Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 1 LAV FREMRE REKTUMRESEKSJON, STOMI ELLER IKKE, HVA ER BEST FOR PASIENTEN? Astrid Rydning Gastrokirurgisk avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 1 LAV FREMRE REKTUMRESEKSJON, STOMI ELLER IKKE, HVA ER BEST FOR PASIENTEN? Astrid Rydning Gastrokirurgisk avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 1 LAV FREMRE REKTUMRESEKSJON, STOMI ELLER IKKE, HVA ER BEST FOR PASIENTEN? Astrid Rydning Gastrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital, Trondheim

2 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 2 Dårlig funksjonelt resultat etter lav fremre rektum reseksjon! Hva bør gjøres? Hva kan gjøres? Når skal vi gi opp og tilby pasienten en stomi?

3 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 3 Bakgrunn Ca 1200 pasienter får ca rekti årlig i Norge 5% av nye krefttilfeller hos menn og kvinner oppstår i rektum. Hyppigheten øker Hyppigheten av colon og rektumcancer er høy i Norge Kirurgi er den eneste kurative behandling i dag Behandlings resultater er gode Flere overlever behandlingen og noen av disse pasientene har plager etter det de har gjennomgått

4 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 4 Pasienter med cancer rekti: Generelt forventes at ca 75% opererte pasienter overlever i 5 år Generelt er det under 10 % som får lokalt tilbakefall Prognosen er avhengig av utbredelse av sykdom

5 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 5 Utbredelse: T4 Tumor vokser inn i omgivende vev T stadium er avhengig av hvor dypt tumor vokser ned i tarmveggen 3 m.m. klaring

6 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 6 Behandling Kirurgi Lav fremre rektumreseksjon Uten avlastende bøyleileostomi Med avlastende bøyleileostomi Rektum amputasjon Hartmann Kjemoterapi Strålebehandling Preoperativ Postoperativ

7 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 7 Strategi: Mål for pasientbehandlingen Kan jeg bli frisk? H ar behandlingen et kurativt siktemål? Tumor må ut Lav fremre rektumreseksjon Lav Hartmann Amputasjon Reseksjon av evt levermetastaser Reseksjon av evt lungemetastaser Palleativ setting Redusere smerter Palliativ reseksjon? Sikre passasjen gjennom tarmsystemet Stomi Stent

8 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 8 Strålebehandling Det er indikasjon for strålebehandling hvis det er en lokalavansert cancer og pasienten behandles med kurativt siktemål T4 Innvekst i peritoneum eller andre naboorgan Mindre enn 3mm avstand fra tumor til den mesorektale fascie Det er et kort som bare kan brukes en gang Det kan gi senfølger som gir mange plager De som er bestrålt tidligere har økt fare for cancer

9 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 9 Hva kreves av et sykehus som behandler rektum cancer? Man må kunne stille diagnosen Man må kunne diagnostisere grad av sykdom, Er det polypper ellers i tarmen? Dybdevekst? Man må ha kompetanse til å velge behandlingsstrategi Man må ha to faste colorektal kirurger som driver med bekken kirurgi i staben. Multi Modale Team: Onkolog, rtg leger, gastrokirurger evt patolog Man må ha en logistikk som tilbyr pasienten behandlingsstart innen 20 dager fra utredningen starter

10 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 10 Strategi: Små begrensa svulster Direkte kirurgi uten preoperativ strålebehandling Store svulster Preoperativ Radio kjemo terapi Eks: 25 behandlinger over 5 uker Vent 6 -10 uker etter siste strålebehandling Kirugi Lav fremre rektumreseksjon med lav anastomose Med avlastende ileostomi Uten avlastende ileostomi Hartmann (Endekolostomi og reseksjon av tarm med tumor og lukking av restrektum) Rektumamputasjon (Alltid permanent endekolostomi)

11 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 11 Rektumamputasjon (Alltid permanent endekolostomi) Når det er innvekst i bekkenbunn (levator) eller lukkemuskel (Sfinkter)preoperativt Pasienten har endekolostomi og endetarmen med muskel er fjernet

12 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 12 Strategi: Ende kolostomi Bøyle ileostomi

13 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 13 Hvorfor avlastende stomi? Reduserer stomien risikoen for anastomosesvikt? Forekomst av klinisk manifest anastomosesvikt 3 -30% Anastomosesvikt kan være en alvorlig og livstruende komplikasjon Anastomosesvikt kan øke risikoen for residiv Anastomosesvikt reduserer langtidsoverlevelsen Reduserer stomien risikoen for dødelige komplikasjoner ? Opp til 15% lekkasje (Makela 2003)

14 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 14 Hvor ofte brukes avlastning? 482 lav fremre rektumreseksjon 334 pasienter (69,3%) uten avlastning 148 pasienter (30,7%) med avlastning Alder, ASA, BMI, var lik hos pasientene i de to gruppene Hos pasientene som fikk avlastning var det økt forekomst av preoperativ radiokjemoterapi, lavere anastomoser, lengre operasjonstid og flere komplikasjoner peroperativt. (Marusch F…. Dis Colon Rectum 2002;45:1164-1171)

15 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 15 Hvordan gikk det? Uten stomi N=334 Med stomi N=148 P Anastomose lekk totalt35(10.5)%16(10.8)%ns Anastomose lekk som krevde kirurgi23(6.9)3 (2)0,028 Anastomose lekk som ikke krevde kir12(3.6)13(8.8)0,019 Postoperativ morbiditet137(41)72(48.6)ns Mortalitet15(4.5)6(4.1)ns Antall dager i sykehus19.85±12.9920.38±11.31ns (Marusch F…. Dis Colon Rectum 2002;45:1164-1171)

16 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 16 Meta analyser støtter stomi Det er mindre risiko for en anastomosesvikt som har klinisk betydning ved en lav anastomose dersom den avlastes med en stomi Lavere mortalitet i stomi gruppen Det er lavere risiko for reoperasjon pga anastomosesvikt ved avlastning Hüser N….Annals of Surgery 2008;248:52-60 Tan WS..BR J Surgery 2009;96:462-472

17 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 17 Hvem trenger avlastende stomi? Pasienter med økt risiko for anastomosesvikt Pasienter som er bestrålt preoperativt Pasienter med lave anastomoser Jo nærmere endetarmen sømmen er jo farligere Vanskelige operasjoner ex trange bekken Menn, peroperativ blodtap som krever transfusjon Derangerte pasienter med dårlig ernæringsstatus Pasienter som vi tror kan gro dårlig Ex: Prednisolonbrukere, diabetikere, preoperativt vekttap,hjertesyke, alkohol overforbruk,……

18 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 18 Virker avlastende (midlertidig) stomi inn på livskvalitet? Avlastende stomi gir lengre totalt sykehusopphold Avlastende stomi reduserer livskvaliteten til pasientene De har lengre sykefravær Når pasienten har en avlastende stomi må den legges tilbake så fort som det er mulig og trygt

19 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 19 Hvilken type midlertidig stomi? Ingen konsensus Er det farlig å «legge tarmen inn» Tysk materiale med 724 av 881 pasienter som fikk avlastende stomi viser: Komplikasjoner ved lukking av kolostomi 15.3% Komplikasjoner ved lukking av ileostomi 22.4% (p=0.031)

20 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 20 Hva må være i orden før reetablering av normal tarmkontinuitet? ” Legge inn tarmen” Passasje fra stomien og ut forbi anastomosen uten stenoser Ingen lekkasje i anastomosen Ingen absesser i bekkenet Ingen fistler

21 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 21 Så er stomien lagt inn og livet er ikke helt problemfritt……. Bekkensmerter Hyppig defekasjon Fragmentering av avføringen Lekkasje Obstipasjon Tømmeproblemer Hastverk ved dotrang Avhengig av øyenkontakt med WC Redsel for tilbakefall av kreftsykdom!!

22 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 22 Hvordan løser vi dette? Vi må vite hva som er pasientens problem og plager Vi må vite hvilken behandling pasienten har gjennomgått Vi må undersøke pasienten Vi må stille en diagnose

23 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 23 Hva kan være galt? Residiv? Må avklares først. CT MR PET Biopsier Stiger CEA?

24 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 24 Hva kan være galt? Stråleskadet tarm Diagnose ved CT eller MR og biopsi Behandling: Forsnevringer i tynntarm kan fjernes Lokal stråleskade i bekkenet kan behandles medikamentelt Trykktankbehandling

25 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 25 Hva kan være galt? Nerveskader ved operasjon eller stråleskade Anastomosedefekt med bekkenabsess Kan gi abcesser og Fistler Microfrakturer i sacrum etter stråling Anastomosestenose? Blokking med TTS ballong Blokking med Hegar

26 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 26 Tilbakeblikk Først ble alle som ble operert for ca rekti rektumamputert med permanent endekolostomi Nye staple metoder gir muligheter for lave anastomoser med bevart lukke muskel hos mange flere pasienter Alle har tatt det for gitt at livet er bedre uten stomi, men Det er flere som har det ille og det er ikke helt sikkert Hva gir dårlig livskvalitet for disse pasientene Lekkasje for luft Lekkasje for flytende avføring Clustering (Fragmentring) Hyppighet eller frekvens Urgency (hast eller manglende evne til å utsette

27 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 27 Hva kan forsøkes Irrigasjon er rapportert til å ha god effekt på noen pasienter med LARS Prøv på de som har følelsen av at de ikke blir tømt. Prøv på de som har fragmentering av defekasjonen. Vi pleier å starte med forsøk med Vi-Siblin

28 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 28 Trenger vi et nytt verktøy for å vurdere disse pasientene? Low Anterior Resection Syndrom (LARS) Basert på de fem plagene over har danskene laget en skala som er validert Lekkasje for luft Lekkasje for flytende avføring Clustering (Fragmentring) Hyppighet eller frekvens Urgency (hast eller manglende evne til å utsette) Emmertsen og Laurberg Annals of Surgery Vol255,Nr5, May 2012

29 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 29 Hvor vanlig er plager med tarmfunksonen etter lav fremre Opp til 50 – 60 % av pasientene rapporterer tarmproblemer som gir redusert QoLife på en daglig basis Hvis pasienten er bestrålt så er det vanskeligere å rette et dårlig funksjonelt resultat Fistler til blære eller vagina Stenoser Lekkasje

30 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 30 Livskvalitet Er det virkelig slik at pasienter uten stomi etter operasjon for cancer rekti har bedre livskvalitet enn de med stomi etter samme sykdom? Cochrane analyse fra 2012 Analyse av 69 studier 35 holdt gode nok kvalitetsmål til å bli vurdert Tot 5127 pasienter 14 av de 35 studiene fant ingen forskjell i livskvalitet mellom de med stomi eller ikke. De andre fant litt forskjeller begge veier, men ikke bare i favør av anastomose Det er ikke holdepunkt for at pasientene med stomi har dårligere livskvalitet enn de som er operert og har endetarmen i behold.

31 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 31 Oppgaven vår Vi må ta pasienten på alvor og finne den beste løsningen for hver pasient Vi må sørge for at pasienten får den utredningen som er påkrevd. Noen ganger gir utredningen god indikasjon for å tilby permanent stomi (Ex rektovaginal fistel) Av og til må en bestemmelse om stomi, modnes Pasienten må informeres om dette som mulig løsning tidlig Pasienten må få vite hva som er forskjell på en kolostomi og en ileostomi i praksis

32 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 32 LAV FREMRE REKTUMRESEKSJON, STOMI ELLER IKKE, HVA ER BEST FOR PASIENTEN? En midlertidig avlastende stomi er sikrest og best ved lave anastomoser og krøkkete forhold. Permanent stomi etter forsøk på lav fremre kan være en god løsning ved komplikasjoner spesielt hos pasienter som er bestrålt. Fistler Store tømmeproblemer Residiv Lekkasje

33 Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 33 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fagseminar for Sykepleiere i Stomiomsorg 1 LAV FREMRE REKTUMRESEKSJON, STOMI ELLER IKKE, HVA ER BEST FOR PASIENTEN? Astrid Rydning Gastrokirurgisk avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google