Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et bedre barnevern – for barna Statsråd Audun Lysbakken 15.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et bedre barnevern – for barna Statsråd Audun Lysbakken 15.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et bedre barnevern – for barna Statsråd Audun Lysbakken 15.11.2011

2 2 Regjeringens innsats for et bedre barnevern Styrket innsats for det kommunale barnevernet Øremerke 240 millioner kroner for å øke antall stillinger i det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011 Bedre bruk av ressurser i det statlige barnevernet Program 2010 -Målet om budsjettbalanse i 2010 og i årene framover -God faglig måloppnåelse

3 3 Hvordan organiserer vi framtidens barnevern? Regjeringen vil legge fram en melding om barnevernet for Stortinget høsten 2012. Et forslag til framtidig organisering av barnevernet Mål: -Fjerne køene i barnevernet -Bedre samarbeid i barnevernet -Bedre ressursutnyttelse, minst mulig byråkrati og sterkest mulig lokal, demokratisk forankring -Unngå kommersialisering -Invitere til debatt om det biologiske prinsipp -Styrke barnevernsbarnas rett til innflytelse -Styrke kompetansen og statusen til de barnevernsansatte

4 4 Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet -Hva fungerer godt? Hva kan bli bedre? Hvordan kan det bli bedre? -Kunnskapen skal brukes for å gjøre de nødvendige forbedringene i barnevernet -Barnevernsbarn fortjener et godt barnevern

5 5 Evalueringsoppdragene Deloppdrag A: Samhandling og gjensidig påvirkning (NIBR i samarbeid med Telemarksforskning Deloppdrag B: Institusjonstilbudet (NOVA i samarbeid med Fafo) Deloppdrag C: Faglig og økonomisk styring (Deloitte) Deloppdrg D: Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern (Pricewaterhouse Coopers) Deloppdrag E: Sammenstilling av deloppdrag med en samlet analyse (Rambøll Management)

6 6 Offentlig utredning om det biologiske prinsipp Offentlig utvalg settes ned om kort tid Er terskelen for omsorgsovertakelse for høy i barnevernet? Går hensynet til foreldres rettssikkerhet på bekostning av barnas behov? Bør det innføres en frist for hvor lenge barn kan være i en midlertidig omsorgssituasjon? En systematisk og kunnskapsbasert gjennomgang av det biologiske prinsipp i barnevernet er nødvendig

7 7 Barnevernspanel skal gi innspill Hvordan bør framtidens barnevern være? Gi anbefalinger til hvordan vi kan utvikle barnevernet i til barnets beste Gi forslag og anbefalinger om organisering, regelverk, kunnskapsbehov og tiltak Vektlegge hvordan vi kan styrke barn og foreldres brukermedvirkning i barnevernet Levere sine råd i september 2011

8 8 Helen Bjørnøy Leder. Generalsekretær i Plan-Norge. Tidligere Miljøvernminister. Tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Bosted: Drammen, Buskerud.

9 9 Jarmund Veland Nestleder. Førstelektor ved senter for atferdsforskning, Universitetet i Rogaland. Bosted: Stavanger, Rogaland.

10 10 Jan Storø Utdannet barnevernpedagog. Ansatt ved høyskolen i Oslo som førstelektor. Bosted: Moss, Østfold.

11 11 Renathe Arevoll Leder for landsforeningen for barnevernsbarn og tidligere fosterbarn. Bosted: Skoppum, Vestfold.

12 12 Sandra Kristiansen Medlem i Barnvernproffene: ungdom som selv har bodd i barnevernsinstitusjon. Bosted: Alta, Finnmark.

13 13 Marit Sanner Leder av Forandringsfabrikken. Bosted: Kristiansand, Vest-Agder.

14 14 Ellen Galaasen Representant fra Fellesorganisasjonen (FO) Bosted: Oslo

15 15 Kjell Ostling Fra Oslo kommune. Han begynner som barnverndirektør i januar 2011. Bosted: Oslo.

16 16 Jorunn Vindegg Leder av Norsk Barnevernsamband. Redaktør for tidsskriftet Norges Barnevern. Bosted: Oslo.

17 17 Erling Segelstad Fra organisasjonen for ideelle barneverninstitusjoner. Bosted: Ottestad, Hedmark.

18 18 Olav Erling Bergvik Representant for statlig barnevern. Bosted: Mo i Rana, Nordland.

19 19 Sara Bell Lokalpolitiker fra Bergen, Hordaland.

20 20 Olaug Vervik Bollestad Ordfører i Gjesdal kommune, Rogaland.

21 21 Torunn Hauen Aks Leder av Norsk fosterhjemsforening. Bosted: Skien, Telemark.

22 22 Elisabeth Nordhus B. Lied Har bakgrunn som datter av rusmisbrukere. Er ansatt dels i barnvernet i Stavanger, dels i Rogaland a-senter. Bosted: Stavanger, Rogaland.

23 23 Amal Fatima Hassan Barnevernpedagogstudent. Norsk-somalier som selv har erfaring med barnevernet. Bosted: Oslo.

24 24 Eilif Nordvang Leder av familievernet i Karasjok, tidligere ansatt i barnevernet. Han er same og er utdannet sosionom. Bosted: Karasjok, Finnmark. + en representant fra Fagforbundet + en forelder med erfaring fra barnevernet

25 25 Regjeringens mål: -Fjerne køene i barnevernet -Bedre samarbeid i barnevernet -Bedre ressursutnyttelse, minst mulig byråkrati og sterkest mulig lokal, demokratisk forankring -Unngå kommersialisering -Invitere til debatt om det biologiske prinsipp -Styrke barnevernsbarnas rett til innflytelse -Styrke kompetansen og statusen til de barnevernsansatte


Laste ned ppt "Et bedre barnevern – for barna Statsråd Audun Lysbakken 15.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google