Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette? Rådgiver Børre Berglund Hasvik 21. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette? Rådgiver Børre Berglund Hasvik 21. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette? Rådgiver Børre Berglund Hasvik 21. april 2008

2 borre.berglund@online.no Innhold Børre Berglund ® 09.07.2014Side 2

3 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 3 Børre Berglund (48) 2005-Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2006/07COO/Styremedlem i GO Now AS (SAS og Reitan gruppen) 2004Divisjonsdirektør branding, Innovasjon Norge, Oslo 2000Viseadm. Direktør, Norges Turistråd, Oslo 1994Regiondirektør Sentral-Europa, Norges Turistråd, Hamburg 1990Salgsdirektør Top of Europe Norway AS, Tromsø 1987Bedriftsrådgiver NHO, Tromsø 1992Eksportkandidatstudiet 1982Høgskole/Universitet i Tromsø

4 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 4 Erfaring fra omdømme/merkevarearbeid  Nasjonal merkevarestrategi for Norge som reisemål (2001)  Merkevarestrategi for reisemålet Finnmark (2002)  Merkevarestrategi for Nord- og Sør Trøndelag som reisemål (2003)  Merkevarestrategi for Innovasjon Norge (2004)  Omdømmestrategi for Hovden (2005)  Omdømmestrategi for Kautokeino som reisemål (2005)  Norges omdømme (2005)  Omdømmebygging i utviklingskommuner, Innovasjon Norge (2006)  Omdømmearbeid for Ål kommune (2006)  Omdømmearbeid for Flora kommune (2007)

5 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 5 Kan Hasvik kommune sitt omdømme styres og forbedres?  Omdømmebygging handler om å styre folks forventninger og skape positiv interesse  Kan så Hasvik kommune sitt omdømme styres?  Muligens ikke, men alternativet er et omdømme som driver på åpent hav uten kompass, ror og fremdrift

6 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 6 ”Vi ønsker ikke passivt å overlate til andre å danne seg et bilde av Hasvik kommune – kanskje til og med på et sviktende eller feilaktig grunnlag” Vi vil aktivt bidra til et positivt omdømme for kommunen gjennom omdømmestyring. Hasvik kommune har tatt følgende standpunkt

7 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 7 Hva er omdømme? Slik de andre virkelig oppfatter oss! Ikke hva vi tror de oppfatter oss som, men hvordan de faktisk oppfatter oss.

8 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 8 Hva skal vi med et sterkt omdømme ? 1.Styrke konkurransekraften 2.Styrke identiteten

9 borre.berglund@online.no Hvorfor arbeide med omdømme? For å 1. Styrke kommunen som bostedskommune, spesielt for unge 2. Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft 3. Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen 4. Øke kommunens attraktivitet som reisemål 5. Øke kommunens attraktivitet som område å investere i 6. Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund ® 09.07.2014Side 9

10 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 10 Økt fokus på omdømme  I fjor leste vi i avisene at Gilde hadde tidenes omdømmetap. Omdømmet etter e-coli skandalen var på frysepunktet  Mot slutten av året ble Gilde kraftig utkonkurrert av Terra Securities

11 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 11 Et godt omdømme er mer enn logo

12 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 12 Et godt omdømme gir konkurranse- fordel En kommune med sterke tilleggsverdier; Som gjør det enklere å foretrekke Er lettere å identifisere seg med Er lett å snakke pent om

13 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 13 Omdømme endrer seg Afrika for 30 år siden: -Tarzan -Jungel og savanner -Nasjonalparker -Ville dyr -Safari og jakt -Rike naturressurser Ditt omdømme kan endre seg, land og kontinenter endrer også omdømme; Australia i dag: -Crocodile Dundee -Ville dyr -Jungel, hvite strender og moderne byer -Vennlig befolkning -Rike naturressurser Mens Afrika i dag forbindes med nød, sult, fattigdom og krig - har Australia tatt Afrikas posisjon som det landet vi først og fremst tenker på når det gjelder natur, safari og eksotiske ferier

14 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 14 Hvordan oppnå et godt omdømme? Omdømme er basert på opparbeidet tillit - langsiktig arbeid som forutsetter faktiske resultater, god atferd og at man er konsistent og forutsigbar. Ord og profilering er ikke nok!

15 borre.berglund@online.no Hvordan utvikler vi Hasvik sitt omdømme? Visjon, verdier HandlingSymboler Kommu- nikasjon Børre Berglund ® 09.07.2014Side 15

16 borre.berglund@online.no Hvordan utvikler vi Hasvik sitt omdømme? Visjon, verdier Handling Symboler Kommu- nikasjon Børre Berglund ® 09.07.2014Side 16

17 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 17 Identiteten danner grunnlaget Omdømme

18 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 18 Erfaring En er det en er, skal en framstå som noe annet – kan det ikke vedtas, men kan kun endres gjennom endret atferd over tid Da må det må brukes mye ressurser på intern identitetsbygging i Hasvik kommune som arbeidsplass og som bostedskommune Hasvik kommune kan ikke vedta eller beslutte hva den skal være!

19 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 19 Visjon  Storslått, motiverende og dristig målsetning som fungerer samlende for alle i Hasvik. Krav; realisme Håg – vi ommøblerer verden Salangen kommune – sprenger grenser Sirdal kommune – mer en ryper

20 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 20 5 forutsetninger for å styrke Hasvik kommune sitt omdømme 1.Kommuneledelsen må erkjenne at et godt omdømme er et aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet 2.Omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse. Det vil si at rådmann og ordfører synlig og tydelig må ta det overordnete ansvaret

21 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 21 Forts. 5 forutsetninger 3.Omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Innbyggerne i Hasvik kommune må «finne seg sjøl» før de går ut og forteller hvem de er. Det er når kjerneverdiene gjenspeiles i handlingene til alle ansatte og innbyggerne i kommunen, at omdømmet virkelig forbedres 4.En må ha realistiske forventninger til hvor godt omdømme Hasvik kommune kan få 5.Kommunen må smi en sterkere lenke i innbyggernes bevissthet mellom de gode tjenestene Hasvik kommune produserer og kommunenavnet

22 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 22 Politikere som motkrefter  I omdømmebygging stiller kommunene med et handikap sammenlignet med private virksomheter. Kommunene har et (kommune-) styre som ligger i evig og profesjonell strid med seg selv  En vesentlig del av politikken er å framheve det negative, og det gir kommunale omdømmebyggere en noe spesiell utfordring  Min erfaring er også at politikerne i stridens hete ofte glemmer sin rolle som arbeidsgivere, demoraliserer organisasjonen og gjør innbyggerne oppgitt

23 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 23 Erfaringer fra andre  De omdømmeprosjekter i norske kommuner og regioner som i forprosjektet har brukt tid og egne krefter til å beslutte hva en vil oppnå med prosjektet og hvordan en ut fra lokale forhold vil jobbe med prosjektet, har gode forutsetninger for å lykkes.  Et annet viktig element er at prosjektet ledes av politisk/administrativ leder i kommunen eller regionen og at alle som prosjektet berører er involvert helt fra begynnelsen  Andre elementer som skiller gode omdømmeprosjekter fra de som ikke lykkes er at en evner å arbeide langsiktig med å styrke omdømmet. Langsiktighet kreves ut fra at et oppnådd omdømme alltid vil speile en identitet. Ønsker en å gjøre noe med omdømme må en kjenne identiteten og gjerne forsterke de positive sidene ved identiteten. Dette arbeidet tar tid  Koordinering og implementering av omdømmearbeidet i kommunens planer (næringsplan etc) gir innholdet i omdømmearbeidet en reell verdi for berørte, og ser ut til å være et vesentlig element for å lykkes

24 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 24 Suksesskriterier  Synlighet. Uten oppmerksomhet, intet omdømme  Særpreg. Er en tydelig og forskjellig fra de andre, opptar en plass hos interessentene  Autentisitet. I det lange løp kan en ikke jukse. Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning, som igjen er en forutsetning for omdømmebygging  Innsyn. Bedrifter, organisasjoner og kommuner som fremstår som åpne/transparente har lettere for å oppnå et godt omdømme  Konsistens. Alle interessentene skal gjenkjenne den samme type ord og handling fra alle hold i virksomheten.

25 borre.berglund@online.no Diskusjon  Hasvik sitt omdømme må forankres i det kommunen kan være best på 1. Hvilket omdømme ønsker dere Hasvik skal ha i 2020? 2. Begrunn forslaget ved å vise til konkrete eksempler Børre Berglund ® 09.07.2014Side 25

26 borre.berglund@online.no Børre Berglund ® 09.07.2014Side 26 Diskusjon 1.Hvem er de viktigste målgruppene for omdømmearbeidet i Hasvik? 2.Hvordan snakker de om oss i dag?

27 Takk for oppmerksomheten! Borre.berglund@online.no Tlf 90 05 68 69


Laste ned ppt "Omdømmebygging – hvorfor bruke tid på dette? Rådgiver Børre Berglund Hasvik 21. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google