Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Riga Revisited” Arbeidsseminar for Avdeling for IT Hotell Laholmen, Strømstad 02.11.2007 Jan Høiberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Riga Revisited” Arbeidsseminar for Avdeling for IT Hotell Laholmen, Strømstad 02.11.2007 Jan Høiberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Riga Revisited” Arbeidsseminar for Avdeling for IT Hotell Laholmen, Strømstad 02.11.2007 Jan Høiberg

2 He said I never engaged in this kind of thing before But yes I think it can be very easily done -- fra ”Highway 61 Revisited”, Bob Dylan, 1965

3 Program 08:30 – 09:00 Kaffe og rundstykker 09:00 – 09:20 Innledning til gruppearbeid, v/Jan 09:20 – 09:25 Fagdagen for IKT-lærere 9. november, v/Edgar 09:30 – 10:30 Gruppearbeid med oppgave 1 10:30 – 10:45 Kaffepause 10:45 – 12:00 Gruppearbeid med oppgave 2 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – 14:15 Grupparbeid med oppgave 2 14:15 – 14:30 Kaffepause 14:30 – 16:00 Plenumspresentasjoner og –diskusjoner Ca. 15 min presentasjon pr. gruppe. 16:00 Avslutning

4 Formål med seminaret Arbeidet i Riga ga oss rammene for en omlegging av lavere grads studieløp. Det ble i tillegg skissert nytt innhold i noen deler av studiene (programmering, oppstartsemester etc.) I dette seminaret skal vi arbeid videre med å fylle rammene med innhold, i form av kurs/emner, temaer og forslag til prosjekter på tvers som kan binde ulike emner sammen.

5 Prosessen frem mot ”nye studier” Strategiseminar med påfølgende vedtak om omlegging i avdelingsstyret i januar/februar 2007. Arbeidsseminaret i Latvia markerte ”kick-off” for utviklingen/omlegging av studiene. Utviklingsarbeid høsten 2007 og våren 2008. Sikter mot å ha nye studieplaner klare i april og første nye studieår operativt i august 2008.

6 Hovedinntrykk fra Riga De faglige diskusjonene om innhold i studiene er i ferd med å konvergere. Vi fikk mange gode og nyttige innspill til omlegging av måten vi organiserer, strukturerer og presenterer studiene på. Enighet om at omlegging av lavere grads studier er viktigst i dagens situasjon: Uten gode bachelorkandidater forvitrer masterstudiet.

7 ”Konsensus” 1: Generelt om studiene Nåværende studieprogrammer videreføres, men reorganiseres og omarbeides. Omlegging til en fleksibel organisering av studiene, med mer dynamiske studieplaner og flere ”inngangs-porter” avhengig av hva man ønsker å utdanne seg til (jfr. innspill fra Børre L. og oppsummering fra arbeidsgruppe 2 v/Steinar.) Mer nærings- og industrirettede studier i sam- arbeid med IFE og andre regionale bedrifter.

8 ”Konsensus 2”: Profilering og rekruttering Profileringen av HiØs IT-miljø må styrkes regionalt og nasjonalt – men vi må først finne og forankre profilen(e). Samarbeidet med fylkets vg. skoler skal økes og systematiseres. HiØ må fremstå, både for utdanningssøkere og mulige samarbeidspartnere, som fylkets viktigste kompetansesenter for IT (se bl.a. innspillene og idéene fra Tom Heine og Gunnar). Vi må holde på de studentene vi får inn: Eget ”kick-off semester” og spesielle tiltak for faglig sosialisering og trivsel.

9 ”Konsensus” 3: Teknologi i studiene (Minst) ”dobbelt av alt”: Studentene skal eksponeres for flere plattformer, OS, verktøy og utviklingsomgivelser Spesiell(?) vekt på åpen kildekode, åpent innhold, åpne standarder og plattformuavhengighet. ”Læringsplattformen” til IT skal baseres på Web 2.x., åpne samarbeidsverktøy og sosial programvare. Fokus på bærbare maskiner, mobile (kjørbare? flygende?) systemer og lokasjonssensitiv, sikker og intelligent teknologi.

10 ”Konsensus” 4: Innhold i studiene Eget opplegg for første semester (”kick-off”/”go’ digital”). Mer prosjektbasert læring, med større, gjennom- gående prosjekter på tvers av enkeltemner i alle semestre – organisering i temasemestre? Fra akademiske disipliner til temafag (OOP -> ”Webutvikling”, Algebra -> ”Sikring mot data- inbrudd” etc.) En del matematikk og realfag integreres tettere i IT-emnene – ”just in time” istedetfor ”just in case”.

11 ”Konsensus” 5: Mer om innhold i studiene Flere kurs felles for alle studenter: Mer valgfrihet og færre kurs totalt. Tydeligere forankring i avdelingens FoU. Open-ended prosjekter som utfordrer også de gode studentene. Innføring av nytt opplegg for program- meringsundervisningen (jfr. skisse fra arbeidsgruppe 4).

12 Utkast til rammeverk 1: Studiene sett fra ”utsiden” – søkerinfo. Forslag fra ”gruppe 2” i Riga: Lag (automatisk) veier gjennom studieløpet ut i fra: –Hva slags jobb vil du ha etter endt studium? –Hvilke faglige interesser har du? Forenkler valget, studentene får en ”skreddersydd” studieplan tilpasset egne ønsker. En slik løsning må implementeres innenfor dagens studieportefølje, i.e. foreslå veier gjennom våre fire eksisterende studier. Opptakskrav kommer som konsekvens av studieveien som velges.

13 Utkast til rammeverk 1 Et eksempel (innspill fra ”gruppe 2”) Telekom/mobilRoboter/ sikre systemerInternett/media EntreprenørISILInformatikkDMPro KonsulentInformatikkDataingeniørDMPro / ISIL ProgrammererDataingeniør Informatikk Matriseorganisering med interesseområde og jobbtype: ISIL: Informasjonssystemer og IT-ledelse DMPro: Digital Medieproduksjon

14 Gruppeoppgave 1 (samme oppgave for alle 4 grupper) Diskutér forslaget om å tilby studier ut i fra søkernes interesser og jobbønsker: –Hvilke interesser og jobbønsker er relevante å bruke i en slik organisering? –Er det andre kriterier for matriseorganisering som kan brukes? (f.eks. ”hva slags databruker er du?”, ”hvilken bransje vil du arbeide i?”) –Hvorledes skal dette implementeres og markedsføres?

15 Utkast til rammeverk 2: Mal for studieplaner – treårig bachelor Hovedprosjekt Kick-off: Innførings- /labkurs 654321654321 (mal fra arbeidsgruppe 2 i Riga) Teoretisk emnePraktisk prosjekt

16 Eks. web/media programmerer Datakommunikasjon/ Mobilutvikling Hovedprosjekt DatasikkerhetProgrammering II Ett eller flere prosjekter. Inkludere praktisk sysadm, databaseadm, ol. Utarbeides og følges opp av ”program- ansvarlig” (en for hver kombinasjon i matrisen) Software Eng. (teknikker) HCI (utviklingsprosesser) Programmering IMashups/integrasjon WebutviklingDatabaser Kick-off: Innførings- /labkurs 654321654321 Matematiske fag, statistikk, etc., undervises som del av de andre kursene (etter behov) Teoretisk emnePraktisk prosjekt (fra arbeidsgruppe 2 i Riga)

17 Gruppeoppgave 2 Hver gruppe skal ta for seg hvert sitt eksisterende bachelor- studium. Det skal lages skisse til ny studieplan tilpasset malen gitt ovenfor. Prøv å besvare følgende: –Hva skal ”kick-off” semesteret inneholde? (se innspill fra gruppe 2 og 3 i Riga) –Hvilke to emner skal undervises hvert semester? Velg gjerne emner som kan være felles med de andre studieløpene. –Hva skal studentene arbeide med i de semestervise prosjektene? Felles prosjekter på tvers av studiene? –Skal det brukes temasemestre i studiet? Evt. hvilke tema? –Hvorledes kan ”konsensus” fra Riga ang. programmering, plattformer, omgivelser, web, næringsretting m.m. inkorporeres i studieplanen dere foreslår? (se spesielt forslaget til programmeringsundervisning fra gruppe 4 i Riga). –Hvordan få til kontinuitet fra bachelor til master?

18 Fordeling av studier på arbeidsgruppene Gruppe 1: Dataingeniør (plenumslokalet ”Hällsö) Gruppe 2: Informatikk (grupperom ”Furholmen”) Gruppe 3: Informasjonssyst. & IT-ledelse (”Navigare”) Gruppe 4: Digital medieproduksjon (”Öddö”) Hver gruppe velger en ordstyrer og en referent som presenterer resultatene i plenum. Gjeldende studieplaner for de fire bachelorstudiene og master, Børre Ludvigsens forslag til en enhetlig studiemodell, samt foiler fra arbeidsgruppene i Riga, er vedlagt som bakgrunnsmateriale. Bruk gjerne utdelte foiler med ikke-utfylte maler for matrise- organisering (oppgave 1) og studieplaner (oppgave 2) som utgangspunkt for presentasjon.

19 Gruppesammensetning Gruppe 1 (Dataingeniør): Per-Gunnar Monica Einar Steffen Erling Geir Leif Gruppe 2 (Informatikk): Mari-Ann Hans Olav Roland Børre S. Rune Øyvind

20 Gruppesammensetning Gruppe 3 (ISIL): Edgar Tom Heine Robert Terje Annette Gruppe 4 (DMPro): Christian Vigdis Harald Andreas K. Børre L. Audun

21 Vedlegg Studieplaner 2007/2008 for lavere grads studier Studieplan 2007/2008 for master informatikk Lysark fra arbeidsgruppe 1 i Riga Lysark fra arbeidsgruppe 2 i Riga Lysark fra arbeidsgruppe 3 i Riga Lysark fra arbeidsgruppe 4 i Riga Børre Ludvigsens forslag til enhetlig studiemodell


Laste ned ppt "”Riga Revisited” Arbeidsseminar for Avdeling for IT Hotell Laholmen, Strømstad 02.11.2007 Jan Høiberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google