Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personer og situasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personer og situasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personer og situasjoner
Om valgmuligheter og vanestyring Bygging av Mestringstillit (BaM) fantasi og virkelighet på Lillehammer 23. mai 2008

2 Suget i vanene er sterkere enn beslutningen i valget(
Suget i vanene er sterkere enn beslutningen i valget(!?) (utropstegnet først) 1.5 milliarder mennesker er (sykelig) overvektige (Philip James, 2008) 1.8 millioner mennesker dør av alkohol hvert år (Fekjær, 2004) dør av narkotika (Fekjær, 2004) 25 % av menn og 15 % av kvinner mellom år er (i risikosonen for å bli) avhengige av internett (Bakken 2008) ”Barnepornoindustrien har eksplodert gjennom internett” (Andreas Harne (2007) lastet ned bilder fra internett) Det er noen mekanismer i sving her. Kan disse forstås? Dette kan ikke behandles som valgte viljeshandlinger! Men valget er sentralt i det vi har. Det er noe som skjer på tvers av folks vilje her

3 Beslutningen i valget er sterkere enn suget i vanene (
Beslutningen i valget er sterkere enn suget i vanene (?!) (spørsmålstegnet først) I hvilken grad klarer vi å stoppe tida og hendelsene nok til å finne rom for valget? ta framtida og plassere den inn i kraftfeltet i nået? hente inn betydningsfulle grunner for å handle annerledes, enn ………? Valget er et instrument som folk bruker. Kan vi skjønne mer av hvordan folk velger. Hvor kraftig er valget som instrument

4 Alt som virker kraftig kan skape avhengighet
Hva er en virkning? At noe godt tilføres kroppen: åhhh, ahh, mmm, ååååå At noe vondt fjernes fra kroppen: Puh, hooh, Hva skal til for at en virkning skal oppstå? At vi gjør det som skal til for å få den Hva skal til for at man blir avhengig av atferden som skaffer virkningen? At personen har lært koblingen mellom atferd og umiddelbar virkning Men her er vi lærenemme!

5 Lyst: Kraftfelt Hvor kommer lyst fra? Hva gjør den? Hva skjer?
fra gamle og gode erfaringer, - med hva? Hva gjør den? den varsler at vi er nær virkningen Hva skjer? Noe setter oss i stemning Lysten er kroppens språk: En automatisk fortolkning Automatiske tanker Automatisert atferd Virkning = Mekanismestyring: Det er ikke det at jeg vil det, men det at det skjer i visse situasjoner: Vanen har tatt bolig i kroppen Man kan spørre og få svar på hvordan kraftfelt virker (Svake øyeblikk) Noe setter oss i stemning: Markedskrefter, sosiale situasjoner, følelsessituasjoner Nye erfaringer blir som gamle: Automatiserte tanker og automatisert atferd

6

7 Tro på egen evne: Mestringstillit
Hvor kommer mestringstillit fra? Fra gamle og gode erfaringer, - med hva? Hva gjør denne troen på egen evne? Noe har satt oss i stemning men så bryter vi autostyringen! Man kan spørre og få svar på hvordan folk velger (Sterke øyeblikk) = mestringstillit: Et kognitivt skjema som sier: ”Yes I can” når situasjonen med lyst i er der.

8 Metode Det primære datum: Atferd eller livsverden?
Vet folk noe om sine gode erfaringer? Med snus, alkohol, slag….. (automatisert atferd)? Det er bare å spørre og skrive det ned,…. ….men det krever detaljrik og systematisk intervjuing… (Svake øyeblikk) Med å få til (mestringstillit)? ….men det krever detaljrik og systematisk intervjuing… (Sterke øyeblikk) Narrativ atferdsanalyse Ommøblere: Nei denne kommoden skal ikke stå her. Her skal den stå. Denne tanken kan du ikke ha. Den er feil.

9 En filosofi om forholdet mellom situasjoner og personer
Er mennesker frie til å velge? Er mennesker frie til å velge når vi er i en situasjon? Har noen noen gang vært i en ikke-situasjon?

10 Når situasjoner ikke er åpne: Det er noe inni dem fra før
Å leve i øyeblikket Å leve nå Men nået er ikke åpent, det inneholder føringer

11 Hva er en situasjon? Noe som personer går inn i, omgir oss,
Består av noe ytre (sosialt) og/ eller noe indre følelsesmessig og tankemessig ikke er fullt ut kontrollerbart, oftest ikke bevisst skapt definerer og styrer Skaper tanker, følelser og atferd oppleves av et individ Passiv persepsjon: Situasjonen = meg Aktiv persepsjon: Jeg ligger over og refortolker. Jeg leser og overstyrer situasjonen med min vilje. Jeg er utenfor situasjonen og observerer den. kan analyseres ved å samarbeide med / intervjue personen Det er bare personen som kjenner sin aktuelle situasjon. Ingen opplevende personer, ingen situasjoner

12 MÅL: Oppnå valgfrihet: Å lete opp og analysere øyeblikks diktatur Å lete opp og analysere braksuksesser Kartlegge situasjoner: Hva starter opp atferd? Finne valgpunkter: Definere sin vilje inn i situasjonen Bygge mestringstillit: Å få trua på egen evne til å håndtere situasjonen.

13 Atferd og handlinger: Styrt av person eller situasjon?
en lære en vilje ønsker Situasjon Atferd Produkt: Vane kraftfelt Handling Produkt: Valg

14 To fokus i møte med personer som er dominert av vaner
Svake øyeblikk situasjonen er sterkere enn personen personen gjør noe han egentlig ikke vil han blir styrt av situasjonen Sterke øyeblikk personen er sterkere enn situasjonen han valgte (maktet) å gjøre noe annet enn det situasjonen tilsa situasjonens herre

15 Svake øyeblikk Hva oppnår vi med spørsmålene?
Fortell om en gang du gjorde noe du ikke er fornøyd med, eller andre ikke er fornøyd med Fortell om en gang du gjorde noe på autopilot (av vane) Fortell om en gang du rusa deg, stakk av, slo …. Hva oppnår vi med spørsmålene? få fram ei historie som kan analyseres ved hjelp av FAK-skjemaet forklare og skjønne atferden fristille personen i forhold til skyld og skam

16 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS Det var for en måned siden.
Søndag ettermiddag. Jeg kom fra avrusinga. Kjæresten min møtte meg. Han hadde med hunden. Jeg så han var ruset på piller og jeg konfronterte ham med det: Jeg sa at han skulle slutte. Han ønsket ikke svare. Jeg var skuffet, såret og sint. Jeg følte meg destruktiv mot meg selv og tenkte at nå skal jeg jaggu ruse meg jeg også. Nå kunne alt gå til dundas. Vi dro til byen ATFERD KONSEKVENS

17 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS Det var for en måned siden.
Søndag ettermiddag. Jeg kom fra avrusinga. Kjæresten min møtte meg. Han hadde med hunden. Jeg så han var ruset på piller og jeg konfronterte ham med det: Jeg sa at han skulle slutte. Han ønsket ikke svare. Jeg var skuffet, såret og sint. Jeg følte meg destruktiv mot meg selv og tenkte at nå skal jeg jaggu ruse meg jeg også. Nå kunne alt gå til dundas. Vi dro til byen ATFERD Jeg fikk kjæresten min til å kjøpe speed til meg. Jeg tok det KONSEKVENS

18 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS Det var for en måned siden.
Søndag ettermiddag. Jeg kom fra avrusinga. Kjæresten min møtte meg. Han hadde med hunden. Jeg så han var ruset på piller og jeg konfronterte ham med det: Jeg sa at han skulle slutte. Han ønsket ikke svare. Jeg var skuffet, såret og sint. Jeg følte meg destruktiv mot meg selv og tenkte at nå skal jeg jaggu ruse meg jeg også. Nå kunne alt gå til dundas. Vi dro til byen ATFERD Jeg fikk kjæresten min til å kjøpe speed til meg. Jeg tok det KONSEKVENS Jeg ble i min egen verden. Jeg glemte det dårlige. Jeg hadde det greit med meg selv. Dagen etter hadde jeg det dårlig med selv. Jeg kjøpte mer piller for å få det bedre.

19 Kan folk presse sin vilje inn i situasjoner?

20 Sterke øyeblikk Hva oppnår vi med spørsmålene?
Fortell om en gang du maktet å velge på en måte som du er fornøyd med Fortell om gang du klarte å velge i en vanskelig situasjon Fortell om en gang du kunne rusa deg, slått, stukket av,…. men ikke gjorde det Hva oppnår vi med spørsmålene? få fram ei historie som kan analyseres ved hjelp av FAK-skjemaet forklare og skjønne hvordan folk velger fokusere på mestring og mestringstillit

21 Hva er et valgøyeblikk? Å skape seg et sannhetens øyeblikk
Stoppe opp tiden følelsesbølgen, tendensen, tilbøyeligheten, vanen, den automatiserte atferden Å bruke sannhetens øyeblikk Refortolke øyeblikket eller være åpen for nye opplevelser Hente inn grunner til å velge annerledes Hva laster folk ned til sannhetens øyeblikk, eller hva finnes der hvis vi er oppmerksomme? Forestillingsbilder: Betydningsfulle trusler. Eks. Seinkonsekvenser Betydningsfull framtid. Eks. Noe å glede seg til hvis…. Betydningsfulle andre. (Relasjoner) Eks. Barn Betydningsfull jeg. Identiteter. Eks som forelder, ansvarlig, arbeidstaker… Noe betydningsfullt over meg (Religion, moral)

22 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING

23 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD Jeg kunne gått inn for å sjå om det er noe å hente. KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING

24 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD Jeg kunne gått inn for å sjå om det er noe å hente. KONSEKVENS Kick. Nesten et adrenalinkick. Spenningsutløsning. Jeg ville fått dårlig samvittighet seinere. ”Faen, hva er det jeg gjør for noe?!” NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING

25 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD Jeg kunne gått inn for å sjå om det er noe å hente. KONSEKVENS Kick. Nesten et adrenalinkick. Spenningsutløsning. Jeg ville fått dårlig samvittighet seinere. ”Faen, hva er det jeg gjør for noe?!” NÅ-ØYEBLIKKET ”Nei!” ”Bruk huggu!” ”Hva ville n sagt om meg nå?” HANDLING

26 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD Jeg kunne gått inn for å sjå om det er noe å hente. KONSEKVENS Kick. Nesten et adrenalinkick. Spenningsutløsning. Jeg ville fått dårlig samvittighet seinere. ”Faen, hva er det jeg gjør for noe?!” NÅ-ØYEBLIKKET ”Nei!” ”Bruk huggu!” ”Hva ville n sagt om meg nå?” HANDLING Jeg snudde og gikk hemmat

27 FORANLEDNING ATFERD KONSEKVENS NÅ-ØYEBLIKKET HANDLING
Sommeren i juni / juli Jeg var på puben. Drakk for mye. Hemningene blir borte: Plutselig er det noe som stikker: Jeg irriterer meg sjøl. Terskelen er lav. Jeg gikk i motsatt retning av der jeg bor. Jeg er gira. ”Mårrådagen, skitt au” ”Jeg må ha action og spenning” Jeg utforsker terrenget og ser en halvåpen garasjeport. ”Oj, se her”. Det sitrer i kroppen. Jeg ser etter om noen ser meg. Jeg lytter. Det er stille og rolig ATFERD Jeg kunne gått inn for å sjå om det er noe å hente. KONSEKVENS Kick. Nesten et adrenalinkick. Spenningsutløsning. Jeg ville fått dårlig samvittighet seinere. ”Faen, hva er det jeg gjør for noe?!” NÅ-ØYEBLIKKET ”Nei!” ”Bruk huggu!” ”Hva ville n sagt om meg nå?” HANDLING Jeg snudde og gikk hemmat Fikk en god følelse. En utløsning for aggresjon, sinne og spenning på at jeg klarte å skjerpe meg. Jeg veit jeg ikke er en drittsekk. Nå kan alle se meg på vegen hjem og jeg håper nesten at noen kommer. Jeg legger meg med god samvittighet. Det er himmel og hælvete i forskjell, og dette er himmelen.

28 Mestringstillit Self-efficacy (Bandura, 1977, 1997) Tiltro til egen evne til å mestre vanskelige situasjoner Et resultat av å lykkes i sannhetens øyeblikk

29 Fokus i BaM FAK-analysene skal ha en øyeblikksorientering
forklare hvorfor det skjer (problemfokus) søke enkle sammenhenger ta personens subjektive perspektiv kun utgjøre beskrivelser forklare hvorfor det ikke skjer (løsningsfokus)

30 Å presentere BaM Posisjoner
Jeg vet ikke Jeg vil lære Jeg tror på din framstilling Jeg tror at du vet fordi du er den eneste som har erfart situasjonene Jeg vil aldri motsi deg på erfarte sammenhenger Jeg søker enkle sammenhenger Jeg tror at du kjenner disse sammenhengene Jeg tror du kan beskrive dem Jeg kan framstille dem Jeg vil høre detaljer i hendelsene Jeg vil dele opp hendelser, slik at vi ser sammenhengene mellom situasjonen før ….…. og situasjonen etterpå Jeg tror du har håndtert dette, en gang eller kanskje flere Altså: En hendelse, en konkret gang, ett øyeblikk, et valgøyeblikk

31 FAK-skjemaet F 1 F’ en står for foranledning. All atferd har en foranledning. Foranledningen kartlegges ved hjelp av disse spørsmålene: hvor var du hen? når var det? hvem var du sammen med eller var du alene? hva følte du? hva tenkte du?  En foranledning vil i utgangspunktet starte opp en automatisert atferd. A 2 A ’ en står for atferd. Dette er det som normalt skulle skje i situasjonen hovedsakelig på grunn av tre forhold: denne atferden kommer så lett du har gjort dette så mange ganger at det har blitt en vane Atferden gir umiddelbare fordeler (K’ en i neste kolonne) som enten er en lettelse, en unngåelse, eller en nytelse. K 3 K’ en står for konsekvens. Konsekvensen er det første som ville skjedd etter atferden. Dette ville enten vært at du fikk det bedre på en eller annen måte, enten ved at du hadde fjernet et ubehag, eller fått et behag. Denne konsekvensen er årsaken til at du i utgangspunktet fortsetter med denne atferden. Det har blitt en (automatisert ) vane NÅ: 6 Nå-øyeblikket er refortolkning av kraftfeltet og/eller en åpenhet for nye sider ved situasjonen. Det er takket være dette at du maktet å unngå å gjøre det du normalt skulle gjort i en slik situasjon gjorde noe annet H 4 H’ en står for handling. Handlingen (alternativet til atferden over) er det du faktisk gjorde. Grunnen til at du maktet å presse fram denne handlingen skyldes to forhold: du oppdaget sannhetens øyeblikk du klarte å ta kommandoen ved å gi deg en selvinstruksjon i det riktige øyeblikket K 5 K’ en står for konsekvens. Dette er hva du fikk i situasjonen i stedet for konsekvensen over. Hva synes du om byttet? Kan denne konsekvensen konkurrere med den over som du altså ikke fikk? Ofte er denne konsekvensen at folk på en eller annen måte føler stolthet over hva de nettopp har fått til.


Laste ned ppt "Personer og situasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google