Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt helseregisterprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt helseregisterprosjekt
Hvordan kan forskning basert på helseregistre bidra til bedre praksis der helse- og omsorgstjenestene leveres? Kunnskapsbanken, Camilla Stoltenberg, assisterende direktør Folkehelseinstituttet

2 Nasjonalt helseregisterprosjekt
En tiårig strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Vedtatt av Regjeringen våren 2011 Ledes av HOD FHI er sekretariat i samarbeid med SKDE og HEMIT

3 Mål for modernisering av helseregistre
Pålitelig og oppdatert kunnskap om forekomst av sykdom og risikofaktorer kvalitet på behandling årsaker til og konsekvenser av sykdom God beredskap Sikre individuelle rettigheter og sterkt personvern => Bedre klinisk praksis og bedre forebygging

4 Eksempel 1 Utvikingsforstyrrelser hos barn

5 Norsk pasientregister Autisme, ADHD, epilepsi og cerebral parese
Norsk pasientregister (NPR) Barn født Befolkningsdata fra SSB Diagnoser fra spesialisthelsetjenesten (sykehus og poliklinikker) Komplette data fra alle offentlige institusjoner Artikkel publisert i Pediatrics 18.juni 2012 Pål Surén, Inger Johanne Bakken m fl

6 Forekomst ved 11 års alder Estimert kumulativ insidens
Autisme (ASD) 0,8% ADHD 3,4% Epilepsi 1,1% CP 0,3% Antagelse: NPR har fanget opp 60% av ASD/ADHD/epilepsi 85% av CP Minst 5% har en eller flere slike diagnoser

7

8

9 Eksempel 2 Er influensavaksinen trygg?

10 Reports of spontanous abortions after vaccination

11 Gravide hadde høy risiko for alvorlig influensasykdom
Derfor ble de anbefalt vaksine 11

12

13 Naturlige og unaturlige eksperimenter
RegFlu - Registerbaserte influensastudier Folkehelseinstituttet - Siri Håberg Legemiddelverket Helsedirektoratet/Norsk pasientregister Utenlandske samarbeidspartnere

14 Formålet med RegFlu Er vaksinen trygg?
Øker Pandemrix risikoen for dødfødsel/aborter? Øker H1N1 influensa risikoen for dødfødsel/aborter? Øker Pandemrix risikoen for narkolepsi og/eller andre nevrologiske lidelser? 2. Bruk av registre i en beredskapssituasjon Dokumentere prosessen for kobling av data Kartlegge tids- og ressursbruk 14

15 Reseptregisteret (NorPD)
Antivirale medisiner Andre medisiner Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) Positive H1N1 tester Dato for symptomdebut HELFO-data fra helserefusjoner (KUHR ) Fastlege/legevakt Influensa Andre diagnoser Norsk Pasientregister (NPR) Diagnoser m/dato DSF - Folkeregisteret Studiepopulasjon Sivilstatus Statistisk Sentralbyrå (SSB) Inntekt Utdannelse Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) Vaksinasjonsstatus Dato for vaksinasjon Fødselsregisteret (MFR) Fødselsutfall Kronisk sykdom og tilstander hos mor Perinatale diagnoser Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet SSB 15

16 RegFlu Unikt for Norden og noen få andre
Mulig å koble til andre registeropplysninger på individnivå Unikt for Norge Vaksinasjonsdata for hele befolkningen og høy vaksinasjonsdekning 16

17 Andel vaksinerte Gravide under pandemien: 54 % Barn: 46 %

18

19

20

21

22 Foreløpige resultater
Ingen indikasjoner på at vaksinering i svangerskapet ga økt risiko for dødfødsler Flere tilfeller av narkolepsi etter pandemien Mange av barna med narkolepsi har også andre diagnoser i NPR Epilepsi, ADHD, psykiatri, krampetilstander, spiseforstyrrelse, migrene, ”utmattelse”, ME, nevrologiske lidelser, psykiatriske diagnoser Tilstede før pandemien eller gitt som del av utredning?

23 Er vi på rett vei? Vi har gode helseregistre i Norge
Men vi trenger enda bedre data for å sikre god behandling og pasientsikkerhet Vi trenger særlig data om legemidler og data fra primærhelsetjenesten Vi trenger raskere og enklere tilgang til registerkoblinger Vi er på vei – men hva er tidsperspektivet?

24 Takk

25 Del 1 Svangerskap: Tidslinje for tillatelser og tilgang til de ulike registrene
MAY REK application sent JUNE 26 REK approval received JULY 7 REK notification sent SEPT 29 REK notification approval received 4 mars 2011 AUG - SEPT REK correspondance JUNE 11- MSIS Letter to HOD sent JULY 23 - MSIS Justice Dept sends letter to HOD DT application sent SEPT 21 MSIS HOD approves H1N1 as group A disease SEPT 21 MSIS DT approval withdrawn JUNE 10 DT application sent OCT DT meeting & Correspondance about linkage NOV 5 DT final approval received JULY 2-9 NPR meeting & correspondance about linkage procedure 2010 2011 May June July August Sept Oct Dec JUNE 22 SYSVAK datafile received OCT 5 MSIS data received DEC 8 SYSVAK update received JUNE MFR data received Jan Updated MFR data received JULY 8 SSB data application sent DEC 1 SSB datafile prepared for linkage with NorPD Feb 11. NorPD and SSB linked MAY 7: DSF: Data application sent JULY 8 DSF datafile received OCT 20 Preliminary DATA File linked MFR,DSF,MSIS, SYSVAK,NPR Jan 2011 Updated Preliminary DATA file linked MFR,DSF,MSIS, SYSVAK,NPR JUNE 14 NPR Data application sent JULY 13 NPR datafile received

26 1 år – 1,5 mill I tillegg kostnader i Helsedirektoratet, SSB, REK, Datatilsynet, HOD, Justisdepartementet, Legemiddelverket Ny runde for narkolepsi 26

27 15 sentrale helseregistre
Fra Ansvar 1. Dødsårsaksregisteret (personid) 1925/1951 FHI 2. Medisinsk fødselsregister (personid) 1967 3. Hjertekarregisteret (personid) 2010 4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) (personid) 5. Tuberkuloseregisteret (personid) 1977 1962 6. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) (personid) 1998 7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (anonymisert) 2003 8. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) (anonymisert) 2005 9. Reseptbasert legemiddelregister (pseudonymt) 10. Register for svangerskapsavbrudd (avidentifisert) 2004 1979/2007 11. Kreftregisteret (personid) 1952 Helse Sør-Øst 12. Norsk pasientregister (NPR) (personid) 2007 Helsedir 13. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren (IPLOS) (pseudonymt) 14. eResept (personid) 2008 15. Forsvarets helseregister (personid) Forsvarsdep

28 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Helse Sør-Øst Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Cerebralpareseregisteret i Norge Nasjonalt traumeregister Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for prostatakreft Helse Midt Norsk hjerteinfarktregister Norsk slagregister NORKAR Helse Vest Norsk diabetesregister for voksne Norsk intensivregister Leppe-kjeve-ganespalte registeret KOLS-registeret Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt korsbåndregister Det norske MS-register og biobank Helse Nord Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Det nasjonale registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

29 14 medisinske kvalitetsregistre som er foreslått som nasjonale i 2012
Norwegian Spinal Cord Injury Register Norsk hjertesviktregister Nasjonalt porfyriregister Det norske nyrebiopsiregister Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk nefrologiregister Norsk kvalitetsregister for døvblindhet Gastronet/ERCP Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer Nasjonalt register for hidradenitt Nasjonalt register for laparoskopi Nasjonalt register for HIV


Laste ned ppt "Nasjonalt helseregisterprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google