Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tittel på prosjekt Naturlig kirkevekst – som menighetens strategisatsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tittel på prosjekt Naturlig kirkevekst – som menighetens strategisatsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tittel på prosjekt Naturlig kirkevekst – som menighetens strategisatsing

2 Overordnet mål Skape best mulig betingelser for at mennesker tar imot evangeliet, ønsker å bli aktive i menigheten og finne sin tjeneste der.

3 Kvalitet foran kvantitet Ved å øke kvaliteten på tjenestene i menigheten øker også mulighet for at flere ønsker å ta aktiv del i menighetens liv Ved å øke kvaliteten på tjenestene i menigheten øker også mulighet for at flere ønsker å ta aktiv del i menighetens liv

4 Naturlig kirkevekst Høy vitenskapelig standard med strenge krav til objektivitet, reliabilitet og validitet Høy vitenskapelig standard med strenge krav til objektivitet, reliabilitet og validitet 1000 forskjellige menigheter fra alle kontinenter 1000 forskjellige menigheter fra alle kontinenter

5 Måler 8 forskjellige områder for kvalitet Måler 8 forskjellige områder for kvalitet Alle 8 områdene med et måleresultat over 65 Alle 8 områdene med et måleresultat over 65 99,4% sjanse for kvantitativ vekst 99,4% sjanse for kvantitativ vekst Naturlig kirkevekst: hvis jordsmonnet er godt, vil også ”kornet” bære god frukt- ”av seg selv.” Naturlig kirkevekst: hvis jordsmonnet er godt, vil også ”kornet” bære god frukt- ”av seg selv.”

6 Spørreundersøkelse 30 personer 30 personer Går jevnlig til gudstjeneste Går jevnlig til gudstjeneste Er med i en gruppe Er med i en gruppe Har en tjeneste i menigheten Har en tjeneste i menigheten

7 Profil våren 2000: Gjennomsnitt 42,3 Profil våren 2000: Gjennomsnitt 42,3 Høsten 2002: Gjennomsnitt 53,1 Høsten 2002: Gjennomsnitt 53,1

8

9 Mål for prosjektet Få stab, menighetsråd, aktive i menigheten til å arbeide mot en felles strategi, knyttet til Naturlig Kirkevekst Få stab, menighetsråd, aktive i menigheten til å arbeide mot en felles strategi, knyttet til Naturlig Kirkevekst Oppnå et gjennomsnitt på 60 i menighetsprofil Oppnå et gjennomsnitt på 60 i menighetsprofil Forbedre minimumsfaktoren, ”varme relasjoner” til minimum 50 Forbedre minimumsfaktoren, ”varme relasjoner” til minimum 50

10

11 Gjennomføringen I 13 møter i referansegruppen 13 møter i referansegruppen 3 møter med delt gruppe 3 møter med delt gruppe Stabsmøter i forkant eller etterkant Stabsmøter i forkant eller etterkant 4 telefonmøter med veileder i Naturlig Kirkevekst 4 telefonmøter med veileder i Naturlig Kirkevekst

12 To satsingsområder Varme relasjoner Varme relasjoner Nådegavebasert tjeneste Nådegavebasert tjeneste

13 Gjennomføring II Møte med veileder, menighetsråd, stab Møte med veileder, menighetsråd, stab NK – omtalt i menighetens årsrapport NK – omtalt i menighetens årsrapport Bispevisitas - ett møte mellom menighetsråd, stab, referansegruppe Bispevisitas - ett møte mellom menighetsråd, stab, referansegruppe Oppklaringsmøte mellom menighetsråd, stab og referansegruppe Oppklaringsmøte mellom menighetsråd, stab og referansegruppe Kvartalsvise møter med stab, menighetsråd Kvartalsvise møter med stab, menighetsråd To inspirasjonssamlinger for hele menigheten To inspirasjonssamlinger for hele menigheten

14

15

16

17 Positive resultater av prosjektet Gjennomsnittlig framgang på over 2 poeng – fra 53,1 til 55,4 Gjennomsnittlig framgang på over 2 poeng – fra 53,1 til 55,4 3 av 8 områder økte med 29 poeng 3 av 8 områder økte med 29 poeng Bevisstgjøring på kvalitet Bevisstgjøring på kvalitet Menighetsrådet besluttet å nedsette komité for videreføring av arbeidet Menighetsrådet besluttet å nedsette komité for videreføring av arbeidet Halvårlige inspirasjonssamlinger fortsetter Halvårlige inspirasjonssamlinger fortsetter

18 Vurdering av resultatet Varme relasjoner – vanskelig å endre ved hjelp av tiltak Varme relasjoner – vanskelig å endre ved hjelp av tiltak Tiltakene vi gjorde skapte nok en større fremgang på ”funksjonelle strukturer” og ”utrustende lederskap” enn ”varme relasjoner” og ”nådegavebasert tjeneste” Tiltakene vi gjorde skapte nok en større fremgang på ”funksjonelle strukturer” og ”utrustende lederskap” enn ”varme relasjoner” og ”nådegavebasert tjeneste” Skaffe og fostre nye medarbeidere er vanskelig, men nødvendig satsingsområde Skaffe og fostre nye medarbeidere er vanskelig, men nødvendig satsingsområde

19 Vurderinger av prosjektet generelt Tidkrevende og møysommelig prosess å skape vi-følelse for endringer i menigheten Tidkrevende og møysommelig prosess å skape vi-følelse for endringer i menigheten Faste gjøremål tar mye tid. Prosjektet kommer i tillegg Faste gjøremål tar mye tid. Prosjektet kommer i tillegg Liten kultur for endringer. Liten kultur for endringer. Menigheten er tiltaksorientert, mer enn integrasjonsorientert Menigheten er tiltaksorientert, mer enn integrasjonsorientert

20 Vurdering av Naturlig Kirkevekst Vi kan dele menigheten inn i tre: Vi kan dele menigheten inn i tre: 1. De som går jevnlig til gudstjeneste og er aktive i menigheten 2. De som er aktive med i ten-sing, barnearbeid o.s.v. inkludert foreldre 3. Alle de andre som er døpt og tilhører menigheten

21 Vurdering av Naturlig Kirkevekst Fanger opp kvalitet på ”trosmenighet” Fanger opp kvalitet på ”trosmenighet” Først og fremst et måleverktøy på kvalitet, mer enn et endringsverktøy Først og fremst et måleverktøy på kvalitet, mer enn et endringsverktøy bedre enn egne spørreundersøkelser bedre enn egne spørreundersøkelser Bedre enn en subjektiv oppfatning Bedre enn en subjektiv oppfatning

22 Overordnet mål Skape best mulig betingelser for at mennesker tar imot evangeliet, ønsker å bli aktive i menigheten og finne sin tjeneste der.

23 Kvalitet på arbeidet som gjøres i ”trosmenigheten” I hvilken grad kan gudstjenesten, aktivitetene i menigheten fange opp nye mennesker I hvilken grad kan gudstjenesten, aktivitetene i menigheten fange opp nye mennesker i hvilke grad er menigheten et fellesskap og ikke bare oppdelt i forskjellige aktiviteter med hver sin ”trosmenighet”. i hvilke grad er menigheten et fellesskap og ikke bare oppdelt i forskjellige aktiviteter med hver sin ”trosmenighet”.


Laste ned ppt "Tittel på prosjekt Naturlig kirkevekst – som menighetens strategisatsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google