Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vil norske eiere nok? (Hvordan kan eiernes ambisjoner påvirke selskapenes utvikling) NHDs Eierskapskonferanse, 24. mai 2007 Johan H. Andresen www.ferd.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vil norske eiere nok? (Hvordan kan eiernes ambisjoner påvirke selskapenes utvikling) NHDs Eierskapskonferanse, 24. mai 2007 Johan H. Andresen www.ferd.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vil norske eiere nok? (Hvordan kan eiernes ambisjoner påvirke selskapenes utvikling) NHDs Eierskapskonferanse, 24. mai 2007 Johan H. Andresen www.ferd.com

2 Eiere - Hvordan er vi? Vi har en følelsesmessig tilnærming til det vi gjør – ikke en akademisk Vi er stort sett som andre mennesker: –Vi vil gjøre noe ut av livet vårt og for dem vi er glade i –Vi vil skape noe – sammen med mennesker som inspirerer og utfordrer oss –Vi håper å få anerkjennelse for det vi gjør og det vi står for

3 Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Emosjonelle verdier Instrumentelle verdier VISJON Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor POSISJON En eier og partner som går nye veier for å gjøre gode idéer til god butikk Kapital Nettverk Kompetanse Lagspill Eventyrlyst Troverdighet Langsiktighet FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk

4 Verdier: Avkastning og menneskelig utvikling og vekst, samt bidragsyter i de samfunn vi er tilstede Varige: Etablere de beste selskaper, systemer og miljøer som derfor kan eksellere over tid innenfor sine områder Spor: Nye, synlige og banebrytende initiativ innenfor alle forretningsområder Tydelige: De første sporene er de tydeligste og de varigste, og måten de settes på må være i tråd med de emosjonelle verdiene Visjon: Skape varige verdier og sette tydelige spor

5 Ambisjonsnivå – 3 muligheter Middelmådig –”Ufarlig og greit” God –”Et fornuftig mål (typisk norsk å være god…)” Best –Den eneste ambisjonen som skaper varige verdier

6 Holdninger – Verdier - personlige og Ferds – Deler visjonen – Liker ansvar og utfordringer – Forstår egne styrker og svakheter – Risiko – forståelse og villighet – Handlekraft – Sans for humor og selvironi Kompetanse & Evner – Evnen til å forstå komplekse forhold raskt – Evnen til å skape verdier Hva ser vi etter?

7

8 Organisasjon - 2007

9 Ferd diversifiserer, mens forretningsområdene konsentrerer Ferd eier så lenge vi tilfører investeringen mest verdi Vi må bidra til at hvert FO og bedrift blir best innen sitt område – De som ikke kan bli best, vil bli solgt eller fusjonert – Pragmatisk %-andel i operative enheter Ferd bruker kapital, kompetanse og nettverk på tvers av eksisterende investeringer og inn i nye Alle eiers næringsaktiva ligger i Ferd Never run out of cash Strategi og investeringsfilosofi

10 Verdijustert egenkapital vurdert til NOK 12,5 mrd. ved utgangen av 2006 Avkastning utgjør NOK 1,7 mrd., tilsv. 15 % Forventning for 2007 nord for 30 % Verdiutvikling 2003-2006

11 Andre ”resultater” - forsøk på å måle tillit Kriterier & Krav til nyansatte:UklareTar kun de beste Attraktive ansatte:Ingen ble head-huntedFlere blir forsøkt head- hunted Turnover:IngenMålrettet # ansatte i Ferd sentralt:3047, hvorav 38 nye… # ansatte i konsernet: 2042, 2353, - derav 1631 utenfor Norge- derav 2036 utenfor Norge Snittalder:46,338 Antall ekteskapsbrudd siste 10 år?1 Deal flow:Sist i køen, i feil køFørst, eller i konkurranse Kapitalforvaltning:Overlater til andreInitierer PE fond og VC fond Eksterne verv:Få eller ingenTEL, KOG, STB, ORK mfl. Eksterne styremedl. i 100% eide selskaper: 514 Mediaomtale: NegativNøytral, tidvis positiv Hjemmeside:150 unike besøk/mnd.10 000 unike besøk/mnd. 1998 vs. 2007

12 Ferd 2006 Inkl. 50 % eide selskaper (direkte og indirekte) Omsetning: NOK 11,6 mrd. Ansatte: 7 354 Snuoperasjon gjennomført Initierte M&A Strategi Snuoperasjon igang

13 Ferd Private Equity – NOK 6,2 mrd. kommittert 20 oppkjøp (6 utenfor Norge), oms. ca. 5 mrd., ansatte 5000 Solgt til Orkla 2005 Solgt til Austevoll Seafood 2007 Exits

14 Ferd Venture Porteføljeselskaper: egne og i initierte fond Omsetning 2006: 285 MNOK Ansatte: 281 NOK 890 mill. i 2 fond (Ferd 250 mill.) Omsetning 2006: 700 MNOK Ansatte: 420 Energy Ventures I og II: Exits Børsnotert 2005 Verdiøkning: 150 % siden notering Solgt til Kongsberg Gruppen Solgt til Seabird Salgsprosess til TTS Marine

15 Norsk Private Equity miljø Norske PE forvaltere har NOK 45 mrd., svenske har NOK 250 mrd. ”Det er mye når vi vet at norsk BNP utgjør 70% av det svenske” … og derfor må staten spytte mer penger i en norsk PE pott? Årsaken er: –En bevisst politikk som har samlet kapital og bedrifter på Statens hender og relativt mindre kapital til private –En konsekvens av dette igjen er at det er færre investeringsobjekter i Norge og derfor ikke behov for så mye PE kapital i Norge Det at vi har mindre kapital i norske PE fond enn det er i de svenske, betyr derfor ikke at vi har mangel på kapital ”Interessante norske bedrifter er små, de er ofte familieeide, og ofte kunnskapsbaserte. Dette er nok også grunnen for at det norske PE miljøet er relativt begrenset” (Adm. Dir Argentum)

16 Private Equity i Norden (2) Kilde: NTNU Entrepreneurship Centre

17 ”Spesielt vanskelig er det å tiltrekke seg utenlandsk kapital til ikke børsnoterte selskap ” (Adm. Dir. Argentum) Ferd Private Equity Fond I & II (MNOK 6350) –MNOK 1 255 fra bl.a: Tredje AP-Fonden AGF/Allianz Standard Life Goldman Sachs ” Etter regjeringens oppfatning er det ingen kapitalmangel i markedet for unoterte aksjer - PE markedet” (St.meld. nr. 13)” Enig

18 ”Flytte forvaltning av oljeformuen hjem…” Vi vil ikke forfordeles – når vi er gode nok og risikojustert avkastning ikke svekkes, får vi og andre muligheten Statlig regi kunne trekke ressurser vekk fra privat sektor Intensjonene er ofte gode, men når forutsetningene er feil, blir utøvelsen av statlige initiativ ikke alltid helt etter intensjonen…

19 Eksempelet Argentum Resultat: EQT forsøker å rekruttere våre folk Argentum skulle utvikle norske VC miljøer Når et statlig initiativ finner ut at de ikke lenger trengs (det er kapital og kompetanse nok), finner de på noe annet ”Vi har lagt vekt på at EQT skal etablere seg i Norge – noe de nå gjør” (Adm. Dir. Argentum)

20 Kapitalmarkedet i Norge fungerer Konklusjon –Landsdekkende såkornfond på plass –Norsk PE miljø er i sterk vekst –Børsnoteringer, mange og overtegnet –Norske bedrifter kjøper utenlandske bedrifter i fleng –Banker kappes om å tilby finansiering –Meget stramt arbeidsmarket –Intet behov for Strukturfond eller lignende Forvaltning av statlig kapital må følge malene til NBIM og Folketrygdfondet

21 Ledende Ferd-ansatte har tillitsverv i:

22 Ferds utøvelse av tillitsverv Representerer alle aksjonærene Tenker og agerer som eiere Utøver Ferds verdier også her Inspirerer og utfordrer ledelsen Meget tydelige – også overfor aksjonærer om nødvendig Konsistente

23 Eierstyring (St.meld. nr. 13) Slik leses dette av andre eiere i børsnoterte selskap: –Slik at ledelsen belønnes for økninger av eiernes verdier - selv om dette gir høyere kompensasjon enn i samfunnet for øvrig – det er jo rimelig –Hvis vi hadde trodd at selskapet vi investerte i skulle utvikle seg som et snitt av samfunnet – hvordan kan vi da ha forhåpninger om å få en god avkastning? –Da kunne vi like gjerne kjøpt et indeksinstrument –Og det er fullt mulig å belønne kun verdiskapning utover det forventede (ift. Peer group) Når Staten pålegger begrensinger på styrene som ikke nødvendigvis er i medaksjonærenes interesser… –Hvorfor ikke heller ta deleide selskaper av børs? –Det gir virkelig anledning for aktivt eierskap ”Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og forestår som rimelige”

24 ”Vi knuges under stat og love, vi flåes av skattens skarpe klo, og pliktløst kan den rike sove, vår rett kan ingen steder gro” - Tredje vers i Internasjonalen

25


Laste ned ppt "Vil norske eiere nok? (Hvordan kan eiernes ambisjoner påvirke selskapenes utvikling) NHDs Eierskapskonferanse, 24. mai 2007 Johan H. Andresen www.ferd.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google