Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE www.elga.skole.no EN RESSURS I TIDEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE www.elga.skole.no EN RESSURS I TIDEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE www.elga.skole.no EN RESSURS I TIDEN

2 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 SAPMI

3 KORT HISTORIKK I Engerdal kommune, få innbyggere; bosatt i utkanter langsmed svenskegrensa Engerdal kommune, få innbyggere; bosatt i utkanter langsmed svenskegrensa Svahken sijte; 6 driftsenheter, Guttu i Elgå skolekrets Svahken sijte; 6 driftsenheter, Guttu i Elgå skolekrets Lang historie med disputter mellom jordbruket og reindrifta Lang historie med disputter mellom jordbruket og reindrifta Samiske barn gikk på skole i Snåsa, og Hattfjelldal Samiske barn gikk på skole i Snåsa, og Hattfjelldal Lite kontakt mellom samer og nordmenn fram til 1996 Lite kontakt mellom samer og nordmenn fram til 1996

4 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 Kort historikk II 1996-2000: Små forsøk på samisk språkstimulering i barnehage og skole 1996-2000: Små forsøk på samisk språkstimulering i barnehage og skole 2000-2006: Samiske barn inn i barnehage og skole gjennom Sametingets språkmotiveringsprosjekt. Tvinger fram samhandling om barna mellom samer og nordmenn 2000-2006: Samiske barn inn i barnehage og skole gjennom Sametingets språkmotiveringsprosjekt. Tvinger fram samhandling om barna mellom samer og nordmenn 2006-dd: Statlige midler sikrer videreføring av skolen og prosjektet ut 2007. 2006-dd: Statlige midler sikrer videreføring av skolen og prosjektet ut 2007.

5 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 DET SØRSAMISKE SPRÅKET I ELGÅ Oldeforeldre/besteforeldre til dagens barn, stort sett oppvokst med språket, men språket er nedvurdert av alle Oldeforeldre/besteforeldre til dagens barn, stort sett oppvokst med språket, men språket er nedvurdert av alle Foreldregenerasjonen – skolespråk, ikke daglig i bruk Foreldregenerasjonen – skolespråk, ikke daglig i bruk Ny generasjon – ny satsning Ny generasjon – ny satsning NÅ ELLER ALDRI!

6 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE www.elga.skole.no VÅR VISJON: EN RESSURS I TIDEN EN RESSURS I TIDEN LÆRING I TRYGGHET LÆRING I TRYGGHET

7 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE - FAKTA FAKTA I 2007: 18 + 3 ELEVER I SKOLEN 18 + 3 ELEVER I SKOLEN 4 ANDRESPRÅKSELEVER 6 T/U 4 ANDRESPRÅKSELEVER 6 T/U 6 FØRSTESPRÅKSELEVER 27 T/U 6 FØRSTESPRÅKSELEVER 27 T/U 2 ÅRSVERK I SØRSAMISK UNDERVISNING 2 ÅRSVERK I SØRSAMISK UNDERVISNING 2.4 ÅRSVERK I NORSK UNDERVISNING 2.4 ÅRSVERK I NORSK UNDERVISNING 50% ADMINISTRASJON 50% ADMINISTRASJON 50% LÆREMIDDELUTVIKLER 50% LÆREMIDDELUTVIKLER 100% SPRÅKKONSULENT 100% SPRÅKKONSULENT 60% PROSJEKTLEDER 60% PROSJEKTLEDER RESSURSPERSONER, FORELDRE, LOKALSAMFUNN RESSURSPERSONER, FORELDRE, LOKALSAMFUNN

8 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ – MODELLEN, en sterk tospråklig opplæringsmodell Språkreir og språkbad –Sørsamisk dominerer i opplæringa for elever med norsk som sitt sterkeste språk –Sørsamisk som 1.språk; opplæring i og på sørsamisk i de fleste fag (L97S og LK-06S) –Sørsamiske språkdomener både hjemme og i skole og barnehage; sted, tid, person –Den eldre generasjonen og eksterne medhjelpere

9 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 RESULTATER Barna forstår vanlig sørsamisk tale Barna forstår vanlig sørsamisk tale Barna er ikke redde for å svare på sørsamisk Barna er ikke redde for å svare på sørsamisk Barna kan holde en samtale på sørsamisk i gang med en voksen Barna kan holde en samtale på sørsamisk i gang med en voksen Barna mestrer det sørsamiske kasussystemet i pronomen og substantiv, og deler av verbbøyinga Barna mestrer det sørsamiske kasussystemet i pronomen og substantiv, og deler av verbbøyinga Barna hadde en kontinuerlig språklig framgang Barna hadde en kontinuerlig språklig framgang Foreldre og besteforeldre var fornøyde med prosjektet og vil at det skal fortsette Foreldre og besteforeldre var fornøyde med prosjektet og vil at det skal fortsette Og arbeidet fortsetter…. Og arbeidet fortsetter….

10 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE VIDERE Opplæringsløp ut videregående skole Opplæringsløp ut videregående skole Bevaring av fagmiljøet Bevaring av fagmiljøet Samarbeid over riksgrensa Samarbeid over riksgrensa Videreformidling Videreformidling Et eksempel til etterfølgelse Et eksempel til etterfølgelse

11 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ – INDRE SUKSESSFAKTORER LOKAL FORANKRING LOKAL FORANKRING AKTIVE ILDSJELER AKTIVE ILDSJELER POSITIVE FORELDRE OG BESTEFORELDRE POSITIVE FORELDRE OG BESTEFORELDRE ENGASJERT REKTOR/STYRER ENGASJERT REKTOR/STYRER POSITIVE LÆRERE OG BARNEHAGEANSATTE POSITIVE LÆRERE OG BARNEHAGEANSATTE SKOLAS STERKE STILLING/BETYDNING I LOKALSAMFUNNET SKOLAS STERKE STILLING/BETYDNING I LOKALSAMFUNNET FORELDRENE SAMMEN OM BARNA FORELDRENE SAMMEN OM BARNA STØTTENDE KOMMUNEADMINISTRASJON OG POLITIKERE STØTTENDE KOMMUNEADMINISTRASJON OG POLITIKERE

12 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ -YTRE SUKSESSFAKTORER TILSTREKKELIG MED MIDLER GA KORT VEI FRA IDÈ TIL HANDLING TILSTREKKELIG MED MIDLER GA KORT VEI FRA IDÈ TIL HANDLING SAMISKE RETTIGHETER I MEDVIND SAMISKE RETTIGHETER I MEDVIND REFUSJONER TIL UNDERVISNING REFUSJONER TIL UNDERVISNING STØTTE OG VEILEDNING FRA FAGLIG HOLD, POLITISK, OG ADMINISTRATIV LEDELSE I SAMETINGET OG DEPARTEMENTENE STØTTE OG VEILEDNING FRA FAGLIG HOLD, POLITISK, OG ADMINISTRATIV LEDELSE I SAMETINGET OG DEPARTEMENTENE

13 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 Elgå – enestående for all tid? Skal sørsamisk bli et hverdagsspråk i Sapmi? Skal sørsamisk bli et hverdagsspråk i Sapmi? Mener staten og Sametinget alvor når de sier at sørsamisk skal vitaliseres? Mener staten og Sametinget alvor når de sier at sørsamisk skal vitaliseres? Mener sørsamene selv alvor når de sier at sørsamisk må bli et levende språk igjen? Mener sørsamene selv alvor når de sier at sørsamisk må bli et levende språk igjen? HVA MÅ TIL I FØLGE FORSKNINGEN PÅ ELGÅ SKOLE, GJORT AV JON TODAL?

14 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 HVA MÅ TIL? I 1. STERKE OPPLÆRINGSMODELLER Egne faste sørsamiske ordninger i barnehage og skole, ikke nye forsøk og prosjekt. - Det må opprettes flere barnehager og grupper etter språkreirmodellen - Skoler og barnehager må få bruke egne opplæringsmodeller, også for de med norsk som hjemmespråk - Både de språkpolitiske og de didaktiske grunnene for slike opplæringsmodeller må nedfelles i læreplanene. Sør-, lule- og nordsamisk må nevnes særskilt og ikke gjemmes under overskrifta ”samisk” - Det må være en statlig, ikke kommunal, oppgave å sikre egne opplæringsmodeller økonomisk. Staten må betale de merkostnadene som egne sørsamiske barnehage- og skoleopplæringsmodeller fører med seg.

15 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 HVA MÅ TIL? II 2. Informasjon fra samiske fagmiljø - Informasjonsmateriell til foreldre som velger opplæring i sørsamisk for barna sine - Kurs om språklæring, tospråklighet, minoritetsspråk og språkplanlegging

16 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 HVA MÅ TIL? III 3. Sørsamisk lærerutdanning Ansvarliggjøre Samisk høgskole og Høgskolen i Nord-Trøndelag - Utvikle et eget sørsamisk utdanningsprogram innenfor et normalt utdanningsløp - Må kunne brukes i Norge og Sverige, både i sørsamiske skoler og i vanlige grunnskoler - Staten må dekke det som er av merkostnader

17 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 HVA MÅ TIL? IV 4. FORSKNING OG UTVIKLING - Oppdatert statistikk og kunnskap om situasjonen til sørsamisk språk 5. UTVIKLINGSARBEID - Utvikle mer læremiddel, lokalt utviklet materiell må utveksles og utnyttes bedre - Forfatter- og opphavsrettigheter må avklares - Regionale læremiddelsenter og øremerking av utviklingsressurs i lærerårsverket - Utvikling av sørsamiske fagtermer for lærebøker - Sørsamiske språkprøver for å måle elevenes kunnskaper 6. FAGLIG NETTVERK - Oppretting av et formalisert nettverk av folk som arbeider faglig med sørsamiske spørsmål

18 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 HVA MÅ TIL? V 7. SYSTEM OG ANSVAR - For å sikre helhetstenkning, kontinuitet og fornyelse innenfor arbeidet med sørsamisk språk og sørsamisk opplæring må det opprettes en instans som har dette ansvaret som sin hovedoppgave

19 LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 Skuvle-voelph! Mijjieh dijjide ohtsedeminie!


Laste ned ppt "LARS ERIK HYLLVANG JUNI 2007 ELGÅ SKOLE www.elga.skole.no EN RESSURS I TIDEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google