Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektrapport Aksel Lygre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektrapport Aksel Lygre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektrapport Aksel Lygre
Fremdrift av Naturlig Kirkevekst som redskap i menighetsbyggingen – samarbeid i stab og menighet.

2

3 Gruppa for Naturlig Kirkevekst

4 I Litt om bakgrunn for prosjektet
1.1 Østre Aker menighet - ligger i bydelene Alna og Bjerke i Oslo. - menighetens område splittet opp av store veier og industri. - vanskelig tilgjengelig for deler av befolkningen. - cirka 9500 mennesker. - cirka 0,7% av befolkningen på gudstjeneste. - prostesete, stor og stabil stab. - mange frivillige medarbeidere, men likevel situasjon. - Utfordringer: Rekruttering av medarbeidere, mangel på ungdomsarbeid, antal gudstjenestedeltakere.

5 1.2 Naturlig Kirkevekst (NK) - hovedsakelig utviklet av den tyske,
lutherske teologen Christian Swarz. - 8 ulike prinsipper vil føre til vekst av seg selv. Markus 4,28: ”Av seg selv ….” - Metodene for å oppnå menighetsvekst bør ikke kopieres - prinsippene for vekst er universelle: o Utrustende lederskap, o nådegavebasert tjeneste, o engasjert trosliv, o funksjonelle strukturer, o inspirerende gudstjenester, o livsnære grupper, o behovsorientert evangelisering, o varme relasjoner.

6 1.3 Naturlig Kirkevekst i Østre Aker menighet.

7 1.3.1 Naturlig Kirkevekst i Østre Aker menighet.
- ulike reaksjoner på test - ulik teologi - ulike oppfatninger og smak - strukturene og mangfoldet - MR og stab - Lygre som leder, uklar stilling - anbefaling fra NK-Norge: arbeid med utrustende lederskap og gudstjenesten.

8 II Beskrivelse av arbeidet med prosjektet generelt.
2.1 Menighetsrådet i Østre Aker - NK tema på hver samling - utarbeidet eget evalueringsskjema for ulike arbeidsgreiner - nådegavekurs

9 2.2 Utvalg for Naturlig Kirkevekst
- utnevnt like etter menighetstesten i august 2000. - visjons- og strategidokument med basis i NK. - ikke ferdig utformet, men skal drøftes grundig av MR, stab og andre medarbeidere. - skal danne grunnlag for evaluering og videre planlegging av menighetsarbeidet årlig. - Viktig framover: å få en åpen samtale rundt NK som involverer flest mulig. Stikkord: DELAKTIGHET OG INFORMASJON.

10 2.3 Årlige medarbeidersamlinger
- drøfting av visjon: Vekke og nære det kristne liv i fellesskap og tjeneste. - utrustende lederskap. - alle medansvar. 2.4 Ulike utvalgssamlinger - tema relatert til NK, særlig på barne- og ungdomsutvalget, - bruk av evalueringsskjema. 2.5 Menighetens årsmøte.

11 2.6 ALPHA - bærer i utgangspunktet i seg mange av verdiene fra NK.
- har bidratt til et bedre resultat på siste test. videre satsningsområde i forbindelse med livsnære grupper.

12 2.7 Motivasjon for tjeneste i menigheten.
- vi satser på medarbeidere som ut fra tilhørighet har tjenesten i seg selv som motiv, - spør etter interesser og egenskaper. - har bidratt til et bedret resultat på området nådegavebasert tjeneste. 2.8 Vi snakker om NK i mer uformelle sammenhenger. 2.9 I stabsmøtene og på stabsdager har NK vært oppe som tema. Her speiles uenighet og spenninger.

13 2.10 Medarbeiderfestene - tema med utgangspunkt i NK. - ha det gøy, leke sammen - bygge opplevelse av fellesskap - ingen diskusjoner

14 III Arbeid med prosjektet spesielt rettet mot gudstjenesten og utrustende lederskap.

15 3.1 Gudstjenesten a) Gudstjenesteteam - materiale fra NK for å arbeide med gudstjenesten - hver gudstjeneste evaluert i etterkant. - Gudstjenesteutvalg: Mange nye aktører i gudstjenesten, oversikt og langtidsplanlegging. - Utfordring: bruke NK i denne sammenhengen.

16 b) Medarbeidersamling med dem som har oppgaver i tilknytning til gudstjenesten.
undervisning ut fra NK, samtale for å få fram ulike meninger. sentralt spørsmål: Hvordan få mennesker til å kjenne seg velkomne, sett og som en del av fellesskapet? praktisk om gjennomføring av ulike oppgaver.

17 d) Flere deltar med innslag på gudstjenesten - barn fra barnegruppa,
c) Høsten 2004 og våren 2005 har vi avholdt flere ungdomsgudstjenester. Trolig noe av årsaken til et bedret resultat på området inspirerende gudstjenester. d) Flere deltar med innslag på gudstjenesten - barn fra barnegruppa, - konfirmanter, - kor, sanggrupper etc. Dette er i tråd med NK, og vi opplever at det løfter gudstjenestene.

18 3.1 Utrustende lederskap a) MR´s evalueringsskjema basert på NK til bruk i utvalg og i de enkelte arbeidslag. Vi evaluerer først og fremst menighetens tilrettelegging av arbeidet, ikke så mye kvaliteten på det som skjer i kor, barnegruppe etc. praktiske endringer verdien i selve samtalen.

19 - koble kartleggingen av nådegaver opp mot oppgaver i menigheten.
b) Nådegavekurs. - koble kartleggingen av nådegaver opp mot oppgaver i menigheten. oppstart av kor, forbønnstjeneste for den enkelte i tilknytning til gudstjenesten, tanker om praktiske håndtverksgaver vi nå kan nyttiggjøre oss i oppbygging av vår nye ungdomsklubb etc. område som speiler uenighet og spenninger utruste gudstjenestemedarbeidere til tjeneste. Staben hovedaktør.

20 To profiler

21 IV Videre framdrift av arbeidet med NK.
4.1 Hva skyldes framgangen i ny test av januar 2005? - bevisst arbeid. - andre faktorer. Eksempel: Gudstjenesten. 4.2 Nye tiltak basert på siste test. - livsnære grupper, vårt nåværende dårligste scor, satsingsområde. - diakoniutvalget utfordres. - Effekt: bedre resultater på andre områder. 4.3 Vi vil fortsette å bruke evalueringsskjema utarbeidet av MR.

22 4.4.Nyformulering av visjons-
dokument, satsingsområder og strategi årlig. Vi vil søke å utvikle en god evalueringskultur Hva gjør vi? Hvem gjør hva? Hvordan? Hvorfor? Evaluering kan også innebære å legge ned noen aktiviteter.

23 V Kritiske merknader til arbeidet med NK i Østre Aker menighet.
5.1Prosessen har vært for lukket. - vi har brukt for lang tid på å nå dit vi er i dag. - MR gav utydelig mandat og ingen tidsfrist. - ikke nok informasjon og opplevelse av eierskap. - Å koordinere stabens arbeid med NK i forhold til andre grupper ble for vanskelig. 5.2 For lite vilje til å la uenighet møtes bør stå som et eget punkt under kritiske merknader. Dette fordi det i flere tilbakemeldinger har vært et sentralt punkt.

24 5.3 For stort arbeidspress i det daglige
NK har blitt et venstrehåndsarbeid og tatt for lang tid. 5.4 Strukturene: - avklaring av forholdet mellom MR og stab er viktig. Kan MR legge føringer for stabens arbeid, eller er staben fristilt? Utfordringene strukturene stiller oss overfor har vi ikke alltid maktet å forholde oss til like konstruktivt. Jfr. pkt.5.1.


Laste ned ppt "Prosjektrapport Aksel Lygre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google