF952641574814,2 % Helgelandssykehuset HF23830353512,9 % Helse Møre og Romsdal HF812631174912,6 % Sykehuset i Vestfold HF60938858512,3 % Universitetssykehuset i Nord-Norge HF65100909212,3 % Sørlandet sykehus HF75900978211,4 % Martina Hansens hospital9105108210,6 % Vestre Viken HF9140693919,3 % Helse Bergen HF128455128359,1 % Revmatismesykehuset Lillehammer30463019,0 % Helse Finnmark HF1806716158,2 % Helse Nord-Trøndelag HF3333727077,5 % Akershus universitetssykehus HF8261865697,4 % Sykehuset Østfold HF6452550157,2 % Helse Fonna HF4126031657,1 % Sykehuset Innlandet HF10523567326,0 % Haraldsplass diakonale sykehus72254465,8 % Nordlandssykehuset HF4434119224,2 % Betanien hospital (Telemark)7007180,3 % Haugesund san.for. revmatismesh929110,0 % Hospitalet Betanien (Hordaland)97000,0 % Private sykehus763000,0 % Sunnaas sykehus HF93400,0 % ALLE124236315139012,2 %

25 ISF-systemets legitimitet og foretaksledelsens styringsrett mht. forsvarlig disponering av egne ressurser vil styrkes ved å gjøre:  Alle polikliniske DRGer uavhengig av utøvende helsepersonell  Alle polikliniske konsultasjoner inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-poliklinikk når det dreier seg om flere ulike problemstillinger som håndteres samme dag. Årets analyse gir ikke grunnlag for å hevde at flere åpne DRGer har bidratt til uønsket og ikke-faglig begrunnet oppstykking av polikliniske konsultasjoner 2012-10-29 Analysesenteret AS

26 To enkle grep for å sikre kontroll og styring av poliklinisk aktivitet :  Følge utvikling i antall pasienter behandlet ved landets spesialistpoliklinikker.  Aktiv bruk av muligheten for å styre finansiering og derigjennom aktivitet ved justering av DRG-vektene 2012-10-29 Analysesenteret AS


Laste ned ppt "2012-10-29 Analysesenteret AS. 2012-03-19 Analysesenteret AS Max 20 % av 4 DRG-poeng Max 20 % av 4 DRG-poeng Medisinske DRG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google