Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksteori Geimeinschaft Gesellschaft Kommunitarisme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksteori Geimeinschaft Gesellschaft Kommunitarisme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksteori Geimeinschaft Gesellschaft Kommunitarisme

2 Vitenskap? Når vi ikke vet… Selve samfunnsbegrepet er blant de mest flertydige og uklare innen sosiologisk teori, og det sier i grunnen seg selv: vel må tanken om den samfunnsmessige helhet- …”de totale sosiale fakta”, alltid veilede den sosiologiske tenkning. Men en nøyaktig og entydig bestemmelse av samfunnet som helhet, av dets oppbygning og indre sammenheng, vil være sosiologiens endemål, om den da noensinne kommer så langt. (Dag Østerberg)

3 Nettverk Kvantitative egenskaper: mengden av relasjoner Kvalitative egenskaper: kvaliteten og styrken Primære sosialiseringsarenaer Sekundære sosialiseringsarenaer Durkheims selvmordsteori

4 Avstand til bålet- fellesskapet Alturisme Anemi Egoisme (Fatalisme)

5 Så tett et samfunn Fordel med tette gemeinschaftsamfunn Gode gemeinschaft relasjoner er heldig for enkelt personene. Faren med tette samfunn: Enhetlige, tette, nære, kontakthyppige, ensarta Idyllisk og normativt Avvikskontroll, provinsialisme, trangbølhet

6 Nettverk (Grønmo)

7 Nettverkssamfunn Sterke multiplekse bånd Svake uniplekse bånd Stier- forbindelser til nettverksmedlemmer

8

9 Gemeinschaft und gesellschaft Ferdinan Tönnies 1855-1936 Gemeinschaft: tette relasjoner, vesensvilje. Vilje og handling skilles ikke så lett Vesensviljen har framtiden i sin kim. Fellesskap. Gesellschaft; selskapsaktig, kårvilje Viljen er underlagt kontroll og fornuft Kårviljen har framtiden i sitt bilde. Selskap.

10 Når nett blir makt 694 friends i facebook Sosialkapital. Svakebånd som reservekapital, desinitgrert Sterke bånd – integrert og kontrollert Organiseringsevne – et amerikansk eksempel

11 Weber og Tönnies Begge var tilhengere av Waimarrepublikken Begge var tyske og sosialister Dere skal vite noe om: Gemeinschaft og gesellschaft Verdirasjonellhandling Målrasjonellhandling

12 Nye gamle strukturer Den tidligere byens gesellschaft er nå landsbygd/småbyens gesellschaft. Nettverk er mange, fåfibrete. Den tidligere småbyens gemeinschaft er nå i bygda. Få arenaer, tette multiplekse nett.

13 Sosialintegrasjon Kommunikativ integrasjon- gjennomstrømning Normativ integrasjon- verdihomogogenitet- konsensus. Normsendere, Funksjonell integrasjon, organisk solidaritet Strukturell integrasjon, geografisk samrørsle Organisert integrasjon, offentlig diktert

14 Frisetting til egen biografi Økt klassemobilitet – rett til å tape Å flytte hjem til bygda, inn i tryggheten- Kommunitarismens to sider (Bakkebygrenda) Individet og kollektivet Hvem sitt kollektiv: de som har midler til å velge bort fattigdom, som kan kjøpe nøkkelen til porten, som kan flytte til bredbånd landet

15 Pauseoppgave Målrasjonellhandling Verdirasjonellhandling Vesensvilje (fellesskap) Kårvilje (selskap)


Laste ned ppt "Nettverksteori Geimeinschaft Gesellschaft Kommunitarisme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google