Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atento - innkjøpsportal for store bedrifter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atento - innkjøpsportal for store bedrifter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atento - innkjøpsportal for store bedrifter
Kjell Warholm adm. dir.

2 Om Atento – etablert 2001 Tjenesteportal (ASP) for effektive anskaffelser Sourcing og kontraktsadministrasjon Innkjøp Fakturakontroll Effektivitetsmålinger og ledelsesrapportering. Atento har erfaring fra implementering og bruk i større organisasjoner Ca aktive brukere, potensielt 135 leverandører og ytterligere 100 gjennom samarbeidende markedsplasser SLA rettet mot betjening av forretningskritiske anskaffelser Statskjøp utlyste en konkurranse våren 2000 om utvikling av en markedsplass for innkjøp for offentlig sektor. Denne konkurransen ble avlyst og dette initiativet er en fortsettelse av et tilbud som ble innlevert. Staskjøp har nå gjenåpnet konkurransen og Atento er prekvalifisert. Bak Atento står de fire som man ser logoene til. DnB, Ergo og DnB eier 28,6 %. Accenture eier 14,2 %. Eierne vil være tidlig ute til å ta løsningen i bruk, både på kjøper og kanskje på leverandørsiden eller som leverandør av tredjeparts tjenester (logistikk, betaling etc.). Accenture gikk i pilotdrift mai 2001 og Ergo Juni 2001 - Atento skal være eiernes valgte plattform for innkjøp av ikke strategiske varer og tjenester ( i første omgang) - Effektivisere innkjøps-/salgsprosesser

3 Forretningslogikk: Oracle, CMA Contiki
Våre leverandører Forretningslogikk: Oracle, CMA Contiki Driftspartnere: EDB Business Partner, Ergo Group Tjenestepartnere: Posten, Visma, IBX Teknologileverandør: Oracle Statskjøp utlyste en konkurranse våren 2000 om utvikling av en markedsplass for innkjøp for offentlig sektor. Denne konkurransen ble avlyst og dette initiativet er en fortsettelse av et tilbud som ble innlevert. Staskjøp har nå gjenåpnet konkurransen og Atento er prekvalifisert. Bak Atento står de fire som man ser logoene til. DnB, Ergo og DnB eier 28,6 %. Accenture eier 14,2 %. Eierne vil være tidlig ute til å ta løsningen i bruk, både på kjøper og kanskje på leverandørsiden eller som leverandør av tredjeparts tjenester (logistikk, betaling etc.). Accenture gikk i pilotdrift mai 2001 og Ergo Juni 2001 - Atento skal være eiernes valgte plattform for innkjøp av ikke strategiske varer og tjenester ( i første omgang) - Effektivisere innkjøps-/salgsprosesser

4 Primær målgruppe Organisasjoner med Årlig kjøpsvolum > MNOK 500 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av innkjøp, eventuelt med sentral støtte Kultur for endringsledelse But, achieving these goals in today’s internet-enabled economy means adopting new business practices and mastering new skills. To compete with others who are transforming themselves into e-Businesses: You need to completely automate and integrate all processes across the different departments within your company. But that is no longer enough! You need to extend that automation to integrate with trading partners across your supply chain. And you need to provide real-time information across the supply chain to make better decisions To enable this transformation, you need a complete, integrated e-business system.

5 Vi innfører effektive anskaffelsesløsninger
Vi innfører effektive anskaffelsesløsninger Automatisere interne forretningsprosesser Automatisere eksterne forretningsprosesser Kontinuerlige forbedringer ved hjelp av informasjonsanalyser Leverandører Egen virksomhet Kunder But, achieving these goals in today’s internet-enabled economy means adopting new business practices and mastering new skills. To compete with others who are transforming themselves into e-Businesses: You need to completely automate and integrate all processes across the different departments within your company. But that is no longer enough! You need to extend that automation to integrate with trading partners across your supply chain. And you need to provide real-time information across the supply chain to make better decisions To enable this transformation, you need a complete, integrated e-business system.

6 Helhetlige løsninger gir varige verdier
Forespørsels- og kontraktsprosesser Sourcing Faktura- kontroll og utbetaling Statistikk og underlag for forhandlinger Lojalitetsanalyse Fremdriftskontroll Rammeavtaler Rammeavtaler Katalogkjøp Kjøp fra leverandørens nettbutikk Avrop rammeavtaler Fritekstkjøp Behovsmelding til innkjøpsavdeling Bestillings prosesser Fakturering Evaluering Behov Konkurranse- grunnlag Kunn- gjøring Mottak og evaluering Tildeling og distribusjon Opp- følging

7 Helhetlig implementeringsløp
1 2 3 4 Løsning Strategi Roller Prosess Bistand prosjekt workshops maler sjekklister

8 Portaltjenestens omgivelser
Kjøper Portaltjenesten Leverandører Formidlings- sentral Innkjøpsportal Katalog Leverandørportal Kontraktsadministrasjon Sourcing / Anbud S1 - Innkjøpsregler - Kontering - Fullmakter S2 S3 S7 S8 ERP system S9 S4 S5 Eksterne markedsplasser S6

9 Inntjeningsbølgene som følge av bedret innkjøp
Bølge 1: Flere og bedre utnyttelse av rammeavtaler Effekt: > 5% besparelse Bølge 2: Transparent innkjøpsprosess Effekt: Forbruket går ned Bølge 3: Historikk og analyse gir grunnlag for forhandlinger på pris. Effekt: > 10% besparelse på 2 års sikt Kontinuerlig: Bedre utnyttelse av personell og kompetanse

10 Eksempel på mulig fremdriftsplan
Måned 1: - Definere behov og potensial Verifisere strategi Prosjektering Måned 2: - Oppsett av tjeneste Integrasjon regnskap, HR og fakturakontroll Måned 3: - eLæring: Retningslinjer og bruk av løsning Driftsstart pilotprosjekt Dernest: - Utrulling i organisasjonen Forbedringsprosjekt med uthenting av kontinuerlige gevinster.

11 Fokus i Atento leveranse
Løsningsmessige rammebetingelser Prosessorientert visjon Integrasjon med foreliggende ERP-løsninger Aksess til tjenesten via nettleser, ingen lokale installasjoner Single sign on Forretningsmessige rammebetingelser Kjøper betaler for en tjeneste etter bruk eller årlig abonnement Atento fakturerer ikke leverandør for handelstransaksjoner Effektmål hos våre kunder Økt bruk av rammeavtaler / Reduksjon i tilfeldige innkjøp Bedre priser Frigjort tid til strategiske oppgaver og leverandørkontakt Reduserte administrative kostnader

12 Fordeler med Atentos tjenestebaserte anskaffelsesløsning
Forbedret effektivitet gjennom integrert arbeidsflyt: Gjenbruk av tidligere utført arbeid Tilgang til all erfaring i konsernet Automatisering av rutineoppgaver Utstrakt bruk av prosess og dokumentmaler Brukerne skal forholde seg til en integrert prosess, ikke flere systemer Workflow tillater effektivitet i grupper. Forbedret kontroll gjennom enhetlig arbeidsprosess: Fullstendig rapportering fordrer helhetlig SRM-løsning. Eneste mulighet dersom man vil unngå “maverick buying” Eneste mulighet dersom man vil ha betydelige volumrabatter Selskaper er forpliktet til å kjenne sine forpliktelser og rettigheter Finne alle anskaffelsesprosesser på samme portal Sporbarhet Bedre lønnsomhet gjennom mer effektivt marked

13 Hvordan oppnå varige effekter?
Større og varig effekt Begrenset økonomisk resultat Nye løsninger og endringsledelse Endrings-ledelse Ikke varige resultater Nye løsninger

14 Interessekonflikter? Innkjøpers ønsker Reduserte kjøpskostnader Økt bruk av inngåtte rammeavtaler - Lojalitet Reduksjon i tilfeldige innkjøp Innkjøpere skal fokusere på strategiske oppgaver Automatisert innkjøpssyklus fra ende til ende Selgers ønsker Reduserte ordrekostnader Gjenbrukbare løsninger overfor flere kunder ”Egne” data i egne systemer Bruk av en CRM-løsning for kundeoppfølging Gjenbruk av investeringer i EDI, WEB-butikk, osv. Markedsplassens rolle er å forene interessene og sørge for et effektivt marked


Laste ned ppt "Atento - innkjøpsportal for store bedrifter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google