Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leddenes semantiske roller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leddenes semantiske roller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leddenes semantiske roller
Vi kan skille mellom tre typer Situasjonstyper Deltakerroller Omstendighetsledd

2 Situasjonstyper Vanligvis er det verballeddet som betegner situasjonstypen en setning dreier seg om. Kulbrandstad skiller mellom Tilstand Hendelse Handling

3 Tilstand Tilstand betegner en midlertidig eller permanent situasjon hvor det ikke er tale om at noe skjer eller endrer seg: Jeg har bodd i Halden i tre måneder nå

4 Hendelse Hendelse betegner en situasjon der noe intreffer slik at det skjer en endring, men uten at dette er forårsaket av at noe levende vesen foretar seg noe som vedkommende har kontroll over: Det begynte å høljregne

5 Handling Handling betegner en situasjon der noe inntreffer slik at det skjer en endring, og hvor dette er forårsaket av et levende vesen som foretar seg noe vedkommende har kontroll over: Jeg flyttet til Halden for tre måneder siden

6 Deltakerroller Deltakere kaller vi ledd som betegner noe eller noen som er involvert i situasjonen. Det kan dreie seg om personer, om andre levende vesener eller om ting i vid forstand. Kulbrandstad går gjennom følgende roller: Agens Patiens Opplever Mottaker

7 Agens Deltakeren er et levende vesen som setter i gang eller forårsaker en handling med vilje/hensikt: Jeg søkte om studieplass ved fem høgskoler Eleven ble utvist av rektor

8 Patiens Deltaker som er i en tilstand, eller som det hender noe med og som påvirkes av det som hender: Jeg sover godt om natta Vi malte huset rødt

9 Opplever Deltaker som sanser noe, opplever noe eller påvirkes mentalt av noe: Så du debatten på tv i går? Norsklæreren forsøkte desperat å forklare studentene forskjellen mellom setningsleddenes semantiske og syntaktiske funksjoner

10 Mottaker Deltaker som mottar noe:
Det året fikk alle en refleksbrikke på skolen Han skrev et sint brev til likningskontoret

11 Omstendighetsledd De fleste deltakerleddene er knyttet opp mot det vi kaller verbets valens. Uansett hva slags verb vi har i setningen, er det vanligvis mulig (og vanlig) å ha med ledd som angir omstendighetene ved tilstanden, hendelsen eller handlingen det er tale om. Slike ledd uttrykker tid, sted, grad, måte, årsak, formål, betingelse osv (se SM s. 174/175)


Laste ned ppt "Leddenes semantiske roller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google