Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8 Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8 Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8 Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV

2 To forskjellige verdener!  Skolen i Kongo, Kenya, Zimbabwe, Malawi … Kari Spernes - HiØ2  Skolen i Norge

3 REFLEKTER!  Egenmotivasjon?  Hvordan skape motivasjon hos elevene? Kari Spernes - HiØ3

4 4 Definisjon:  Motivasjon er det som –Forårsaker handling hos individet –Det som holder denne aktiviteten ved like –Det som gir aktiviteten mål og mening  Motivasjon brukes i forbindelse med målrettede handlinger. Kari Spernes - HiØ

5 5 INDRE MOTIVASJON  Indrestyrt atferd / naturlig motivering  Interesse for saken, lærestoffet eller handlingen i seg selv  Det oppleves som meningsfullt å utføre aktiviteten Kari Spernes - HiØ

6 6 YTRE MOTIVASJON  Ytrestyrt atferd / ”kunstig” motivering  Belønning (eventuelt unngå straff)  Ingen interesse for selve aktiviteten/lærestoffet  Aktiviteten oppleves ikke som meningsfull Kari Spernes - HiØ

7 7 Drivkrefter i læringen BehaviorismenHedonisme (gjøre det som lønner seg – søke glede/unngå smerte) Ytre motivasjon KognitivismenFinne struktur og mønstre. Indre motivasjon KonstruktivismenNysgjerrighet – ”trang til å finne ut av” Indre motivasjon Sosiokulturell teori Vil være et sosialt vesen Indre/ytre motivasjon?

8 8 FØLELSER  Grunnlaget for all motivasjon er følelser (emosjoner)  Forut for en følelse foreligger det alltid en persepsjon eller en tolking av en situasjon  Følelser - en fysiologisk reaksjon  Følelser må sosialiseres  Både følelser og evner viktige i læringssituasjoner  Samspill mellom tanker, følelser, behov og motivasjon Kari Spernes - HiØ

9 9 Maslows behovshierarki 5. behov for selvrealisering 4. behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning 3. behov for kjærlighet og sosial tilknytning 2. behov for trygghet og sikkerhet 1. fysiologiske behov Kari Spernes - HiØ

10 10 Holder Maslows teori? 1. Kan behov skapes? 2. Kan behov være kulturavhengig? 3. Kan behov være kjønnsavhengig? Kari Spernes - HiØ

11 Galtung/Wirak modellen BehovNår behovs- tilfredsstillelsen er truet Når behovet er tilfredsstilt 0 levevoldtrygghet 1 mat og vann 2 klær 3 bolig 4 helse 5 utdanning 6 samvære fattigdomvelferd 7 arbeid 8 frihet 9 Politikk undertrykkingfrihet 10 Nye opplevelser 11 Selvrealisering 12 mening fremmedgjøringidentitet økologiøkologisk problemlikevekt, balanse Kari Spernes - HiØ11

12 12 PRESTASJONSMOTIVASJON/ mestringsmotivasjon (Ta) Angsten for å Lysten til å lykkes (Ts) mislykkes (Tf) Ta = Ts + Tf personen oppgave TfTsTa Kari Spernes - HiØ

13 13 Hvordan bli ”tent” på å mestre?  Et grunnleggende mestringsmotiv? (latent – miljøpåvirket?)  Personens subjektive vurdering av muligheten til å lykkes  Personens subjektive vurdering av verdien av det å lykkes  Middels vanskelige oppgaver det ideelle! Kari Spernes - HiØ

14 14 MOTIV  Autonomt motiv: Forventning om positiv følelse ved å mestre  Sosialt motiv: Forventning om anerkjennelse Kari Spernes - HiØ

15 15 Den gode sirkel Positiv vurdering av andre Positiv egenvurdering Autonomt motiv Sosialt motiv Handling, prestasjon Positiv følelse ved å mestre Positiv følelse ved sosial anerkjennelse

16 16 Den onde sirkel Negativ vurdering av andre Motiv for å unngå å misslykkes. Forventning om negativ vurdering Vond følelse (nederlagsoppl.) Handling, prestasjon Kari Spernes - HiØ

17 17 Nederlagsreduserende strategier  Trekke seg tilbake fra arbeidet  Å gi læreren falskt inntrykk av flid  Å sette seg urealistisk høye mål  Å ikke investere særlig flid i arbeidet (underytelse)  Å sette målet så lavt at suksess er garantert  Fusk  Strebere Kari Spernes - HiØ

18 18 Kjønnsroller og prestasjonsmotivasjon  Jenter undervurderer sin egen dyktighet  Jenter forventer negative sanksjoner dersom de lykkes i konkurranse men gutter  Sosiale konstruksjoner? Kari Spernes - HiØ

19 19 PRESTASJONSANGST  Prestasjonsangst er forventning om en ubehagelig opplevelse Hvorfor har enkelte elever større prestasjonsangst enn andre? –Personlighet ? –Miljøbestemt ? –Lært? Kari Spernes - HiØ

20 20 Tiltak for å motvirke prestasjonsangst  Hva kan du som lærer gjøre for å tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker?  Hvilken betydning har klasseromsklima for å motvirke prestasjonsangst? Kari Spernes - HiØ

21 21 Attribusjonsteori (fortolkningsteori) En teori om hvordan vi knytter årsaksforklaringer til det som hender oss. Kari Spernes - HiØ

22 22 Årsaksfortolkninger  Lokalisering – hvor plasseres ansvaret? –Indre (internal) fortolkning –Ytre (eksternal) fortolkning  Stabilitet –Over tid (Læreren er håpløs) –Varierende (hadde en dårlig dag)  Kontrollerbarhet –Egen makt over situasjonen –Andre har makt over situasjonen Kari Spernes - HiØ

23 23 Ulike måter å tolke årsaker til suksess og nederlag INDRE YTRE stabileustabilestabileustabile Ukontrol- lerbare evnertrøtthetvanske- grad i oppg. flaks/ uflaks Kontrol- lerbare jevn flid”skipper- tak” læreren, undervis- ningen hjelp fra andre Kari Spernes - HiØ

24 24 Årsaksfortolkninger og selvoppfatning Høy selvoppfatning Lav selvoppfatning Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

25 25 Årsaksfortolking og kjønnsroller GutterJenter Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

26 26 Hva påvirker personens tolkningmønster?  Tidligere erfaringer  Alder og modenhet  Den intellektuelle utviklingen  Sammenlikning med andre  Andres forventninger Kari Spernes - HiØ

27 27 INSTRUMENTALISME i skolen arbeid Fase 1 glede ved arbeidet Fase 2 arbeid ros, belønning arbeid Fase 3 videre skole/ jobb elevenoppgave eleven oppgave lærer eleven oppgave lærer karakter Kari Spernes - HiØ

28 HVA SKJER PÅ VEIEN?  3. klasse: Si hva diftonger betyr da Kari!! Please!!  6. klasse: Er det greit at vi prøver å lære alle landa?  10. klasse: Hva er vitsene med å lære om forskjellige yrker æ?!? 28Kari Spernes - HiØ

29 Et eksempel på forandring  Klass 9A – ved oppstart Klass 9A  Klass 9A – etter avsluttet prosjekt Klass 9A  Handler dette om motivasjon? (ytre/indre?)  Hvilken rolle spiller læreren? Kari Spernes - HiØ29


Laste ned ppt "MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8 Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google