Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette?
Rådgiver Børre Berglund Hasvik 21. april 2008

2 Innhold Børre Berglund ® 04.04.2017 Hva er omdømme?
Hva er omdømme? Hvorfor arbeide med omdømme? Hvordan kan vi jobbe med Hasvik sitt omdømme? Børre Berglund ®

3 Børre Berglund (48) 2005- Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR)
2006 /07 COO/Styremedlem i GO Now AS (SAS og Reitan gruppen) 2004 Divisjonsdirektør branding, Innovasjon Norge, Oslo 2000 Viseadm. Direktør, Norges Turistråd, Oslo 1994 Regiondirektør Sentral-Europa, Norges Turistråd, Hamburg 1990 Salgsdirektør Top of Europe Norway AS, Tromsø 1987 Bedriftsrådgiver NHO, Tromsø 1992 Eksportkandidatstudiet 1982 Høgskole/Universitet i Tromsø Børre Berglund ®

4 Erfaring fra omdømme/merkevarearbeid
Nasjonal merkevarestrategi for Norge som reisemål (2001) Merkevarestrategi for reisemålet Finnmark (2002) Merkevarestrategi for Nord- og Sør Trøndelag som reisemål (2003) Merkevarestrategi for Innovasjon Norge (2004) Omdømmestrategi for Hovden (2005) Omdømmestrategi for Kautokeino som reisemål (2005) Norges omdømme (2005) Omdømmebygging i utviklingskommuner, Innovasjon Norge (2006) Omdømmearbeid for Ål kommune (2006) Omdømmearbeid for Flora kommune (2007) Børre Berglund ®

5 Kan Hasvik kommune sitt omdømme styres og forbedres?
Omdømmebygging handler om å styre folks forventninger og skape positiv interesse Kan så Hasvik kommune sitt omdømme styres? Muligens ikke, men alternativet er et omdømme som driver på åpent hav uten kompass, ror og fremdrift Børre Berglund ®

6 Hasvik kommune har tatt følgende standpunkt
”Vi ønsker ikke passivt å overlate til andre å danne seg et bilde av Hasvik kommune – kanskje til og med på et sviktende eller feilaktig grunnlag” Vi vil aktivt bidra til et positivt omdømme for kommunen gjennom omdømmestyring. Børre Berglund ®

7 Slik de andre virkelig oppfatter oss!
Hva er omdømme? Slik de andre virkelig oppfatter oss! Ikke hva vi tror de oppfatter oss som, men hvordan de faktisk oppfatter oss. Børre Berglund ®

8 Styrke konkurransekraften Styrke identiteten
Hva skal vi med et sterkt omdømme ? Styrke konkurransekraften Styrke identiteten Børre Berglund ®

9 Hvorfor arbeide med omdømme?
Styrke kommunen som bostedskommune, spesielt for unge Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen Øke kommunens attraktivitet som reisemål Øke kommunens attraktivitet som område å investere i Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund ®

10 Økt fokus på omdømme I fjor leste vi i avisene at Gilde hadde tidenes omdømmetap. Omdømmet etter e-coli skandalen var på frysepunktet Mot slutten av året ble Gilde kraftig utkonkurrert av Terra Securities Børre Berglund ®

11 Et godt omdømme er mer enn logo
Børre Berglund ®

12 Et godt omdømme gir konkurranse- fordel
En kommune med sterke tilleggsverdier; Som gjør det enklere å foretrekke Er lettere å identifisere seg med Er lett å snakke pent om Børre Berglund ®

13 Omdømme endrer seg Ditt omdømme kan endre seg, land og kontinenter endrer også omdømme; Afrika for 30 år siden: Tarzan Jungel og savanner Nasjonalparker Ville dyr Safari og jakt Rike naturressurser Australia i dag: Crocodile Dundee Ville dyr Jungel, hvite strender og moderne byer Vennlig befolkning Rike naturressurser Mens Afrika i dag forbindes med nød, sult, fattigdom og krig - har Australia tatt Afrikas posisjon som det landet vi først og fremst tenker på når det gjelder natur, safari og eksotiske ferier Børre Berglund ®

14 Hvordan oppnå et godt omdømme?
Omdømme er basert på opparbeidet tillit - langsiktig arbeid som forutsetter faktiske resultater, god atferd og at man er konsistent og forutsigbar. Ord og profilering er ikke nok! Børre Berglund ®

15 Hvordan utvikler vi Hasvik sitt omdømme?
Visjon, verdier Handling Symboler Kommu-nikasjon Børre Berglund ®

16 Hvordan utvikler vi Hasvik sitt omdømme?
Visjon, verdier Handling Symboler Kommu-nikasjon Børre Berglund ®

17 Identiteten danner grunnlaget
Børre Berglund ®

18 Hasvik kommune kan ikke vedta eller beslutte hva den skal være!
Erfaring Hasvik kommune kan ikke vedta eller beslutte hva den skal være! En er det en er, skal en framstå som noe annet – kan det ikke vedtas, men kan kun endres gjennom endret atferd over tid Da må det må brukes mye ressurser på intern identitetsbygging i Hasvik kommune som arbeidsplass og som bostedskommune Børre Berglund ®

19 Visjon Storslått, motiverende og dristig målsetning som fungerer samlende for alle i Hasvik. Krav; realisme Håg – vi ommøblerer verden Salangen kommune – sprenger grenser Sirdal kommune – mer en ryper Børre Berglund ®

20 5 forutsetninger for å styrke Hasvik kommune sitt omdømme
Kommuneledelsen må erkjenne at et godt omdømme er et aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet Omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse. Det vil si at rådmann og ordfører synlig og tydelig må ta det overordnete ansvaret Børre Berglund ®

21 Forts. 5 forutsetninger Omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Innbyggerne i Hasvik kommune må «finne seg sjøl» før de går ut og forteller hvem de er. Det er når kjerneverdiene gjenspeiles i handlingene til alle ansatte og innbyggerne i kommunen, at omdømmet virkelig forbedres En må ha realistiske forventninger til hvor godt omdømme Hasvik kommune kan få Kommunen må smi en sterkere lenke i innbyggernes bevissthet mellom de gode tjenestene Hasvik kommune produserer og kommunenavnet Børre Berglund ®

22 Politikere som motkrefter
I omdømmebygging stiller kommunene med et handikap sammenlignet med private virksomheter. Kommunene har et (kommune-) styre som ligger i evig og profesjonell strid med seg selv En vesentlig del av politikken er å framheve det negative, og det gir kommunale omdømmebyggere en noe spesiell utfordring Min erfaring er også at politikerne i stridens hete ofte glemmer sin rolle som arbeidsgivere, demoraliserer organisasjonen og gjør innbyggerne oppgitt Børre Berglund ®

23 Erfaringer fra andre De omdømmeprosjekter i norske kommuner og regioner som i forprosjektet har brukt tid og egne krefter til å beslutte hva en vil oppnå med prosjektet og hvordan en ut fra lokale forhold vil jobbe med prosjektet, har gode forutsetninger for å lykkes. Et annet viktig element er at prosjektet ledes av politisk/administrativ leder i kommunen eller regionen og at alle som prosjektet berører er involvert helt fra begynnelsen Andre elementer som skiller gode omdømmeprosjekter fra de som ikke lykkes er at en evner å arbeide langsiktig med å styrke omdømmet. Langsiktighet kreves ut fra at et oppnådd omdømme alltid vil speile en identitet. Ønsker en å gjøre noe med omdømme må en kjenne identiteten og gjerne forsterke de positive sidene ved identiteten. Dette arbeidet tar tid Koordinering og implementering av omdømmearbeidet i kommunens planer (næringsplan etc) gir innholdet i omdømmearbeidet en reell verdi for berørte, og ser ut til å være et vesentlig element for å lykkes Børre Berglund ®

24 Suksesskriterier Synlighet. Uten oppmerksomhet, intet omdømme
Særpreg. Er en tydelig og forskjellig fra de andre, opptar en plass hos interessentene Autentisitet. I det lange løp kan en ikke jukse. Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning, som igjen er en forutsetning for omdømmebygging Innsyn. Bedrifter, organisasjoner og kommuner som fremstår som åpne/transparente har lettere for å oppnå et godt omdømme Konsistens. Alle interessentene skal gjenkjenne den samme type ord og handling fra alle hold i virksomheten. Børre Berglund ®

25 Diskusjon Hasvik sitt omdømme må forankres i det kommunen kan være best på Hvilket omdømme ønsker dere Hasvik skal ha i 2020? Begrunn forslaget ved å vise til konkrete eksempler Børre Berglund ®

26 Diskusjon Hvem er de viktigste målgruppene for omdømmearbeidet i Hasvik? Hvordan snakker de om oss i dag? Børre Berglund ®

27 Takk for oppmerksomheten!
Tlf


Laste ned ppt "Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google