Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språklig norm og variasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språklig norm og variasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språklig norm og variasjon
Del 1: Språknormer og prinsipper for språknormering Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvem skal ut? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvilket tall skal ut? 22 uttalt ”tjueto” 29 uttalt ”tjueni” 63 uttalt ”treogseksti” 52 uttalt ”femtito” Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hva skal ut? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Skriftspråket i dag Bokmålsdominans Stor valgfrihet I Norge har vi stor valgfrihet når det gjelder ulike ordformer. Hvilke fordeler og ulemper fører det med seg slik du ser det? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språknormer Hva er en norm? Hva er normering? Hvem normerer? Deskriptiv og normativ grammatikk Skriftspråksnormer vs. talemålsnormer Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språkrådet Norsk språknemd, 1952 Statens fagorgan i språkspørsmål (underlagt kultur- og kirkedepartementet) Språkstyrking og språkvern verne om norsk kulturarv øke kunnskap om norsk språk finne avløserord observere og analysere utviklingstrekk drive informasjonsarbeid gi råd i språkpolitiske spørsmål Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
 Sær deling av ord Har du høyrt om 'offs-hore-problem'? Det var ei orddeling i ei avis ein gong. - Sylfest Lomheim Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Språkfeller Særdeling av ord Samsvarsfeil Symmetrifeil
Skullerud Sport Senter, risen gryns grøt, oppvask middel, lamme lår, pult ost Samsvarsfeil Et barn begynner først å vokalisere. Seinere lager de ettordsytringer. Symmetrifeil Han liker å sykle og sjokolade Det er vanskelig å finne jobb og søknadsskriving

10 Flere språkfeller Den vanskelige s-en Sammenblanding av faste uttrykk
Åse`s harstudio, Lars` mobiltelefon, Hansens bakeri, Majas og Kajas bøker, Maja og Kajas bok Sammenblanding av faste uttrykk Å gå rundt grøten etter kaldt vann, en vanskelig nøtt å løse, å spørre et spørsmål Smør-på-flesk-uttrykk Årsaken til ulykken skyldes at en syklist kjørte rett ut i veien Grunnen til dette er fordi at noen gjorde en stor feil i fjor fff

11 Valgets kvaler Å skrive radikalt og å skrive konservativt (frem/fram, verken/hverken, viss/hvis, sola/solen) Å være konsekvent seinere/senere man/en: ”Dersom man ikke leverer inn arbeidskravene i norsk risikerer en å ikke få lov til å ta eksamen”

12 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språknormering Hvorfor er skriftspråket slik det er? NRK – Typisk norsk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 Prinsipper for språknormering
Entydighet samsvar mellom skrift og tale (ortofoni) konstante bøyningsmåter og ordrøtter ett ord – én betydning Enkelhet Tilnærming Purisme Etymologi Variasjon og nyanser Stabilitet og logikk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språk og språkbrukere Flertallsprinsippet Valgfrihetsprinsippet Prestisjeprinsippet /motprestisjeprinsippet Støyfrihetsprinsippet/omveltingsprinsippet Ususprinsippet (usus= etablert skriftsmålsbruk) Det estetiske prinsippet Eufemismeprinsippet Nasjonalisme, tradisjon og demokrati Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

15 En sjeldent sjedelig oppgave!
Året er Samtlige norske innbyggere uttaler nå ordet kjedelig som ”sjedelig”. Du sitter i NLRÅ (The Norwegian Language Råd, tidligere Språkrådet) og må ta stilling til om det skal bli lovlig å skrive sjedelig slik det uttales (altså en mer ortofon skrivemåte). Ta utgangspunkt i prinsippene for språknormering. Hva kan argumenter for/mot å skrive sjedelig være? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

16 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Nyttig om språk på nett Bokmålsordboka og nynorskordboka Språkrådet Aftenposten – eksperten svarer Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Språklig norm og variasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google