Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

2 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler2 Hva er læringsstil (Dunn & Dunn) Læringsstil Informasjons- bearbeiding Spesielle lærings- preferanser

3 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler3 Informasjonsbearbeiding

4 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler4 Informasjonsbearbeiding Hvordan behandler (prossesserer) jeg informasjon? oHjernedominans HøyredominansVenstredominans

5 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler5 Om begrepsbruken og teoriforståelse Høyre Den kunstnerlige hjernen: identifisering, bilde, helhet, symbol, visualiseringer, dagdrømming, fantasi, og annet. Venstre Den akademiske hjernen: lesing, skriving, regning, analyse, logikk, årsaksforhold, med mer. ANALYTISK HOLISTISK/Global

6 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler6 Informasjonsbearbeiding (Bostrøm) Analytisk (venstre) KombinasjonHolistisk (globalt) (høyre) SekvensiellBåde sekvensiell og helhet Helheten først 28%17%55%

7 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler7 Undersøkelse (Bostrøm 2004) Klassen 28% analytisk 55% holistisk 17% kombinasjon Lærere 65% analytiske (mattelærere) Presenterer info, oppgaver, undervisning i overensstemmelse med sin egen dominans.

8 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler8 Refleksjon Reflekter over denne ”informasjonen” i forhold til egen informasjonsbehandling.

9 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler9 Læringspreferanser 20 faktorer som påvirker min læring

10 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler10

11 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler11 Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø? Lyd: Lyd eller ro? –Musikk uten ord –Barokkmusikk bedre en rock? –Fleksibel: noen ganger med – noen ganger uten. Lys: –Kraftig –Svakt –Fleksibel –Fluoriserende lys kan overstimulere: yngre

12 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler12 Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø? Temperatur –Varmt –Kjølig –Fleksibel Design: klasseværelset – studiestedet –Hva er optimalt? 40% av folkeskoleelevene (Danmark) foretrekker uformelt studiemiljø 20% formelt miljø 40% fleksible

13 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler13 Emosjonelle elementer (Se: Imsen kap. 15,2) Positive følelser er livsviktige –Oppgitthet, stress, følelse av misslykkethet = katastrofe! –Fysiologiske virkninger: (Sylwester:http://www.brainconnection.com/library/?main=talkhome/columnists Stresshormoner: hindrer læring Kortisoninnholdet øker: kan føre til fall i neuroner i hippocampus = den viktigste del av hjernen for læring/hukommelse. http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus Læringens tredelte kjede: –Emosjoner: bevisst/ubevisst, styrer –Oppmerksomhet: som igjen styrer vår motivasjon for (se Imsen: Oppmerksomhet og konsentrasjon: s.218 – 220, 4. utg. 2006) –Læring

14 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler14 Emosjonelle elementer Motivasjon Ansvarlighet (tilpasning/ikke tilpasning) Utholdenhet Struktur

15 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler15 Sosiologisk Alene Par Venner Team Voksne Variasjon Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring?

16 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler16 Fysiologisk Persepsjon (sansene): –Høre (auditiv) –Se (visuell) –Berøre, føle (taktil) –Erfare (kinestetisk) Inntak av mat Bevegelse Tid Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring? Kommer nærmere tilbake til disse fire sansene

17 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler17 Psykologisk Global Analytisk Impulsiv Reflektert Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring?

18 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler18 Betydningen av preferansene 20 faktorer –95% sikkerhet for at elever presterer bedre hvis de faktorer som har spesiell betydning blir vektlagt. Ikke uvanlig med mellom 6 – 14 preferanser for hver person. Jo sterkere preferanse, desto viktigere at eleven får behovet dekket.

19 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler19 Test av læringsstil LSI (Learning Styles Inventory, 5 – 14 år) PEPS (Productivity Environmental Preferenc Survey, 15 år – voksen)

20 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler20 Test av læringsstil Testen vurderer 20 faktorer Den 21. faktoren er informasjons- bearbeiding. Den blir ikke vurdert i testen

21 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler21

22 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler22

23 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler23 Tolking av test. Profil Rapport Hjelp til å tolke

24 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler24 Refleksjon Hvordan vil de 20 miljøfaktorene påvirke læringsmiljøet på egen skole?

25 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler25 Hva dreier det seg om? Informasjonsbearbeiding Læringspreferanser 2. Lærerens undervisningsstil 1. Elevenes læringsstil = sammenheng 3. Ytre miljø

26 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler26 Elevenes læringsstil

27 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler27 Informasjonsbearbeiding Generell informasjon Læringsmateriell Presenteres på to forskjellige måter ANALYTISKHOLISTISK

28 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler28 Analytisk Holistisk (globalt) Fra del til helhet Korte detaljrike avsnitt Logiske enheter og beskrivelser Tydelige og konkrete oppgaver Stillhet, rutine og ro Sterk ytre struktur Helheten først – deretter detaljene Personlig historie med hverdagsnær virkelighetstilknytning Multisensorisk med bilder og farger Annerledes og ulik form og innhold Valgfrihet

29 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler29 Refleksjon I hvilken grad er informasjon og undervisningsmateriell valgt med tanke på en analytisk eller holistisk prosessering på vår skole?

30 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler30 Læringspreferanser Visuell Auditiv Taktil Kinestetisk Blandingsstil Eget læringsarbeid skjer etter sterkeste preferanse. Dette må læres!

31 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler31 Blandingsstil

32 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler32 Lærerens undervisningsstil Ta hensyn til –Informasjonsbearbeiding: Analytisk Holistisk –Læringspreferanser: De 16 faktorene (20 – 4) VAKT

33 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler33 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser Jeg liker å tegne og male Jeg foretrekker orden og system Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Jeg arbeider raskt

34 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler34 Tips Lage tankekart Bruke fargeblyanter og understreke Be læreren å skrive ned det viktigste Lage collage Bruke fantasien Ta notater Arbeide med farger og bilder Tegne av Bruke PC Skrive historier

35 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler35 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg elsker å høre læreren fortelle Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete”

36 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler36 Tips Spill inn det du vil huske Stille spørsmål Diskutere Se og høre på TV/video Be læreren fortelle det som er viktig Intervjue Lære bort til kameratene Repetere det som er viktig Lese høyt Spille teater

37 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler37 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg er hendig! Jeg er flink til å bygge og konstruer e Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe

38 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler38 Tips Oppleve Lage film Lage egne spill Bruke PC Bygge modeller utforske Bevege meg ofte Be noen vise meg hvordan jeg gjør det. Mime Kooshball

39 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler39 Kooshball During the 1988 Christmas season, the Koosh ball was the hottest toy on the shelves. The Koosh ball was a rubber ball filled with a jelly-like plasma and its outside consisted of hundreds of rubber spikes making it look like a soft and flexible porcupine that did not hurt to hold or squeeze. When someone squeezed the object, the plasma caused it to squirm around in his hand while the spikes provided something to grip in one's hand. The koosh ball was developed by Scott Stillinger and Matt Button, the owners of Oddz On Products. The toys had great appeal with a surprising number of adult fans. It was estimated that 40% of the toys were purchased for adults to play with. Several million units were shipped from the next four years and were supported by an official user's guide "The Official Koosh Ball." While the number of units sold has dropped off, they are still a holiday favorite.

40 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler40 Refleksjon Hvilke muligheter har deres skole til å tilpasse opplæringen ut fra VAKT- modellen?

41 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler41 Praksis

42 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler42 Lena Bostrøm 1.Ordne individuelle læringsmiljøer (20) –Studere på din beste tid. –Belysning etter behov –Sosiale behov –osv 2.Omforme materiell –Analytisk og holistisk –V-A-K-T 3.Trene –gjøre lekser, løse oppgaver på ulike vis.

43 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler43 Rita Dunn 1.Introduseres ved hjelp av elevens individuelle perseptuelle kapasitet (H/A, VAKT) 2.Forsterkes gjennom andre eller tredje sans 3.Praktiseres ved å la eleven bruke informasjonen


Laste ned ppt "Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google