Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er digital kompetanse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er digital kompetanse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er digital kompetanse?
Ved Rolf K. Baltzersen fra Høgskolen i Østfold

2

3 Internett har blitt den mediekanalen som barn og ungdom bruker mest tid på (Lindbøl 2008).

4

5 My two year old son loves this video! Thanks.

6

7

8

9 HIV DATAMASKINENE UT AV KLASSEROMMET!

10 Det liberale demokratiet vil ikke felles av en Hitler eller Pol Pot, men drukne i kloakk!

11

12

13

14 McFarlane, en av ImpaCT2-forskerne, oppgir i et intervju at hun ikke er overrasket over at den norske regjeringen har framstilt resultatene i studien som bedre enn det hun selv vil stå for. Det virker som om noen politikere tror at om man bare får nok maskiner, så vil noe mirakuløst skje. Hun mener vi må slutte å snakke om data som noe ubetinget godt, og heller finne ut hvor den kan bidra positivt og hvor den kan være rent skadelig (Pedersen 2003).

15 Bruk av digitale verktøy inngår som en av de fem basisferdighetene i Kunnskapsløftet

16 Behov for å etablere et nytt begrep i tilknytning ti lIKT-satsningen.

17 Hva er grunnleggende digitale ferdigheter?

18 Hvilken programvare skal man velge å gi opplæring?

19 Spørsmål om bruk av presentasjonsprogram?
Hvilket? Skal man selv få velge presentasjonsprogram man vil bruke? PowerPoint, Photostory eller Firefox? Generell kompetanse i å bruke et presentasjonsprogram? Hvilke funksjoner bør man vite noe om? Finnes så mange. Bør man lære seg å lære hvordan man tar i bruk et nytt presentasjonsprogram (metakognitive dimensjon) . For eksempel ved bruk av screencast (vise eksempel) eller hjelpefunksjoner. Kan ferdigheter i å bruke et presentasjonsprogram skilles fra den konkrete muntlige formidling i klasserommet? Bør studenter studere og analysere gode presentasjonseksempler? Vite noe om hvordan man kan lisensiere egen presentasjon (CC)

20 Hvilken teknologi skal man få opplæring i?

21 Digital navigeringskompetanse
Å finne frem i internettjungelen er en stor utfordring. Elevene tar det første de finner. Gjerne Wikipedia. Liten forståelse for hva som er en god og dårlig kilde. Avisartikkel vs forskningsrapport. Man kan lett gå seg vill i alle hyperlenkene.

22 Å lete målrettet

23 Å lagre det man finner

24 Kildekritisk vurderingskompetanse
Handler om å sette spørsmålstegn ved den informasjon man finner på ulike diskusjonssider på nettet. Hvem har utgitt dette? Hvorfor har de utgitt dette? Hvordan har de utgitt dette? Når er det utgitt? Kildekritikk er et sentralt mål i læreplanen. Søk på Martin Luther King. Et av resultatene.

25 Søk på ”Læring” i Google gir 3 500 000 treff

26 Wikipediaartikkel om læring

27 Digital bearbeidingskompetanse I
Evne til å sette sammen multimodalt innhold på en funksjonell måte. Bilde, tekst, lyd, musikk. Eksempel Napoleon. Digitale fortellinger – fremveksten av en ny sjanger. (Vise helse og friluftsliv fortellingen fra Jamissen sin side)

28

29 Hva kjennetegner digitale fortellinger?
Stillbilder (ikke video). Ulike bevegelseseffekter (panorering, tilting, zooming). Korte fortellinger (3 min). Personlig og følelsesladet. Narrativ struktur. Fortellerstemmen. Noe mer enn bare et nytt digitalt verktøy?

30 Styrking av alle de grunnleggende ferdighetene?
Muntlige ferdigheter: Bruk av egen fortellerstemme. Leseferdigheter: Må lese tekst fra ulike kilder når man skal finne stoff til manus. Må også trene høytlesning når man leser inn teksten i programmet. Skriftlige ferdigheter: Skrive manus. Digital bearbeidingskompetanse: Å kunne kombinere tekst, bilder og lyd på en god måte. Kunnskap om opphavsrett: Bruk av riktige bilder og musikk. Samarbeidskompetanse: Elever kan lage fortellinger sammen. Digital dannelse: Publisering av arbeid på internett (YouTube).

31 Opphavsrett Nevnt flere steder i Kunnskapsløftet
Creative Commons lisenser. Trenger ikke spørre om tillatelse for å bruke bilder. Vise et bilde fra Flickr. Sitatrett på musikk og film. Bruk av bilder: Forskjell på hva man kan legge ut i en læringsplattform og legge ut helt åpent. Et lovverk som ikke er tilpasset den kreative kulturen på internett (Bush and Blair love song)

32 Digital bearbeidingskompetanse II
Evne til benytte seg av ulike tekstbaserte informasjonskilder med forsøk på å konstruere en ny sammenhengende og meningsfull tekst. ”Multiple documents literacy” (eller Informasjonskompetanse) Ikke vært så vanlig i skolen. Finner svarene i læreboka. Lærebøker uten kildehenvisninger og litteraturliste.

33 Problemområder når man slipper studentene ut på nett
Liten kunnskap om gode kilder. Mange bruker faglige svake kilder (for eksempel avisartikler) Mye slurv med oppsett av litteraturliste og kildehenvisninger. Har ingen konsekvent politikk på dette på høgskolen. Fortsatt lite oppgaver på bachelornivå som krever selvstendige litteratursøk.

34 Stiler av Amalie Skram blir lagt ut på daria.no

35 så dødsbra biografi. Jeg skrev hele rett av på en oppgave, og fikk 6
så dødsbra biografi!! Jeg skrev hele rett av på en oppgave, og fikk 6!!!!! lærern min var dødsimponert jeg er så glaaaad!!! tusen takk!!!!! klemmer og kyssss Vil gjerne hatt en animasjon her der ord for ord kommer opp.

36 BRA JOBBA. jeg merket at det sto forskjellig fra oppg
BRA JOBBA! jeg merket at det sto forskjellig fra oppg. din og ei skolebok. skoleboken ga f.eks intrykk av at faren til Amalie "stakk av'" til America, men det stemte ikke helt! Vil gjerne hatt en animasjon her der ord for ord kommer opp.

37 Dette er jo ikke en GOD oppgave
Dette er jo ikke en GOD oppgave. Årstall stemmer ikke, rekkefølgen i hele teksten din hopper fram og tilbake i tid, noe som overhodet ikke hører hjemme i en slik sammenhengende skole. Sitter på en fagskole et sted i Norge nå og skriver om Amalie Skram, og din tekst er vel strengt tatt en av de jeg ikke vil ta spesielt med informasjon fra. I tillegg til disse krumspringene i tid, så skriver du på et språk som passer bedre mellom 2 mennesker, enn på papiret. Vil gjerne hatt en animasjon her der ord for ord kommer opp.

38 Digital samarbeidskompetanse
Læreren må vite noe om den samarbeidskulturen som eksisterer i sentrale nettfellesskap som man kan bruke i skolesammenheng. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land." (Kunnskapsløftet 2006b)

39 Etter 10.årstrinn: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

40 Eksempler Spainpoland.blogspot.com
Vise videoeksempelet med Hilde Øen i forhold til samarbeid med andre elever. Finne lenker

41 Nye digitale samarbeidsarenaer
Lærerblogg Studentblogger Åpne faglige diskusjonsfora Kollektive kunnskapsutviklingsprosjekt Internasjonalt samarbeid

42 12 millioner Wikipediaartikler (mars 09)

43 Kjenntegn ved artikkelutviklingen i Wikipedia
Radikal synlighet: ”Alle ser alt” Lett å komme i gang Hvem som helst kan bidra ”Alle bidrag blir verdsatt” Ikke personlig opphavsrett til artikkelteksten. Velger selv om man vil være anonym. Aktive wikipedianere overvåker nettstedet Læringmiljø som er totalt forskjellig fra det vi kjenner fra før?

44 Gleden ved å se din egen tekst leve videre
En wikipedianer forteller: (...) Hvis man lager sin egen artikkel, blir den på en måte din. Du får litt kjærlighet for den også. Du må sjekke om noen har endret den. Det er det som er fascinerende med Wikipedia. En kan lage en artikkel og så kan noen andre redigere den til det bedre (Baltzersen og Tolsby 2008)

45 Det globale nyttefellesskapet?
Klaus: Ja, han synes det er kjempestas at vi har oversatt artikkelen hans. Intervjuer: Ja, hvorfor tror du det? Klaus: Når du skriver noe, så føler du at det er ikke nyttig for bare de som kan ditt språk, men at det blir nyttig for folk i andre steder i verden. Så er det en svenske som igjen har oversatt deler av denne artikkelen fra norsk og til svensk. (Baltzersen og Tolsby 2008)

46 The Working Man's Barnstar
The Working Man's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly and endlessly on the more laborious or repetitive of Wikipedia tasks.

47 Radikalt synlig hjelpeatferd?
Intervjuer: Men hvorfor fikk du den stjernen da? Klaus: (…) Det var for å hjelpe nye brukere til rette. Står det da. Intervjuer: Hvordan får man en sånn stjerne? Hva skal til? Klaus: Det er ingenting som skal til. Bare hvis den ene føler at den andre fortjener det. Så får man en sånn stjerne. Intervjuer: Å ja, så det var en som du hjalp som ga deg en slik stjerne? Klaus: Nei, nei, det var ikke en som hjalp meg, men det var en som så at jeg hjalp ham. (Baltzersen og Tolsby 2008)

48 Har høyere utdanning noe å lære av Wikipedia?
"Det burde bli obligatorisk for viderekomne bachelorstudenter og mastergradsstudenter i hele verden å delta i Wikipedia”. Steve Fuller, Professor i sosiologi ved University of Warwick i Storbritannia

49 Kan lærerstudenter være faglig seriøse innholdsprodusenter?
Bildet er modifisert fra denne kilden:

50 Lærerstudenter lager egen lærebok om IKT i utdanning på nettstedet Wikibøker (vår 08 – vår 09)

51 En student skriver om revisjonsarbeidet
”Det var en helt ny opplevelse å jobbe med å revidere Wikibøker. Det var uvant å skulle rette på hva andre har skrevet. (...) Det var veldig tydelig at de som hadde skrevet før oss hadde et stort ordkrav, for det ble alt for mye informasjon, men det gjorde vår jobb mye enklere da. (...) Det blir spennende å se hva som skjer videre med tekstene våre. Ideen med Wikipedia og Wikibøker er veldig god, det er klart at man må være på vakt i forhold til feilinformasjon, men det må man uansett. Jeg har hørt at det kan forkomme ganske mange feil i tradisjonelle leksikon og bøker også, men der er det jo ikke så mange som sjekker til en hver tid. Man bør kanskje alltid være litt kildekritisk. Jeg har i alle fall lært masse av å jobbe med å revidere Wikibøker og har skikkelig sans for måten å jobbe på og det at vi deler informasjon med hverandre på denne måten”.

52 Digital dannelse Å være en faglig meningsprodusent i nettoffentligheten. Å samarbeide med ukjente andre over nettet. Å respektere andre på nettet. Å forstå hvilken informasjon som ikke bør ligge åpent på nettet.

53 Ida sendte meg en link i dag med en side som faktisk bruker vår bildefortelling. Det er et nettsamfunn for voksne og modne brukere. Målet er at de sammen med brukerne skal bygge en levende sosial arena kombinert med en seriøs verktøykasse for kommunikasjon og samarbeid. Det synes jeg bare er så utrolig gøy!

54

55

56

57 ...every student, like every worker, will eventually have a personal computer. But no fundamental changes in teaching practices will occur. (Cuban 2001) Vil gjerne hatt en animasjon her der ord for ord kommer opp.

58

59 Skal IKT-satsningen realisere en bestemt type pedagogikk?
Er digital kompetanse et pedagogisk ”nøytralt begrep”? Ligger det noen føringer mot mer elevaktive arbeidsformer eller mer samarbeidslæring? Ønsker man at IKT skal bli brukt til å realisere en mer prosjektorientert pedagogikk?

60 IKT-satsningen ved Høgskolen i Østfold

61

62

63

64 Arbeidskrav obligatoriske for alle allmennlærerstudenter ved HiØ
1. E-post 2. Nettkonferanse. 3. Filbehandling 4. Tekstbehandling (Word) 5. Bildebehandling (GIMP) 6. Presentasjonsprogram (PowerPoint) 7. Regneark (Excel) 8. Lage websider (Pageflakes, Expression Web, Blogg i Wordpress) 9. Film (Windows Movie Maker) 10. Lage en animasjonsfilm

65 Helpdesk

66

67

68 2.Året i pedagogikk Studenter skriver referat fra forelesning i blogg. Eksempel Lager digital fortelling som alternativ praksisrapport Screencastressurser og helpdesk utgjør viktige støttetjenester for læreren

69 Bildereferanser NB! Lysbildene kan legges ut til virksomhetsintern bruk (inne i læringsplattformer eller andre lukkede områder) Flere av bildene som er brukt er copyrightbeskyttede bilder, men kan brukes i henhold til den nye kopinoravtalen så lenge de ikke blir lagt ut på det åpne nettet. Målning av Peter Tillberg, (Målningen tillhör Moderna museet)" Bilde av to barn som spiller foran PC: Billde av Amalie Skram: HiØ-studenter presenterer IKT-prosjektet for deltakere på datamessen: Elever presenterer arbeid på datamessen:http://www.hiof.no/neted/upload/img// /aremarkskoleavisteam.jpg Napoeleon Bonaparte: Bokcover: Undersold and Overused: Portrett av Larry Cuban: Alf Prøysen: Bilde av kvinnelig lærer foran interaktiv tavle: Lesebrett: Bildet av Iphone: Bærbar PC: Bilde fra Helpdesk: Bilder av elever foran PCer: Bilde av photostoryprogramvaren: Bilder av elever på videregående foran Pcen: Ludditene:


Laste ned ppt "Hva er digital kompetanse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google