Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språklig norm og variasjon Del 1: Språknormer og prinsipper for språknormering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språklig norm og variasjon Del 1: Språknormer og prinsipper for språknormering."— Utskrift av presentasjonen:

1 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språklig norm og variasjon Del 1: Språknormer og prinsipper for språknormering

2 Hvem skal ut? 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Hvilket tall skal ut? 22 uttalt ”tjueto” 29 uttalt ”tjueni” 63 uttalt ”treogseksti” 52 uttalt ”femtito” 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Hva skal ut? 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Skriftspråket i dag Bokmålsdominans Stor valgfrihet I Norge har vi stor valgfrihet når det gjelder ulike ordformer. Hvilke fordeler og ulemper fører det med seg slik du ser det?

6 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språknormer Hva er en norm? Hva er normering? Hvem normerer? Deskriptiv og normativ grammatikk Skriftspråksnormer vs. talemålsnormer

7 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språkrådet Norsk språknemd, 1952 Statens fagorgan i språkspørsmål (underlagt kultur- og kirkedepartementet) Språkstyrking og språkvern  verne om norsk kulturarv  øke kunnskap om norsk språk  finne avløserord  observere og analysere utviklingstrekk  drive informasjonsarbeid  gi råd i språkpolitiske spørsmål

8 Sær deling av ord Har du høyrt om 'offs-hore-problem'? Det var ei orddeling i ei avis ein gong. - Sylfest Lomheim 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Språkfeller Særdeling av ord  Skullerud Sport Senter, risen gryns grøt, oppvask middel, lamme lår, pult ost Samsvarsfeil  Et barn begynner først å vokalisere. Seinere lager de ettordsytringer. Symmetrifeil  Han liker å sykle og sjokolade  Det er vanskelig å finne jobb og søknadsskriving

10 Flere språkfeller Den vanskelige s-en  Åse`s harstudio, Lars` mobiltelefon, Hansens bakeri, Majas og Kajas bøker, Maja og Kajas bok Sammenblanding av faste uttrykk  Å gå rundt grøten etter kaldt vann, en vanskelig nøtt å løse, å spørre et spørsmål Smør-på-flesk-uttrykk  Årsaken til ulykken skyldes at en syklist kjørte rett ut i veien  Grunnen til dette er fordi at noen gjorde en stor feil i fjor

11 Valgets kvaler Å skrive radikalt og å skrive konservativt (frem/fram, verken/hverken, viss/hvis, sola/solen) Å være konsekvent  seinere/senere  man/en: ”Dersom man ikke leverer inn arbeidskravene i norsk risikerer en å ikke få lov til å ta eksamen”

12 Språknormering Hvorfor er skriftspråket slik det er? NRK – Typisk norskTypisk norsk 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Prinsipper for språknormering Entydighet  samsvar mellom skrift og tale (ortofoni)  konstante bøyningsmåter og ordrøtter  ett ord – én betydning Enkelhet Tilnærming Purisme Etymologi Variasjon og nyanser Stabilitet og logikk

14 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språk og språkbrukere Flertallsprinsippet Valgfrihetsprinsippet Prestisjeprinsippet /motprestisjeprinsippet Støyfrihetsprinsippet/omveltingsprinsippet Ususprinsippet (usus= etablert skriftsmålsbruk) Det estetiske prinsippet Eufemismeprinsippet Nasjonalisme, tradisjon og demokrati

15 En sjeldent sjedelig oppgave! Året er 2073. Samtlige norske innbyggere uttaler nå ordet kjedelig som ”sjedelig”. Du sitter i NLRÅ (The Norwegian Language Råd, tidligere Språkrådet) og må ta stilling til om det skal bli lovlig å skrive sjedelig slik det uttales (altså en mer ortofon skrivemåte). Ta utgangspunkt i prinsippene for språknormering. Hva kan argumenter for/mot å skrive sjedelig være? 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

16 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Nyttig om språk på nett Bokmålsordboka og nynorskordboka Språkrådet Aftenposten – eksperten svarer


Laste ned ppt "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språklig norm og variasjon Del 1: Språknormer og prinsipper for språknormering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google