Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging er en vanskelig øvelse…. ”Helsesøsterkongress” Rica Nidelven 12. april 2011 Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens forfall? Steinar Westin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging er en vanskelig øvelse…. ”Helsesøsterkongress” Rica Nidelven 12. april 2011 Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens forfall? Steinar Westin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging er en vanskelig øvelse…

2 ”Helsesøsterkongress” Rica Nidelven 12. april 2011 Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens forfall? Steinar Westin professor og fastlege Institutt for samfunnsmedisin NTNU

3 Forebygging var kanskje mindre vanskelig før?

4

5 …enn nå To forsider – samme dag 18. oktober 2010:

6 Forebygging 2010…? Forebyggingens vilkår 2010…?

7 ”Medisinen danser med tidsånden…” - Liberalisering - Individualisering - Kommersialisering - Globalisering - …

8 Forebygging ble formulert som fremste formål i Lov om helsetjeneste i kommunene av 1984. i §§ 1-3: ” … fremme helse og forebyggelse av sykdom, skade eller lyte.” Og deretter: Tiltak med dette for øye organiseres som a miljørettet helsevern b helsestasjonsvirksomhet c helsetjeneste i skoler d opplysningsvirksomhet

9

10

11 Forebygging er en vanskelig øvelse…

12 Forebyggingens forfall? Bokkapittel 2006:

13

14 Hva slags problemer med forebyggingen?

15 Er det fortsatt en (tillits-)krise? - offentlig helsearbeid/samfunnmedisin på vikende front blant primærlegene - mindre status å være samfunnsmedisiner? - mindre tillit fra befolkningen… som f.eks. ved lavere oppslutning i helseundersøkelser? - økende skepsis mot vaksineringsprogrammer - marked og frihandel overkjører økologiske hensyn og gir mikrober fribiletter til kjappe reiser - mindre villighet til å iverksette kollektive helseløsninger - legers ambivalens overfor store forebyggings- programmer - etc

16 Forebygge sykdom…? Forebyggingsstrategier kan iverksettes - på samfunnsnivå - på lokalsamfunnsnivå - på gruppenivå - på familienivå - på individnivå… uten medikamenter med medikamenter

17

18 …Vi leter etter risiko sykdom – for å forebygge sykdom og det er bra…

19 …Vi leter etter risiko sykdom – for å forebygge sykdom og det er bra… bare bra?

20 Norsk selskap for allmenmedisin har utarbeidet sju såkalte teser - hvorfor forsvant forebyggingen?

21 Tese 2: Gjør det viktigste! Allmennpraktikerens hovedoppgaver er (forebygging,) diagnostikk og behandling... - hvor ble det av forebyggingen?

22 Tatt bort.... Som mottrekk mot den tiltakende medikaliseringen av forebygging – mot ”risikoepidemien” Høyt blodtrykk Høyt kolesterol Lav beintetthet Farlige gener BMI Skjulte depresjoner Sosial angst …med et eksempel...

23

24 “Blood pressure should be below 140/90 mmHg” “Cholesterol should be below 5 mmol/l” 2003-utgaven av “European guidelines” anbefalinger om forebygging av hjerte- og karsykdommer

25

26 Steinar Westin and Iona Heath, -- editorial in BMJ, June 2005

27 EBM Guidelines Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors Depression EBM Guidelines EBM Guidelines COPDDiabetes CVD Hypertension Asthma Obesity Rheumatic Musculo- skeletal Osteoporosis EBM Guidelines Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors Expert communities Task forces Patient org. Industrial Sponsors etc... Hva med kompleksiteten, prioriteringer, virkninger av multimedisinering, bivirkninger av legemidler og av “medikaliseringen”?

28 BP, BMI, Coronary Heart Disease Risk, Physical activity, Nutrition, Diabetes, Ca mammae, Ca coli, PAP smear, Diabetes, Bone density, Alcohol, Domestic violence, Depression, Immunisations, Vision and hearing, etc.......derfor får vi trøbbel i praksis

29 …hva skal vi ikke gjøre? Og har allmennlegen faktisk noen gode grunner til ikke alltid å følge retningslinjer?

30

31

32 April 2002, British Medical Journal: For mye medisin?

33

34

35 Aftenposten 8. april 2011

36 ”Loven om det reduserte utbytte” “Avoiding the unintended consequences of growth in medical care: how might more be worse?” Fisher & Welch, JAMA 1999 Investering i medisinsk virksomhet Nytte (utvikling) ?

37 Har dagens allmennpraktikere latt seg overkjøre - eller førføre - av kommersielle krefter som vil “selge” forebygging til den friske befolkningen, ved å innrullere dem enkeltvis som pasienter - eller riskanter? - og deretter som kunder... Og når vi opplever dette som ubehagelig og etisk tvilsomt, kommer da hele forebyggingen i miskreditt? (…slik forebygging nå ble strøket fra NSAMs syv teser)

38 Altså: Når medikaliseringen (sykdoms-kremmingen) kommer i miskreditt... mister leger kanskje troen all forebygging - også den som foregår på gruppe- og samfunnsplanet?

39 Det er da vi må tilbake til helsesøstrene…

40 Forebygge sykdom…? Forebyggingsstrategier kan iverksettes - på samfunnsnivå - på lokalsamfunnsnivå - på gruppenivå - på familienivå - på individnivå… uten medikamenter med medikamenter

41

42 Tillit 96 %

43

44 Risikofaktorer Adferd Biologi Hormoner Immunologi Sykdom Blodtrykk Kolesterol Røyking Overvekt Arv Kosthold Mosjon

45 Årsaksrekke for utvikling av sykdom Bakgrunn Politikk Økonomi Kultur Historie Levekår Økologiske Materielle Psykologiske Risikofaktorer Adferd Biologi Hormoner Immunologi Sykdom

46 Her trengs det (ny)tenkning og forskning…

47 Men også dere helsesøstre kan ha nytte av sunn skepsis…

48

49 Tallet på barn og unge med psykiatriske diagnoser og tilhørende portefølje av medikamenter og særtiltak har eksplodert. Media avdekker jevnlig «store mørketall» for psykiske lidelser hos barn med og uten skilte foreldre, ungdom i puberteten, studenter med eksamenspress, gravide med og uten partner, barselkvinner, eneforsørgere, seksuelle minoriteter, krenkede i arbeidslivet — og snart kommer rockemusikerne. Kommunelege i Seljord, Elisabeth Swensen, Dagbladets kronikk 6. april 2011

50 Barn og unge er blitt fritt vilt i den gode hensikt — i barnehager, skoler og helsestasjoner. Under parolen om forebygging og tidlig diagnostikk foregår det en ukritisk kartlegging, testing og viderehenvisning av barn og unge til psykiatrisk diagnostisk og behandling, en praksis som trolig vil oppsummeres som et historisk svik mot den oppvoksende generasjon. Hva med barn og unges personvern? Det hersker en naiv og udokumentert tro på effektiv behandling og virksomme tiltak når bare problemet har fått et navn, som om det lille individet bokstavelig talt har en skrue løs. …stadig Elisabeth Swendsen

51 … De alvorlig psykisk syke er en krevende pasientgruppe som fortsatt får for dårlig, for tilfeldig og ofte uverdig behandling. Omvendt består mye såkalt forebygging og tidlig diagnostikk innen psykisk helse i å rive skorpen av selvhelbredende sår og lage styggere arr enn nødvendig. Elisabeth Swensen igjen Dagbladet i dag 12.04.11

52

53

54 Samhandlingsreform og ny folkehelselov: Utfordring for helsesøstrene og for helsestasjonen

55 FolkeHELSEsøster + FolkeHELSE(fast?)lege = ny giv for det forebyggende helsearbeidet

56 …for et friskere Norge men ”lønner det seg”?

57 Det er bedre å være frisk enn syk eller død. Det er begynnelsen og slutten på det eneste virkelige argumentet for forebygging. Det er tilstrekkelig. Geoffrey Rose, 1992

58 Det er bedre å være frisk enn syk eller død. Det er begynnelsen og slutten på det eneste virkelige argumentet for forebygging. Det er tilstrekkelig. Geoffrey Rose, 1992

59 Takk for oppmerksomheten

60

61


Laste ned ppt "Forebygging er en vanskelig øvelse…. ”Helsesøsterkongress” Rica Nidelven 12. april 2011 Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens forfall? Steinar Westin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google