Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Advisory Board for IT-studiene ved Høgskolen i Østfold Oppstartmøte 5. Mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Advisory Board for IT-studiene ved Høgskolen i Østfold Oppstartmøte 5. Mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Advisory Board for IT-studiene ved Høgskolen i Østfold Oppstartmøte 5. Mars 2010

2 2 Agenda, 5. mars 2010 1.Velkommen, ved HiØs prorektor Hans Blom 2.Presentasjonsrunde/servering av lunch 3.HiØs avdeling for IT, ved dekan Jan Høiberg 4.Studietilbudene i IT, ved studielederne 5.Erfaringer fra eksternt studieråd NTNU, ved styreleder i Navita Systems AS, Per Bakseter 6.Mandat og oppgaver for AB, innledning til diskusjon ved leder for Halden IT-forum, Ole Jakob Ottestad 7.Oppsummering og avslutning

3 3 Oppgaver for et Advisory Board ”Advisory Board (AB) er en møteplass der utvalgte høykompetansebedrifter, forskningsmiljø og høyere utdanning kan diskutere IT-studienes innhold og kvalitet. AB skal fungere som et rådgivende organ for studievirksomheten og være en katalysator for samarbeid mellom bedriftene og Høgskolen i Østfold.”

4 4 Saker som kan tas opp i et AB Studienes faglige innretning Undervisningsmetoder Kvaliteten på uteksaminerte kandidater Valg av plattformer, verktøy og utviklingsomgivelser Gjesteforelesere fra næringslivet Hovedprosjekter og masteroppgaver ute i bedriftene Utplassering- og traineeopplegg Etter- og videreutdanning ved HiØ for IT-bransjen Felles forsknings- og utviklingsprosjekter

5 5 Deltagere i Advisory Board, mars 2010 Accenture IT Consultants CapGemini Norge Communicate Norge AS Fresenius Kabi Norge AS Halden IT forum Halden kommune Inkubator Halden AS Institutt for Energiteknikk Medieklyngen i Fredrikstad Microsoft Norge Navita Systems AS Odin Media AS Prediktor AS Saab Technologies Norway AS Tieto Norway AS Østfoldforskning

6 En kort presentasjon av Avdeling for informasjonsteknologi Dekan Jan Høiberg Mars 2010

7 7 Innhold Høgskolen i Østfold Avdeling for IT: –Studietilbud –Ansatte og studenter –Litt historikk –Forskning og utvikling –Veien videre

8 8 Høgskolen i Østfold Etablert i 1994 ved sammenslåing av fylkets 5 regionale høgskoler (ØDH, HLH, ØIH, ØVH, ØSH) Norges syvende(?) største høgskole Ca. 4.000 studenter og 400 ansatte fordelt på 3 campus, 5 avdelinger og 1 akademi: –Helse- og sosialfag på Kråkerøy i Fredrikstad –Ingeniørutdanning på Kråkerøy –Lærerutdanning i Halden –Samfunnsfag, økonomi og fremmedspråk i Halden –Informasjonsteknologi i Halden –Akademi for Scenekunst i Gamlebyen, Fredrikstad

9 9 Avdeling for informasjonsteknologi P.t. ca.350 studenter, ca. 30 vitenskapelige ansatte Avdelingsbudsjett ~20 mill. i 2010 Største IT-miljø i Høgskolesektoren Et av to IT-miljø i norsk høyere utdanning som er egen avdeling/fakultet

10 10 Avdeling for IT: Studietilbud Bachelor Dataingeniør (20) Bachelor Info.systemer og IT-ledelse (25) Bachelor Informatikk (25) Bachelor Digital Medieproduksjon (45) Årsstudiet i Informatikk (10) Master Informatikk (10) (Tall i parantes er måltall for opptak i 2009)

11 11 Avdeling for IT: Personale 31 faste og midlertidige fagtilsatte 3 professorer 2 professor II 12 førsteamanuenser/førstelektorer 10 høgskolelektorer 3 doktorgradsstipendiater Prosjektmedarbeidere/teknisk stab

12 12 Avdelingsledelsen Dekan Jan Høiberg Studieleder Christian Heide Studieleder Robert Roppestad Avdelingstyreleder Terje Samuelsen

13 13 Avdeling for IT: Litt historie “EDB-studiet” på ØDH i Halden fra 1977 Dagens avdeling etablert i 1994 Samlokalisert i IT-bygget på Remmen i 2005 Første høgskole som fikk etablere eget høyere grads studium (hovedfag) i IT i 1999 (i dag masterstudiet i informatikk). Sterk vekst på 90-tallet, kraftig nedgang i antall studenter siden årtusenskiftet.

14 14 * Hvorav 96 søkere til Digital Medieproduksjon Søkning til lavere grads studier

15 15 Søkning til høyere grads studier

16 16 Avdeling for IT: Forskning Ca. halvparten av de fagansatte publiserer årlig forskningsresultater utenfor HIØ. Flere er aktive internasjonalt og arbeider til dels i forskningsfronten. Flere prosjekter i samarbeid med regional høykompetansenæring, spesielt fokus på det nye Norwegian Center of Expertise i Halden. Forskningen gir grunnlaget for masterstudiet.

17 17 Forskningsområder Mobile anvendelser *Mobile anvendelser HCI og Usability Intelligente systemer Sikkerhetskritisk programvare *Sikkerhetskritisk programvare Design av digitale omgivelser Digital kringkasting/Video-on_demand *Digital kringkasting/Video-on_demand Nettbaserte læringssystemer: Verktøy og teoriVerktøyteori Hessdalen-prosjektet Robotteknologi *: fagområde med doktorgradsstipendiater

18 18 Videre utvikling av avdeling for IT Studentrekrutteringen må bedres Utvikling av studietilbudet – mer næringsrettet. “Tjene mer penger” – eksterne oppdrag, betalingsstudier og eksterne forskningsmidler Øke omfang og kvalitet på forskningen Etablering av doktorgradsprogram(!) Økt samarbeid med bedriftsklyngen i Norwegian Center of Expertise – EVU og FoU.

19 19 For mer informasjon: Avdeling for IT: http://www.it.hiof.no/


Laste ned ppt "Velkommen til Advisory Board for IT-studiene ved Høgskolen i Østfold Oppstartmøte 5. Mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google