Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forenkling for næringslivet Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 23. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forenkling for næringslivet Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 23. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forenkling for næringslivet Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 23. oktober 2002

2 Et enklere Norge Regjeringens mål er at norsk regelverk skal fremstå som et fortrinn for bedriftene, og være minst mulig ressurskrevende å etterleve

3 Prinsipper for enklere regelverk Næringslivets kostnader må kunne forsvares ut fra samfunnsnytten Regelverket skal til enhver tid være oppdatert og gi uttrykk for reelle behov Regelverket må utformes slik at det er mulig for næringslivet å etterleve

4 Bedre beslutningsgrunnlag Bedre konsekvensvurderinger Bruk av testpanel Norske bedrifter i EUs bedriftspanel Bruk av andre virkemidler enn regelverk

5 Prinsipper for redusert skjemavelde Det offentlige skal aldri be om flere opplysninger enn det er behov for Næringsdrivende skal aldri rapportere samme opplysning mer enn en gang Enklest mulig rapporteringsmåte Rimelig forhold mellom det offentliges nytte og byrden som pålegges de næringsdrivende

6 Felles elektronisk rapportering AltInn Etat AltInn tjenesteleverandør Oppgaveregister Enhetsregister Folkeregister Bedrift Fagsystem- leverandør Etat

7 Navigasjonsfelt for å bla mellom skjemasider Selve skjemaet Informasjonsfelt for selvvalgt hjelpetekst Forskjellige teknikker for å undertrykke uaktuelle spørsmål

8 Bedre regelverk på enkeltområder HMS-området Byggesaksområdet Oppfølging av forskriftsdugnaden Avvikling av investeringsavgiften Mer fleksible overtidsregler

9 Næringsvennlig offentlig sektor Næringslivet skal oppleve forvaltningen som ryddig og ubyråkratisk: –IKT i offentlig sektor –Tidsfrister for det offentliges saksbehandling –Et bedre virkemiddelapparat –Det offentlige som innkjøper:

10 Helhetlig strategi 1.Lettere tilgjengelig regelverk 2.Bedre beslutningsgrunnlag 3.Redusert skjemavelde 4.Bedre regelverk på enkeltområder 5.En næringsvennlig offentlig sektor

11 Eksempler på forenklingstiltak Avvikle register over arbeidsformidling og arbeidsutleie Enklere eksportkredittavtaler for SMB Fritak fra heimevernstjenester Elektronisk byggesaksbehandling (byggsøk)

12 Veien videre Ansvaret for tiltakene hos det enkelte departement NHD vil særlig følge opp prioriterte områder Ny handlingsplan fremlegges neste år Nært samarbeid med næringslivet


Laste ned ppt "Forenkling for næringslivet Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 23. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google