Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Et dataprogram er programkode og programressurser som ligger på en eller flere filer på harddisken.  Når vi starter et program og det lastes inn i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Et dataprogram er programkode og programressurser som ligger på en eller flere filer på harddisken.  Når vi starter et program og det lastes inn i."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Et dataprogram er programkode og programressurser som ligger på en eller flere filer på harddisken.  Når vi starter et program og det lastes inn i datamaskinens minne får vi en prosess. Operativsystemer

3  Et program kan startes flere ganger. Dette vil da starte flere prosesser.  Et program kan derfor gi opphav til flere prosesser. Operativsystemer

4  En prosess kan sees på som et arbeid som utføres av datamaskinen.  En prosessor kjører en prosess ved å utføre instruksjonene til prosessen. Operativsystemer

5  Det kan være gunstig å betrakte prosesser som bestående av to deler  Statisk del  Dynamisk del Operativsystemer

6  Den statiske delen av en prosess kan sees på som ressurser prosessen bruker på en datamaskin.  En prosess kan bestå av for eksempel  Et stykke allokert minne  En katalog  En åpen fil  Og lignende Operativsystemer

7  Den dynamiske delen av en prosess kan sees på som et program som kjører.  Det vil si som et sett instruksjoner som utføres etter hverandre i prosessor.  Den dynamiske delen av en prosess kalles for en tråd. Operativsystemer

8  Operativsystemet bruker strukturer til å holde rede på prosesser.  For hver prosess som kjører har operativsystemet en struktur som kalles en prosess deskriptor. Operativsystemer

9  En prosess deskriptor har blant annet følgende informasjon  Prosessens navn.  Status for prosessen.  Start tid for prosessen.  En liste over tråder tilhørende prosessen.  En beskrivelse over adresser i minnet.  En liste med ressurser for prosessen. Operativsystemer

10  En tråd er et prosessobjekt som operativsystemet tildeler tid i prosessor.  Selve prosessen danner en primærtråd som igjen kan starte nye tråder.  Alle trådene i en prosess har felles og samme tilgang til prosessens ressurser. Operativsystemer

11  En prosessor kjører en prosess ved å utføre instruksjonene til prosessen.  På en datamaskin kan det være bare en prosessor, men flere prosesser.  Dette medfører at prosessene må bytte på å bruke prosessoren. Operativsystemer

12  En prosess kan ha flere tråder.  Trådene til en prosess er linket til prosessen som en liste. Operativsystemer

13  Siden trådene konkurrerer om prosessor har hver tråd en status.  Status er enten aktiv eller ikke aktiv.  Det vil si at en tråd enten er aktiv eller i ventestatus. Operativsystemer

14  En tråd som er startet kan sies å ha tre mulige tilstander  BlokkertSatt i ventetilstand  Klar Klar til å lastes inn i prosessor  Aktiv Tråden disponerer prosessor Operativsystemer

15  Prosessoren kjører tråd etter tråd og skifter derfor hele tiden mellom å kjøre tråder.  Prosedyren å fjerne en tråd for å allokere en ny tråd i prosessoren kalles for trådutskifting (Context Switching). Operativsystemer

16  En tråd deskriptor er en datastruktur som operativsystemet bruker til å få informasjon som den trenger for å kunne behandle en tråd. Operativsystemer

17  En tråd deskriptor har følgende informasjon om tråden  En beskrivelse av tråden.  Trådens status.  Start tid.  En referanse til prosessens deskriptor.  En liste til tråder tilhørende tråden.  En referanse til trådens ressurser. Operativsystemer

18  Et operativsystem har en prosessbehandler (Process Manager) som har som oppgave å implementere prosesser, tråder og ressurser som det er behov for. Operativsystemer

19  Prosessbehandleren har følgende oppgaver  Starte og avslutte prosesser.  Starte og avslutte tråder.  Prosessbehandleren kaller objekt behandleren for å opprette et prosess objekt. Objekt behandleren returnerer en hendel til prosess objektet. Operativsystemer

20  Prosessbehandleren tar seg ikke av prosessplanlegging (Scheduling) og synkronisering av tråder.  Dette er det kjernelaget som tar seg av. Operativsystemer

21  Ved trådutskifting (Context Switching) fjernes en tråd fra prosessor.  All informasjon om tråden blir lagret slik at tråden kan fortsette å kjøre på akkurat samme måte neste gang den kommer i prosessoren. Operativsystemer

22  Vanligvis er det flere tråder som konkurrerer om å komme inn i prosessoren.  Ved prosessplanlegging (Scheduling) bestemmes rekkefølgen som trådene skal komme inn i prosessor. Operativsystemer

23  Den viktigste oppgaven til en prosess- planlegger (Scheduler) er å fordele prosessoren på trådene på best mulig måte. Operativsystemer

24  En måte å organisere prosessplanlegging på er å gi trådene forskjellig prioritet.  Tråder med høy prioritet gis lettere tilgang til prosessoren enn de med lav prioritet. Operativsystemer

25  Prosessplanlegging kan ha stor effekt på datamaskinens ytelse, siden det avgjør når en prosess eller tråd skal lastes inn i prosessoren.  Om en tråd ignoreres og aldri lastes i prosessor kalles dette sulting (Starvation). Operativsystemer

26  Hvordan prosessplanlegging skal organiseres er et klassisk forskningsproblem for operativsystemer.  Moderne algoritmer for prosessplanlegging bruker gjerne prioritet. Det vil si at ulike tråder får forskjellig prioritet. Operativsystemer

27  Windows kan gruppere prosesser slik at de kan samarbeide.  En slik gruppe av prosesser kalles en jobb.  En prosess kan kun være i en jobb om gangen. Operativsystemer

28  Å gruppere prosesser i jobber er kun aktuelt når prosessene behøver å samarbeide.  En jobb er i operativsystemet et objekt som kalles et jobbobjekt.  Et jobbobjekt er et kjerneobjekt som kan gis et navn og har høy sikkerhet. Operativsystemer

29

30  Microsofts første operativsystem for PC var MS-DOS.   DOS = Disk Operating System  MS-DOS var det vanligste operativsystemet på PC-er inntil Windows overtok. Operativsystemer

31  MS-DOS lå også som operativsystem i bunnen på de første versjonene av Windows.  De første versjonene av Windows var kun et grafisk program som brukte MS-DOS som operativsystem. Operativsystemer

32  Microsoft lagde mange versjoner av MS-DOS.  MS-DOS 8.0 som var den siste versjonen ble lansert i år 2000. Operativsystemer

33  Første versjon av Windows kom i 1983.  De første versjonene av Windows (1.0 og 2.0) ble ingen suksess.  Årsaken var lite programvare for Windows og det som var, var ustabilt og enkelt. Operativsystemer

34  Først på begynnelsen av 1990 tallet ble Windows tatt i bruk.  1990: Windows 3.0 10 millioner kopier solgt  1991: Windows 3.1 Windows blir utbredt Operativsystemer

35  Windows 95 var en kraftig utvidelse av Windows 3.0 - Mer brukervennlig. - Mulighet for multitasking. - Plug and play (automatisk gjenkjenning og konfigurering av utstyr). - Bedre nettverksegenskaper. Operativsystemer

36  1995: Windows 95  1998: Windows 98  2000: Windows Millennium  Disse versjonene av Windows var ganske like og ble kalt Windows 9x. Operativsystemer

37  Datamaskinene fikk stadig mer minne, høyere prosessorhastighet og mer diskplass.  MS-DOS var ikke laget for å håndtere mye minne. MS-DOS var heller ikke laget for multiprosessering.  Det ble behov for et nytt operativsystem. Operativsystemer

38  Dette førte til et nytt operativsystem som ble kalt Windows NT.  NT er en forkortelse for New Technology. Operativsystemer

39  Første versjon av Windows NT kaltes Windows NT 3.0  Dette fordi Windows NT 3.0 kom på samme tid som Windows 3.0 Operativsystemer

40  Ved Windows NT 4.0 ble Windows NT tatt alminnelig i bruk som operativsystem.  Windows NT 4.0 var et avansert 32-bits operativsystem laget for å være sikkert, stabilt og fleksibelt. Operativsystemer

41  Windows NT 4.0 gjorde det mulig å benytte flere prosessorer i den samme datamaskinen.  Windows NT 4.0 kunne utnytte et stort minne og store harddisker.  Dette gjorde at operativsystemet var godt skalerbart. Operativsystemer

42  NT finnes både for arbeidsstasjoner og servere - Windows NT Workstation - Windows NT Server Operativsystemer

43  Windows NT har i dag stor betydning som operativsystem.  Man finner varianter av Windows NT på PC-er, bærbare maskiner og servere i nettverk over hele verden.  Windows NT brukes også i spillkonsoller som Xbox. Operativsystemer

44  Enbruker versjoner som bygger på Windows NT er  Windows 2000  Windows Xp  Windows Vista  Windows 7 Operativsystemer

45

46  Windows Vista kom november 2006 og inneholdt flere hundre nye og omarbeidede egenskaper. Operativsystemer

47  En av nyhetene i Windows Vista var et oppdatert grafisk brukergrensesnitt som kalles Windows Aero.  Aero står for Authentic, Energetic, Reflective, and Open.  Dette brukergrensesnittet var bedre enn tidligere versjoner av Windows. Operativsystemer

48  Windows Xp og tidligere versjoner av Windows ble ofte blitt kritisert for manglende sikkerhet.  I Windows Vista ble derfor sikkerheten forbedret. Operativsystemer

49  Fibrer er nytt i Windows operativsystem og kom med Windows Vista.  Fibrer er en type tråder, men har litt andre egenskaper enn vanlige tråder.  Fibrer blir ofte kalt lettvektstråder. Operativsystemer

50  Fibrer tillater programmer å prosess- planlegge sine egne tråder istedenfor å bruke prioritetsbasert prosessplanlegging.  Prosessplanlegging av en fiber er derfor ikke operativsystemstyrt liksom for tråder. Operativsystemer

51

52  Microsoft har laget flere utgaver av Windows operativsystem tilpasset oppgaven å være server i lokalnett.  Microsofts første forsøk på å lage et operativsystem med nettverksfunksjoner var Windows 3.11 som kom 1992. Operativsystemer

53  Windows 3.11 ble kalt Windows for Workgroups og hadde tilleggsfunksjoner som ga nettverksstøtte.  Nettverkskort og kabler.  Deling av kataloger, disker og skrivere.  E-post og chat-funksjonalitet. Operativsystemer

54  Men det var ved Windows NT at Microsoft begynte å utvikle operativsystemer som var beregnet til å fungere som en server i et nettverk. Operativsystemer

55  Følgende viser serverversjonene av Windows  Windows NT 4.0 Server  Windows Server 2000  Windows Server 2003  Windows Server 2008 Operativsystemer

56  Windows 2008 Server kom i februar 2008 og etterfulgte Windows 2003 Server.  Windows 2008 Server er bygd på samme kode som Windows Vista.  Windows 2008 Server har derfor mye av den samme arkitektur og funksjonalitet som Windows Vista. Operativsystemer

57  Windows 2008 er en oppgradering av Windows 2003 Server. Windows 2008 Server har forbedringer i  Sikkerhet  Active Directory  Group policy  Disk behandling  … Operativsystemer

58  Windows 2008 Server fins i mange varianter. De vanligste variantene er - Windows 2008 Server Standard Edition - Windows 2008 Server Enterprise Edition - Windows 2008 Server Datacenter Edition - Windows 2008 Server Web Edition Operativsystemer

59

60  Windows 7 er navnet på nåværende versjon av Windows.  I motsetning til tidligere versjoner av Windows har ikke Windows 7 en masse nye egenskaper. Operativsystemer

61  Windows 7 har vært en oppgradering av Windows Vista.  Målet med Windows 7 er et operativsystem som har økt funksjonalitet og ytelse i forhold til tidligere versjoner.  Det er derfor en del nyheter med tanke på dette. Operativsystemer

62  Noen nyheter i Windows 7  Bedre støtte for virtuelle harddisker.  Bedre utnytting av flere prosessorer.  Forbedrede media egenskaper.  Raskere oppstart av maskin. Operativsystemer

63

64  Operativsystemer er gjerne svært store programmer.  Antall linjer C/C++ kode i noen Windows versjoner  Windows NT 3.03 millioner linjer  Windows NT 4.016 millioner linjer  Windows 200030 millioner linjer  Windows Xp50 millioner linjer  Windows Vista70 millioner linjer Operativsystemer

65  Vi skal se på noen sentrale begreper i Windows operativsystem  Objekter og hendler  Windows API  Unicode Operativsystemer

66  Objekter i Windows operativsystem er strukturer som det oppbevares data i.  Objekter benyttes mye i Windows operativsystem, for eksempel er prosesser og tråder objekter. Operativsystemer

67  Ikke alle data i Windows operativsystem er objekter.  Bare data som behøver å deles, bli beskyttet eller være synlige for brukerprogrammer, er plassert i objekter. Operativsystemer

68  Objekter har følgende viktige oppgave i operativsystemet.  Å gi navn på systemressurser som er leselige for mennesker.  Å dele ressurser og data mellom prosesser.  Beskytte ressurser mot uautorisert adgang.  Å holde rede på når data ikke lenger er i bruk og kan slettes. Operativsystemer

69  Objekter opprettes ved funksjonskall.  Når det lages et objekt returneres en hendel til objektet.  En hendel blir benyttet til å få tak i data og funksjoner i objektet. Operativsystemer

70  En hendel (Handle) er en type peker som benyttes i Windows.  Et program har ikke direkte tilgang til data i objekter. Derfor må programmer bruke en hendel for å kunne nå og endre på data i objekter. Operativsystemer

71  Windows API er et bibliotek med funksjoner som danner et grensesnitt mellom Windows operativsystem og brukerprogrammer.  Hovedoppgaven til Windows API er å ta seg av kommunikasjon mellom operativsystemet og brukerprogrammer. Operativsystemer

72  Windows API er et gammelt bibliotek og benyttes av alle Windows versjoner fra Windows 95 og oppover.  API = Application Program Interface Operativsystemer

73  Når en programmerer som utvikler et program for Windows skal kommunisere med operativsystemet, skjer dette ved kall til funksjoner i Windows API. Operativsystemer

74  Noen eksempler på funksjonskall programmerere kan bruke i Windows API er  WriteFileSkrive til fil.  CreateProcessStarte en prosess.  SetFocusGi fokus til et objekt.  GetLocalTimeHente klokkeslettet.  CloseWindowLukke et vindu. Operativsystemer

75  All programvare laget for Windows samarbeider med og benytter Windows API.  For eksempel vil programmer få tak i hendelser i Windows som tastetrykk, bevegelse av mus, innsetting av en CD eller en USB penn, via funksjoner i Windows API. Operativsystemer

76  Windows API kan deles i følgende  Administrasjon og management  Diagnostisering  Grafikk og multimedia  Nettverk  Sikkerhet  System tjenester  Windows brukergrensesnitt Operativsystemer

77  Windows er forskjellig fra de fleste andre operativsystemer ved at de fleste tekststrenger består av Unicode tegn som har en vidde på 16-bit.  Unicode er et internasjonalt tegnsett som kan representere alle bokstaver og tegn i verden. Operativsystemer

78  Den mest brukte tegn standarden har tidligere vært ASCII.  ASCII = American Standard Code for Information Interchange.  Men ASCII har bare 256 tegn og dette strekker ikke til i en internasjonal verden. Operativsystemer

79  Fordelen med Unicode er at det tillater flerspråklig kommunikasjon.  Unicode gjør det mulig å representere flere språk i et og samme dokument. For mange språk er det vanskelig eller umulig å gjøre dette uten å bruke Unicode. Operativsystemer

80  I forbindelse med operativsystemer snakker man om tjenester, funksjoner og rutiner.  En tjeneste defineres gjerne som en eller flere rutiner som utføres når man kaller på dem. Operativsystemer

81  Hva som er forskjellen på en tjeneste, en funksjon og en rutine er en definisjonssak.  Vi skal i det følgende se litt på hvordan disse uttrykkene benyttes i forbindelse med ulike deler av operativsystemet Windows. Operativsystemer

82  I Windows bruker man følgende terminologi  Windows API funksjoner  Systemtjenester i Windows  Kjernefunksjoner  Windows tjenester  DLL-er Operativsystemer

83  Windows API funksjoner er dokumenterte underrutiner som kan kalles fra brukerprogrammer.  Når man arbeider med Windows API bruker man altså ordet funksjoner. Operativsystemer

84  Systemtjenester (Native system services) i Windows er udokumenterte tjenester som kjører i kjernemodus.  Drivere kan kalle disse tjenestene direkte. Programmer i brukermodus kan kalle dem via systemkall. Operativsystemer

85  Kjernefunksjoner eller kjernerutiner (Kernel support functions or routines) er underrutiner i operativsystemet som bare kan kalles fra kjernemodus. Operativsystemer

86  Windows tjenester (Windows Services) er prosesser som kjører i bakgrunnen og utfører en eller annen funksjon.  Windows tjenester kan konfigureres slik at de starter automatisk når maskinen startes, men de kan også startes for hånd. Operativsystemer

87  DLL-er (Dynamic Link Libraries) er underrutiner som kan kalles av programmer i brukermodus.  Programmer i Windows benytter ofte DLL-er.  Fordelen med DLL-er er at programmer kan dele dem og Windows sørger for at det bare er en kopi av en DLL i minnet om gangen. Operativsystemer

88

89  Noen sentrale komponenter i arkitekturen til Windows operativsystem er  Brukermodus og kjernemodus  Kjernen  Hardware laget  Windows utøvende tjenester Operativsystemer

90  Windows kjører i to modi  Brukermodus  Kjerne modus Operativsystemer

91  Brukerprogrammer kjører i brukermodus og prosesser tilhørende operativsystemet kjører i kjernemodus.  Hensikten med at Windows kjører i to modi er å øke sikkerheten til operativsystemet. Operativsystemer

92  Programmer som kjører i brukermodus har kun begrenset tilgang til systemets ressurser.  Programmer i brukermodus kan kun nå funksjoner og data i kjernemodus via Windows API. Operativsystemer

93  Prosesser som kjører i kjernemodus har tilgang til all hardware og kan utføre alle oppgaver som er mulig på maskinen. Operativsystemer

94  Sentrale komponenter i kjernemodus er  Kjernen  Hardware laget  Utøvende tjenester Operativsystemer

95  Kjernen i et operativsystem refererer til den mest sentrale delen av operativsystemet.  Kjernen (Kernel) danner en bro mellom brukerprogrammer og dataprosessering på hardware nivå. Operativsystemer

96  Den viktigste oppgaven til kjernen er å tillate programmer å kjøre og å gi dem tilgang til hardware.  For å kjøre et program setter kjernen opp et adresserom for programmet, laster programmets kode inn i minnet og gir programmet et stakklager. Operativsystemer

97  Andre viktige oppgaver for kjernen  Det er kjernen som gir programmer adgang til prosessoren.  Kjernen bestemmer hvilken del av datamaskinens minnet som en prosess kan bruke.  Kjernen mottar forespørsler fra prosesser for å utføre input/output og gir tilgang til aktuelt utstyr. Operativsystemer

98  Kjernen holder rede på hardware utstyr som er tilkoblet datamaskinen ved å ha en liste over dette utstyret.  Det er kjernens oppgave å gi prosesser tilgang til hardware utstyr når det er behov for det. Operativsystemer

99  Hardwarelaget er et lag mellom fysisk hardware og programvare som kjører på operativsystemet.  En oppgave for hardwarelaget er å få Windows operativsystem til å kunne fungere på ulike hardware plattformer. Operativsystemer

100  Hardwarelaget (Hardware Abstraction Layer) forkortes gjerne til HAL.  Hardware Abstractions er et sett med rutiner som gir programmer tilgang til hardware utstyr uavhengig av hvilket fabrikat utstyret tilhører. Operativsystemer

101  Hardwarelaget utgjør et brukergrensesnitt mot hardwareutstyret på datamaskinen som operativsystemet skal virke på.  Programmer i Windows vil derfor ikke kommunisere direkte med hardware, men kommuniserer med hardware via hardwarelaget. Operativsystemer

102  Utøvende tjenester (Executive Services) er tjenester i Windows operativsystem som hjelper programmer i brukermodus å kjøre på datamaskinsystemet. Operativsystemer

103  Utøvende tjenester inneholder mange grunnleggende tjenester i Windows operativsystem.  For eksempel er det utøvende tjenester som behandler tråder og prosesser, datamaskinens minne og input/output. Operativsystemer

104  Noen hovedkomponenter i Windows utøvende tjenester  Objekt behandleren  Konfigurasjonsbehandleren  Prosess og tråd behandleren  Input/output behandleren  Installasjon og konfigurasjonsbehandleren  Strømforsyningsbehandleren  Hurtigbuffer (cache) behandleren  Minnebehandleren Operativsystemer

105

106  Det er mange systemprosesser som alltid kjører i et hvert Windows system. Noen av disse er.  Idle process  Session Manager  Winlogon  Windows Subsystem Operativsystemer

107  Idle process (den uvirksomme prosessen) består av en eller flere tråder i kjernen som kjører i prosessor når det ikke er andre tråder som kjører på maskinen.  I et system med flere prosessorer er det en idle process for hver prosessor. Operativsystemer

108  I datavitenskapen er en sesjon (Session) en aktiv utveksling av informasjon, også kalt en dialog, mellom to enheter.  Sesjonsbehandleren er den første prosessen som blir laget i brukermodus. Sesjonsbehandleren har ansvaret for mange viktige trinn i oppstarten av Windows. Operativsystemer

109  Windows Logon Process behandler innlogging og utlogging på systemet.  Winlogon blir aktivisert når noen trykker Ctrl+Alt+Delete på tastaturet. Operativsystemer

110  Windows Subsystem består av flere komponenter som har sentrale oppgaver i operativsystemet.  Windows Subsystem tar seg blant annet av tastatur, mus og skjermbilde.  Windows Subsystem er derfor nødvendig for at Windows skal kunne kjøre. Operativsystemer

111

112  Windows operativsystem har mange mekanismer som blir benyttet av komponenter i kjernemodus.  Disse mekanismene benyttes av komponenter som utøvende tjenester, kjernen og utstyrsdrivere. Operativsystemer

113  Noen systemmekanismer er  Avbruddsignaler  Unntakssignaler  Objekt behandleren  Synkronisering  Globale flagg  Wow64 Operativsystemer

114  Windows er et interaktivt operativsystem som venter på at hendelser skal skje.  Eksempler på slike hendelser er trykk på tastaturet, museklikk eller innsetting av en CD. Operativsystemer

115  Når slike hendelser inntreffer må de få tid til å utføres i prosessor.  Og dette må skje med en gang slik at prosessor må avbryte det den holder på med for å utføre hendelsen. Operativsystemer

116  For at en hendelse skal utføres med en gang den skjer benytter Windows avbruddsignaler (Interrupts).  Dette medfører at en tråd som er i prosessor kan avbrytes slik at en hendelse kan utføres istedenfor. Operativsystemer

117  Fordelen med å bruke avbruddsignaler er at prosessor får mest mulig tid til å holde på med sitt.  Prosessor blir bare avbrutt når det er helt nødvendig å utføre en tjeneste. Operativsystemer

118  Avbruddsignaler fra hardware kommer oftest fra input/output utstyr som må gjøre prosessor oppmerksom på at den må utføre en tjeneste.  Men nesten alle typer perifere enheter benytter avbruddsignaler som den primære metode til å få operativsystemet til å utføre handlinger. Operativsystemer

119  Unntakssignaler (Exceptions) likner på avbruddsignaler.  Men til forskjell fra avbruddsignaler som kan skje når som helst, kan unntakssignaler bare oppstå ved programkjøring. Operativsystemer

120  Unntakssignaler er en konstruksjon som benyttes av programmeringsspråk eller hardwaremekanismer til å forandre vanlig programkjøring. Operativsystemer

121  Unntakssignaler er noe som kan skje ved at det oppstår en feil.  Noen eksempler på forhold som kan gi unntakssignaler er  Divisjon med null  Overflyt  Stakkfeil  Sidefeil i minnet Operativsystemer

122  Programmerere kan bruke unntakssignaler i programkode til å behandle feil eller tilfeller hvor noe ikke går etter planen.  For eksempel hva skal skje om et program skal åpne en fil og filen ikke eksisterer? Operativsystemer

123  Windows bruker et system som kalles strukturert unntaksbehandling. Dette gir programmer anledning til å få kontroll over situasjonen når det skjer en feil.  Programmet kan da prøve å rette opp feilen selv med kode som er skrevet med tanke på at en unntakstilstand har oppstått. Operativsystemer

124  Objekt behandleren tar seg av objekter som er i kjernemodus.  Objekter er blant annet prosesser, tråder, filer, semaforer, drivere, hendelser, og også mange andre typer objekter. Operativsystemer

125  Objekt behandleren tar seg av oppgaver som  Opprette og returnere hendler til objekter.  Lage flere hendler til et objekt om nødvendig.  Lukke hendler til objekter.  Å undersøke om en prosess har rett til å bruke et objekt.  Holde orden på hvilke kvoter som tilhører ressurser. Operativsystemer

126  I alt tar objekt behandleren seg av livssyklusen for objekter fra de opprettes til de fjernes.  Objekt behandleren har en svært viktig oppgave da den tar seg av behandlingen av systemressurser og datastrukturer. Operativsystemer

127  Wow64 står for  Windows 32-bit On Windows 64-bit  Wow64 består av DLL-er som tillater 32-bits programmer å kjøre i 64-bits versjoner av Windows. Operativsystemer

128  Wow64 undersystem er et lag i Windows operativsystem som tillater 32-bits programmer å fungere på et 64-bits system uten å måtte gjøre endringer i programvaren.  Wow64 er inkludert i alle 64-bits versjoner av Windows. Operativsystemer

129  Registret er en systemdatabase som inneholder informasjon til å starte Windows og til konfigurere systemet. Operativsystemer

130  Windows har mye viktig informasjon i registeret. Dette er informasjon som  Hvilke drivere som skal benyttes til ulikt utstyr.  Hvilken programvare som skal startes ved oppstart.  Innstillinger som bestemmer oppsettet til Windows. Operativsystemer

131  Registret inneholder programinnstillinger som kontrollerer hvordan Windows fungerer, en sikkerhetsdatabase, og brukerinnstillinger.  Brukerinnstillinger er for eksempel farger og bakgrunn på desktop. Operativsystemer

132  Windows henter data i registeret i følgende situasjoner.  Ved oppstart av datamaskinen (boot process).  Ved innlasting av kjernen (kernel boot process).  Når en bruker logger seg inn på systemet.  Ved oppstart av programmer. Operativsystemer

133  Konfigurasjonsbehandleren er en viktig komponent i Windows utøvende tjenester som tar seg av og behandler registeret.  Konfigurasjonsbehandleren heter på engelsk Configuration Manager. Operativsystemer

134  Konfigurasjonen til en datamaskin vil forandres over tid.  Konfigurasjonsbehandleren oppdaterer registeret etter hvert som programmer og andre komponenter i operativsystemet forandrer verdier til nøkler og verdier i registeret. Operativsystemer

135  Ved oppstart av datamaskinen sørger konfigurasjonsbehandleren for at datamaskinen får denne nye konfigurasjonen. Operativsystemer

136

137 .NET Framework Class Library er biblioteket som benyttes i CLR. .NET Framework Class Library kan brukes av flere språk i Visual Studio.  Det er Visual Basic, C#, C++, J#, … Operativsystemer

138 .NET Framework Class Library er delt opp i namespaces.  Hver namespace innholder klasser, strukturer, enumerasjoner, delegater og interfaces som vi kan benytte og bygge programmer på. Operativsystemer

139  Systems::Collections er en namespace som har klasser for å bevare og behandle objekter.  Man kan bruke lister, trær, arrayer og hash tables. Operativsystemer

140  System::IO har klasser som tar seg av Input og Output.  Dette inkluderer data streams, filer, kataloger og formatering av Input og Output. Operativsystemer

141  System::Threading har klasser for parallell programmering.  Her kan man lage tråder og bruke mekanismer for synkronisering som semaforer og monitorer. Operativsystemer

142  System::Net har klasser for nettverks programmering.  Dette inkluderer sockets, network streams, protokoller med mer. Operativsystemer

143  System::Windows::Forms brukes til GUI programmering.  Denne namespace kommer vi til å bruke når vi skal begynne med Windows programmering. Operativsystemer

144  C++ er et språk som er en blanding av gammelt og nytt. Det er tre måter å opprette objekter i C++  Statisk deklarasjon.  Dynamisk allokering i det frie minnet.  Allokering i managed heap (minne). Operativsystemer

145  Eksempel på å opprette et objekt ved statisk deklarasjon class Minklasse{ … }; Minklasse mittobjekt; // Oppretter et objekt mittobjekt.tall = 2; // Bruk av en variabel Operativsystemer

146  Eksempel på å opprette et objekt ved dynamisk allokering class Minklasse{ … }; Minklasse *p = new Minklasse(); p->tall = 5; delete p; Operativsystemer

147  Ved dynamisk allokering oppretter man objekter i det frie minnet.  Disse objektene blir i det frie minnet til de slettes med delete eller til programmet avsluttes. Operativsystemer

148  Eksempel på å opprette et objekt i managed heap ref class Minklasse{ … }; Minklasse^ mk = gcnew Minklasse();  Garbage Collector sletter objektet når det ikke lenger er bruk for det. Operativsystemer

149  I objektorientert programmering er det i blant nødvendig å kunne kalle en metode i en klasse, fra kode som befinner seg i en annen klasse.  For å gjøre dette benyttes en type referanse som kalles delegate. Operativsystemer

150  En delegate er omtrent det samme som en peker til en metode.  Har man en peker til en metoden kan man gjøre metodekall via pekeren.  Å bruke en delegate har imidlertid større sikkerhet enn å bruke en peker. Operativsystemer

151 ref class Minklasse { public: String^ skrivString(); }; Minklasse^ mittOb = gcnew Minklasse(); delegate String^ minDelegate(); minDelegate^ del = gcnew minDelegate(mittOb, &MinKlasse::skrivString); Operativsystemer


Laste ned ppt " Et dataprogram er programkode og programressurser som ligger på en eller flere filer på harddisken.  Når vi starter et program og det lastes inn i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google