Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

2 Hva er læringsstil (Dunn & Dunn)
Informasjons- bearbeiding Spesielle lærings- preferanser Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

3 Informasjonsbearbeiding
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

4 Informasjonsbearbeiding
Hvordan behandler (prossesserer) jeg informasjon? Hjernedominans Venstredominans Høyredominans Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

5 Om begrepsbruken og teoriforståelse
Høyre Den kunstnerlige hjernen: identifisering, bilde, helhet, symbol, visualiseringer, dagdrømming, fantasi, og annet. Venstre Den akademiske hjernen: lesing, skriving, regning, analyse, logikk, årsaksforhold, med mer. HOLISTISK/Global ANALYTISK Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

6 Informasjonsbearbeiding (Bostrøm)
Analytisk (venstre) Kombinasjon Holistisk (globalt) (høyre) Sekvensiell Både sekvensiell og helhet Helheten først 28% 17% 55% Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

7 Undersøkelse (Bostrøm 2004)
Klassen 28% analytisk 55% holistisk 17% kombinasjon Undersøkelse (Bostrøm 2004) Lærere 65% analytiske (mattelærere) Presenterer info, oppgaver, undervisning i overensstemmelse med sin egen dominans. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

8 Refleksjon Reflekter over denne ”informasjonen” i forhold til egen informasjonsbehandling. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

9 Læringspreferanser 20 faktorer som påvirker min læring
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

10 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold
Læringsstiler

11 Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø?
Lyd: Lyd eller ro? Musikk uten ord Barokkmusikk bedre en rock? Fleksibel: noen ganger med – noen ganger uten. Lys: Kraftig Svakt Fleksibel Fluoriserende lys kan overstimulere: yngre Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

12 Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø?
Temperatur Varmt Kjølig Fleksibel Design: klasseværelset – studiestedet Hva er optimalt? 40% av folkeskoleelevene (Danmark) foretrekker uformelt studiemiljø 20% formelt miljø 40% fleksible Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

13 Emosjonelle elementer (Se: Imsen kap. 15,2)
Positive følelser er livsviktige Oppgitthet, stress, følelse av misslykkethet = katastrofe! Fysiologiske virkninger: (Sylwester:http://www.brainconnection.com/library/?main=talkhome/columnists Stresshormoner: hindrer læring Kortisoninnholdet øker: kan føre til fall i neuroner i hippocampus = den viktigste del av hjernen for læring/hukommelse. Læringens tredelte kjede: Emosjoner: bevisst/ubevisst, styrer Oppmerksomhet: som igjen styrer vår motivasjon for (se Imsen: Oppmerksomhet og konsentrasjon: s.218 – 220, 4. utg. 2006) Læring Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

14 Emosjonelle elementer
Motivasjon Ansvarlighet (tilpasning/ikke tilpasning) Utholdenhet Struktur Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

15 Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring?
Sosiologisk Alene Par Venner Team Voksne Variasjon Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

16 Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring?
Fysiologisk Persepsjon (sansene): Høre (auditiv) Se (visuell) Berøre, føle (taktil) Erfare (kinestetisk) Inntak av mat Bevegelse Tid Kommer nærmere tilbake til disse fire sansene Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

17 Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring?
Psykologisk Global Analytisk Impulsiv Reflektert Oppgave: Hvilken rolle spiller slike elementer for deg i din læring? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

18 Betydningen av preferansene
20 faktorer 95% sikkerhet for at elever presterer bedre hvis de faktorer som har spesiell betydning blir vektlagt. Ikke uvanlig med mellom 6 – 14 preferanser for hver person. Jo sterkere preferanse, desto viktigere at eleven får behovet dekket. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

19 Test av læringsstil LSI (Learning Styles Inventory, 5 – 14 år)
PEPS (Productivity Environmental Preferenc Survey, 15 år – voksen) Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

20 Test av læringsstil Testen vurderer 20 faktorer
Den 21. faktoren er informasjons-bearbeiding. Den blir ikke vurdert i testen Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

21 ? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

22 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold
Læringsstiler

23 Tolking av test. Profil Rapport Hjelp til å tolke
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

24 Refleksjon Hvordan vil de 20 miljøfaktorene påvirke læringsmiljøet på egen skole? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

25 Hva dreier det seg om? 1. Elevenes læringsstil
Informasjonsbearbeiding Læringspreferanser 2. Lærerens undervisningsstil 3. Ytre miljø = sammenheng Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

26 Elevenes læringsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

27 Informasjonsbearbeiding
Generell informasjon Læringsmateriell Presenteres på to forskjellige måter ANALYTISK HOLISTISK Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

28 Analytisk Holistisk (globalt)
Fra del til helhet Korte detaljrike avsnitt Logiske enheter og beskrivelser Tydelige og konkrete oppgaver Stillhet, rutine og ro Sterk ytre struktur Helheten først – deretter detaljene Personlig historie med hverdagsnær virkelighetstilknytning Multisensorisk med bilder og farger Annerledes og ulik form og innhold Valgfrihet Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

29 Refleksjon I hvilken grad er informasjon og undervisningsmateriell valgt med tanke på en analytisk eller holistisk prosessering på vår skole? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

30 Eget læringsarbeid skjer etter
Læringspreferanser Eget læringsarbeid skjer etter sterkeste preferanse. Dette må læres! Visuell Auditiv Taktil Kinestetisk Blandingsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

31 Blandingsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

32 Lærerens undervisningsstil
Ta hensyn til Informasjonsbearbeiding: Analytisk Holistisk Læringspreferanser: De 16 faktorene (20 – 4) VAKT Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

33 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser
Jeg foretrekker orden og system Jeg liker å tegne og male Jeg arbeider raskt Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

34 Tips Lage tankekart Bruke fargeblyanter og understreke
Be læreren å skrive ned det viktigste Lage collage Bruke fantasien Ta notater Arbeide med farger og bilder Tegne av Bruke PC Skrive historier Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

35 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg elsker å høre læreren fortelle
Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete” Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

36 Tips Spill inn det du vil huske Stille spørsmål Diskutere
Se og høre på TV/video Be læreren fortelle det som er viktig Intervjue Lære bort til kameratene Repetere det som er viktig Lese høyt Spille teater Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

37 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille
Jeg er flink til å bygge og konstruere Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe Jeg er hendig! Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

38 Tips Oppleve Lage film Lage egne spill Bruke PC Bygge modeller
utforske Bevege meg ofte Be noen vise meg hvordan jeg gjør det. Mime Kooshball Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

39 Kooshball During the 1988 Christmas season, the Koosh ball was the hottest toy on the shelves. The Koosh ball was a rubber ball filled with a jelly-like plasma and its outside consisted of hundreds of rubber spikes making it look like a soft and flexible porcupine that did not hurt to hold or squeeze. When someone squeezed the object, the plasma caused it to squirm around in his hand while the spikes provided something to grip in one's hand. The koosh ball was developed by Scott Stillinger and Matt Button, the owners of Oddz On Products. The toys had great appeal with a surprising number of adult fans. It was estimated that 40% of the toys were purchased for adults to play with. Several million units were shipped from the next four years and were supported by an official user's guide "The Official Koosh Ball." While the number of units sold has dropped off, they are still a holiday favorite. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

40 Refleksjon Hvilke muligheter har deres skole til å tilpasse opplæringen ut fra VAKT-modellen? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

41 Praksis Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

42 Lena Bostrøm Ordne individuelle læringsmiljøer (20) Omforme materiell
Studere på din beste tid. Belysning etter behov Sosiale behov osv Omforme materiell Analytisk og holistisk V-A-K-T Trene gjøre lekser, løse oppgaver på ulike vis. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

43 Rita Dunn Introduseres ved hjelp av elevens individuelle perseptuelle kapasitet (H/A, VAKT) Forsterkes gjennom andre eller tredje sans Praktiseres ved å la eleven bruke informasjonen Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler


Laste ned ppt "Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google