Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt og maktesløshet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt og maktesløshet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt og maktesløshet

2 Webers byråkrati Max Weber – tysk sosiolog 1986-1920
Vitenskap som undersøkte den nye tida Vestens rasjonalitet Økonomi, forvaltning Makt og byråkrati Legitim makt, stedersamfunn Kultur og religion som bærende

3 Herredømmets historie
Patriarkiet – tradisjonelle maktstrukturer Lojalitet til hersker, føydalisme f.eks Karismatiske bevegelser – fra forkynnelse og frisk stil til dogmer ved rutiner (relgion) Byråkratiet og demokrati Rasjonalitet og lover, avfortryllelse

4 Webers legitimitet Mulighet til å øve makt og innflytelse har med ulik legitimitet å gjøre -tradisjonell (f.eks religiøst, nasjonalt) -karismatisk (sterk leder skikkelse f.eks) -verdirasjonell (tro på verdier som styrende) -målrasjonell - lover regler, overenskomster I barnehager bruker vi ofte kombinasjoner.

5 Legitimitet gir makt Byråkratiet er det målrasjonelles redskap
Kontinuitet, presidens, regler Hierarkisk modell med ulike kompetanser Posisjonene får man pga kompetanse Man er det man jobber i byråkratiet Byråkratiet åpner for forfremmelse Man eier ikke noe i byråkratiet Byråkraten er underkastet disiplin og kontroll

6 Idealtypiske handlinger
Tradisjonelle – slik har vi alltid gjort det her Affektive- følelses baserte Verdirasjonelle – verdi valg for handlinger Målrasjonelle- handlinger for å oppnå mål I barnehager bruker vi ofte kombinasjoner. Hva har dette med makt å gjøre? Kunnskap om handlingstyper/monopolisering av handligstyper

7 Jernbur Paradokse er at fremtidssamfunnet Weber trodde på (sosialist) fordret byråkrati som redskap. Jernbur av varer og forordninger hvor mennskeligheten ikke har plass Weber er deprimert og bekymret.

8 Sosiologisk handlingsteori
Moderne Postmoderne Symbolsk interaksjonisme bytteteori Konflikt konsensus/funksjonalisme/integrasjon

9 Sentrale maktteoretikere
Engels og Marx- grunnlagsteori om modernitet Weber – klassiker om legitimiet Bourdieu- skult makt (habitus og kapitalformer) Foucault- maktutøvelse Baumann-modernitet og Holocaust, makteløshet

10 Foucault Diskurs er ikke det samme som diskusjon
Diskursanalyse- hvem definerer makten i faglig organiserte ordveksling. Diskusjon og makt innen for institusjoner- habitus og doxateori. Habitus Doxa og hetrodoxa Doxa Hetrodoxa

11 Diskursteori Å definere diskursen er å definere virkeligheten.
Medias rolle som diskurslevrandør Skole og universitet som leverandør Eks. Barn og uteaktivitet, barn og religion, barn og frihet

12 Overvåking og straff Disiplineringsteori
Galehus, sykehus, militære og skole Å disiplinere kroppene Å disiplinere hjerne og hjerte Panopticom (referanse til Deleuze)

13

14 Straff – ydmykelse-korreksjon
Hva straffes: tidsforsømmelser Væremåte Kroppens avvik Uoppmerksomhet Manglede ferdighet Glemt lekse Hvordan straffes Kulde Likegydlighet Krenkelse Gjenta neste dag Ligge på kne med foldede hender.

15

16 Seksualitetens historie -
Samfunnet har ikke kontroll på seksualitet Ars erotica (Kjærlighetskunst) Scientia sexualis (sanhet om kjønnet- makt og viten) Før Freud- bekjennelse av synder Fra kontrollerende kirke til terapeut Det moderne disiplinerer seksualiteten gjennom bekjennelser, terapeuter

17 Sammendrag Byråkrati og øvrighet ønsker å beleire våre liv, gjennom skole og institusjoner. Her er diskursen bestemt gjennom makt. Overvåking og disiplinerende tiltak er en del av barndommen – men barnehagen har et eget frihetlig preg. Webers sosialdemokratiske byråkrati møtes av de-strukturalist sosialist Foucault

18 Oppgaveskriving Innledning, her skal det stå hva du skal foreta i oppgaven. Skriv den til sist. Del hoveddelen av oppgaven inn i punkt. Bruk overskrifter aktivt. Definer begreper første gang du bruker de. (sosialisering, barndom). Sjekk at du har svart på oppgaven. Konklusjon, si hva du har gjort, ingen ting nytt. Ikke referanser. Egne meninger evn.

19 refereanser Vi vet ikke så mye om hvordan det var å være barn før 1850, fordi vi har dårlige kilder (Cunningham 1995). Å være en god mor kan godt diskuteres ”godt moderskap er en moderniseringens oppfinnelse” (Shorter i Cunningham 1995 s.35) Cunningham, Hugh. 1995, Barn og barndom, Oslo, Ad Notam Gyldendal

20 innholdsfortegnelse Bruk stilverktøyet til å lage overskrifter
Stå der du vil at innholdsfortegnelsen skal være, gå på sett inn- referanse-velg fanen innholdsfortegnelse- si ok. For å oppdatere innholdfortegnelse, marker innholdfortegnelsen og gjør det samme om igjen. Husk sidetall før du leverer. (sett inn- sidetall)


Laste ned ppt "Makt og maktesløshet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google