Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rikets tilstand Empire State. Pr. 01.10.07 Kull 200720062005 ITB19131547 ITBL27121049 ITDM34352291 DAT2119949 ITAA9 9 ITM3181334 1139769279 Studentoversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rikets tilstand Empire State. Pr. 01.10.07 Kull 200720062005 ITB19131547 ITBL27121049 ITDM34352291 DAT2119949 ITAA9 9 ITM3181334 1139769279 Studentoversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rikets tilstand Empire State

2 Pr. 01.10.07 Kull 200720062005 ITB19131547 ITBL27121049 ITDM34352291 DAT2119949 ITAA9 9 ITM3181334 1139769279 Studentoversikt for IT-avd 2007

3 Pr. 01.10.08 Kull 20082007200620052004 ITB2018123154 ITBL231794 53 ITDM5321322 108 DAT1716152151 ITAA10 ITM7191523 1307377 12 7299 Studentoversikt for IT-avd 2008

4 Studentoversikt for IT-avd 2009 Pr. 1.10.2009 Kull2009200820072006/05Total ITB231715459 ITBL281415360 ITDM5632209117 DAT251018760 ITAA11 ITM186 24 161796823331

5 Totalt antall studenter Kull200720082009 ITB475459 ITBL495360 ITDM91108117 DAT495160 ITAA91011 ITM342324 279299331 Total studentøkning:Stud% 2007 -> 2008:207,2 2008 -> 2009:3210,7 2007 -> 2009:5218,6 Økning i 1.kl Stud % Økning i 1.kl 2007 til 20081715,0 Økning i 1.kl 2008 til 20093123,8 Økning i 1.kl 2007 til 20094842,5

6 Frafall av studenter Frafall 1.kl til 2.kl 2007->2008. KullStud% ITB15,3 ITBL1037,0 ITDM1338,2 DAT523,8 ITM266,7 Sum3127,4 Frafall 1.kl til 2.kl 2008->2009. KullStud% ITB315,0 ITBL939,1 ITDM2139,6 DAT741,2 ITM114,3 Sum4131,5 Frafall 1.kl til 3.kl 2007->2009. KullStud% ITB421,1 ITBL1244,4 ITDM1441,2 DAT314,3 Sum3329,2

7 Gjennomført på 3 år (normal tid) Kull# startet 06# fullført 09% fullført DAT281139,3 ITB26830,8 ITBL29517,2 ITDM521834,6 Alle IT1354231,1

8 Gjennomført på 3 år (normal tid) Kull# startet 06# fullført 09% fullført DAT281139,3 ITB26830,8 ITBL29517,2 ITDM521834,6 Alle IT1354231,1 Helsefag BIO582543,1 BVP443170,5 SOS483062,5 SYK1448559,0 VE3523465,4 VE4613455,7 Alle HS40723958,7

9 Gjennomført på 3 år (normal tid) Kull# startet 06# fullført 09% fullført DAT281139,3 ITB26830,8 ITBL29517,2 ITDM521834,6 Alle IT1354231,1 Helsefag BIO582543,1 BVP443170,5 SOS483062,5 SYK1448559,0 VE3523465,4 VE4613455,7 Alle HS40723958,7 Ing.fag (IR) BYG654163,1 ELE271140,7 INN25832,0 KJE19631,6 TEK Design351954,3 Alle IR1718549,7

10 Undersøkelse av forkunnskaper i matematikk. (Utført av norsk matematikkråd) Oppgaver fra grunnskolens pensum. Gis til studenter i 1. semester i høyere utdanning. År19841986198819911999200020012003200520072009 Rett svar %72,871,870,570,460,359,652,249,148,547,148

11 Fordelt på utdanningsvei Utdanningsvei20002001200320052007 Siv.ing77,368,165,562,563,8 Ing.63,054,548,746,245,2 Data 39,243,748,746,7 Lærer43,329,531,7 31,3 Siv.øk75,569,363,6 58,2 Øk.Adm53,138,535,535,934,6 Sniit alle59,652,249,148,547,1

12 Årsak til frafall (1) (Undersøkelse HIO-HS) Studentene slutter tidlig uten å delta i studieaktivitetene Studiet er ikke det studentene trodde det var Studentene opplever studiet som vanskelig – dårlige matematikk karakterer fra vgs Eksamen – liker ikke eksamensformen Hvis det først begynner å klusse seg til, blir det bare vanskeligere

13 Bekreftelse av antakelser Opptak p å realkompetanse eller spesielt grunnlag er ikke godt nok utgangspunkt Studentene m å beherske norsk b å de skriftlig og muntlig Årsak til frafall (2)

14 Hva er viktig for studentene Gode og tilgjengelig lærere Tett oppfølging – men ikke for tett, bli sett men ikke passet på Forst å elige læringsmål – se hensikten med hva de driver med Studentene/studentgrupper bør ha en Mentor Årsak til frafall (3)

15 Søkerne som ble borte Søkertall til kategorien ”INFOTEKN” ved landets høgskoler (Olsen, 2009) Nedgang på 94% på 10 år

16 Gull av gråstein? De med god startkompetanse gjør det signifikant bedre enn studenter med svak startkompetanse (Gjølberg, 2009) IT-studier får en større andel studenter (20%) med svak startkompetanse*) enn alle andre studier IT-studier får en mindre andel studenter (3,5%) med god startkompetanse*) enn alle andre studier med unntak av lærerutdanning Kan vi lage gull av gråstein? Like bra at de svakeste slutter? Men:Ikke nødvendigvis bare de svakeste som slutter *) Blant de 10% dårligste, hhv 10% beste søkerne

17 Innsats Studentene rapporterer at de bruker 7 – 10 timer pr uke pr kurs Utgjør 21 – 30 timer pr uke 12 timer forelesning = 9 – 18 timer selvstudium pr uke 3 – 6 timer selvstudium pr kurs pr uke Kan man lære f eks programmering med en slik innsats?

18 Studentmiljø De fleste studenter er her bare under forelesningene Dette er svært uheldig for studentmiljøet Vi tror studentmiljøet er viktig for læring

19 Befolkningsutvikling

20 Lyspunkt – prognose for antall studenter i høyere utdanning ”Utdanningsbølgen” (KD, 01.12.2009) 17’ til 33’ nye søkere til høyere utdanning i løpet av fire år

21 Hva mener studentene om oss 1? HIØ har et tredelt evalueringsregime Eva 3. Kursevalueringer Eva 2. Erfaringer med studiet Eva 1. Helhetlig studie- og læringsmiljø I tillegg til dette; Studielederne har faste møter med stud.tillitsvalgte Studiekvalitetsutvalget ved IT Uformelle møter med studentene

22 Hva mener studentene om oss 2? Eva 1 våren 2008. (Læringsmiljø) (Lav svar prosent, 30% av IT-stud, nettbasert) ca 80 % sier de trives svært bra/ bra. 11.6% trives dårlig 1.2% trives svært dårlig IT-studentene er de som er mest fornøyde med undervisningsrom og inneklima. Studentenes omtale av avdelingen til slekt/venner - 66% svært bra/bra - 15% dårlig/svært dårlig - 17% vet ikke

23 Hva mener studentene om oss 3? Eva 2 våren 2008. ( 2. kl). Benytter et skjema med 27 utsagn. Erfaringer med studiet - EMS Kullskårsvar % Dat3,645 IT&led3,658 Inf4,056 DmPro2,646 Snit IT3,349 HIØ3,5 I det store og hele er jeg fornøyd med kvaliteten på utdanningen. (5 høy score, 1 er lav). Snittskår IT3,3 LU3,9 ØSS4,0 HS3,6 IR2,6

24 Hva mener studentene om oss 4? Spørsmål 7. Lærerne bruker mye tid på å kommenter/ gi tilbakemeldinger på oppgavene mine. - 100% av dat.ing svarte delvis uenig/uenig. Spørsmål 17. Lærerne gir vanligvis nyttig feedback om hvordan jeg ligger an i studiet. - 90% av dat.ing svarte delvis uenig/uenig Eksempel fra EMS: God undervisning

25 Hva mener studentene om oss 5? Eva 3 Kategoriene ”helhetsinntrykk” og ”forelesers formidlingsevne” får stort sett karakter mellom 1 og 2.5 på studentevalueringene Det er jevnt over lite studentklager på foreleser og faglig innhold i kursene

26 Karaktersnitt H-08 og V-09 H-08V-09 Ant fag2221 X_mid3,23,0 X_min1,81,3 X_max4,34,1 X_hpro 3,8 Beregnet ut fra de som møter til eksamen. Stryk (F) teller ikke med i beregningen

27 Økonomi 2010 Budsjettet for HIØ er: 419.5 mill Av dette kan IT få tildelte ca 18.6 mill (4.4 %)

28


Laste ned ppt "Rikets tilstand Empire State. Pr. 01.10.07 Kull 200720062005 ITB19131547 ITBL27121049 ITDM34352291 DAT2119949 ITAA9 9 ITM3181334 1139769279 Studentoversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google